Κυριακή 20 Μαΐου 2012

ΕΠΙ ΤΗι ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ


                        
Η 7η Θαργηλιώνος είναι η ημέρα κατά την οποία αλληγορικά θεωρείται ότι γεννάται ο Απόλλων για αυτό και στο ιερό νησί της Δήλου εόρταζαν τα γενέθλια του Απόλλωνα.

Η παράδοση μας λέει ότι ο Πλάτων γεννήθηκε και αυτός την 7η Θαργηλιώνος .

«Και γίνεται Πλάτων, ως φησιν Απολλόδωρος εν Χρονικοίς, ογδόη και ογδοηκοστή Ολυμπιάδι, Θαργηλιώνος εβδόμη, καθ’ ην Δήλιοι τον Απόλλωνα γενέσθαι φασί»
Το έτος γέννησης του Πλάτωνα είναι το 427 Π.Κ.Ε. Το 427 Π.Κ.Ε. η Νέα Σελήνη του Μαίου ήταν την 13η Μαίου της σημερινής εποχής, ο μήνας Θαργηλιών άρχιζε την ημέρα εκείνη και συνεπώς η 7η Θαργηλιώνος ξεκινούσε την δύση της 21ης Μαίου της σημερινής εποχής, πράγμα που συμπίπτει με την είσοδο του Ηλίου στους Διδύμους και συνεπώς λόγω της έναρξης της κυριαρχίας του θεού Απόλλωνος θεωρείται ότι γεννάται ο θεός Απόλλων.

Την 6η Θαργηλιώνος εορτάζοντο τα γενέθλια της Αρτέμιδος (μιας και σύμφωνα με την μυθολογία γεννήθηκε μια μέρα πριν από τον αδελφό της ) και κατά την παράδοση ήταν και τα γενέθλια του Σωκράτους.

Έτσι το διήμερο 6ης και 7ης Θαργηλιώνος συμπίπτει με τα γενέθλια δύο από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της ανθρωπότητας του Σωκράτους και του Πλάτωνος, όπως επίσης και με τις εορτές προς τιμήν της Αρτέμιδος και του Απόλλωνος.

Την ιερότητα της 7ης Θαργηλιώνος θέλησαν οι Χριστιανοί να επισκιάσουν και τοποθέτησαν την εορτή μνήμης του θανάτου του Κωνσταντίνου την ημέρα εκείνη που όπως ανεφέρθη παραπάνω ταυτίζεται με την 21η Μαίου της σημερινής εποχής, παρότι ο Κωνσταντίνος πέθανε την 22α Μαίου.

Ποιά τιμή όμως αρμόζει στον Πλάτωνα ; Η απάντηση δίδεται με τα λόγια του Ιεροκλή.

«τίς οὖν ἡ τιμὴ καὶ τούτων; τὸ ἔννομα ῥέζειν, φησίν. τοῦτο δέ ἐστι τὸ πείθεσθαι, οἷς ἀπολελοίπασιν ἡμῖν παραγγέλμασι, καὶ ὡς νόμοις ἐμμένειν τοῖς ἐκείνων λόγοις καὶ τὴν αὐτὴν ὁδὸν μετιέναι τοῦ βίου, ἣν ἐκεῖνοι διελθόντες οὐκ ἐφθόνησαν ταύτης ἡμῖν μεταδοῦναι, ἀλλ’ ὥσπερ τινὰ ἀθάνατον καὶ πατρῷον κλῆρον διηγωνίσαντο τοῖς μεταγενεστέροις διαφυλάξαι, τὰ στοιχεῖα τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς ἀληθείας τοὺς κανόνας εἰς κοινὸν ὄφελος ἐν γράμμασι καταθέμενοι, οἷς τὸ πείθεσθαι καὶ ζῆν ἑπομένως ἀληθεστέρα ἐκείνων τιμὴ γίνεται, ἢ εἴ τις χοὰς αὐτοῖς ἐπιφέροι πολυτελεστάτας καὶ ἐναγίζοι πλουσίως»

«Ποιά λοιπόν είναι η τιμή και αυτών ; Το να τελούμε τα νόμιμα λέει. Αυτό σημαίνει να υπακούμε στα παραγγέλματα που μας έχουν αφήσει, και να εμμένουμε στα λόγια τους σαν να είναι νόμοι, και να ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο ζωής, τον οποίο αφού διένυσαν εκείνοι, δεν αρνήθηκαν από φθόνο να μας τον κοινοποιήουν, αλλά αγωνίστηκαν να τον φυλάξουν για τους μεταγενεστέρους σαν μια αθάνατη και πατρική κληρονομιά, εναποθέτοντας σε συγγράμματα τα στοιχεία των αρετών και τους κανόνες της αλήθειας προς κοινό όφελος.

 
Και το να πειθόμαστε και το να ζούμε σύμφωνα με αυτά, αποτελεί πιο αληθινή για εκείνους απ' ό,τι αν κάποιος τους προαφέρει πολυτελέστατες νεκρικές σπονδές και πλούσιες θυσίες»

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ!

Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

Η ΠΟΛΥΘΕΪΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ


Ένα πολύ σημαντικό βιβλίο πάνω στην προσέγγιση της Φιλοσοφίας και της Πολυθεϊστικης της οπτικής, από τον Edward Butler, σημαντικό μελετητή της Ελληνικής Φιλοσοφίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- The Theological Interpretation of Myth
(Η θεολογική ερμηνεία των Μύθων)

-Polycentric Polytheism and the Philosophy of Religion
(Ο Πολυκεντρικός Πολυθεϊσμός και η Φιλοσοφία της Θρησκείας)

- Neoplatonism and Polytheism
(Νεοπλατωνισμός και Πολυθεϊσμός)

- A Theological Exegesis of the Iliad, Book One
(Η Θεολογική εξήγηση του πρώτου βιβλίου της Ιλιάδας)
 
( Για παραγγελίες απευθυνθείτε στον εκδοτικό οίκο : http://www.lulu.com/shop/edward-butler/essays-on-a-polytheistic-philosophy-of-religion/paperback/product-20092701.html#productDetails )
 
[Ιστοσελίδα του συγγραφέα : http://henadology.wordpress.com/philosophy/ ]