Σάββατο 1 Μαρτίου 2008

Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ-Σχέση Υπερούσιας και Οντικής ΔομήςΣτο σχήμα αυτό γίνεται προσπάθεια να παρασταθεί διαγραμματικά η σχέση της Υπερούσιας και Οντικής κατάστασης.

Η πάνω γραμμή παριστάνει την υπερούσια πορεία εκδήλωσης. Σε κάθε επίπεδο εκδήλωσης των ενάδων, υπάρχουν "προιόντα", λόγω της δραστηριότητας των ΄Θεών.


Τα "προιόντα" αυτά ανήκουν στις διάφορες υποστάσεις που είναι πέραν των Ενάδων, οι Νόες, οι Ψυχές, οι Φύσεις και τα Σώματα.Ετσι ανάλογα με το επίπεδο εκδήλωσης της κάθε Ενάδας, υπάρχει αντίστοιχη εκδήλωση του Οντος.

Η παράσταση αυτή γίνεται γραμμικά γιατί αλλοιώς δεν είναι εύκολη η αποτύπωση της. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας, ότι δεν υπάρχει δημιουργία ενάδων, αλλά οι ενάδες υπάρχουν και απλώς εκδηλώνονται σε διάφορα επίπεδα.

Επίσης παριστάνονται οι βασικές τάξεις ενάδων ( Νοητή, Νοερή, Υπερκόσμια, Εγκόσμια ) γιατί οι άλλες ( Νοητή-Νοερή και Υπερκόσμια-Εγκόσμια ) είναι ενδιάμεσες μετυαξύ εκείνων που παρεμβάλλονται και ουσιαστικά δεν αποτελούν διακεκριμένες τάξεις, απλώς ενδιάμεσες καταστάσεις.

(Σημείωση : Διατηρώ το "νοερός" αντί του "νοητικός" όπως φαίνεται στο διάγραμμα και όπως συνηθίζεται να χρησιμοποιείται στις μεταφράσεις, για να είμαι συνεπής με το αρχαίο κείμενο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: