Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΚΛΟΣ - ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Οι εκδόσεις Cambridge University Press εξέδωσαν το βιβλίο "Proclus : An Introduction" του  Radek Chlup, το οποίο αποτελεί μια πολύ σημαντική επισκόπηση του έργου του Πρόκλου.

Ενα πολύ σημαντικό στοιχείο του βιβλίου αυτού σε σχέση με τις υπόλοιπες σχετικές εκδόσεις είναι ότι περιέχει την πολύ σημαντική ανάλυση για το ΕΝ και τις ΕΝΑΔΕΣ του έγκριτου μελετητή Edward Butler, σύμφωνα με την οποία - η οποια αποτελεί και το συμπέρασμα της διδακτορικής του διατριβής - το ΕΝ στην πραγματικότητα για τον Πρόκλο δεν υπάρχει αλλά αποτελεί την κάθε μια ΕΝΑΔΑ, μιας και η έννοια της ατομικότητας είναι η βάση στην οποία βασίζεται η Ελληνική πολυθεϊστική σκέψη και η οποία είναι και αυτή που ολοκληρώνει την συζευξη θεολογίας και φιλοσοφίας.

Η αναφορά για την ανάλυση του Edward Butler στο εν λόγω βιβλίο είναι  προσβάσιμη από τις διαθέσιμες για επισκόπηση σελίδες  του google :

http://books.google.gr/books?hl=el&id=1qESIu7B-8QC&q=Butler#v=onepage&q&f=false
(ανατρέξτε στην σελίδα 114 και συνεχίστε από εκεί και κάτω)

Η πολύ σημαντική  διδακτορική διατριβή του Edward Butler είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύδεσμο :
http://henadology.files.wordpress.com/2009/09/dissertation-revised-copy1.doc

η δε ιστοσελίδα του είναι η :
http://henadology.wordpress.com/philosophy/