Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014


«Ἑλλήνων δὲ παῖδες, ὧν δὴ τελευταῖος δᾳδοῦχος καὶ ἱεροφάντης ὁ Πρόκλος ἐγένετο»

Η 8η Φεβρουαρίου είναι η επέτειος της γέννησης του μεγάλου Φιλοσόφου Πρόκλου.

Στον μεγάλο αυτόν φιλόσοφο οφείλουμε πολλά μιας και διέσωσε σε πολυ μεγάλο βαθμό την Ελληνική Φιλοσοφία και μας παρέδωσε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο, με την βοήθεια του οποίου έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε την σκέψη των προγόνων μας αλλά και να αναγνωρίσουμε την εκπληκτική συμβατότητα της με την σύγχρονη επιστήμη, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις στα διάφορα θεολογικά, οντολογικά και υπαρξιακά ερωτήματα μας.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΠΡΟΚΛΟ!