Σάββατο 15 Μαρτίου 2008

ΕΝ

Το ΕΝ είναι η αρχή από την οποία "κρέμεται" όλη η εκδήλωση. Είναι τρόπον τινά η "μπαταρία" που διατηρεί ζωντανή όλη την εκδήλωση.

ΕΝ=ΑΓΑΘΟΝ
Χρησιμοποιούμε τον όρο ΕΝ όταν μιλάμε για την ΠΡΟΟΔΟ, δηλαδή όταν αναφερόμαστε σε αυτό σαν αφετηρία της διαδοχικής υποβάθμισης του ΟΝΤΟΣ, και τον όρο ΑΓΑΘΟΝ όταν αναφερόμαστε στην διαδικασία της ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.

Για το ΕΝ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον απλούστατο λόγο ότι είναι υπερούσιο, δηλαδή είναι πάνω από την ουσία, δεν μπορεί δηλαδή να νοηθεί. ( Για να νοηθεί κάτι πρέπει να είναι ΟΝ δ.λ.δ ΟΥΣΙΑ, μόνο αυτό μπορεί να νοήσει ένας ΝΟΥΣ ). Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις ΕΝΑΔΕΣ όπως θα δούμε.

Μόνη μας πηγή είναι οι φιλόσοφοι μας, οι οποίοι λόγω της υψηλότατης εξέλιξης στην οποία βρίσκονται ( και συνεπώς ικανοί να έχουν πρόσβαση στον θείο κόσμο ), μπορούν να διατυπώσουν στοιχειωδώς το τι ακριβώς είναι το ΕΝ ( και κατ'επέκτασιν οι ΕΝΑΔΕΣ ).

ΕΙδικά για το ΕΝ, όπως έχει καταγράψει ο θείος Πλάτων στον μυστηριακό διάλογο "Παρμενίδης", μπορούμε να μιλήσουμε ΑΠΟΦΑΤΙΚΑ, δηλαδή να πούμε ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.

Και πως θα πούμε τι δεν είναι το ΕΝ ? Απλούστατα, θα δούμε τι εκδηλώνεται μετά το ΕΝ, δηλαδή ποιές τάξεις θεών προκύπτουν μετά από αυτό, και αφού διαπιστώσουμε τα χαρακτηριστικά τους, θα τα αποκλείσουμε από το ΕΝ. Δηλαδή θα πούμε ότι το ΕΝ δεν είναι......
Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι το ΕΝ.

Επιγραμματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο διάλογος "Παρμενίδης", αποτελείται από τις λεγόμενες 9 υποθέσεις, από τις οποίες η Πρώτη υπόθεση περιγράφει το ΕΝ. Σε αυτή την υπόθεση παρατίθενται οι αρνήσεις για το ΕΝ. Στην Δεύτερη Υπόθεση οι προηγούμενες αρνήσεις, γίνονται καταφάσεις και περιγράφουν τις θείες τάξεις όπως τις έχουμε αναφέρει ήδη.
Για την περιγραφή των θείων τάξεων χρησιμοποιούνται τα γνωστά ζεύγη ( συστοιχίες κατά τον Αριστοτέλη, π.χ. ταυτόν-έτερον, ίσον-άνισον κλπ ) με τα οποία δίνονται χαρακτηρισμοί για την κάθε τάξη, και τα οποία δυστυχώς έχουν διαστρεβλωθεί από τους αυτόκλητους "μυσταγωγούς" της γειτονιάς και περιγράφονται ως δύο ουσίες!
Οπως θα γίνει δε ξεκάθαρο όταν θα μιλήσουμε για το πως συστήνεται το ΟΝ, όσοι μιλούν για την ύπαρξη δύο ουσιών, απλώς κάνουν επίδειξη της αμάθειας τους.

Οπως θα φανεί ξεκάθαρα από την περιγραφή των Ενάδων (θεών), το ΕΝ ουσιαστικά είναι ΠΟΛΛΑ, είναι το σύνολο των Ενάδων (θεών ) από τις οποίες προκύπτει όλη η εκδήλωση.

Αλλά, όπως φαίνεται, το έν δεν είναι έν ούτε υπάρχει, εάν πρέπει να πιστεύσουμε σε έναν τέτοιο ισχυρισμό
- Πλάτων – Παρμενίδης 141e

Δεν υπάρχουν σχόλια: