Σάββατο 22 Μαρτίου 2008

ΕΝΑΔΕΣ ( ΘΕΟΙ ) - Φύση Ενάδων και σχέση με Ιδέες

Οι Ενάδες είναι ριζωμένες μέσα στο Ενα και είναι η πρώτη εκδήλωση του. Δηλαδή το Εν δεν προοδεύει πολλαπλασιαζόμενο, αλλά όντας πολλά, οπότε και έτσι δεν υπάρχει εξασθένιση.

Οι Ενάδες είναι υπερούσιες, συμμετέχουν δε στην ίδρυση της ουσίας όπως θα δούμε.

Το προίον των Ενάδων είναι το Ον που σαν πρώτη δομή είναιοι Ιδέες.
Οι Ιδέες δεν προκύπτουν από εξασθένιση των Ενάδων, μιας και άποτελούνται από ουσία.

Οι Ενάδες απλώς εκδηλώνουν ενέργειες σε διάφορα επίπεδα, και έχουν δομή που διαφέρει από αυτή των Ιδεών. Χαρακτηριστικό είναι το πρώτο απόσπασμα που παρατίθεται.

Για να υποδηλωθεί και η διαφορά της προόδου των Οντων και των Ενάδων, χρησιμοποιείται διαφορετική ορολογία για τις Ενάδες και τα Οντα.

Για τα Οντα επειδή υπάρχει υποβάθμιση κατά την πρόοδο χρησιμοποιείται ο όρος Ετερότητα, ενώ για τις Ενάδες, χρησιμοποιούνται οι όροι Υπεροχή και Υφεσις, για να εκδηλωθεί ότι κατατάσσονται οι Ενάδες βάσει των ενεργειών τους και όχι λόγω διαφοροποίσης μεταξύ τους.
Αντί δε για τον όρο Ταυτότητα των Οντων ( δηλαδή όταν τα Οντα βρίσκονται στην ίδια Τάξη ), χρησιμοποιείται ο όρος Ιδιότητα που ουσιαστικά αποτελείτην Ατομικότητα κάθε Ενάδας ( Θεού )
-------

Γιατί όλες οι Ενάδες βρίσκονται η μια μέσα στην άλλη και είναι ενωμένες η μια μετά την άλλη, και η ένωση τους είναι πολύ μεγαλύτερη από την επικοινωνία και την ταύτιση που υπάρχει μέσα στα όντα. Γιατί υπάρχει και μέσα στα όντα ανάμειξη των Ιδεών, Ομοιότητα, Φιλία και Συμμετοχή της μιας στην άλλη, η ένωση των Ενάδων επειδή είναι ένωση ενάδων, είναι πολύ πιο ενιαία, απόρρητη και ανυπέρβλητη. Γιατί όλες υπάρχουν μέσα σε όλες, πράγμα που δεν συναντάται στις Ιδέες. Γιατί αυτές μετέχουν η μια στην άλλη, δεν βρίσκονται όμως όλες μέσα σε όλες. Αλλά όμως, ενώ υπάρχει εκεί αυτή η ένωση, η καθαρότητα τους είναι θαυμαστή και αμιγής, και η ιδιότης κάθε μιας είναι πολύ πιο τέλεια από την ετερότητα των Ιδεών, διατηρώντας τα θεία αμιγή και τις δυνάμεις τους διακριτές.

Πρόκλος - Σχόλια στον Παρμενίδη 1048.11-26


Γιατί όποια από αυτές και να πάρεις, παίρνεις την ίδια με τις υπόλοιπες, επειδή όλες βρίσκονται η μια στην άλλη και είναι ριζωμένες μέσα στο Ενα.

Πρόκλος - Σχόλια στον Παρμενίδη 1050.9


Θα υπάρχει στα πολλά υποβάθμιση ( Υφεσις ) σε σχέση με το Ενα, όμως δεν είναι κάθε υποβάθμιση γέννημα της ετερότητας, γέννημα της ετερότητας είναι η υποβάθμιση που παρατηρείται στην σειρά των Ιδεών. Για αυτό λοιπόν κάθε τι διαφορετικό από την αιτία του είναι υποβαθμισμένο σε σχέση με αυτήν, όμως κάθε τι υποβαθμισμένο δεν είναι και διαφοροποιημένο σε σχέση με εκείνο το αίτιο του.

Πρόκλος - Σχόλια στον Παρμενίδη 1190.18

Μέσα στα υπερούσια πρέπει να εννοήσουμε αντί για την ετερότητα των ΑνώτερωνΙδεών προς τις κατώτερες την Υπεροχή, αντί για την Ετερότητα των κατώτερων Ιδεών προς τις ανώτερες την Υφεσιν, και αντί για τη διάκριση μεταξύ των ισοτίμων μεταξύ τους την Ιδιότητα.

Πρόκλος - Σχόλια στον Παρμενίδη IP 1190.36

Κάθε Θεός είναι Υπερούσιος, υπεράνω Ζωής και υπεράνω Νου.

Πρόκλος - Στοιχεία Θεολογίας 115

(Με το τι σημαίνει Ουσία, Ζωή και Νους για τους Θεούς θα ασχοληθούμε όταν μελετήσουμε αναλυτικά κάθε τάξη )

Δεν υπάρχουν σχόλια: