Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΥΠΕΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΝΤΙΚΗ


Εδώ φαίνονται οι δύο πορείες εκδήλωσης. Η υπερούσια, που αφορά την εκδήλωση των ενάδων και η οντική που αφορά την πρόοδο των ενεργημάτων των θεών, των όντων δηλαδή, είτε αυτά είναι νόες, είτε ψυχές, είτε σώματα.

Να δωθεί προσοχή ότι η εκδήλωση των Θεών , δεν υποδηλώνει ότι οι Θεοί γεννιούνται σταδιακά, απλώς ένεργοποιούνται σε διάφορα επίπεδα, και λόγω της ενεργοποίησης αυτής δημιουργούνται τα Οντα.

Οπως έχουμε ήδη πει, οι Ενάδες είναι ενωμένες μεταξύ τους, και είναι η μία μέσα στην άλλη, και συνεπώς η γραμμική απεικόνιση είναι "χάριν διδασκαλίας" μιας και εμείς μπορούμε πιο εύκολα να αντιληφθούμε γραμμική σειρά εξέλιξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: