Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ ΟΙ ΘΕΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
καὶ Ἀθηναῖοι δὲ τὴν γενεθλιακὴν αὐτοῦ ἡμέραν ἐπιτελοῦντες

ἐπᾴδοντες φάσκουσιν·

    ἤματι τῷδε Πλάτωνα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν( Και οι Αθηναίοι κατά την ημέρα των γενεθλίων του, γιορτάζοντας τραγουδούσαν :
«Την ημέρα αυτή οι θεοί έδωσαν τον Πλάτωνα στους ανθρώπους»)Η 21η Μαΐου του σύγχρονου ημερολογίου είναι η επέτειος των γενεθλίων του φιλοσόφου Πλάτωνος (7η Θαργηλιώνος 427 ΠΚΕ).Η 7η Θαργηλιώνος είναι μια πολύ μεγάλη εορτή, μιας και την ημέρα αυτή εορτάζοντο τα γενέθλια του Απόλλωνος (αρχίζει η κυριαρχία του θεού Απόλλωνα στον ζωδιακό με αποκορύφωση το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου ) και την ίδια ημέρα εορτάζοντο και τα γενέθλια του Πλάτωνα.

Παράλληλα η 6η Θαργηλιώνος ήταν εορτή της Αρτέμιδος και την ίδια ημέρα εορτάζοντο τα γενέθλια του Σωκράτη.Τα λόγια είναι περιττά για να απδωθεί τιμή στον φιλόσοφο, ας είναι το έργο του  οδηγός μας στην πνευματική πορεία που έχουμε ξεκινήσει.Άλλωστε στις δύσκολες εποχές που διανύουμε χρειαζόμαστε κάπου να στρεφόμαστε για να παίρνουμε δύναμη και ελπίδα.Όπως είπε και ο Ολυμπιόδωρος, τα έργα του Πλάτωνα ήταν αυτά που τον στήριξαν όταν αισθάνθηκε ότι δεν υπήρχε πια λόγος να ζει :«πρὸς τοῦτο δὲ εἶπεν Ὀλυμπιόδωρος ὁ φιλόσοφος εἰ μὴ γράμμα Πλάτωνος ἐμὴν ἐπέδησεν ἐρωήν,   ἤδη λυγρὸν ἔλυσα βίου πολυκηδέα δεσμόν, τουτέστιν εἰ μὴ ὠφελήθην ἐκ Πλάτωνος τρόπον εὐζωΐας, προέκρινα ἂν μὴ εἶναι ἢ κακῶς εἶνα».
 ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΛΟΣΟΦΟ

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΚΛΟΣ - ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
 

H 8η Φεβρουαρίου  είναι  η επέτειος των γενεθλίων του Φιλοσόφου Πρόκλου, ο οποίος υπήρξε Διευθυντής της Πλατωνικής Ακαδημίας και ο οποίος μας παρέδωσε ένα πλουσιότατο και ανεκτίμητο φιλοσοφικό έργο το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε όλον τον κόσμο. .

Είναι ίσως ο μοναδικός φιλόσοφος για τον οποίο ξέρουμε την ακριβή ημέρα και ώρα γέννησης, όπως επίσης και που ευρίσκετο το σπίτι του (έξω από το Ηρώδειο, έχει καταχωθεί), στο οποίο στεγάσθηκε η Πλατωνική Ακαδημία σε καιρούς δύσκολους, τα δε λιγοστά ευρήματα από την οικία του εκτίθενται στο Μουσείο Ακροπόλεως.

Η παρακάτω παράγραφος,  την οποία  έγραψε ο Πρόκλος για τον δάσκαλο του Συριανό (και προηγούμενο από αυτόν Διευθυντή της Πλατωνικής Ακαδημίας), συνοψίζει και περιγράφει πλήρως  την προσφορά του Πρόκλου :

 «ὁ τῷ Πλάτωνι μὲν συμβακχεύσας ὡς ἀληθῶς καὶ ὁ μεστὸς καταστὰς τῆς θείας ἀληθείας, τῆς δὲ θεωρίας  ἡμῖν γενόμενος ταύτης ἡγεμὼν καὶ τῶν θείων τούτων λόγων ὄντως ἱεροφάντης· ὃν ἐγὼ ϕαίην ἂν ϕιλοσοϕίας τύπον εἰς ἀνθρώπους ἐλθεῖν ἐπ' εὐεργεσίᾳ τῶν τῇδε ψυχῶν, ἀντὶ τῶν ἀγαλμάτων, ἀντὶ τῶν ἱερῶν, ἀντὶ τῆς ὅλης ἁγιστείας αὐτῆς, καὶ σωτηρίας ἀρχηγὸν τοῖς γε νῦν οὖσι ἀνθρώποις καὶ τοῖς εἰσαῦθις γενησομένοις»

[«Εκείνος  υπήρξε αληθινός συγχορευτής του Πλάτωνα   που συμπληρώθηκε πλήρως από την θεϊκή αλήθεια και κατέστη για εμάς οδηγός αυτής της θεωρίας και αληθινός ιεροφάντης τούτων των θεϊκών λόγων.   

Γι'αυτόν εγώ θα έλεγα ότι ήρθε στους ανθρώπους σαν πρότυπο της φιλοσοφίας, προς όφελος των ψυχών που βρίσκονται εδώ κάτω, ως ανταπόδοση για τα αγάλματα, για τους ναούς, για την ίδια την λατρεία στο σύνολο της, επικεφαλής  της σωτηρίας για τους ανθρώπους που ζουν τώρα και για όσους θα ζήσουν στο μέλλον»]


 
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΠΡΟΚΛΟ