Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΤ’ΕΝΤΟΛΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΗ
 Όπως έχουμε υποθέσει (βλέπε :  ΓΙΑΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΤΑΦΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ) , η σορός του Αλεξάνδρου αναχωρώντας από την Βαβυλώνα είχε προορισμό  τις Αιγές όπως μας αναφέρει ο Παυσανίας. Ο Πτολεμαίος όμως υφαρπάζει την σωρό την οποία και θάβει προσωρινά στην Μέμφιδα με βάση τον Παυσανία και το Πάριο Χρονικό (κατά την άποψη μου αποτεφρώνοντας την λόγω της αναφοράς του Παυσανία ότι τηρήθηκε  ο Μακεδονικός νόμος κατά την ταφή) και μετά από λίγους μήνες, μετά από κοινή συμφωνία των διαδόχων στην διάσκεψη στον Τριπαράδεισο, τα οστά του Αλεξάνδρου μεταφέρονται μαζί με τους δύο βασιλείς (Φίλιππο Αριδαίο και Αλέξανδρο Δ’) στην Μακεδονία όπου θάβεται στον ήδη ετοιμασμένο τάφο που κατασκευαζόταν την διετία κατά την οποία η σορός του Αλεξάνδρου ήταν σε «αναμονή» στην Βαβυλώνα.

Φαίνεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση ο Παυσανίας αποδεικνύεται αξιόπιστος καθώς πολύ πρόσφατα ενημερώθηκα ότι ο διακεκριμένος ερευνητής περί του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγγραφέας σχετικών βιβλίων Andrew  Chugg  ανέφερε ότι   the sources say his tomb was intended to be at Aegae and Andronikos found an empty tumulus under the centre of the great mound at Aegae, which Hammond considered to be a cenotaph for Alexander” δηλαδή ότι ο Ανδρόνικος βρήκε ένα άδειο τύμβο στο κέντρο της Μεγάλης Τούμπας στις Αιγές (Βεργίνα) τον οποίο ο διακεκριμένος μελετητής  Hammond θεώρησε ότι είναι το κενοτάφιο του Αλεξάνδρου.

Με άλλα λόγια η πληροφορία που έχουμε από τον Παυσανία είναι σωστή, πράγματι στις Αιγές ετοιμαζόταν κάποιος τάφος ο οποίος ήταν και ο προορισμός της πομπής που μετέφερε την σορό του Αλεξάνδρου από την Βαβυλώνα. Καθώς ο Πτολεμαίος υφάρπαξε την σορό και την έθαψε στην Μέμφιδα, ο τάφος αυτός παρέμεινε αχρησιμοποίητος.

Αυτή η νέα πληροφορία αφένός μεν αναιρεί μέρος της υπόθεσης  μας ότι η αναφορά για μεταφορά στις Αιγές ήταν παραπλανητική και ότι ο πραγματικός προορισμός από την αρχή ήταν η Αμφίπολη και αφ’ ετέρου  μας αναγκάζει να ερευνήσουμε αν ο Πτολεμαίος έπαιξε κάποιον ρόλο στην κατασκευή του τάφου της Αμφίπολης μιας και, αν η ευρύτερη υπόθεση μας είναι σωστή, σε αυτόν φαίνεται ότι ενταφιάστηκε ο Αλέξανδρος μετά την μεταφορά του από τον Αντίπατρο στην Μακεδονία.

Κρίνοντας από την γενική συμπεριφορά του Πτολεμαίου και της σχέσης του με τον Αλέξανδρο, υποθέσαμε ότι η πρόθεση του Πτολεμαίου με την υφαρπαγή της σορού του Αλεξάνδρου, ήταν η προστασία των συμφερόντων του υιού του Αλεξάνδρου, του Αλεξάνδρου Δ’ και την de facto αναγνώριση του ως τον μόνο διάδοχο του Αλεξάνδρου. 
(βλέπε :  ΓΙΑΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΤΑΦΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ )

Κάνουμε λοιπόν την υπόθεση ότι από την αρχή ο Πτολεμαίος  είχε διαβλέψει τις προθέσεις του Περδίκκα και των λοιπών αντιπάλων του Αλεξάνδρου για την  υφαρπαγή της βασιλείας από τον Αλέξανδρο Δ’ και προετοίμασε την πράξη του (την υφαρπαγή δηλαδή της σορού ) προετοιμάζοντας δε ταυτόχρονα και την κατασκευή ενός νέου τάφου, μακριά από τις Αιγές, στον οποίο θα εθάβετο ο Αλέξανδρος.

Πολύ πιθανόν λοιπόν ο Πτολεμαίος να ήταν αυτός ο οποίος έδωσε εντολή στον Δεινοκράτη να σχεδιάσει και να κατασκευάσει τον τάφο στον οποίο θα ενταφιαζόταν ο  Αλέξανδρος.

Αν δε υποθέσουμε ότι η κατάσταση στην Μακεδονία , και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αμφίπολης, την διετία σχεδόν μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ευνοϊκά διακείμενη προς την αποκατάσταση του Αλεξάνδρου και του υιού του, που αυτό θα εσήμαινε δραστηριοποίηση ίσως της Ολυμπιάδας ή και του Κρατερού , ο οποίος άλλωστε επέστρεφε στην Μακεδονία με τους παλαιμάχους για να αναλάβει την θέση του Αντίπατρου κατ’έντολήν του ιδίου του Αλεξάνδρου, σε συνεννόηση με τον Πτολεμαίο για την κινητοποίηση των αναγκαίων πόρων για την κατασκευή του τάφου, τότε η υπόθεση μας να είναι πραγματικότητα είναι πολύ πιθανή.

Έτσι λοιπόν είναι και αναμενόμενο, ο Πτολεμαίος και ο Δεινοκράτης, επηρεασμένοι ίσως από την Αιγυπτιακή τεχνική κατασκευής τάφων να προσέθεσαν τέτοια χαρακτηριστικά στο ταφικό μνημείο, τα οποία και διακρίνουμε σήμερα, όπως υπερμεγέθης κατασκευή, σφράγιση πλημμυρίζοντας τους χώρους με άμμο, σφίγγες στην είσοδο και πολύ πρόσφατα οι Καρυάτιδες και η μικρή σχετικά θύρα που οδηγεί στην συνέχεια του μνημείου. (τα δύο τελευταία θα τα αναπτύξω αμέσως μετά).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τάφου που παραπέμπει στον Πτολεμαίο είναι ο τύπος της  Σφίγγας που συναντάμε στην είσοδο του Τάφου της Αμφίπολης που παραπέμπει στις Σφίγγες που βρέθηκαν στον τάφο του Αλεξάνδρου στην Μέμφιδα.

Στην παρακάτω φωτό βλέπουμε μια  Σφίγγα της Αμφίπολης και μια Σφίγγα από την Μέμφιδα :


 Όσον αφορά τις Καρυάτιδες……


Όπως αναφέρει η κα Λίλα Μαραγκού , ομότιμη καθηγήτρια Κλασσικής Αρχαιολογίας  του ΑΠΘ, τα αρχαϊκά χαρακτηριστικά των Καρυατίδων ερμηνεύονται πολύ απλά στο ότι πολύ πιθανόν οι τεχνίτες που τις έκαναν δεν ήταν Μακεδόνες (άλλωστε η Μακεδονία δεν είχε σχολή γλυπτικής) αλλά Παριανοί τεχνίτες οι οποίοι εκείνοι την εποχή είχαν μεταναστεύσει στην Θάσο για να εργαστούν στα εκεί εργαστήρια, μιας και η αγορά εργασίας για αυτούς στην Πάρο είχε προβλήματα. Μαζί τους μετέφεραν και την τάση που είχαν να δίνουν αρχαϊκά χαρακτηριστικά στα όποια καλλιτεχνήματα τους. (http://www.thetoc.gr/politismos/article/amfipoli-parianoi-gluptes-eftiaksan-tis-karuatides)

Άλλωστε η Θάσος ήταν πρώτα αποικία της Πάρου και ακόμα και την εποχή που εξετάζουμε οι σχέσεις  ήταν άριστες, άλλωστε είχε ιδρυθεί και κοινός δήμος «Παρίων και Θασίων»  στα μισά του τετάρτου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 350, πράγμα που υποδηλώνει την πολύ στενή σχέση μεταξύ τους.(Πηγή : Inscription hellénistique de Dalmatie. in: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 59, 1935. pp. 489-513)

Αν τώρα θυμηθούμε ότι οι Κυκλάδες, και συνεπώς η Πάρος, διοικητικά ανήκαν στους Πτολεμαίους, θα ήταν εύλογη η υπόθεση μας ότι κατ’  εντολήν του Πτολεμαίου, τα εργαστήρια του νησιού απασχολήθηκαν για την κατασκευή του ταφικού μνημείου, το οποίο είναι πολυτελέστατο και κατασκευασμένο με μάρμαρο Θάσου (άλλωστε το μέγεθος του μνημείου και οι ανάγκες σε επεξεργασμένο  Θασίτικο μάρμαρο είναι τεράστιες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο αν υπήρχε κρατική εντολή για την εκτέλεση ενός τέτοιου τεράστιου έργου).

Σε αυτό το έργο  συμπεριλαμβάνονται και οι  Καρυάτιδες , οπότε και το μυστήριο των  αρχαϊκών χαρακτηριστικών λύεται πολύ απλά και όχι με τον ανεύθυνο και επιπόλαιο χαρακτηρισμό τους ως Ρωμαϊκών από κάποιους που το υποστηρίζουν για τους δικούς τους λόγους.

Άλλωστε οι πλέον αρμόδιοι τις τοποθετούν στον 4ο αι. : http://www.thetoc.gr/politismos/article/amfipoli-oi-karuatides-deixnoun-telos-4ou-aiwna-px

Η χρήση τους στον Μακεδονικό Τάφο της Αμφίπολης δεν πρέπει να μας εκπλήσσει από το γεγονός ότι δεν έχουμε βρει παρόμοια χρήση σε άλλον Μακεδονικό τάφο, αν θεωρήσουμε ότι  το κατ’εντολήν Πτολεμαίου και εκτέλεση Δεινοκράτη ταφικό μνημείο θα φέρει και Αιγυπτιακή επιρροή.

Πράγματι στον Αιγυπτιακό Ναό της Hatshepsut υπάρχει ένα τρίθυρο με δύο αγάλματα του Οσιρη που μοιάζει εκπληκτικά με το μοτίβο που συναντήσαμε στον Τάφο της Αμφίπολης με τις Καρυάτιδες.

Στην παρακάτω φωτογραφία παρατίθενται τα δυο τρίθυρα για σύγκριση :


 (Πηγή : Μετά από υπόδειξη από το φίλο Γιάννη σε σχόλιο στο ιστολόγιο: http://en.wikipedia.org/wiki/Hatshepsut#mediaviewer/File:S_F-E-CAMERON_2006-10-EGYPT-WESTBANK-0153.JPG)


Όσον αφορά την  μικρή θύρα που βρέθηκε στον τρίτο θάλαμο που υποθέτουμε ότι οδηγεί στον κυρίως τάφο αποτελεί και αυτή ένδειξη Αιγυπτιακής επιρροής μιας και η είσοδος στους Αιγυπτιακούς τάφους γινόταν από μικρές εισόδους οι οποίες οδηγούσαν μετά από διαδοχή σφραγισμάτων με χρήση άμμου στον κεντρικό ταφικό θάλαμο.

Έτσι λοιπόν υποθέτουμε ότι η θύρα Ε4 που βρέθηκε στον βόρειο τοίχο του τρίτου θαλάμου θα οδηγήσει μέσω ενός στενού και χαμηλού διαδρόμου στο φυσικό κοίλωμα που φιλοξενεί τον κυρίως τάφο που σίγουρα θα έχει την μορφή ενός μικρού ναού όπως όλοι οι Μακεδονικοί τάφοι με  κάποιον προθάλαμο και φυσικά τον νεκρικό θάλαμο.

Ίσως λοιπόν ο διάδρομος αυτός να είναι κάπως έτσι :
(Η φωτογραφία είναι από την είσοδο στην πυραμίδα του Χέοπα)

Ο οποίος θα μας οδηγήσει επι τέλους στον κυρίως τάφο που θα είναι κάπως έτσι :


Το αν η πρόσβαση θα είναι εύκολη ή όχι δεν το ξέρουμε, αλλά πολύ πιθανόν, αν και εδώ ακολουθηθεί η Αιγυπτιακή τεχνική, να αποτελείται από διάφορους σφραγιστικούς χώρους, όπως συναντήσαμε μέχρι τώρα στον ταφικό διάδρομο και να μοιάζει με την  παρακάτω κάτοψη που είναι χαρακτηριστική ενός Αιγυπτιακού τάφου :


(Πηγή : Μετά από υπόδειξη από τον φίλο Γιάννη σε σχόλιο στο ιστολόγιο: http://web.utk.edu/~museum/research/reoccpap/tombs/tomb_plan.jpg )

Αυτά βέβαια θα τα επιβεβαιώσει ή θα τα καταρρίψει η ανασκαφή οπότε ας έχουμε λίγο υπομονή.


377 σχόλια:

1 – 200 από 377   Νεότερο›   Νεότερο»
Χρίστος είπε...

Πολυ πιθανο, μακαρι να επιβεβαιωθεις

πνα είπε...

Συνεχίζεις να μας εκπλήσσεις με τις γνώσεις σου και την συνθετική ικανότητα της σκέψης σου.
Μια τολμηρή υπόθεση που μένει να αποδειχθεί.

Νομίζεις ότι ο Πτολεμαίος θα έκανε κάτι τέτοιο χωρίς τη συμφωνία και των βασικών τουλάχιστον στρατηγών του Αλεξάνδρου;

Αν ο Πτολεμαίος ήθελε να εγγυηθεί τα δικαιώματα του γυιού του Αλεξάνδρου γιατί δεν τον πήρε μαζί του στην Αίγυπτο;

Η παρουσία πάντως της Ρωξάνης στην Αμφίπολη συνηγορεί υπέρ της ταφής εκεί του Αλεξάνδρου.

Alexandros είπε...

Εμπεδοτιμε η Ιθάκη σε αυτο το ταξίδι ειναι το ίδιο το ταξίδι. Αναμένω σχολια με μεγάλη ανυπομονησία και φυσικα την επόμενη αρθρογραφία σου. Να ειςαι καλα.

Unknown είπε...

Αγαπητέ Εμπεδότιμε καλησπέρα.
Αντιγράφω απο newsbomb.gr "Στον τέταρτο τοίχο υπάρχει μία πολύ μικρή οπή, μεγέθους 15 εκ. Εκτιμάται ότι έγινε από τυμβωρύχους της αρχαιότητας οι οποίοι έφθασαν μέχρι εκεί, έσπασαν την πέτρα και όταν είδαν ότι και μπροστά υπάρχει χώμα, έφυγαν..."
Υποθέτω ότι η οπή αυτή είναι στην πάνω δεξιά γωνία στην γραφική απεικόνιση από τον κύριο Μιχάλη Λεφαντζή.Αν λοιπόν δεχθούμε ότι οι τυμβωρύχοι είδαν χώμα και σταμάτησαν τότε πρέπει να υποθέσουμε ότι υπάρχει και πέμπτος και ίσως και έκτος θάλαμος.

Unknown είπε...

Επίσης από το xronometro.com : "Ο τρίτος θάλαμος δεν είχε να αποκαλύψει κάποιο μεγάλο μυστικό, πλην μιας ακόμη κλίμακας, που οδηγεί σε χαμηλότερο επίπεδο, αν και σύμφωνα με όσα πίστευε ο Λαζαρίδης δε θα φτάσουμε στο τέλος, με το μνημείο να γίνεται στο εξής «φυγόκεντρο», βάσει των πληροφοριών που έχει συγκεντρώσει το «Χ». Πιο συγκεκριμένα το πέρασμα από την τέταρτη, μικρή σε διάσταση πύλη, ίσως να οδηγεί τον άξονα του μνημείου, όχι μόνο ένα επίπεδο πιο χαμηλά και σε κατεύθυνση προς τον βορά, για λόγους που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστή."
Τι μπορούμε να συμπεράνουμε αν ισχύει η υπόθεση αυτή;

Ege είπε...

Συγχαρητήρια για όλες σας τις αναρτήσεις καθώς και για το εντυπωσιακότατο επίπεδο συζήτησης. Μια απορία που έχω είναι η εξής: Αν υποθέσουμε ότι όντως ο Τύμβος κατασκευάστηκε για τον Μέγα Αλέξανδρο και θεωρούμε πως έπρεπε να κρατηθεί μυστικό η μεταφορά του εκεί, η όλη διαδικασία χτισίματος του τύμβου πως δικαιολογήθηκε;Χτίστηκε "παραπλανητικά" σαν κάποιο μνημείο ή όλοι γνώριζαν ότι θα κατέληγε εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος;

Alexandros είπε...

Εμπεδοτιμε αντιγράφω ακριβώς απο Visaltis.net

´´Το 1984 στη βόρεια στοά του γυμνασίου της Αμφίπολης αποκαλύφθηκε από το Δημήτρη Λαζαρίδη ο εφηβαρχικός νόμος, το σπουδαιότερο εύρημα του είδους του σ’ όλο τον ελληνικό κόσμο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι αδημοσίευτος … Πρόκειται για ένα μοναδικό κείμενο 139 στίχων το οποίο μας δίνει πλήθος πληροφοριών. Στο πάνω μέρος του εφηβαρχικού νόμου σε λεία και εξέχουσα ταινία είναι χαραγμένη η μακεδονική χρονολόγηση της επιγραφής, που ανήκει στο 21 π.Χ. ή από μεταγενέστερες εκτιμήσεις στο 23-22 π.Χ.Και πάμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης:
Ο νόμος είναι έργο του εφηβάρχου Αδαίου Ευημέρου και μας δίνει πληροφορίες για την αγωγή των εφήβων, τα ήθη της εποχής, τα αξιώματα την κοινωνική δομή της πόλης και την τοπογραφία της…την κοινωνική δομή της πόλης και την τοπογραφία της…την κοινωνική δομή της πόλης και την TΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ !!.
(περισσότερες πληροφορίες για τον Εφηβαρχικό Νόμο: http://www.athlepen.com.cy/keimena4.htm)" Εκπληκτικό!!
Δηλαδή.. εδώ έχουμε μια επιγραφή στην οποία πιθανόν να γίνεται αναφορά όχι μόνο των τοπωνυμίων όπως αυτά ήταν καταγεγραμμένα το 20 πΧ περίπου αλλά και των σημαντικών κτισμάτων της πόλης.(Μνημεία,δημόσια κτίρια κλπ)

Αναρωτιόμαστε λοιπόν: Είναι δυνατόν από την τοπογραφία της πόλης να λείπει ένα τόσο σημαντικό, σχεδόν κολοσσιαίο κτίσμα; Μοιάζει σχεδόν αδιανόητο να μην μνημονεύεται στην τοπογραφία της περιοχής!

Σα να λέμε ότι ο αρχαιολόγος του μέλλοντος βρίσκει ένα τοπογραφικό της Θεσσαλονίκης που δεν αναφέρει το Λευκό Πύργο!

Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με δύο γεγονότα που παρατηρήσαμε και καταγράψαμε όλο αυτό το διάστημα, στην έρευνα μας.

Από τη μια λοιπόν, έχουμε μια επιγραφή, που ενώ μελετάται από το 1984,σύμφωνα με την αποκλειστική αποκαλυπτική δημοσίευση του visaltis.net, ποτέ δεν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας παρά μόνο μερικές αποσπασματικές πληροφορίες. Οι ανακοινώσεις και το πόρισμα της μελέτης αναμένονται εδώ και χρόνια από την κόρη του αρχαιολόγου που ξεκίνησε τις έρευνες αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει (με ότι συνειρμούς προκαλεί αυτό)

Από την άλλη έχουμε τη σχεδόν βεβαιότητα της κ.Περιστέρη στις προ 3ετίας δηλώσεις της,ότι πρόκειται για τάφο της Ρωξάνης, χωρίς καμιά τεκμηρίωση τότε και πριν πέσει καν η πρώτη φτυαριά!

Μήπως τελικά κάποια πληροφορία για μαρτυρία της επιγραφής περί του τύμβου πέρασε στην κ. Περιστέρη και από εκεί πήγαζε αυτή η βεβαιότητα;
Αν τελικά αποδειχθεί από την αρχαιολογική σκαπάνη ότι ο τάφος ανήκει στη Ρωξάνη τότε φαίνεται πως είχαμε ένα “κοινό” μυστικό, το οποίο ο καθένας το διαχειρίστηκε για τους δικούς του σκοπούς.. .

Οι μοναδικοί πλέον που θα μπορούσαν να δώσουν εξήγηση, θα ήταν αυτοί που το διαχειρίστηκαν. Άλλωστε όπως είπε και η κ. Περιστέρη “η έρευνα πρέπει να προχωράει, αυτά που ξέρουμε να τα δίνουμε στους άλλους όχι μόνο στους δημοσιογράφους αλλά και σε όλο τον κόσμο».

Αυτό πιστεύουμε ότι έπραξε στην συγκεκριμένη περίπτωση και η κ. Περιστέρη.

Εμείς απλά διατυπώνουμε ερωτήματα που προκύπτουν ώστε να διαλυθεί κάθε υποψία για προσπάθεια απόκρυψης ενός μεγάλου μυστικού τόσα χρόνια, ενός μυστικού που ίσως βέβαια αποδειχθεί και κάλπικο. Ούτε ευθύνες επιρρίπτουμε, ούτε αυτοανακηρυσσόμαστε ειδήμονες του θέματος. Υποπτευόμαστε ωστόσο πως μυστικά δεν κρύβει μόνο ο τύμβος του Καστά αλλά και οι αρχαιολόγοι που κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί με αυτόν.

Μπορεις να κανεις κάποιο σχολιασμό?


Χρίστος είπε...

@ Ioannis Karagkiozis

Ιωαννη και εγω πιστευω οτι εχουμε περισσοτερους θαλαμους. Ηδη εδω και περ. 6 μερες ειχε ακουστει στη Μεσολακκια ότι οι θαλαμοι ΜΕΤΑ τα σκαλακια που οδηγουν υπογεια, ειναι 3. Ραδιο αρβύλα; Ισως. Ισως και όχι.
Αυτο που πρεπει ομως να μας προβληματισει σχετικα με μια ενδεχομενη κινηση τυμβωρυχιας ειναι το εξης ερωτημα: Γιατι ο υποτιθεμενος τυμβωρυχος, ενω ανοιγει δυο οπες στους στα δεξια των διαφραγματικων, ξαφνου αλλαζει πορεια και παει τερμα δεξιά; Πιστευω οτι αυτη η σκεψη ενισχυει το γεγονος οτι πραγματι οι οπες χρησιμοποιηθηκαν απο τους κατασκευαστες για την πληρωση των θαλαμων με αμμο.

Χρίστος είπε...

διορθωνω: στα αριστερα των διαφραγματικων

Unknown είπε...

@Χρίστος
Εμένα εκείνο που με προβληματίζει είναι γιατί δεν το είδαμε σε φωτογραφία αλλά στην γραφική αναπαράσταση από τον αρχιτέκτονα;Επίσης σε όλα τα σχέδια υπάρχει στον πλαινό τοίχο πίσω από τις καρυάτιδες ένα σχέδιο σαν αστέρι.Υπάrχει περίπτωση να θέλουν να μας προιδεάσουν για κάτι;
@Alexandros
Νομίζω ότι στον εφηβαρχικό νόμο δεν αναφέρονται πουθενά τα οικοδομήματα της περιοχής και αναφέρονται μόνο όσα έχουν να κάνουν με την αγωγή των εφήβων

SF είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
SF είπε...

http://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Alexander_the_Great

Some have speculated that it was built for Alexander but never used due to Ptolemy I Soter having seized the funeral cortege. They suggest that the Roman Emperor Caracalla, a great admirer of Alexander, may have had him re-interred in Amphipolis in the late second century AD.

δεν ήξερα ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο

Χρίστος είπε...

@ Ioannis Karagkiozis Nαι εχεις δικιο, απο εκει ειναι αλλωστε και το πρωτο μου σχόλιο μου εδω μετα την ανακοινωση του υπουργειου σχετικα με το σχεδιο του Λεφαντζη και τον μη σχολιασμο της οπης. Αλλα συνηθισμενα τα βουνα στα χιονια, καθως τα ιδια συνεβησαν και με τις επιγραφες που μελετουνται στο Μουσειο αλλα και με τις νεες φημες περι ευρεσης χρυσων νομισματων στα ποδια των κορών. Οσο για τον εφηβαρχικο νομο
"O εφηβαρχικός νόμος της Αμφίπολης

Στο γυμνάσιο της Αμφίπολης ήταν οργανωμένη η εκπαίδευση των εφήβων. Το 1984 στη βόρεια στοά του γυμνασίου της Αμφίπολης αποκαλύφθηκε από τον Δ. Λαζαρίδη ο εφηβαρχικός νόμος, το σπουδαιότερο εύρημα σ’ όλο τον ελληνικό κόσμο σχετικά με την εφηβεία. Πρόκειται για ένα μοναδικό κείμενο 139 στίχων το οποίο μας δίνει πλήθος πληροφοριών. Στο πάνω μέρος του εφηβαρχικού νόμου σε λεία και εξέχουσα ταινία είναι χαραγμένη η μακεδονική χρονολόγηση της επιγραφής, που ανήκει στο 21 π.Χ. ή από μεταγενέστερες εκτιμήσεις στο 23-22 π.Χ. Κάτω από την ταινία μια ζώνη ανάγλυφης διακόσμησης περιλαμβάνει αγγείο, στεφάνι ελιάς, κλαδί φοίνικα στλεγγίδα και πιθανόν δίσκο ή σφαίρα.
Ο εφηβαρχικός νόμος κατά τον ανασκαφέα, περιέχει κωδικοποιημένους παλαιότερους σχετικούς νόμους, διατάξεις και βασιλικά διατάγματα, όπως φαίνεται και από μια άλλη επιγραφή του Φιλίππου του Ε΄, που βρέθηκε εκεί κοντά και είναι από τα αρχαιότερα κείμενα που αποκαλύφθηκαν στο γυμνάσιο .
Ο νόμος είναι έργο του εφηβάρχου Αδαίου Ευημέρου, και μας δίνει πληροφορίες για την αγωγή των εφήβων, τα ήθη της εποχής, τα αξιώματα την κοινωνική δομή της πόλης και την τοπογραφία της. Ξεκινά με μια εισαγωγή, η οποία αναφέρεται στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του εφηβάρχου (του υπεύθυνου δηλ. άρχοντα του θεσμού), την απογραφή των εφήβων, την επιβολή ποινών, τον έλεγχο του θεσμού από τους πολιτικούς άρχοντες κ.ά. :
Μετά την εισαγωγή ο νόμος αναφέρεται στους διδάσκοντες του θεσμού, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ αυτών τον «παιδοτρίβη, ακοντιστή, τοξότη, πωλοδαμαστή», προσδιορίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και την ενασχόλησή των εφήβων με γυμνικά αγωνίσματα και επιπλέον με τις εξής δραστηριότητες: «τοξεύειν, ακοντίζειν, σφενδοναν, λιθαρίζειν, ιππεύειν καί ακοντίζειν αφ' ιππου»
. Ο νόμος καθορίζει επίσης την υποχρεωτική συμμετοχή των εφήβων σε γυμνικούς αγώνες που οργανώνονται στο Γυμνάσιο και τη συμμετοχή τους σε εφηβικούς αγώνες άλλων πόλεων. Τέλος ο νόμος αναφέρεται στον έλεγχο της επιμέλειας και της ευκοσμίας των εφήβων, στη διάρκεια του θεσμού, στην ενδυμασία και τη συμμετοχή τους σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι απουσιάζει από τον εφηβαρχικό νόμο κάθε αναφορά σε μη αθλητικές δραστηριότητες στο γυμνάσιο. Στον εφηβαρχικό νόμο δεν συναντάται ούτε ίχνος σοφιστών ή ρητόρων, ούτε γραμματοδιδάσκαλοι ούτε μουσικοδιδάσκαλοι, αλλά παιδοτρίβες, ακοντιστής τοξότης και πωλοδαμαστής. Φαίνεται λοιπόν ότι ο θεσμός της εφηβείας στην Αμφίπολη απέβλεπε κύρια στην αθλητική και στρατιωτική προετοιμασία των εφήβων της πόλης και όχι στην πνευματική τους εκπαίδευση."
απο http://amfipolib2.wikispaces.com/6)+%CE%93%CE%A5%CE%9C%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9F

Planet είπε...

Πολύ καλο άρθρο και πάλι!

Μερικά σχολια:

α) Η υπόθεση του Hammond για κενοτάφιο του Αλεξάνδρου στις Αιγές δεν ξέρω αν πρεπει να αντιμετωπίζεται σαν γεγονός. Δεν ξέρω τι απέγινε με αυτό το διαφαινομενο κενοτάφιο και αν έχει μελετηθεί από άλλους, πάντως απο την περιγραφή του Hammond, δεν έμοιαζε κάτι το τόσο εντυπωσιακο που θα άρμοζε στον Αλέξανδρο. Μην ξεχνάμε πως διάθεση για μια πιο μεγαλοπρεπή ταφή του Αλέξανδρου υπήρχε απο όλους, αν λάβουμε υπόψην μόνο την ολοχρυσο και αμύθητης αξίας νεκροφόρα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορα του πτώματος απο τη Βαβυλώνα (η οποια αναρωτιέμαι τι απέγινε)...

β) Με βάση τα όσα αναφέρονται στο phdiva.blogspot.com, η συγγραφέας του οποιου γνωρίζει μέλη της ανασκαφής, η εκτίμηση ειναι πως όντως ο τάφος ξεκίνησε να κατασκευάζεται μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, αλλά διήρκησε περιπου 10 χρονια, όχι 2. Φυσικά, εντος δύο χρονων ίσως να ήταν έτοιμος ο ταφικος θάλαμος, και αυτο να αρκουσε για να μην αλλάξεις κάτι σημαντικο στην υπόθεσή σου.

γ) Η υπόθεση πως ο τάφος του Αλεξάνδρου στη Μέμφιδά είναι στην περιοχή που βρέθηκαν οι σφίγγες και ο κύκλος των φιλοσόφων είναι μια δημοφιλής υπόθεση (πχ. απο τον Andrew Chugg), αλλά όχι πλήρως αποδεκτή και επισης δεν πρεπει να υιοθετείται ως γεγονος. Επίσης, θα ήταν αντίθετη με την υπόθεση σου για μακεδονική ταφή στη Μέμφιδα: αν η μακεδονική παράδοση τηρήθηκε πλήρως, γιατι απουσίαζει κάποιος μακεδονικός τάφος;

Χρίστος είπε...

Συγγνωμη, μολις ειδα οτι αθελα μου αναπαρηγαγα του σχετικο με τον εφηβαρχικο νομο κειμενο

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Δεν υπάρχει οπή στον τέταρτο τοίχο. Είναι μια προεξοχή που όπως υποστηρίζω χρησίμευε ως στήριξη μιας αντίστοιχης με το Θ3 μαρμάρινης πλάκας. Το άκρο της προεξοχής φαίνεται σε μια φωτογραφία.
Είναι μια ακόμα μούφα που αναπαράγεται.

Οσον αφορά την στήλη με τον εφηβαρχικό νόμο.
Είναι προφανές ότι μετά τον θάνατο του Λαζαρίδη, μεγάλης μορφής και δημιουργού του μουσείου της Αμφίπολης, φαίνεται ότι τιμής ένεκεν προσέλαβαν την κόρη του στην Αρχαιολογική υπηρεσία και ως αντικείμενο της έδωσαν να μελετήσει αυτήν την στήλη με την οποία παλεύει από το 1984 χωρίς να την έχειολοκληρώσει!

Για αυτό πέταξε την μπηχτή η Περιστέρη πληρώνοντας την με το ίδιο νόμισμα σε απάντηση της μπηχτής της κόρης του Λαζαρίδη ότιη Περιστέρη έγινε γνωστή από τον πατέρα της.

Axis Mundi είπε...

@SF Τελικά φαίνεται πως όλοι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες είχαν εμμονή με τον Μ. Αλέξανδρο.
Ούτε εγω γνώριζα την συγκεκριμένη θεωρία, ωστόσο την θεωρώ και την πιο απίθανη να ισχύει και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τα τέλη του 2ου αιώνα μ.χ.

Phil είπε...

@Ioannis Karagkiozis

Αυτο που φαινεται σαν αστερακι ειναι βοηθητικες γραμμες του σχεδιου (αξονες xyz). Αν παρατηρησεις εχει "σταυρουδακια" σε πολλα σημεια.

http://www.yppo.gr/2/g2001.jsp?mult_id=14985

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@Planet

α) Εφόσον είναι υπόθεση προφανώς δεν ξέρουμε αν είναι και γεγονός. Πάντως είναι πιθανόν.
Η άμαξα μάλλον χάθηκε.

γ) Καιαυτό είναι υπόθεση όπως όλων, ακόμα και η δική μου. Πάντως έχει μεγάλες πιθανότητες να είναι σωστή, καθώς δένουν πολλά πράγματα με αυτήν.

Δεν υπάρχει τάφος γιατί η ταφή έγινε πρόχειρα. Και αυτό ενισχύει την θέση μου ότι τελικός σκοπός του Πτολεμαίου ήταν να επιστρέψει την σορό και να τη θάψει σε μέρος της επιλογής του, την Αμφίπολη εν προκειμένω.

Ξέρουμε ότι έγινε ταφή στην Μέμφιδα (γεγονός : Παυσανίας, Παριο Χρονικό), ξέρουμε ότι δεν βρέθηκε μακεδονικός τάφος (γεγονός) άρα σίγουρα η ταφή ήταν πρόχειρη.

Η μακεδονική παράδοση (στην οποία επιμένει ο Παυσανίας) κατ΄εμέ συνίσταται στο ότι αποτεφρώθηκε.
Δεν παρέμεινε άταφος μετά, τάφηκε στον ναό του Νεκτανεβώ ΙΙ.

Αυτό έχει στο μυαλό του ο Πασυανίας όταν το τονίζει.

george είπε...

The "Embedotimos" hypothesis(Ptolemeos ordering Deinokratis to build a tomb for Alexandros III) is interesting, no matter whether at the end Alexandros was actually buried there or not. Prolemaios certainly had the financial means and political power to ask and finance Deinokratis' undertaking. Whether Alexandros's body/ashes/bones ended up there is another matter. The "Embedotimos" hypothesis has the following main shortcomings in my view: first, it is too complex and requires a labyrinthic reasoning, as well as many powerful at the time and since then individuals to have acquiesced to and been neutralized in the process to hide the fact; second, it goes against a simple, strong and with a preponderance of available (old and new, as well as written) evidence that Megas Alexandros was buried in Egypt by Ptolemaios; and third, yes access to the actual room where the sarcophagus of the Pharaoh lay was made hard to obtain; but everyone knew from then on up till today that the pyramid was what it was and who was inside. It is just impossible to keep secret for 2,300 years the actual burial location of History's arguably greatest individual, possibly the most charismatic leader ever lived on this Earth, a King that even to this day fires up the imagination of people in all corners of this Globe, especially if that burial site is on a mound so huge and still above ground in Amphipolis.

In science, at the end, simple plausible hypotheses/models carry the day among competing theories. The "Embedotimos" hypothesis, no matter how appealing to all of us, is far too elaborate to hold true; it requires a conspiracy of unprecedented scale to keep it secret for almost two and a half millennia. It is, simply put, too good to be true.

I only hope that Ms.Peristeri and the Greek Ministry of Culture didn't tease the World's interest in this excavation for petty political reasons.

moira είπε...

καλησπέρα σε όλους και θερμά συγχαρητήρια στον Εμπεδότιμο για τη λογική αλληλουχία και τον εμπειριστατωμένο λόγο, αρετές που διέπουν όλα τα άρθρα του.
οι δικές μου επισημάνσεις:

Α) στο σχέδιο του Λεφαντζή, ο τρίτος θάλαμος φαίνεται να μην είναι γεμάτος χώμα.Και η φώτο με τον εργάτη μπροστά από τη μικρή θύρα, στο τέταρτο διαφραγματικό τοίχο, δείχνει πως ο άνθρωπος κινείται άνετα, το πάνω μέρος της θύρας είναι σε χαμηλό ύψος.Υποθέτω λοιπόν, ότι έχει αφαιρεθεί αρκετό χώμα από αυτό το θάλαμο , καθώς και τον προηγούμενο.Έτσι κατέστη δυνατή η πρόσβαση σ αυτόν.Επομένως, οι εργασίες ίσως και να προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που ανακοινώνονται.

Β) εμπεδότιμε, σε παλιότερη ανάρτηση(αποσυμβολισμός του μνημείου) αναφέρθηκες στον ήλιο ως σύμβολο.Είναι πιθανόν οι ρόδακες που εντοπίζονται στη μαρμάρινη πλάκα να σχετίζονται με τον ήλιο;Και θα ήταν αρκετό αυτό για τον συμβολισμό του νοητού σε συνδυασμό με το κόκκινο χρώμα του συγκεκριμμένου θαλάμου;Αισθητικά, ο θάλαμος πίσω από τις Καρυάτιδες μοιάζει "γυμνός" αν αναλογιστούμε τα γλυπτά στις προηγούμενες θύρες(σφίγγες, κόρες)...εκτός κι αν η "γύμνια" αυτή εξυπηρετεί κάποιο σκοπό.

τέλος, όσον αφορά το Πτολεμαίο και με βάση τις ως τώρα ιστορικές μας γνώσεις, είναι καλό να λαμβάνουμε υπόψιν το τρόπο που λειτουργούσαν οι εφημερίδες του βασιλιά καθώς και οι ιστορικοί εκείνη την εποχή:
καταρχήν, όταν ένας βαδσιλιάς χρηματοδοτεί κάποιον ιστορικό, τούτο ταυτόχρονα σημαίνει ότι ασκεί έλεγχο στο τι γράφεται και πως παρουσιάζεται ένα γεγονός, ώστε να εξυπηρετεί το βασιλιά(και την υστεροφημία του).Για παράδειγμα, το περιστατικό όπου ο Αλέξανδρος οραματίζεται το τρόπο που θα θεραπεύσει το Πτολεμαίο, μπορεί να αποτελεί ιστορική αλήθεια, μπορεί όμως να είναι καθαρά, μια ψευδής τοποθέτηση του Πτολεμαίου για να τονίσει τη στενή σχέση του με τον θεό-Αλέξανδρο και έτσι να γίνει αρέστός ως επίγονος του Μέγα βασιλέα..
Με δεδομένο λοιπόν, ότι η ιστορία που έχουμε ως τώρα, δεν έχει ως πηγή τις εφημερίδες του Αλέξασνδροου, είναι καλό να είμαστε διστακτικοί σε αυτά που αποδεχόμαστε ως de facto αλήθειες..

Εν κατακλείδι, πιστεύω πως ο Αλέξανδρος βρήκε τρόπο να γυρίσει στη πατρίδα, ολοκληρώνοντας με τρόπο ακέραιο το προορισμό του...
ο τύμβος αποκαλύπτει ως τώρα ένα συγκερασμό ελληνικής παράδοσης και ανατολίζουσας δομής που μοιάζει πολύ σ αυτό που πρεσβέυει ο Αλέξανδρος!

Ευχή όλων να βρεθεί έστω κι ενα κομμάτι της δικής του λάμψης..
Στους χαλεπούς καιρούς που διάγει η πατρίδα μας, η ανακάλυψη οποιουδήποτε μνημείου σχετίζεται μαζί του, μόνο θετική μπορεί να αποβεί για την μοίρα μας...

απολογίες για το μεγάλο κειμενο, είναι τόσα που θέλουμε να πουμε....

Unknown είπε...

Εμπεδοτιμε, ευχαριστούμε για την φιλοξενία και για το ταξίδι.

Συμφωνώ με τον συλλογισμό σου άλλα έχω δυο λεπτους προβληματισμούς σχετικά με την "καθαρότητα" της εντολής/πρωτοβουλίας του Πτολεμαιου και το χρόνο ταφής του Αλέξανδρου.

Πιστεύω ότι ήταν κάτι που το αποφάσισαν όλοι μαζι οι στρατηγοί του στον Τριπαραδεισο και εκτελέστηκε με πρωτοβουλία και εντολή του Πτολεμαιου στον Δεινοκρατη. Εξάλλου αυτός είχε τον Αλέξανδρο και ήταν ίσως ο πιστότερος όλων.

Οι λόγοι είναι κυρίως τρεις:

1) Η κατάσταση στην αυτοκρατορία μετα τον θάνατο του Αλέξανδρο και μέχρι λιγο πριν τον Τριπαραδεισο ήταν πολυ ρευστή. Δεν ήξεραν τι θα γίνει, τι θα γεννήσει η Ρωξανη, ποιος θα είναι ο Διάδοχος η ο Αντιβασιλεας, πως θα διαμορφωθούν οι συμμαχίες κ.α. Θα ήταν αδύνατο για τον Πτολεμαιου να προβλέψει απο πολυ νωρίς τις μελλοντικές εξελίξεις και να πάρει απόφαση να δώσει εντολή για την κατασκευή ενός τέτοιου τάφου ταυτοχρονα με την κατασκευη του ταφου στις Αιγες. Παράλληλα θα ήταν ενάντια στις πεποιθήσεις του να πράξει κάτι το οποίο θα οδηγούσε πιθανόν σε συγκρούσεις με τους διαδόχους όταν όπως έχουμε πει ο ίδιος προσπαθούσε να συνεχιστεί ενιαίο το δημιούργημα του Αλέξανδρου.

2) Εάν έκτιζε τον τάφο στην Αμφιπολη δεν θα εθαβε τον Αλέξανδρο στη Μεμφιδα άλλα θα περίμενε να τελειώσει το έργο και να τον θάψει όπως αρμόζει στην Μακεδονία.

3) Ήταν αδύνατο να εκτελεστεί ένα τέτοιο έργο, να μεταφερθεί ο Αλέξανδρος, να ταφεί, να "εξαφανισθεί" το μνημείο και να διατηρηθεί ανέπαφο στο άμεσο μέλλον χωρίς την συγκατάθεση των άλλων στρατηγών που σίγουρα θα ήθελαν να τιμήσουν επίσης την μνήμη του Αλέξανδρου.

Άρα, δίδεται η εντολή στον Δεινοκρατη μετα τον Τριπαραδεισο και θαβεται ο Αλέξανδρος στην Αμφιπολη τρία με τέσσερα χρόνια μετα τον θάνατο του. Δεν θα ήμουν έκπληκτος εάν αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν και αιγυπτιακα συνεργεία. Κάτι τέτοιο μπορει να αποδειχθεί αρχαιολογικά στο μέλλον διότι σε ένα μεμονωμένο μνημείο αυτού του μεγέθους είναι βέβαιο ότι κάπου κοντά θα υπάρχουν υπολείμματα του καταυλισμού των εργατών/δούλων και του εργοταξίου όπως ανακαλυφθηκαν και στην περίπτωση των πυραμιδων.

Η Αμφιπολη επιλέγεται ως χώρος ουδέτερος (δεν ήταν πρωτεύουσα κανενός και κανένας στρατηγός δεν θα ήθελε κάποιος άλλος να έχει το προνόμιο να έχει τον Αλέξανδρο), με πιθανή σχέση και επιθυμία της Ολυμπιάδας και το σημαντικότερο με άμεση πρόσβαση στον τυμβο μέσω θαλάσσης! Δεν μπορω να φανταστώ τον Πτολεμαιο μετα τα τότε πρόσφατα γεγονότα να βαδίζει πεζός για τις Αιγες.

@George

Και τις τρεις υποθέσεις εργασίας που αναφέρεις ότι έχει κάνει η κα Περιστερη τις έχει ανακοινώσει σε δυο συνέδρια με τελευταίο την 27η Συναντηση και Παρουσίαση του Αρχαιολογικου Έργου Μακεδονίας Θράκης του 2013 τον Μάρτιο του 2014.

@ioannis karagkiozis

Αυτο που φαίνεται στο σχέδιο σαν αστέρι είναι η τομή των οριζόντιων, κάθετων και διαγωνιων βοηθητικών γραμμών του αρχιτέκτονα στο σχέδιο στο μέσο των οποίων σημειώνει τις αντίστοιχες διαστάσεις.

Αγγελος

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@george

You do forget the fact that such an extremely big and luxurious tomb has been kept secret no matter who is burried inside.

On the contrary, the fact that such a big tomb has been kept hidden and not mentioned at all proves how big and important is the peson buried in it!

So your reasoning on this is not too strong.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

....and I would ask you by using your own words :
Since this hypothesis "it requires a conspiracy of unprecedented scale to keep it secret for almost two and a half millennia" can you please solve us the mystery and/or quote some references which show who is buried in it and who has refered to the existence of this tomb ?

Παράσχος είπε...

Άρθρο του zougla.gr για την αρχαιολόγο Παλαγγιά

Οι Ιταλοί αρχαιολόγοι δηλώνουν πως ο τάφος δεν είναι Ρωμαϊκός αλλά Μακεδονικός!

Πιστεύω ότι ο Μακεδονικός νόμος είναι το σημείο «κλειδί» στην υπόθεση.

Ο Μακεδονικός νόμος αναφέρει ότι ο Μακεδόνας βασιλιάς πρέπει να ταφεί στη γη της Μακεδονίας.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@George Maglis

Η Ρωξάνη γέννησε δύο μήνες περίπου μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Ο Πτολεμαίος είχε όλον τον χρόνο να προετοιμάσει το εγχείρημα του.

Οσον αφορά την υπόθεηση σου ότι όλο αυτό έγινε μετά το Τριπαράδεισο, μπορεί να είναικαι έτσι.
Όμως το ότι υφάρπαξε την σορό μου δίνει το δικαίωμα να υποθέσω ότι ήδη είχε το σχέδιο του.

Τον Αλέξανδρο τον έθαψε προσωρινά στην Μέμφιδα υποχρεωτικά αφού τον είχε αποτεφρώσει.

Το ότι τον αποτέφρωσε σημαίνει ότι στέρησε από τους αντιπάλους του Αλεξάνδρου να το κάνουν εκείνοι και να οικειοποιηθούν έτσι ότι αυτοί είναι οι διάδοχοι του αφού παράδοση στους Μακεδόνες ήταν ο βασιλιάς να θάβει/αποτεφρώνει τον προηγούμενο.

Effie είπε...

Μερικές σκέψεις και από άλλη αιρετική:
Η όλη υπόθεση μέχρι και τη σημερινή ανάρτηση, είναι ιστορικά πιθανή με βάση τα σημεία που αναπτύχθηκαν διαδοχικά στις αναρτήσεις Εμπεδότιμου, που έχει πραγματικά εξαντλήσει όλες τις ιστορικές πηγές κάνοντας πολύ επιτυχώς διάγνωση των ιστορικών ασυνεχειών και δίνοντας πρόσθετα ιστορικά στοιχεία. Ένα κύριο ερωτηματικό πράγματι είναι πως ή γιατί η κατασκευή του μνημείου (μεγάλων διαστάσων) κρατήθηκε τόσο απόλυτα μυστική, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή ιστορική αναφορά, πέραν του ότι η αρχική απόφαση των πλησίον του Αλέξανδρου ήταν να ταφεί στις Αιγές. Πράγματι, υπάρχει ιστορική ασάφεια στην τύχη της σωρού, και είναι πιθανό να αποτεφρώθηκε στη Μέμφιδα, εφόνον ετάφη σύμφωνα με τα Μακεδονικά έθιμα κατά Παυσανία. Πράγματι, αν τελικά μεταφέρθηκε στη Μακεδονία, είναι πιθανό να αποφασίστηκε η αλλαγή από Αιγές σε Αμφίπολη, την "αγαπημένη" πόλη εξόρμησης του Αλέξανδρου. Υποθέτω ότι οι υποστηρίζοντες τη "συνέχεια" του Μ. Αλέξανδρου από τον Αλέξανδρο Δ΄ από Ρωξάννη, (Ολυμπιάδα, Πτολεμαίος Σωτήρ, Κρατερός, πιθανόν Αντίπατρος, κ.α.) θα το ήθελαν "μυστικό" για να διασφαλίσουν το διάδοχο (που δεν τον διασφάλισαν τελικά-χαμός με δολοφονίες μετά το θάνατο του στρατηλάτη, υπέρ της εξουσίας).
ΑΛΛΑ, πως είναι δυνατόν μια τέτοια κατασκευή, με τον πασείγνωστο αρχιτέκτονα της εποχής Δεινοκράτη να συμμετέχει, με μεταφορές μεγάλων όγκων μαρμάρου από Θάσο, ολόκληρα Παριανά αγάλματα-Καρυάτιδες (μάλιστα αναρτήθηκε ειδικά στο blog πιθανή ερμηνεία ΓΙΑΤΙ Καρυάτιδες αντί για κόρες (αντι-μηδικό σημαινόμενο, υπαινιγμός για τους απέχοντες της εκστρατείας Λακεδαιμόνιους, στη συνέχεια γιατί Καρυάτιδες αρχαϊκής νοοτροπίας), Σφίγγες, κλπ., επί -εικάζουμε- 2 έτη κατασκευής, να παραμείνουν "unrecorded"-silent ιστορικά;
Υπάρχει ένα κενό λογικής εδώ που θα αργήσουμε να καταλάβουμε, γιατί όποιος και αν είναι ο ένοικος του τάφου (δέχομαι ότι πιθανόν-τονίζω: πιθανόν- είναι ο στρατηλάτης) υπάρχει πάντως ιστορικό κενό αναφοράς στην κατασκευή του τάφου (όσο και στην τύχη της σωρού του στρατηλάτη). Όπως υπάρχουν και άλλα κενά στην όλη υπόθεση που μπορούμε βέβαια να δικαιολογήσουμε λόγω της ιστορικής ασάφειας περί της τύχης της σωρού Αλέξανδρου. Έχουμε κατά συνέπεια μια υπόθεση στο blog, την όσο γίνεται ιστορικά εμπεριστατωμένη και λογικά επεξεργασμένη "EMPEDOTIMOS HYPOTHESIS", που είναι εξαιρετικά ελκυστική για όλους μας.
Προσωπικά, περιμένω τη συνέχιση της ανασκαφής, είμαι πράγματι εντυπωσιασμένη από τον ειρμό σκέψης Εμπεδότιμου, όμως δεν απαντώνται όλα, όπως συνήθως σε επιστημονικές υποθέσεις.
Και κάτι άλλο.... Αν ήμουν Δεινοκράτης (δεχόμενη ότι η τεχνική κατασκευής είναι του Δεινοκράτη) και ξεκινούσα τον τάφο του στρατηλάτη, η πρώτη κατασκευή προς τον τάφο θα σκεφτόμουνα να είναι ελληνικής και όχι αιγυπτιακής έμπνευσης. Το ίδιο και αν ήμουν ο Πτολεμαίος Α' Σωτήρ. Ίσως ξεκινούσα με τις περίφημες Καρυάτιδες ή Κόρες, ή τέλος πάντων κάποιο άλλο γλυπτό σύμπλεγμα ελληνικής έμπνευσης, και θα συνέχιζα προς τα έσω με αιγυπτιακά στοιχεία, καταδεικνύοντας πως ο Αλέξανδρος ήταν Μακεδόνας με αιγυπτιακές (εκτός άλλων)επιρροές λόγω κατακτήσεων. Εδώ ο Δεινοκράτης ήθελε να χαράξει ανδριάντα του στρατηλάτη σε ολόκληρο το όρο Άθως, και ξεκινά το ταφικό του μνημείο με τις σφίγγες; Αυτές οι σφίγγες στην είσοδο μου γεννούν αρκετά ερωτηματικά (Σφίγγες "όνομα και πράγμα")...
Αιρετικές σκέψεις για τους ενθουσιώδεις υπέρ "θεωρίας Αλέξανδρου" του blog, αλλά τις έχω....Ίσως για να τονίσω ότι οι επιστημονικές υποθέσεις δεν έχουν ατράνταχτες αποδείξεις, μέχρι τη στιγμή της επιβεβαίωσης από τα αποτελέσματα της έρευνας=την απάντηση από την αρχαιολογική σκαπάνη.
Εμπεδότιμε, εξαιρετικά ελκυστική και επιστημονική διαδρομή σκέψης, απλά επισημαίνω ότι είναι υπόθεση,όχι βεβαιότητα, σωστά;

Thomas Arvanitis είπε...

Καλησπερα σε ολους,
Οπη στον τεταρτο τοιχο σιγουρα δεν υπαρχει γιατι ειναι τελικος τοιχος και πισω του ειναι ο λοφος.
Διαφωνω για τα περι πλακας Σ2 διοτι ειναι προφανης η αποπειρα του τυμβορυγχου να ελεγξει εαν συνεχιζονταν οι θαλαμοι.
Ο τυμβορυγχος συνεχισε την ερευνα του προς τα κατω αφαιρωντας το χωμα που λειπει.
Δεν μπορω να καταληξω εαν εστελνε το χωμα εκτος ταφου η το ''πεταξε'' στον κενο Θ2 (εαν ειχε αφεθει κενος) σπαζοντας τις πλακες της οροφης (κρατησε μονο την μια σαν γεφυρα)η μπορει και τα δυο.
Μεγαλη σημασια εχει η ελλειψη διαφραγματικου τοιχου στον Τ3 οπως αντιθετα υπαρχει μπροστα απο το Τ1 & Τ2
Καλο βραδυ

giannis_ είπε...

ο Αλέξανδρος τον τίμησε με την εμπιστοσύνη του να ανακατασκευάσει το ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσσο, να σχεδιάσει την Αλεξάνδρεια, η οποία προοριζόταν για μητρόπολη και εκείνος του επιφήλαξε για τελευταία κατοικία ένα αντίγραφο-μικρογραφία;

Planet είπε...

H σύνδεση με τον Νεκτανέβο ΙΙ γίνεται σε μεγάλο βαθμό και γιατι η σαρκοφάγος του συγκεκριμένου φαραώ (που δε χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τον ίδιο), βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια πριν μερικούς αιώνες όπου λατρευόταν από τους Άραβες ως τάφος του Αλέξανδρου. Εικάζεται πως η σύνδεση αυτη προέκυψε γιατι μέσα σε αυτη ενταφιάστκε ο Αλέξανδρος στη Μέμφιδα. Η Αλεξάνδρεια δεν υπήρχε όταν η σαρκοφάγος αυτη κατασκευάστηκε, συνεπώς έπρεπε να βρισκοταν αρχικά αλλου, πολύ πιθανον στη Μέμφιδα. Αυτή η εικασία συνεπώς δεν ειναι παραλογή. Επίσης σύνδεση με το Νεκτανέβω ΙΙ είναι έντονη και στο Αλεξανδρινο Ρομάντζο. Αν αυτό ισχύει (οτι η σαρκοφάγος ειχε το πτώμα του Αλέξανδρου) τοτε δε βλέπω γιατι αποτεφρωμένο πτώμα να τοποθετείτω σε σαρκοφάγο και όχι σε λάρνακα. Πόσο προχειρα να τηρήθηκε η μακεδονική παραδοση; Sorry που επιμένω στο θέμα, τις άλλες μου διαφωνίες για την αποτέφρωση τις ξέρεις, απλά δεν ειμαι σίγουρος αν θεωρείς πως η αποτέφρωση είναι αναποσπαστο χαρακτηριστικο των υποθέσεών σου (για μενα δεν ειναι).

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Κατά την άποψη μου η αποτέφρωση έγινε, τα οστά μπήκαν σε λάρνακα και η λαρνακα μπήκε στην αχρησιμοποίητη σαρκοφάγο του Νεκατνεβώ.
Συνεπώς η παράδοση τηρήθηκε στο ακέραιο.
Ετσι ακριβώς δεν έγινε και με τον Φίλιππο ; Η λάρνακα με τα οστά μπήκε σε σαρκοφάγο.

Unknown είπε...

Αγαπητέ μου Εμπεδότιμε,

Θέρμα συγχαρητήρια για την θαυμαστή συνέπεια των σκέψεων και λόγων σου, όπως και για τo υψηλό επίπεδο των σχολίων απάντων των αναγνωστών, που φρονώ ότι συνιστά, πραγματικά, μοναδικό φαινόμενο σε (ελληνικά) ενημερωτικά sites & blogs. Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνω ότι επαναφέρεις στο προσκήνιο της συζήτησης τα ιστορικά γεγονότα που (πρέπει να) συνδέονται με την σπουδαία αυτή ανασκαφή, των οποίων η ακριβής, στο μέτρο του δυνατού, ιστοριογραφική απόδοση συνιστά, για μένα τουλάχιστον, "εκ των ων ουκ άνευ" για την έγκυρη και έγκαιρη παρακολούθηση της πορείας της αρχαιολογικής σκαπάνης, αν δεν θέλουμε απλώς να τρέχουμε πίσω από κάθε λογής υπόθεση και δηλώσεις, χάνοντας το δάσος για το δέντρο, στην εύλογη προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε τα κατά καιρούς ευρήματα.
Καίτοι πλέον διατηρώ επιφυλάξεις για το ενιαίο του χρόνου κατασκευής και σφράγισης του μνημείου (με επίκεντρο των ενστάσεων μου τον ρόλο του Λέοντα), στις οποίες θα αναφερθώ εν ευθέτω χρόνω, συμφωνώ απολύτως μαζί σου στον κεντρικό, ιστορικό ρόλο που διαδραματίζει ο Πτολεμαίος Σωτήρ στο ζήτημα και ο οποίος θα αποκαλυφθεί σε όλη του την έκταση ενδεχομένως μόνο με το πέρας των ανασκαφών.... Στο σημείο αυτό, ίσως μπορεί να συμβάλλει στην επιχειρηματολογία σου η υπενθύμιση του αδιαμφισβήτητου γεγονότος του γάμου του Πτολεμαίου με την κόρη του Αντίπατρου, Ευριδίκη, αμέσως μετά τη σύσκεψη στο Τριπαράδεισο, που θεωρώ κρίσιμο στις μετέπειτα εξελίξεις, καθώς βάζει επίσημα τον Πτολεμαίο στην "καρδιά" του μακεδονικού βασιλείου, τουλάχιστον έως τον χρόνο του θανάτου του πεθερού του, το 319 π.Χ.
ΥΓ. Με μια μικρή, ελπίζω, καθυστέρηση, ευχαριστώ τόσο εσένα όσο και τους φίλους για τα καλά σας λόγια επ'αφορμή προηγούμενου σχολίου μου σε ανάρτησή σου. Εξαιτίας σου εδώ μέσα δίνουμε όλες και όλοι τον καλύτερο εαυτό μας!

Ίων

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@Effie

Μην ξεχνάς ότι αυτή την στιγμή έχουμε ένα δεδομένο.
Ξέχνα τον Αλέξανδρο ή οποιονδήποτε άλλο.
Εχουμε έναν τάφο τεράστιο, υπερπολυτελή που για την κατασκευή του θα υπήρξε πλήθος εργατών, μεταφορά από την Θάσο τεραστίου όγκου μαρμάρου και "επίταξη" πλήθους τεχνιτών που έφτιαξαν τον Λέοντα, τον περίβολο, το εσωτερικό του τάφου και φυσικά τις υπέροχες Καρυάτιδες και ποιός ξέρει τι άλλο ακόμα θα βρούμε και ο κόσμος όλος δεν πήρε χαμπάρι για αυτό.

Αυτό από μόνο του έχει μεγάλη σημασία που δεν είναιακόμα ακατνοητή. Επειδή ακριβώς ο νεκρός πρέπει να είναι υψιστη προσωπικότητα, ένα ολόκληρο σύστημα τέθηκε σε συναγερμό και δεν άφησε να διαρρεύσει τίποτα σε κανέναν.

Αυτό είναι το θέμα και μόνον. Αν αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε έτσι τότε μόνοι μας θα καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη απάντηση.....

Think

Planet είπε...

Σωστά, και η λάρνακα του Φιλλίπου μπηκε σε κάτι που το ονομάζουν σαρκοφάγος, η οποια μοιάζει με ένα απλο πέτρινο κουτι. Η σαρκοφάγος του Νεκτανέβω ΙΙ είναι εδω:

http://www.livius.org/site/assets/files/7256/nectanebo_ii_sarcophagus_bm.jpg

Καμμία σχέση. Πόσο δύσκολο θα ήταν να φτιάξουν μια σαρκοφάγο αναλογή αυτής του Φιλλίπου. Καθόλου. Αντιθέτως, φαίνεται να επιλέχθηκε μια πολυτελής σαρκοφάγος, η οποια μάλιστα πανω έγραφε το όνομα φαραώ διαφορετικου απο τον Αλέξανδρο. Δεν έχει νοήμα, εκτος βέβαια αν η υποθεση πως ο αλέξανδρος τοποθετήθηκε στη σαρκοφάγο του Νεκτανέβω, δεν ισχύει. Αλλοι συγγραφεις τη θεωρούν απλά σαν ένα απο τα λίγα διακοσμητικα στοιχεία του τάφου του Αλεξάνδρου (στη Μέμφιδα ή την Αλεξάνδρεια) που επεζησαν των καταστροφών.

virgi είπε...

Aν δεν κάνω λάθος κάπου είδα ότι δεν βρέθηκε κανενός είδους dna στην Σαρκοφάγο .Αν ψάξετε στο Ίντερνετ θα το διαπιστώσετε.
Aυτό μάλλον συμφωνεί με τα λεγόμενα του Εμπεδότιμου.
@ Εμπεδότιμε, παρακολούθησα την ομιλία σου για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου που προηγείται των αναρτήσεων εδώ και θέλω να σου εκφράσω τον θαυμασμό μου για το μεγάλο σου ταλέντο να ανακαλύπτεις και να συνδυάζεις πηγές και σχόλια ,αλλά και την εργατικότητα και επιμονή στην μελέτη σου.

Unknown είπε...

Σχετικά με τη συζήτηση στα σχόλια του προηγούμενου άρθρου του Εμπεδότιμου για το αν ο δημιουργός είναι ο Δεινοκράτης, στα σχεδια και τις φωτογραφίες που παρουσιαστηκαν στο συνέδριο αρχαιολογιας τον Μάρτη (http://prntscr.com/4pzq0w)φαινεται οτι ο τοιχος του περιβολου ειναι χτισμενος με εναν ιδιαιτερο τροπο, εχει στρώματα, και ισως αυτο ηταν χαρακτηριστικο του Δεινοκρατη. Σίγουρα θα έχουν βρει χαρακτηριστικά στη δόμηση που δε μας έχουν αποκαλύψει.
Επίσης η Περιστέρη είχε πει στον Σαμαρά για ένα φρεσκο που είναι στον μαρμαρινο περιβολο που απεικονίζει το μνημείο, θα ειχε ενδιαφέρον να το βλεπαμε αυτο.
@ Planet
παρακολουθώ κι εγώ το ιστολόγιο PhDiva και νομίζω ότι σε μια ανάρτηση είχε πει ότι δεν γνωρίζει κάποιον από την ανασκαφή ενώ σε μια άλλη ότι γνωρίζει άτομα αλλά ότι δεν αποκαλύπτουν τίποτα σε κανέναν.

moira είπε...

Γνωρίζουμε ότι ο πτολεμαίος έκανε τα πάντα για να κρατήσει την Αίγυπτο και δεν έδειξε καμία εμπλοκή στα του Μακεδονικού θρόνου.Πιστεύω ότι κράτησε τον Αλέξανδρο όσο χρειαζόταν για να εδραιώσει την δική του θέση ως φαραώ της Αιγύπτου.

Η αδελφή του Αλέξανδρου προσπάθησε να καταφύγει στην Αίγυπτο αναγνωρίζοντας ότι εκει δε κινδύνευε αφού ο στόχος του Πτολεμαίου δεν ήταν ο θρόνος της Μακεδονίας και επομένως δεν αποτελούσε η ίδια πηγή κινδύνου γι αυτόν.Ρωξάνη και Αλέξανδρος Δ καταλήγουν τελικώς στη Μακεδονία, γιατί εκεί ανήκει ως διάδοχος ο Αλέξανδρος Δ και όχι στην Αίγυπτο.Από την άλλη η Ολυμπιάδα, μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας έχει κάποια δύναμη, αφού ήταν βασίλισσα και ιέρεια, άρα είχε προφανως πιστούς οπαδούς.

Δυσκολεύομαι να πιστέψω πως ο Αλέξανδρος επέστρεψε με τη σύμφωνη γνώμη όλων, γιατί η κατοχή της σωρού του αποτελούσε από μόνη της πηγή δύναμη σε πολλά σημεία της αυτοκρατορίας, δεδομένου ότι ο Αλέξανδρος αντιμετωπιζόταν από όλους σαν θεός.

Τείνω να πιστέψω πως εκλάπη από τη Μέμφιδα και μεταφέρθηκε κρυφά στην Αμφίπολη, όπου και τοποθετήθηκε μυστικά στο τύμβο, ίσως στα άδυτα κάποιου προυπάρχοντος ναού.
Επιλέγη δε, το συγκεκριμμένο σημείο γιατί ήταν το πρώτο λιμάνι στο οποίο θα έφτανε η σωρός.Έτσι δεν θα γινόταν εύκολα αντιληπτή η παρουσία της φρουράς που τη συνόδευε.Ο δε ναός, πιστεύω ότι ήταν έργο της ομάδας του Δεινοκράτη, το οποίο ίσως ανατέθηκε από τον Αλέξανδρο πριν το θάνατό του και ολοκληρώθηκε φυσικά μετά από αυτόν.

Σ αυτό το στάδιο, αφού έγινε ο μυστικός ενταφιασμός, έγινε και η σφράγιση του τύμβου, με κάποιο πρόσχημα, εξού και οι οπές στους διαφραγματικούς τοίχους είναι ανοικτές, εξού και η σφράγισγη με πωρόλιθο στην ουσία "κρύβουν" τις Καρυάτιδες και τις σφίγγες.

Ο Πτολεμαίος, μπορεί να αντελήφθει τη κλοπή, αλλά απέκρυψε το γεγονός γιατί πολύ απλά αυτό τον βόλευε να κάνει..

Το/τα άτομα που έκλεψαν και μετέφεραν μυστικά τη σωρό, όπως ήταν φυσικό, δε δημοσιοποίησαν ποτέ τη μεταφορά του Αλέξανδρου.Η εκεί παρουσία της Ρωξάνης, Αλέξανδρου Δ και η σύνδεση της Ολυμπιάδας με τη πόλη της Αμφίπολης, μαρτυρούν την προσπάθεια να βρίσκονται κοντά στον Αλέξανδρο..

Με βάση τα πιο πάνω πιστεύω πως η Ολυμπιάδα κρυβόταν πίσω από αυτή την εξέλιξη και πως ο απώτερος στόχος της ήταν αφού μεγαλώσει τον εγγονό της με το τρόπο που ανέθρεψε τον Αλέξανδρο, να εκμεταλευτεί τη παρουσία της σωρού ώστε να το κάνει βασιλιά, πέραν πάσης αμφιβολίας..
Υ.Γ: αμφι+πόλη : η άλλη πόλη,μια άλλη πρωτεύουσα..

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@Planet,

Εκτός βέβαια αν η ταφή ήταν προσωρινή....

Planet είπε...

@virgi: Θα ήταν αδύνατο να βρεθούν στοιχεια για αναλυση DNA στη σαρκοφάγο, για πολλους λόγους. Πρώτον, γιατι η σαρκοφάγος ανακαλύφθηκε μερικους αιώνες πριν μαζι με τη στηλη της Ροζέττας, μεταφέρθηκε στο Βρετανικο Μουσείο και συντηρήθηκε. Η συντήρηση θα αφαιρεσε οποιαδηποτε στοιχεια υπήρχαν, που μάλλον ήταν απίθανο να υπήρχαν. Εξέταση DNA δεν υπήρχε έτσι κι αλλιως ούτε κατα φαντασία εκεινη την εποχή για να σκεφτουν πως πρεπει να προσέχουν με τη συντήρηση κλπ. Με λίγα λογια, δεν αναζητήθηκε ποτε δείγμα DNA για να πουμε οτι δε βρήκαν κατι. Δεύτερον, η σαρκοφάγος χρησιμοποιειτω απο Άραβες πιθανον για διαφορες τελετουργίες, όπου η σαρκοφάγος γέμιζε με νερο (αυτο υποδεικνύουν τρύπες περιμετρικά των τοιχωματων της). Για άλλους αυτες οι τρζπες χρησιμευαν ωστε να δημιουργειται κατι σαν συντριβάνι (διακοσμητικο στοιχειο για τον τάφο). Σε κάθε περίπτωση, μπορεις να καταλάβεις πως δεν έχει νοημα να ψάχνεις για υπολέιματα απο τον νεκρο που πιθανώς ενταφιάστηκε εντος της.

Planet είπε...

@ΕΜΠΕΔΟΤΜΟΣ: Φυσικά, αυτο ειναι μια πιθανότητα, όπως πολλές άλλες. Απλα σε αυτο που επιμένω ειναι πως για μενα υπάρχουν αρκετά στοιχεια που υποδεικνυουν πως δεν έγινε αποτέφρωση όσο ο Αλέξανδρος ήταν στην Αιγυπτο, και πως αυτο δεν επηρεάζει το σεναριο μεταφοράς στην Μακεδονια. Το αν έγινε αποτεφρωση αργότερα; Ναι, μπορει, και αν κάνουμε την υποθεση πως ο τάφος του Αλέξανδρου ήταν στην Αμφίπολη, το γεγονός πως το θύρωμα στον 4ο τοιχο ειναι στενο, ισως να υποδεικνυει πως απο εκει δε θα μπορουσε να περάσει εύκολα μια Αιγυπτιακού τύπου, σαρκοφάγος (με ότι αυτο συνεπάγεται).

Unknown είπε...

@Effie: Οι Σφίγγες δεν συνδέονται κατ'ανάγκη με την Αίγυπτο, μάλλον το αντίθετο...
βλ. μεταξύ άλλων, http://odysseus.culture.gr/h/4/gh430.jsp?obj_id=14048
(για τη λεπτομέρεια στη λαβή του ξίφους του Φιλίππου Β΄) αλλά και εδώ:
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=63619148 (από τον τάφο του Θρόνου της Ευρυδίκης, γιαγιάς του Αλεξάνδρου Γ΄)

virgi είπε...

ποια είναι η γνώμη σας για αυτό

Η Σαρκοφάγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/04/blog-post_222.html

Planet είπε...

@Νιοβη: Τα ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του Δεινοκράτη για μεμονωμένα μνημέια δεν το ξέρουμε. Μπορούμε ίσως να υποθέσουμε κάποια πράγματα με βάση τη ρυμοτομία της Αλεξάνδρειας, αλλα αυτο αφορά την αρχιτεκτονική οικισμου, όχι μνημειου. Το μόνο έργο του Δεινοκράτη που επευησε ειναι ο Ναός της Αρτέμιδας, και αυτος σε αθλία κατάσταση. Συνεπώς, αυτο που εγώ συμπεραίνω ειναι πως τα ισχυροτερα στοιχεία για τη σύνδεση με το Δεινοκράτη ειναι:
α) Η χρονολόγηση του τάφου την εποχή που ξέρουμε πως ο Δεινοκράτης ζούσε
β) Η μεγαλοπρεπεια του μνημειου, καθως ξέρουμε πως ο Δεινοκράτης αναλάμβανε/σχεδίαζε τέτοιου είδους κατασκευές.

Σε αυτά υπάρχει μια λογικη, αλλα το 100% Δεινοκράτης που λεει η Περιστέρη μου φαινεται υπερβολικο (εκτος αν, όπως λέω, έχουν και αλλα στοιχεια που δεν γνωρίζουμε)

Για τη συγγραφέα του PhDiva.blogspot το έχει δηλώσει πολλές φορές πως ξέρεις κόσμο απο την ανασκαφη (έχει αναφερθει και συγκεκριμένα πχ. στον Λεφαντζή), αλλα δε σκοπεύει να δίνει πληροφορίες που η ανασκαφική ομάδα δεν έχει δημοσιευσει (θεμιτό)

Effie είπε...

@ ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ
...But I am thinking, that's exactly the point! Thinking exploring, asking, investigating, doubting(Ι am "racking my brains" trying to explain several things).
Και δεν αποκλείω να κείτεται στον τάφο ο στρατηλάτης, ούτε μπορώ να σκεφτώ ποιός άλλος θα μπορούσε να είναι, απλά δεν είναι "γραμμική" η διαδρομή προς το συμπέρασμα ότι ναι, είναι του Αλέξανδρου. Από το μέγεθος του μνημείου θα εξάγουμε συμπεράσματα; από τα ιστορικά κενά; μας ταλανίζουν οι αρχαίοι μας...
Τι να πω, πραγματικά είναι ένα εξαιρετικά μοναδικό μνημείο η κατασκευή του οποίου για κάποιους λόγους "διέλαθε", ή απεκρύβη ή δεν ξέρω τι, από τους ιστορικούς,με περίεργα χαρακτηριστικά, που εγείρει πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
Πιο απλό θα ήταν να κατασκευαστεί ένας "επιφανής" mock-τάφος σε Αιγές ή Αμφίπολη "earmarked" Αλέξανδρος, in parallel με τον επιμελώς κρυμμένο πραγματικό τάφο, παρά η όλη διαδικασία απόκρυψης του κατά την κατασκευή του τεράστιου ταφικού μνημείου. Η όλη επιχείρηση απόκρυψης θα πρέπει να κρατήθηκε "στεγανοποιημένη" με τρομακτικές προσπάθειες, πολύ περισσότερο αν δεχτούμε ότι πρωταγωνιστής της δημιουργίας ήταν μια διασημότητα της εποχής, ο Δεινοκράτης, που σχεδίασε το ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσσο, με καθαρά ελληνικά στοιχεία. Ναός της Αρτέμιδος, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, και μετά σφίγγες για την είσοδο στον τάφο του Αλέξανδρου; και όλα κρυφά; άσε, μην επαναλαμβάνομαι, αρκετά βασανίζομαι με τα ερωτηματικά μου...
Τέλος πάντων, έχεις τα ισχυρά σου λογικά επιχειρήματα, αλλά δεν είναι "crystal clear" απόδειξη όσα μας έχεις δώσει με εξαιρετική ιστορική πιστότητα και critical thinking, ότι έχουμε μποροστά μας το μνημείο του στρατηλάτη, that's all I am saying.

Effie είπε...

@ Ion Doulis
Σωστά το παρρατηρείς υπάρχουν και στην Ελλάδα σφίγγες, και μάλιστα με τα μπροστινά πόδια "όρθια" σε αντίθεση με τις σφίγγες Αιγύπτου, και υπάρχουν και στον ταφικό θάλαμο της γιαγιάς του Αλέξανδρου νομίζω. Μάλιστα νωρίτερα κάποιες δημοσιεύσεις ισχυρίστηκαν ότι είναι γυναικείος τάφος ακριβώς λόγω των σφιγγών και των ιωνικού ρυθμού επιστηλίων στους προ-θαλάμους /διαδρόμους (που επίσης παρατηρούνται σε μακεδονικούς τάφους γυναικών, ενώ σε ανδρών τα επιστύλια είναι δωρικού ρυθμού-βλέπε ταφο Φιλίππου Β΄).
Ναι μεν, Αλλά.... το πρώτιστο ελληνιμό στοιχείο γλυπτικής σε τάφους και δή επιφανών, δεν είναι σφίγγες είναι αγάλματα, αναπαράσταση του/της νεκρου η και συγγενών του και κίονες.
Οποτε...εχω τα ίδια ερωτηματικά με πριν!

george είπε...

@Embedotimos

Thank you very much for your reply to my comment, in which your argument has slightly shifted to "a powerful individual" from Alexandros. My intent was not to suggest an alternative hypothesis to either yours or any one else's. Not being an archeologist myself, I would not venture into that direction.

I simply tried to formulate the, in my view, weak points in your thesis regarding Alexandros III. Letting Megas Alexandros aside for the moment as you did in your reply, the modified Embedotimos" hypothesis if I may call it that, critically hinges on a basic contention that a hugely powerful individual must lay inside the huge mound at Amphipolis' Kasta Hill, which must be a tomb of that single individual. Well, these syllogisms might be reasonable, but do not necessarily follow any available empirical evidence so far, made available to us that is, so they remain working hypotheses.

At the end, a not-so-well known individual may lay inside a huge tomb, whom History forgot. Past and present day wannabes abound. Of course, there are all these alternatives to it being a single tomb floating around, given the information vacuum the archeological team and the ministry have created.

Effie είπε...

@ION DOULIS
Sorry, δεν είχα προσέξει ότι και εσύ ανέφερες τη γιαγιά του Αλέξανδρου, είδα το Site, κάπου ειχα ξαναδεί τις φωτο- μαζί με τα ιωνικά επιστήλια σε αναφορά που απέδιδε τον τάφο Αμφίπολης σε γυναικείο τάφο. Αλλά την ένσταση ή απορία ακόμα την έχω...

Effie είπε...

@virgi

Ε, ένα από τα πολλά που φημολογούνται χωρίς απτές αποδείξεις, δε νομίζω να σημαίνει κάτι για τον Αλέξανδρο

Effie είπε...

@george
That's exactly what I wrote before you tonight,it is a working hypothesis, which I called the "EMPEDOTIMOS HYPOTHESIS".
Having said that, I need to point out that it is not simply "one more" hypothesis based on wishful thinking or trivial indications. If you have followed the blog throughout the sequential uploads, it is based on existing historic "lapses" and contradictions about the fate of the remains of Alexander the Great,documentation of which was uploaded by Empedotimos. These facts lead to a series of thoughts based on which the author of the blog made a serious, historically sound suggestion. There are of course "missing links" in the "EMPEDOTIMOS HYPOTHESIS", but even though there are things I cannot explain, I believe that there is a real chance for the tomb to be the final resting place of Alexander. Of course this hypothesis remains to be substantiated.

paratiritis είπε...

Όταν ο Σαμαράς επισκεφτηκε την Αμφίπολη, απομαγνητοφώνηση βίντεο:

0.55 μαλλον η βοηθός ...και μιμείται ακριβώς τα μαρμαρα του περιβόλου...
0.57 Περιστέρη ...όπως είναι τα μαρμαρα τα έχουμε αναπαράσταση
εδώ σε τοιχογραφία σε fresco
αναφέρονται στον περίβολο
4.54 Μενδώνη ...και είναι ακριβώς η μίμιση...
4.56 Περιστέρη ...αυτό που είδαμε το fresco, στην είσοδο
5.02 Σαμαράς ...είναι σαν το fresco που ακριβώς που είδαμε στην
είσοδο
Περιστέρη ...ακριβώς
Μενδώνη ...ακριβώς το ίδιο πράγμα

πρίν ακόμα γκρεμίσουν τον τοίχο για να δουν την πρόσοψη του τάφου με τις σφίγγες, συνεπώς έχουν βρεί στοιχεία και δεν τα δημοσιοποιούν.

https://www.youtube.com/watch?v=cTpV5_vBd9c

george είπε...

@Effi

Thank you Effi for your comment; few days ago I started following this blog, and I find it very informative and interesting as you do. I pointed out the weak in my view points of the "Embedotimos hypothesis" and the modified "Embedotimos hypothesis" as well.

As we say in science, "extraordinary claimes require extraordinary evidence". I still have to see that extraordinary evidence. Having said that, I agree with many commenters here, that Peristeri and the ministry are hiding information from us, significant information and evidence (as for example the 3-piece stele found in the second room, they have not even bothered to offer the public a photo of it). This is shameful, in my view. Have a good evening!

paratiritis είπε...

Νομίζω πώς η κα Περιστέρη με την δημοσιότητα που έχει πάρει η ανασκαφή δεν αποφασίζει πλέον η ίδια τι θα δημοσιοποιηθεί και τι όχι.

paratiritis είπε...

συμπληρώνω ...είναι "όμηρος" άλλων κρατικών υπηρεσιών!!

Unknown είπε...

@ Planet
έχεις δίκιο, νόμιζα ότι έχουν διασωθεί έργα του Δεινοκράτη κι ότι μπορούσαν να δουν τεχνικές που χρησιμοποίησε σε άλλα έργα του, ευχαριστώ για την επεξήγηση.

GreenGatos είπε...

@paratiritis
Ως "φρέσκο" εννοούν την προσομοίωση των μαρμάρινων ογκόλιθων με επιφανειακή χάραξη του σοβά, με τον οποίο είναι επικαλυμμένοι οι "ταπεινοί" λίθινοι τοίχοι εκατέρωθεν της ράμπας εισόδου.
Θεωρώ λάθος τη χρήση αυτού του όρου από τις υπεύθυνες της ανασκαφής και μάλλον είναι δικαιολογημένο το ότι μπερδεύτηκες...

paratiritis είπε...

@GreenGatos
σωστά, fresco είναι μια τεχνική νωπογραφίας.
από τα γραπτά σου καταλαβαίνω ότι έχεις κάποια συνάφεια με το επάγγελμα,
γνωρίζεις οπότε μάλλον έχεις δίκιο.
καλά έκανες και το διευκρίνισες, μην συνομωσιολογώ άνευ λόγου.

panos είπε...

Ένα ερώτημα που με απασχολεί σχετικά με την παραφιλολογία που έχει ξεσπάσει με την κα Περιστέρη και τη σιγουριά που αποπνέουν οι δηλώσεις της για συγκεκριμένα στοιχεία της ανασκαφής είναι το εξής. Η σιγουριά αυτή προκύπτει από ανακαλύψεις που σταδιακά έρχονται στο φως και εμείς δεν τις μαθαίνουμε ή μήπως είχε στα χέρια της μια δεμένη υπόθεση και περίμενε να αναλάβει την ΚΗ΄ για να προχωρήσει στην υλοποίησή της; Πάντως φαίνεται να μην έχασε χρόνο και μόλις τοποθετήθηκε προισταμένη αμέσως στόχευσε προς το λόφο Καστά. Εδώ διάβασα πως χρησιμοποίησε και την προσωπική της γνωριμία με τη σύζυγο Σαμαρά για να επισπεύσει τις διαδικασίες. Βοηθός του Λαζαρίδη, μήπως περπάτησε σε δρόμο στρωμένο από το δάσκαλό της; Μήπως γι'αυτό και η ψιλοκόντρα με την κόρη του; Ένας άλλος συνεργάτης του Λαζαρίδη, στα τελευταία χρόνια των ανασκαφών του, ο Αλέξανδρος Κοχλιαρίδης, δεξί χέρι τώρα της Περιστέρη της είπε, μόλις ανέλαβε τη διεύθυνση της ΚΗ΄ εφορίας, πάμε τώρα Κατερίνα να τελειώνουμε με τη Ρωξάνη. Μήπως θα μάθουμε σιγά σιγά αυτό που ξέρουν οι ανασκαφείς εδώ και 30 χρόνια;;;

Unknown είπε...

Θα τολμησω να δω τα πράγματα απο μια δύσκολη σκοπιά και θα ακολουθήσω τα βήματα του Δεινοκράτη:
Λίγα χρόνια μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου ιδρύθηκε η δεύτερη Δηλιακή Αθηναϊκή συμμαχία. Η Δήλος έγινε ξανά κέντρο της συμμαχίας μέχρι το 314 π.Χ., οπότε οι Μακεδόνες με βασιλιά τον Αντίγονο Γονατά απέσπασαν το νησί από τους Αθηναίους και το ανακήρυξαν ανεξάρτητο.
ΜΕταξύ το 314 π.Χ. και 167 π.Χ. η Δήλος είναι ανεξάρτητη και συμμετέχει στο "Κοινό των Νησιωτών" υπο πτολεμαική ηγεσία.
Ο Δεινοκράτης ο Ρόδιος (περίπου 4ο αι. π.Χ.) ήταν ένας αρχαίος Έλληνας αρχιτέκτονας και τεχνικός σύμβουλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι γνωστός για πολλά έργα, όπως για τον σχεδιασμό της πόλης της Αλεξάνδρειας, τη νεκρική πυρά του Ηφαιστίωνα και την ανακατασκευή του Ναού της Αρτέμιδας της Εφέσου. Εργάστηκε για τη δημιουργία ταφικού μνημείου για τον πατέρα του Αλέξανδρου, Φίλιππο Β' το οποίο όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει(???). Σχεδίασε επίσης αρκετές πόλεις και ναούς όπως των Δελφών και της Δήλου.Αναλυτικοτερα:
Ο Δεινοκράτης σε συνεργασία με τον Παιώνιο και τον Δημήτριο, ανακατασκεύασαν τον ναό της Αρτέμιδος, — ένα από Τα επτά θαύματα της Αρχαιότητας —, ο οποίος είχε καταστραφεί από τον (κατά τα άλλα άγνωστο) Ηρόστρατο, στις 21 Ιουλίου 356 π.Χ., την ίδια μέρα, που απ' ότι λέγεται, γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος.
Την νύχτα της 21ης Ιουλίου 356 π.Χ., ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά που έβαλε ο παρανοϊκός Ηρόστρατος από την Έφεσο γιατί ήθελε να απαθανατιστεί το όνομά του στην ιστορία. Κατά την παράδοχη, τη νύχτα εκείνη γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο ιστορικός Πλούταρχος (50-120 μ.Χ) έγραψε αργότερα ότι η θεά Άρτεμη ήταν «πάρα πολύ απασχολημένη με τη γέννηση του Αλεξάνδρου, και δεν μπορούσε να πάει στην Έφεσο να προστατεύσει τον ναό της».
Μολις το 338 π.Χ., μετά την ....

Unknown είπε...

ιδιαίτερης σκληρότητας μάχη της Χαιρώνειας, κατάφερε ο Φίλιππος να ενώσει τους Έλληνες. Στη μάχη αυτή ο Φίλιππος μαζί με τον Αλέξανδρο, που διοικούσε ένα τμήμα του στρατού, αντιμετώπισε το συνασπισμό Αθηναίων, Θηβαίων και όλων σχεδόν των νότιων Ελλήνων και τους νίκησε. Ύστερα, με το συνέδριο της Κορίνθου, ένωσε τους Έλληνες και πολιτικά, εκτός από τη Σπάρτη, που επέλεξε την απομόνωση και τη συνεχή αντιπαράθεση με τους Μακεδόνες, και την ουδέτερη Κρήτη.

Φίλιππος και Μέγας Αλέξανδρος:

O Φίλιππος, έχοντας διώξει την Ολυμπιάδα(ηπειρωτισσσα πριγκιπισα)παντρεύτηκε μια Μακεδόνισσα πριγκίπισσα, την Κλεοπάτρα, ανιψιά του Αττάλου. Στο γαμήλιο γλέντι ο Άτταλος εύχεται στο ζευγάρι να αποκτήσει γρήγορα ένα νόμιμο διάδοχο (αποκαλώντας έμμεσα τον Αλέξανδρο νόθο). Ο Αλέξανδρος αδειάζει το ποτήρι του στο πρόσωπο του Αττάλου και ξεσπά ένας φοβερός καυγάς. Ο Φίλιππος, μεθυσμένος, τραβά το ξίφος του αλλά σκοντάφτει και πέφτει κάτω. Ο Αλέξανδρος σχολιάζει «δείτε τον άνθρωπο που θέλει να περάσει στην Ασία και δεν μπορεί να περάσει πάνω από ένα τραπέζι».

Ο Αλέξανδρος και η Ολυμπιάδα καταφεύγουν στο σπίτι του πατέρα της στην Ήπειρο. Η φυγή του Αλέξανδρου χαλάει τα σχέδια του Φιλίππου, που δεν μπορεί να εκστρατεύσει χωρίς αντιβασιλέα. Ο Αλέξανδρος αργότερα γύρισε και ο Φίλιππος ξανάρχισε τα σχέδιά του στέλνοντας τον Ιούνιο του 336 π.Χ. στον Ελλήσποντο τον Άτταλο και τον Παρμενίωνα με 10.000 στρατό, για να προετοιμάσουν την εκστρατεία.Ακολούθως κατα το ίδιο έτος οργάνωσε τον εορτασμό για τους γάμους της κόρης του Κλεοπάτρας με το βασιλιά των Μολοσσών, Αλέξανδρο Α΄, στο θέατρο των Αιγών. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, σε μια επίδειξη δύναμης ο Φίλιππος έκανε την είσοδό του στο θέατρο χωρίς την φρουρά του. Τότε όμως δολοφονήθηκε από έναν από τους πιο έμπιστους σωματοφύλακές του, τον Παυσανία. Ο Παυσανίας σκοτώθηκε λίγα λεπτά αργότερα από τους διώκτες του. Ο Αλέξανδρος είναι ο μόνος πιθανός διάδοχος και με την υποστήριξη του Αντίπατρου, που εκτελούσε χρέη "πρωθυπουργού" ανακηρύχθηκε από τον στρατό νέος βασιλιάς.
ΔΥΟ μήνες μετά τη δολοφονία του Φιλίππου (336 π.Χ.) ο Αλέξανδρος, φοβούμενος εξέγερση των ελληνικών πόλεων, επικεφαλής μεγάλου στρατού εισέβαλε στη Ν. Ελλάδα. Οι Θεσσαλοί τον δέχθηκαν φιλικά και ανεγνώρισαν την ηγεμονία του. Ακολούθως προχώρησε προς τη Θήβα, που τον υποδέχθηκαν εκπρόσωποι της μακεδονίζουσας παράταξης, η οποία είχε την υποστήριξη της μακεδονικής φρουράς που είχε εγκαταστήσει ο Φί­λιππος στην Ακρόπολη των Θηβών. την Καδμεία, μετά τη μάχη της Χαιρώ­νειας. Στη Θήβα ο Αλέξανδρος δέχθηκε πρεσβείες πολλών πόλεων. Με­ταξύ αυτών και την πρεσβεία των Αθηναίων, η οποία τον ανεκήρυξε ηγε­μόνα της Ελλάδας και του απένειμε θείες τιμές. Λίγες ημέρες πριν οι Αθηναίοι ύβριζαν καπηλικά τον Αλέξανδρο. Αλλ οι ύβρεις υποκλίνονται προ της ισχύος. Εν συνεχεία ο Αλέξανδρος έφθασε στην Κόρινθο, συνεκάλεσε πανελλήνιο συνέδριο, το οποίο τον ανεκήρυξε στρατηγό αυτοκράτορα και αρχηγό της εκστρατείας εναντίον της Ασίας. Οι Ελληνικές πόλεις κηρύχθηκαν για μια ακόμη φορά ελεύθερες και αυτόνομες, ωστόσο μακεδονική φρουρά εξακολουθούσε να εδρεύει στην Θήβα.
τη ,Αριστοτελη και Αλέξανδρου και η στενή συσχέτιση τους.
..Η πρώτη κρ

Unknown είπε...

σύγκρουση-νικη του εκστρατευτικού σώματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου δόθηκε παρά τον Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ. με συγκεντρωμένη στρατιωτική δύναμη της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών (των Περσών) γύρω από τη Ζέλεια της Φρυγίας στον Ελλήσποντο.
Επωφελούμενος από το σοκ που προκάλεσε η νίκη του στον Γρανικό ο Αλέξανδρος προχώρησε καταλαμβάνοντας διαδοχικά τις παραλιακές πόλεις, προκειμένου να αποδυναμώσει την ισχύ του περσικού στόλου και να προχωρήσει ανενόχλητος στην ενδοχώρα.
Κινήθηκε προς την Ιωνία και συγκεκριμένα την Έφεσο, την οποία και κατέλαβε πάλι αμαχητί, καθώς η φρουρά της είχε ήδη αποδράσει, όταν πληροφορήθηκε πως κατέφθανε ο Αλέξανδρος και ήδη βρισκόταν υπό το καθεστώς αναταραχής. Μπαίνοντας στην Έφεσο ο Αλέξανδρος σταμάτησε τις σφαγές των ολιγαρχικών, αποκατέστησε την παλαιότερη δημοκρατία της πόλης, χαρίζοντας στο Αρτεμίσιο του φόρους που αποδίδονταν ως τότε στην Περσία.
Ο ναός της αρτεμιδος της Εφέσου ξαναοικοδομήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο με κατασκευαστή τον Δεινοκράτη...
Ο Μέγας Αλέξανδρος προσκύνησε στο νέο ναό, που ήταν ακόμα μισοτελειωμένος, το 334 π.Χ.,μετά την πρώτη νικη του επί των Περσών. Μιμουμενος τον Κροί­σο(βασιλέας της Λυδιας που έχτισε αρχικά τον Ναό)προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει ολόκληρο το κόστος της ανοικοδόμησης. Επέμεινε όμως να γράψει το όνομα του στην αφιέρωση. Η πόλη απάντησε πως ένας θεός δεν μπορεί να λατρεύσει έναν άλλο θεό. Ο Αλέξαν­δρος δέχθηκε την κολακεία και κράτησε τα χρήματα του.
Το 332 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος διόρισε τον Δεινοκράτη υπεύθυνο της μελέτης για την τοπογραφική και πολεοδομική κατασκευή της πόλης της Αλεξάνδρειας, στην Μεσογειακή ακτή της Αιγύπτου. Ο Δεινοκράτης σχεδίασε την πόλη σε μορφή καννάβου, δηλαδή σε πλέγμα οριζόντιων και κάθετων γραμμών. Βοηθήθηκε από τον Κλεομένη τον Ναύκρατη και τον Κράτη τον Ολύνθιο, έναν αξιοθαύμαστο υδραυλικό μηχανικό που κατασκεύασε το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης της, χαμηλού υψομέτρου, πόλεως. Ο σχεδιασμός αποτέλεσε πρότυπο κατασκευής πόλεων κατά την ελληνιστική περίοδο.
Η Αλεξάνδρεια ...

Unknown είπε...

είναι η δεύτερη πρωτεύουσα της σύγχρονης Αιγύπτου, η οποία ιδρύθηκε τελικά το 331 π.Χ. από τον ίδιο τον Αλέξανδρο τον Μέγα.
Στη Βαβυλώνα σχεδίασε το νεκρικό μνημείο για τον στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ηφαιστίωνα που πέθανε το 324 π.Χ.. Ήταν χτισμένο από πέτρα (που δεν ήταν διαθέσιμη στην γύρω περιοχή) και έμοιαζε με Βαβυλωνιακό ναό, είχε 6 ορόφους και ήταν επιχρυσωμένο. Περιγράφεται από τους Διόδωρο Σικελιώτη, Φλάβιο Αρριανό, Στράβωνα και Πλούταρχο.

Γεννιούνται λοιπόν οι παρακάτω υποθέσεις:με το δεδομένο οτι Δεινοκρατης ηταν 10χρονια μεγαλύτερος στην ηλικία του Αλέξανδρου παίρνει εντολή το 334 (σε ηλικία 32 ετών)να αποπεράτωσει τον ναό της Εφέσου.Μολις τελειώνει ,ο Αλέξανδρος του αναθέτει το 332 π.Χ. Το έργο της Αλεξάνδρειας το οποίο αποπεράτωσει το 331π.Χ. Εν συνέχεια του αναθέτει με απόλυτη μυστικότητα να εκπονήσει σχέδιο Μεγαλοπρεπούς Μνημείου η και ταφου απαράμιλλης τέχνης και τεχνικής προς τιμή Του Φίλιππου, ετσι ώστε ο Αλέξανδρος να παρουσιάσει αιφνιδιαστικα το απόλυτο μνημείο, επιστρέφοντας απο την Ανατόλια, ευχαριστημένος και επηρεασμένος σαφώς απο την οικοδόμηση της Αλεξάνδρειας και κυρίως εκστασιασμενος με το θηριωδες και επικό σε διαστάσεις και πολυτέλεια έργο της Εφέσου (διπλάσιο του Παρθενώνα διαστάσεις:
Μήκος 126μετρα ,πλάτος 72μετρα ,ύψος κιονων 19 μέτρα ,αριθμός κιονων 127 ,κίονες με διακοσμημένες βάσεις 36)ενα απο τα επτά θαύματα του κόσμου.Ο Δεινοκρατης δημιουργεί λοιπόν σχεδιαστικά το 1/100 της Αλεξάνδρειας (κατα την ρηση Λεφατζη)και ξεκινά το Χτησιμο μιας δήθεν για το κοινό μικρογραφιας της Αλεξάνδρειας,επηρεασμενος σαφώς απο την αιγυπτιακή τεχνοτροπία,και με τεχνικά επιτελεία προσφάτως δουλεμένα στην Αλεξανδρεια, στην κοσμοπολίτικη Αμφίπολη με υποτιθέμενο σκοπό να λάβουν γνώση ,όταν ολοκληρωθεί το έργο ,οι πληθυσμοί πως ειναι η σπουδαία Αλεξάνδρεια.Το έργο διακόπτεται απότομα και ξαφνικα το 324π.Χ μετα 5ετους εργασιας ,Αφου ,ο θάνατος του Ηφαιστιωνα αναγκάζει τον Αλέξανδρο να καλέσει τον Δεινοκράτη στην Βαβυλώνα ξαφνικά ,για να κτίσει τον μεγαλοπρέπη τάφο του Ηφαιστιωνα.ο Δεινοκρατης με συνοπτικές διαδικασίες σφραγίζει (λίγο βιαστικά και ατσαλα) το μισοτελειωμένο έργο και κατευθύνεται στην Βαβυλώνα.Ο Χαμος του Ηφαιστιωνα αποπροσανατολίζει τον Αλέξανδρο και ο θάνατος του λίγους μήνες μετα το 323 π.Χ.αναβάλλει τις πολυέξοδες εργασίες του κολοσσιαίου μνημείου.Η Ολυμπιάδα εν συνέχεια επαναφέρει στην {μικρή Αλεξάνδρεια }τον Δεινοκράτη με προφανή πλέον νέο σκοπό και το έργο συνεχίζεται απο άλλη πλευρά.ο θάνατος της Ολυμπιάδας το 316π.Χ. άρει την εντολή και τα κονδύλια του Δεινοκράτη και τα παντα σταματούν.Δυο χρονια αργότερα ,το 314 π.Χ.ο Πτολεμαίος καλεί τον Δεινοκράτη( ετών 52 τη δεδομένη χρονική περίοδο)στην Δηλο την οποία εξουσίαζει και σε συμφωνία με τον Αντίγονο Γόνατα του ζητούν να χτίσει το ιερό της αρτεμιδας της δηλου.Εκει πλέον παίρνει και την τελική εντολή ,κατόπιν ανάλυσης απο μέρους του του οικοδομήματος Της Αμφιπολεως και των σκοπών αυτού απο τον Αλέξανδρο ,να δημιουργήσει τις συνθήκες για τον πιο μεγαλειώδη τάφο του τότε κόσμου κατόπιν της κοινής συμφωνίας των ηγεμωνων ,που με απόλυτη μυστικότητα πλέον και με την καθοδήγηση του Δεινοκράτη ενταφιάστηκε πλέον ο Μέγας Στρατηλατης...
Πως σας φαίνεται αυτό το ταξίδι στον χρόνο;;;;

Αύριο:η σχέση Δεινοκρατη,Αριστοτελη και Αλέξανδρου και η στενή συσχέτιση τους.Ποια η επίδραση του Αριστοτελη σε όλο αυτό το γεγονός;;;;

Unknown είπε...

Σημειολογικό;;;
Ο Σαμαρας ειναι ο εγγονός της Πηνελοπης Δέλτα που κατάγεται απο την Αλεξάνδρεια....

paratiritis είπε...

@panos
δεν ξέρουμε τι ίντριγκες υπήρχαν και υπάρχουν, ούτε και πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι άσκοπη φθορά.
Το ότι είχε ένα στόχο τόσα χρόνια και μόλις απέκτεισε κάποια "δυναμη" τον πραγματοποίησε νομίζω πως είναι υπέρ της και υπέρ μας (της Ελλάδας εννοώ).
ας την αφήσουμε να εργαστεί με την ησυχία της και να "δώσει" στην Ελλάδα ένα ακόμα αντάξιο
μνημείο.

Unknown είπε...

@PLANET
...Η περίοδος απο το τριπαραδεισο (321π.Χ.) εώς το 314π.Χ. δεν αποκλείεται να ειναι περίοδος συνέχισης και αποπεράτωσης του μνημείου με την καθοδήγηση και της Ολυμπιάδας(εώς τον θάνατο της) βάση της συμφωνίας των διαδόχων για την οριστική λατρεία του Μέγα Στρατηλάτη.Συνεπως η κατασκευή του δεν αποκλείεται να διήρκεσε άνω της δεκαετίας(15ετια;;;) οπως αναφερεται και άνωθεν στα σχόλια απο τον planet, με μεσοδιαστήματα καθυστερήσεων και αναβολών παντα ομως υπό την επίβλεψη του Δεινοκράτη ,με εντολή έναρξης απο τον Αλέξανδρο για άλλο σκοπό και εντολή αποπεράτωσης απο τον Πτολεμαίο και αλλο απο τον αρχικό σκοπο..στην αρχαιότητα τέτοια πελώρια μνημεία χρειάζονται πολλα έτη εργασίας.Σημειωτέον οτι ο ναός τη Εφεςου χρειαςτηκε 120 και κατα άλλους 200χρονια για την αποπεράτωση του.
Το δεδομενο του Δεινοκράτη παράγεται Απο τις επίμαχες επιγραφές.Αυτο ειναι πλέον κοινό μυστικό...Δεν αποκλείω τελικά και άνω του ενός ταφεντες πέραν του Μέγα, ιδίως και του Ηφαιστιωνα και γιατι όχι και του ίδιου του Φιλίππου,,

Unknown είπε...

Νιόβη Β.
paratiritis
GreenGatos

H Ελληνιστική οικία, που βρίσκεται ανάμεσα στο Γυμνάσιο και τη Ρωμαική έπαυλη, χρονολογείται στο 2ο αιώνα π.Χ. Αποκαλύφθηκαν δύο μεγάλα δωμάτια και αυλή με περιστύλιο. Το ένα δωμάτιο έχει τοιχογραφίες με ορθωγόνιους πίνακες με ρόμβους, που πλαισιώνονται απο ιωνικούς κίονες και το άλλο κονιάματα με απομίμηση ψευδοϊσόδομης τοιχοποιίας.

Unknown είπε...

Νομίζω αυτή είναι φωτογραφία από το σπίτι του 2ου π.Χ.:
http://files.spercheios.webnode.gr/200000273-f18fcf2899/amfipolis-ellinistiki-2.jpg
Οπότε μέχρι κάποια στιγμή ο τύμβος ήταν ορατός και μετά καλύφθηκε με χώμα;

Unknown είπε...

* o περίβολος εννοούσα

Unknown είπε...

Νιόβη Β.
paratiritis
GreenGatos

Αυτό...

http://spercheios.webnode.gr/news/%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-/

Μάλλον εδώ τον είχαν πάει προηγουμένως το Σαμαρά

Unknown είπε...

Εμπεδότιμε.

η Νιόβη Β. είπε...

Νομίζω αυτή είναι φωτογραφία από το σπίτι του 2ου π.Χ.:
http://files.spercheios.webnode.gr/200000273-f18fcf2899/amfipolis-ellinistiki-2.jpg
Οπότε μέχρι κάποια στιγμή ο τύμβος ήταν ορατός και μετά καλύφθηκε με χώμα;

Συμφωνώ μαζί της, πολύ ωραία παρατήρηση!

Τελικά αφού η περίβολος ήταν εμφανής τόσα χρόνια, τελικά ποιοι να απέκρυψαν την όλη κατασκευή;

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@george

My hypothesis has not been modified.

It was a matter of speech to show the nonsensicality of pointing as a weak point the fact that my hypothesis assumed a comspiracy for such a project to be kept secret for two millenia despite the fact that the very existence of such a huge and luxurious monument proves by itself that there was certainly such a conspiracy.

And only a very important personality could cause a mobilization of a mechanish on a state scale to achieve that.
Think who might he be.

Hence what you consider a weak point is actually my strong point.

In addition I have a whole reasoning behind that to support it, it is not just a wishful thinking, which I think is the only realistic among all the other hypotheses.

And if 'As we say in science, "extraordinary claimes require extraordinary evidence"' you have your extraordinary evidence in Amphipolis. There's no need to visit it, you can watch it in the evening news every day, weekends included.

Παράσχος είπε...

Άποψη ξένου αρχαιολόγου σχετικά με τις Καρυάτιδες της Αμφίπολης

Τις αποκαλεί Κλώνδωνες και θεωρεί πως ήταν ιέρειες του Διονύσου.

Effie είπε...

@ George
Good morning.
Indeed, it is an extraordinary, daring hypothesis. It dares you to challenge it, the evidence will "unroll" to extraordinary (or not) as the excavation proceeds. But, it puts your mind to work and find arguments, for or against. That's how science proceeds. The absence of historic narrations about this tomb is remarkable, it will take a lot of time and effort to understand what is hiding beneath it, even after the secret(s) of the tomb is (are) revealed.
So...we are at the level of an unprecedented hypothesis, the unprecedented outcome still pending.

Personally, I do not understand the claims against Peristeri, she is quite professional and scientific in the announcements. Even though there might be a political incentive for this excavation, it is an event worth doing, this is a unique tomb, unprecedented in its nature and size. Given the publicity and wild stories going around, it is imperative to keep a low profile at this stage. I guess we will have more complete information when they have more concrete evidence.

Planet είπε...

Συνεχίζω την κουβέντα που γίνεται με τον George στα ελληνικά, μιας και ο George φαινεται να χρησιμοποιεί με αποτελεσματικότητα το google translate για να διαβάζει τι γράφουμε (ή έστω ξέρει να διαβάζει ελληνικά).

Πριν απο αυτο, σχετικά με το link του Παράσχου, μια υποσημειωση είναι πως ο Andrew Chugg ειναι ερασιτέχνης ιστορικός, με αξιόλογο έργο μεν, αλλα δεν ειναι αρχαιολόγος. Το μισθό του τον παίρνει κυρίως απο την κύρια ενασχολησή του που είναι η μηχανολογία. Εμεις φυσικά μένουμε σε αυτά που λέει, οχι στην ιδιότητά του.

Για μια απο τις απαντήσεις στον George:

" there was certainly such a conspiracy"

Δε θα το έλεγα. Για πόσους από τους περίπου 100 Μακεδόνικους τάφους έχουμε αναφορές; Ελάχιστους, και σε κάθε περιπτωση το πολύ να διαβάζουμε μια/δύο γραμμές πως "ο Χ ενταφιάστηκε στις Αιγές". Δεν υπήρχε πρόθεση επισκεψιμότητας τω μακεδονικών τάφων, κατι που φαντάζομαι πως σταδιακά θα μείωνε το ενδιαφέρον για, έστω εκτενεις, αναφορές σε αυτούς.

Δεύτερον, υπάρχει η τοιχογραφία σε οικια της Αμφίπολης που αναπαριστά χαρακτηριστικά του τάφου. Η οικία είναι από τον 2ο πΧ αιώνα, κάτι που σημαινει πως το μνημείο κάθε άλλο παρα άγνωστο ήταν. Αυτο λοιπον παραπέμπει σε ελλειψη πηγών, παρά σε συνομωσια. Ο Στράβωνας, επισης επισκέφτηκε την Αμφίπολη γύρω στα τέλη της πΧ εποχής, περιπου 1 με 1.5 αιώνες μετά την έμμεση αναφορά που έχουμε για την ύπαρξη του τάφου από την οικια που προαναφέρθηκε. Ο Στράβωνας δεν αναφέρει τίποτα για το μνημείο. Αδυνατώ να πιστέψω πως σε αυτα τα 100-150 χρονια που μεσολάβησαν οι Ρωμαιοι, που ειχαν κατακτήσει τη Μακεδονια, μπήκαν στη διαδικασία να θάψουν όλο το οικοδόμημα κάτω από τη Γη, γιατι δεν ειχαν κανενα λογο, και γιατι προφανώς δεν θα μπορουσαν να συμμετέχουν σε καμμια συμφωνια συγκάλληψης που κάποιος ειχε συνάψει μερικους αιώνες πριν. Αρα είτε το οικοδομημα ήταν σε άσχημη κατάσταση ώστε να μην προκαλέι θαυμασμο, είτε το οικοδομημα ήταν ασήμαντο, είτε οι αναφορές του Στράβωνα στο μνημειο χάθηκαν (αν και το τμήμα που περιγράφει την Αμφίπολη φαινεται πλήρες). Κάτι ακόμα: τμήμα του περιβόλου λειπει λόγω ανθρώπινης παρέμβασης (προφανώς όχι ενος/δύο τυμβωρύχων), κάτι που σημαινει πως κάποιο γνώριζαν για το μνημειο, αλλα δε μπήκαν στον κοπο να το περιγράψουν. Επίσης, μην ξεχνάμε πχ πως οι ιστορικοι ήταν συχνά πολυ αποσπασματικοι. Πχ. η ταφή του Αλεξάνδρου σε Μέμφιδα, ή η περιγραφή του ταφου του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια έχουν έκταση το πολύ πεντε γραμμών. Πολύ εύκολο να χαθούν επιγραμματικες αναφορές.

Αν λάβουμε υποψην τα παραπάνω, η πιο πιθανη ερμηνεία για έλλειψη αναφορων στον τάφο της Αμφιπολης ειναι γιατι έλλειψη αναφορών σε μακεδονικα μνημεια ειναι ο κανονας παρά η εξαίρεση, γιατι χάθηκαν πηγές ή/και γιατι το μνημειο ήταν ασήμαντο απο μια φάση και μετά. Η ελλειψη αναφορών, για μενα, δεν ειναι ένδειξη ή αποδειξη μυστικότητας. Κάθε άλλο.

Το γιατι το μνημειο μπορει να ήταν ασήμαντο; Πχ. γιατι ήταν μη ολοκληρωμένη κατασκευή ή κενοτάφιο (αυτο θα ειναι και συναφές με τις πηγές για ταφή του Αλέξανδρου στην Αλεξάνδρεια), ειτε γιατι υπέστη κάποιες φυσικές ή τεχνητές καταστροφές.

Αν έγινε ταφή του Αλεξάνδρου στον τύμβο, τοτε αρκούσε να κρατηθεί μόνο το κομμάτι της ταφής μυστικο. Αυτο θα ήταν εφικτο και σχετικά ευκολο, αλλα αυτο είναι κάτι που όντως δεν υποδεικνύεται από την έλλειψη αναφορών στον τύμβο.


ΥΓ: Εμπεδότιμε ελπίζω να βλεπεις την κριτική που επιμένω να κάνω ως καλοπροαίρετη, και επισης ελπιζω να βοηθάει στο να εξελίξεις τις ιδέες σου. Πολλοί απο εμάς θέλουμε ο τάφος να έχει άμεση ή εμμεση σχέση με τον Αλέξανδρο, αλλα καλό ειναι να κάνουμε και το "συνήγορο του διαβόλου".

GreenGatos είπε...

@Παράσχος
Κάπως έτσι πρέπει να δικαιολογούνται οι επιτηδευμένα εμφανείς, κάτω από τον χιτώνα, θηλές στα στήθη των δύο γυναικείων αυτών μορφών.
Είναι Κλώδωνες/Μαινάδες!
Επίσης θεωρώ πως με την στάση που έχουν, δηλαδή να ανασηκώνουν τον χιτώνα τους, αλλά και του γενικότερου συμβολισμού που εκφράζουν, δεν μπορεί να είχαν έναν αποτρεπτικό, για τον επισκέπτη/εισβολέα, ρόλο.
Μάλλον το αντίθετο!

Unknown είπε...

@Konstantinos Kairis
Το “O Δεινοκρατης με συνοπτικές διαδικασίες σφραγίζει (λίγο βιαστικά και ατσαλα)”...
δεν απαντά τα ερωτήματα των βεβηλωμένων και αποκεφαλισμένων αγαλμάτων νομίζω.

Unknown είπε...

@GreenGatos
Συμφωνώ απόλυτα!

Παράσχος είπε...

@Planet

Η άποψη του Andrew Chugg «φιλοξενήται» στο site του national geographic, οπότε δεν είναι άποψη κάποιου αδαούς με την ιστορία και την αρχαιολογία. Μην ξεχνάμε ότι και Sliman ήταν ερασιτέχνης και το επάγγελμα του ήταν έμπορος.

Το ότι χαρακτηρίζει τα αγάλματα Κλώδωνες ή Μαινάδες ( περισσότερες πληροφορίες ) είναι κάτι πολύ εύστοχο. Το προφίλ των Μαινάδων είναι κάτι που ταιριάζει περισσότερο σε φύλακα τάφου.

Το γεγονός ότι οι «Καρυάτιδες» του τάφου ανασηκώνουν το φόρεμα τους σαν να χορεύουν, πιστεύω ότι ενισχύει την άποψη του.

Σε γενικές γραμμές δίνει μια άλλη διάσταση στην δεύτερη πύλη του τάφου. Μια διάσταση που δεν την είχαμε σκεφτεί.

Παράσχος είπε...

@GreenGatos

Αν διαβάσεις το link που παράθεσα στο προηγούμενο σχόλιο μου θα δεις πως ήταν βίαιες μορφές.

Μια πιθανή υπόθεση είναι ο χορός τους να προσπαθεί να σε ξεγελάσει για να πας κοντά τους και μέσα στο κάλαθο, που έχουν στο κεφάλι τους, να είναι κρυμμένα φίδια...

Planet είπε...

Παράσχο, δεν το ανέφερα για να μειώσω τον Chugg. Ο Τσάγκ μπορει να δίνει συνεντεύξεις γιατι έχει συγγράψει πολλά (ενδιαφέροντα) βιβλια σχετικά με τον Αλέξανδρο, μεταξύ άλλων και για τον τάφο του, τα οποια συνιστώ σε οποιονδήποτε να τα διαβάσει. Το ότι δεν ειναι επαγγελματίας αρχαιλόγος ή ιστορικος απλά είναι κάτι που πρεπει να το έχυμε υπόψην, γιατι οι ερασιτεχνική ενασχόληση έχει πολλές φορές ως πολύ έντονο κίνητρο τον ενθουσιασμο, ο οποιος επίσης πολλές φορές παρασύρει. Επίσης, ως μη επαγγελματιας, ο Τσαγκ κάνει πιο ελεύθερα υποθέσεις απο επαγγελματίες και πολλές απο τις υποθέσεις του αντιμετωπίζονται με έντονο σκεπτικισμο. Πχ. για την υπόθεση που κάνει για τον τάφο της Ολυμπιας στην Αμφίπολη, προσπερνάει με χαρακτηριστική ευκολία (σχεδόν αγνοεί) το γεγονος πως στην Πύδνα έχουν βρεθει επιγραφές που αναφέρονται συγκεκριμένα στην ταφή της στην περιοχη.

Η σύγκριση με τον Σλήμαν που κάνεις είναι χαρακτηρισιτική για τα όσα αναφέρω: ναι μεν ο Σλήμαν ανακαλυψε την Τροια, αλλα ο τρόπος που έκανε την ανασκαφή, οδήγησε σε τεράστια καταστροφή της αρχαιολογικής περιοχής της, και στην απώλεια πολλών ευρημάτων που θα μπορούσαν να ήταν σημαντικα. Κινητρό και εδώ για αυτο ήταν ο ενθουσιασμος του Σλήμαν και η βιασύνη του.

Παράσχος είπε...

@Planet

Ο ενθουσιασμός είναι περισσότερο θέμα χαρακτήρα όπως και η βιασύνη.

Πιστεύω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα συναντάς και σε επαγγελματίες, κάποιες φορές.

Πάντως, η παρατήρηση του είναι κάτι που δεν αναφέρθηκε από κανένα άλλον και είναι πολύ εύστοχη!!!

Unknown είπε...

δειχνει να εχει λογικη το σχεδιο, 6 δωματια.

αν και θα περιμενα 7 δωματια εγω. Αρισταρχος, Αν και ειναι λιγο μετα

ο κυκλος το ηλιακο συστημα και καθε δωματιο ενας πλανητης, θελοντας να δειξει οτι ο αλεξανδρος πλεον ειναι ο βασιλιας του συμπαντος και οχι της γης.

μια αλλη αναπαρασταση της θολου των δελφων με συμβολικο χαρακτηρα που δειχνει Αλεξανδρο.

Unknown είπε...

Για την ιστορία, ο Frank Calvert είχε πρώτος ανακαλύψει την Τροία, ο Σλήμαν του άρπαξε την δόξα...

thanos είπε...

http://prntscr.com/4q3weu
Συγγνωμη αλλά εγω δεν βλέπω κανένα θύρωμα εδω.Περισσότερο σαν καποιος να εσπασε τα μάρμαρα για να τρυπήσει το τοίχο μου μοιάζει και αφού βρήκε χώμα σταμάτησε.Αλλού ειναι η είσοδος..ισως και στο δάπεδο

Unknown είπε...

εγω προσωπικα ψαχνω μια αλλη συνδεση του μνημειου, αν βρω κατι θα σας πω.

η σκεψη μου εχει μερικες λεξεις μεσα

Σαμος, ευπαλινειο ορυγμα , Ηραιον, κουροι, πυθαγορας, κλεοπατρα

ολες οι παραπανω λεξεις μπορουν να εχουν καποια συνδεση ατυπη με το μεγεθος και τροπο κατασκευης του μνημειου.

απλα σκεψεισ

Unknown είπε...

καλημερα , γιαυτο τι εχετε να πειτε...

http://www.exelixionline.gr/vrikan-ton-tafo-tou-megalou-alexandrou-anakalipsan-to-chriso-mafsolio-me-tin-kristallini-sarkofago-tou/

Παράσχος είπε...

@timos Pl

Αυτοαναιρούνται στο παρακάτω σημείο του άρθρου : « Μέσα στην σαρκοφάγο εντοπίστηκαν 37 οστά, τα περισσότερα σπασμένα που προέρχονται από ανήλικα άνδρα. »

Unknown είπε...

ναι το διαβασα αλλα θεωρησα οτι ισως ο συντακτης εκανε λαθος και ηθελε να γραψει 'ενηλικου ανδρα"

Unknown είπε...

@timos pl

αυτο εχει βρεθει καπου στον απριλιο και απο οτι ξερω περιμενουν την χρονολογηση του για να κανουν ανακοινωνσεις, ειναι μαλιστα 30 40 μετρα μακρια απ το μουσουλμανικο τεμενος που λεγοταν οτι απο κατω ειναι ο ταφος τους αλεξανδρου.

Unknown είπε...

http://prntscr.com/4q41hb

@timos PL

αυτη ειναι η εικονα του ταου που εφιναν μεχρι σημερα, αυτη στο ρεπορταζ που δειχνεις μοιαζει λιγο φοτοσοπ.

GreenGatos είπε...

Πιστεύω πως αυτό το πήλινο ειδώλιο Μαινάδας μοιάζει αρκετά με τις γυναικείες μορφές της Αμφίπολης.
Ιδιαίτερα όσον αφορά την θέση των χεριών.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Terracotta_dancing_maenad_MET_12.232.13.png

Unknown είπε...

Μια ομάδα Πολωνών αρχαιολόγων και ιστορικών που πραγματοποιούσαν έρευνες στην κρύπτης μιας αρχαίας χριστιανικής εκκλησίας, ανακάλυψαν ένα μαυσωλείο φτιαγμένο από
μάρμαρο και χρυσό που θα μπορούσε να είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο χώρος που γίνονται οι έρευνες βρίσκεται στο κέντρο της Αλεξάνδρειας και είναι γνωστός ως Kom el-Dikka και βρίσκεται 60 μέτρα μακριά από το Τζαμί Nebi Daniel, όπου διατηρείται ο Αραβικός Πολιτισμός.

Σύμφωνα με τους ιστορικούς, ο τάφος φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην αρχαιότητα αφού τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως τον έχουν επισκεφτεί σημαντικοί Ρωμαίοι στρατηγοί, όπως ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Οκτάβιος γνωστός και ως Αύγουστος. Η τελευταία καταγεγραμμένη επίσκεψη ανήκει στον Καρακάλλα.

Το μεγάλο μνημείο μάλλον καλύφθηκε τον 3ο ή τον 4ο αιώνα μ.Χ , με σκοπό να προστατευτεί από την καταστολή του χριστιανισμού και την καταστροφή όλων των παγανιστικών ναών και χώρων. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αναγνώρισε την επίσημη θρησκεία της. Οι επιγραφές, οι οποίες είναι κυρίως στα ελληνικά αλλά υπάρχουν και μερικές στα αιγυπτιακά, αναφέρουν πως το Μαυσωλείο αφιερώνεται στον «Βασιλιά των Βασιλέων, τον Κατακτητή του Κόσμου, τον Μέγα Αλέξανδρο».

Αυτή η ανακάλυψη μπορεί αν είναι και η πιο σημαντική στην ιστορία της Αιγύπτου, παρά το γεγονός πως η συγκεκριμένη χώρα έχει πολλούς αρχαιολογικούς θησαυρούς. Από μόνος του ο χώρος είναι ένα αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό έργο.

Το διαβάσαμε από το: Πολωνοί αρχαιολόγοι στη Αλέξάνδρεια ανακάλυψαν τάφο που θα μπορούσε να είναι του Μέγα Αλέξανδρου http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/05/blog-post_4519.html#ixzz3EJd9InLn

Unknown είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Unknown είπε...

@ basilis Makariou

Η φωτο στο σαιτ ειναι απο την σαρκοφαγου του Μ.Αλεξανδρου που βρισκεται στο μουσειο της Κωνσταντινουπολης...

Unknown είπε...

Οποτε αν ισχυει αυτο που διαβαζουμε.... 2 ειναι τα σεναρια

1ον ειναι ο ταφος και τα οστα ειναι του Μεγαλου Βασιλια...

20ν Ειναι ο ταφος αλλα τα οστα ανηκουν σε μουμια που πιθανον να τοποθετησε ο Πτολεμαιος...

Οπως και να εχει ειναι κριμα κατι τοσο σπουδαιο για την Ελλαδα μας να βρισκεται τοσο μακρια...

Unknown είπε...

Η σαρκοφάγος στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολις:

http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/web/27-106-1-1/muze_-_en/collections/archaeological_museum_artifacts/alexander_sarcophagus

Unknown είπε...

Διαβαζω ομως οτι η ειδηση για τον ταφο στην Αιγυπτο ειναι ψευτικη απο καποιο μπλογκ που "δημιουργει" ειδησεις

Γνωριζει καποιος κατι αλλο ?

Unknown είπε...

@timos PL
το ρητό για την τοτε εποχή ηταν οτι αν θελεις να κρύψεις κατι βαλτο μπροστά στα ματια του κοσμου, ολοι εμεις που πιστεύουμε οτι στην Αμφίπολη ειναι ο Αλέξανδρος δεν αναιρούμε οτι οι περιγραφές για ταφο στην Αλεξάνδρεια ειναι αληθινες. απλα για να τον κρυψεις τον βασιλια πρέπει να δωσεις στον κοσμο εναν ψεύτικο ταφο και αυτο ειχε κανει ο Πτολεμαίος.
Μαλιστα εγω το θεωρω καλυτερο σεναριο, γιατι αυτό σημαινει ότι ξεκινοντας απ τη βαβυλωνα καπου εκει εξω, εστρεψαν τα ματια πανω στη χρυση αμαξα και τον μετεφεραν κρυφα, οποτε αυτό σημαινει ότι πιθανον μεσα να υπαρχει ο Αλέξανδρος όπως τον ειχαν προετοιμάσει στην Βαβυλώνα, μεσα στο μελι και όχι καμένος.
Επισης να θυμησω και κατι άλλο, οι λεγομενοι ιστορικοί του τοτε ηταν κατι σαν τους δημοσιογράφους του σημερα, απλα σημερα τα παιρνουν για να γραψουν κατι, ενώ τοτε το καναν για να μην χασουν την ζωη τους.

ioannis είπε...

Έχει γίνει επίσημη διάψευση τόσο από τον υπουργό αρχαιοτήτων της Αιγύπτου όσο και από τους ίδιους τους πολωνούς αρχαιολόγους.Δεν υφίσταται το θέμα...

Παράσχος είπε...

Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ο διακαής πόθος των αρχαιολόγων. Κάθε φορά που βρίσκεται κάτι εξέχον πολλοί πιστεύουν πως βρέθηκε ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αυτό δημιουργεί, απ' ότι φαίνεται, δημιουργεί έριδες μεταξύ των αρχαιολόγων.

Εν δυνάμει τάφοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου αυτή την χρονική στιγμή είναι τρεις

1. Η Αμφίπολη
2. Η έρημος της Σίουα ( περισσότερα εδώ )
3. Η ο τάφος που αναφέρθηκε σε προηγούμενο σχόλιο

Το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότεροι από ένας τάφοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το σκέφτηκε κανείς; Από όποιο σημείο και αν πέρασε η σωρός του να γινόταν και ένας τάφος;

Unknown είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Unknown είπε...

Βασιλη , διαβαζω καθημερινα τοσο τις αναρτησεις του Εμπεδοτιμου οσο και τα σχολια ... Η αγωνια μου ειναι μεγαλη , δεν το κατεχω το θεμα και συνεπως δεν μπορω να βοηθησω στην συζητηση...Οπως και να εχει.... Ειναι ο Μεγας Αλεξανδρος , ο μεγαλος Βασιλιας μας και θελουμε οσο τιποτα αλλο να ειναι θαμενος στα χωματα τις πατριδας μας... Ευχομαι αυτο το ταξιδι που μεχρι στιγμης ειναι απο τα ωραιοτερα της ζωης μου να μας δωσει και την αναλογη χαρα... καλη συνεχεια και ευχαριστω για την βοηθεια ...

panos είπε...

Το σενάριο της Ρωξάνης πόσο δυνατά παίζει κατά τη γνώμη σας; Αν το ισχυρότερο επιχείρημα που το αποκλείει είναι ότι δολοφονήθηκαν από τον Κάσσανδρο, τότε πως εξηγείται ο τάφος του Πρίγκιπα στις Αιγές; Και αν ο μικρός Αλέξανδρος Δ΄ ετάφη στο βασιλικό νεκροταφείο της πρωτεύουσας δεν ισχύει το ίδιο για τη Ρωξάνη καθώς δεν είχε το βασιλικό αίμα των Αργεαδών.
Δείτε και τις παρακάτω φωτογραφίες, μαρμάρινη στέψη:
http://postimg.org/image/8ikeedhb1/
Ζωγραφική:
http://postimg.org/image/i6kgkqfov/
Αυτά μου δείχνουν ότι όχι απλώς φιλοτεχνήθηκαν από τον ίδιο ζωγράφο, αλλά πολύ πιθανό να κατασκευάστηκαν και την ίδια περίοδο. Και αφού Αλέξανδρος Δ΄ και Ρωξάνη δολοφονήθηκαν μαζί και ο ένας είναι στις Αιγές, στην Αμφίπολη γιατί να μην είναι η άλλη;
Δεν διαφωνώ με τον Εμπεδότιμο, μια υπόθεση που έχει χιλιοειπωθεί επαναφέρω. Μακάρι στο τέλος να δικαιωθεί ο Εμπεδότιμος και να αποδειχθεί αυτό που όλοι θέλουμε για τον Αλέξανδρο.

GreenGatos είπε...

@Παράσχος
Ως "Βάκχες" αναφέρονται διάφορες μορφές όπως:
- Μαινάδες
- Κλωδώνες
- Μιμαλλώνες
- Βασσαρίδες
- Ποτνιάδες
- Θυιάδες

Δεν γνωρίζω αν όλες είχαν τα ίδια βίαια χαρακτηριστικά με τις Μαινάδες, (όπως είναι γνωστό, αλλά και όπως προϊδεάζει το όνομά τους).
Το πιθανότερο είναι οι άλλες να έχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά - τα οποία δυστυχώς αγνοώ.
Έτσι, από γλωσσικό ένστικτο, θα τις συνέδεα με τα ρούχα, το ντύσιμο και τα συναφή.

GreenGatos είπε...

Διόρθωση:
...θα συνέδεα τις Κλωδώνες με τα ρούχα κλπ...

Γιατρός είπε...

Η γενική γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο BHMA FM τόνισε πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ακόμα και για την περίοδο της αρχαιότητας αλλά όπως είπε «μέχρι ποιο σημείο έφτασε η τυμβωρυχία, δεν μπορούμε να το ξέρουμε».

Αρα συμπίπτει με την γνώμη του Φάκλαρη ότι ο τύμβος έχει συληθεί τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν, έχει καταστραφεί μερικώς (γιαυτό και λείπουν τα φτερά και τα κεφάλια απο τις σφίγγες και μέρη απο τις καρυάτιδες. Μένει να δούμε εάν η άμμος που βρίσκεται εντός είναι αποτέλεσμα εισροών νερού κατά τους αιώνες μιας και ο τύμβος ήταν απροστάτευτος μετά τους βανδαλισμούς (γνώμη Φάκλαρη).

paratiritis είπε...

@Apostolos Gouzis
@Νιόβη Β.

Καταπληκτικό!! Τώρα εξηγούνται όλα.

Γιατρός είπε...

Όσον αφορά τέλος το χρονοδιάγραμμα για την αποκάλυψη του μεγάλου μυστικού που κρύβει ο τάφος στο λόφο Καστά η αρχαιολόγος κυρία Περιστέρη εκφράζει την ελπίδα «μέχρι τα Χριστούγεννα, ίσως και νωρίτερα, να έχουμε νέα».

Αντιλαμβάνεστε.....Τι πολιτικά παιχνίδια παίζονται απο πίσω...

Unknown είπε...

Παρακολουθω με μεγαλη προσοχη ολο το θεμα απο τον Εμπεδοτιμο, και θα ηθελα να πως πως τυχαια ανακαλυψα το ποστ απο την αρχη του. Η σκεψη σου και η προσεγμενη διατυπωση των αποψεων σου αξιζουν συγχαρητηρια. Ανεξαρτητα με τι θα βρεθει η οχι, πως θα εξελιχθει η οχι, το ξαξιδι αυτο οπως ανεφερες στην ιστορια και στην γνωση ειναι σημαντικο.
Θα ηθελα απλα να συμπληρωσω, και ας ακουγεται συναισυηματικο και οχι επιστημονικό, οτι εαν αυτο ειναι το μεγαλυτερο ταφικο μνημειο στην Ελλαδα, ας το αφιερωσουμε και στον μεγαλυτερο Ελληνα. Δεν ξερω δηλαδη ποση σημασια εχει αυτος που ειναι κι αν ειναι μεσα....ελπιζω οτι ειμαι κατανοητος.

Unknown είπε...

Copy/Paste του σημερινού μου σχολείου σετο αρχικό σας αρθρο για το που τάφηκε ο Αλέξανδρος και απο ποιόν

Εχοντας πρόσφατα σπουδάση >>>
τον Μέγα Αλέξανδρο στο edX WellesleyX: HIST229x Was Alexander Great? με τον σπουδαίο Professor Rodgers και επεισης με επιτυχία το
edX
HarvardX: CB22x The Ancient Greek Hero με τον σπουδαίο Professor Nagy...και Ιστορία των Αρχαίων Ελληνων στo Wesleyan University -Coursera ...
ευχαριστώ για την πολυ λογική ΘΕΣΗ σας και τις ορθές επισημάνσεις, συμφωνώ...και επευξάνω με την προσθήκη του Ηφαιστείωνα του Ομηρικού τύπου "Υπασπιστή και Δευτερου Αλέξανδρου" που όπως πρέπει σε ΗΡΩΕΣ , οπως ο Αχιλλευς και ο Πάτροκλος έπρεπε να ταφουν μαζί κάτω από τι ιδιο Σήμα, μέσα στην ιδια Αμφορέα- Τάφο.Ισως να ενταφιάστηκαν με διαφορά χρόνου αλλά (ελπίζω) να είναι μαζί.
Φαντασθήτε για λίγο οι ΗΡΩΕΣ μαζί.

Σας παραπέμπω ...
https://www.youtube.com/watch?v=02JBVAJc4i4

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα διαλέξεων στην Πανεπιστημιούπολη κατά την εισήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Θεόδωρου Μαυρογιάννη με θέμα «Ο τύμβος της Αμφιπόλεως: έλεγχος των γεγονότων και των πηγών της περιόδου 324-294 π.Χ.» που έλαβε χώρα την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου.
Η διάλεξη είχε ως στόχο να φωτίσει πτυχές των ανασκαφών, πάντα με το δέοντα σεβασμό στις ανασκαφικές εργασίες που επιτελούνται από την αρχαιολόγο της 28ης Εφορείας Αρχαιοτήτων Κατερίνα Περιστέρη και την ομάδα της. Στα ερωτήματα που τέθηκαν σε ποιον ανήκει το υπερμεγέθες επιτάφιο μνημείο, πότε και από ποιον οικοδομήθηκε, ο κ. Μαυρογιάννης υποστήριξε, μέσα από την οπτική γωνία της Ιστορίας των Ελληνιστικών Χρόνων, ότι ο Τύμβος Καστά στην Αμφίπολη, είναι μακεδονικός τάφος και οικοδομήθηκε περί το 325 π.Χ. κατά παραγγελία του Αλεξάνδρου για τον Ηφαιστίωνα. Σημείωσε ότι η διαφορετικότητα ιστορίας και αρχαιολογίας είναι αυτή που καθιστά δύσκολη την απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα που τίθενται για τον Τύμβο.

...Ο καιρός θα δείξη και επαναλαμβάνω αυτό που έμαθα από τον Prof. Nagy
ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΗΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΗΡΩΩΝ !!

Ευχαριστώ για την σπουδαία ενημερωτική σας σκέψη μελέτη και διατριβή !

panos είπε...

@ George
Πως εξηγείς το γεγονός ότι τα φτερά και τα χέρια (για τα κεφάλια δεν μας ενημέρωσε κανείς ως τώρα) δεν βρέθηκαν στο πάτωμα αλλά μέσα στα χώματα; Επίσης σου φαίνεται η επιμελημένη επιχωμάτωση με ποταμίσια άμμο αποτέλεσμα εισροών νερού από πλημμύρες; Εγώ λέω ότι οι καταστροφές έγιναν κατά το μπάζωμα του μνημείου. Και αν το μπάζωμα είναι αποτέλεσμα σύλησης και δεν έγινε για προστασία του μνημείου τότε να μην περιμένουμε τίποτα από την ανασκαφή καθώς θα έχουν κλαπεί τα πάντα.

Planet είπε...

Παράσχο, με βάση τις πηγές πρεπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τάφοι του Αλέξανδρου:

α) Ο τάφος στη Μεμφιδα
β) Προσωρινή ταφή στην Αλεξανδρεια που έγινε με τη μεταφορά του στην Αλεξάνδρεια απο τον Πτολεμαίο Φιλαδελφο (περιπου το 280 πΧ)
γ) Το "Σωμα", που κατασκευάστηκε απο τον Πτολεμαίο Φιλοπάτωρ γύρω στο 215 πΧ.

Για τον τάφο (α) υπάρχουν υποψίες πως ήταν κοντά στο λεγομενο κυκλο των φιλοσόφων (http://egyptsites.files.wordpress.com/2009/02/saqqara-2.jpg%3Fw%3D497)

Για τον (β) δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία

Για τον (γ) υπάρχουν αρκετές αναφορές, αλλα η ακριβής του θέση ειναι αγνωστη. Η μονη γνωστή ειναι η γενική περιοχη στην οποια θα επρεπε να βρισκεται ο ταφος, και εκει πλεον ανασκαφες ειναι πολύ δύσκολες.

Φυσικα, αν το σεναριο του Εμπεδοτιμου ειναι σωστο, τα (β), (γ) θα είναι εικονικοι τάφοι.

paratiritis είπε...

@George

οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι "και πάει λέγοντας"… αυτοί που κατείχαν τη γνώση τη χρησιμοποιούσαν κατά το δοκούν. Πάντα, σε όλους τους αιώνες παίζονταν πολιτικά παιχνίδια εξουσίας, εκμεταλλευόμενοι τη γνώση αυτή. Μόνο οι προσωκρατικοί τάραξαν το κατεστημένο και έβαλαν τις βάσεις για τη δημοκρατία. Γιαυτό και έχουμε μόνο σπαράγματά τους. Ενοχλούσαν πολύ.

Παράσχος είπε...

@GreenGatos

Προσωπικά δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι οι γυναίκες ακόλουθοι του Διονύσου ονομαζόταν μαινάδες. Αν, διαβάσουμε προσεκτικά το λήμμα τις βικιπαίδεια θα παρατηρήσουμε ότι σε κάθε Ελληνική περιοχή έχουν το δικό τους όνομα, οπότε μαινάδες = κλωδώνες = μιμαλλώνες = βασσαρίδες = ποντιάδες ≠ θυιάδες.

Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω άλλες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Το συμπέρασμα μου είναι πως οι γυναίκες ακόλουθοι του Διονύσου χωριζόταν σε δύο κατηγορίες της μαινάδες και τις θυίδες.

@Planet

Αναφέρομαι σε ανασκαφές που υπάρχουν υποψίες ότι οι τάφοι που βρέθηκαν πιθανόν να «φιλοξενούν» τον Μέγα στρατηλάτη.

Απλά την πιθανότητα το να υπάρχουν και εικονικοί τάφοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου την σκεφτόμουνα από παλιά.

Υπάρχει πιθανότητα οι πηγές να λένε μέρος της αλήθειας και αν τις βάλεις σε σωστή σειρά να μην σου δείχνουν το τέλος. Ο Μακεδονικός νόμος είναι ξεκάθαρος ο Μακεδόνας βασιλιάς πρέπει να ταφεί σε Μακεδονικό έδαφος. Υπήρχε χρησμός για αυτό. Ο Αλέξανδρος δεν πρέπει να το αγνόησε...

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...


Planet,
Εγώ θα κάνω τον αντίδικο του συνηγόρου του διαβόλου…..χα χα χα  
Κατ’αρχήν μάλλον με μπερδεύεις με άλλους, εγώ  ποτέ δεν αναφέρθηκα σε προσπάθεια συγκάλυψης και εξαφάνισης του μνημείου κάποια στιγμή αργότερα. Αυτά όντως είναι συνομωσιολογικά και δεν τους δίνω την παραμικρή σημασία.
Το μνημείο κατασκευάστηκε για συγκεκριμένη χρήση από κάποιον, δεν ήταν επισκέψιμο, σφραγίστηκε ιδιοφυώς ΑΜΕΣΩΣ  μετά την ταφή  και καλύφτηκε με χώμα κατά τα Μακεδονικά πρότυπα ΑΜΕΣΩΣ.  
Το ότι πολύ πιθανόν τυμβωρύχοι έπεσαν κάποια στιγμή πάνω στον περίβολο και τον κατέστρεψαν μερικώς  είναι  φυσιολογικό, όπως φυσιολογικό είναι να μην το έχουν καταγράψει κιόλας.  Αλλά αυτά είναι μετά, εγώ μιλώ γιατί δεν υπάρχει καταγραφή για την περίοδο κατασκευής του και την ύπαρξη του όσο ήταν εμφανές, πριν καλυφθεί δηλαδή.
Όλες οι πηγές για τον Αλέξανδρο είναι κατά 1-2 αιώνες μεταγενέστερες άρα είναι λογικό να μην κάνουν αναφορά εξ ιδίων γιατί απλώς δεν ήταν εμφανές τότε το μνημείο. Όμως δεν αναπαράγουν  τυχούσες αναφορές που ίσως να υπήρχαν. Αν υπήρχαν και δεν τις αναφέρουν είναι ύποπτο, αν δεν υπήρχαν αναφορές είναι περίεργο που ένα τέτοιο μνημείο δεν έχει καμία αναφορά έστω και μονολεκτική. Το ότι επίσης τα κείμενα έχουν σιωπή σε κρίσιμα σημεία  για κάποια γεγονότα ενώ τα πριν και μετά τα αναπτύσσουν  (μην τα αναφέρω πάλι) όλα μαζί  σε μένα τουλάχιστον μου προξενούν υποψίες, μιας και έχουν να κάνουν για το ίδιο θέμα. Μπορεί βέβαια να είναι συμπτώσεις, πολλές  συμπτώσεις όμως.
Αυτό που λες για τους Μακεδονικούς τάφους ισχύει για τα μεγέθη όμως που ξέρουμε για αυτούς. Το συγκεκριμένο ταφικό μνημείο είναι τεραστίων διαστάσεων  και πολυτελές  τουλάχιστον για την εξωτερική του όψη. Δεν έχουμε μπει ακόμα μέσα οπότε ας κρατήσουμε επιφυλάξεις ότι θα μας εκπλήξει ακόμα περισσότερο.
Με μόνο όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, τα logistics που θα χρειάστηκαν για να κατασκευασθεί είναι τελείως διαφορετικά και σε πολύ μεγαλύτερες κλίμακες  από αυτά που θα απαιτούντο για τους λοιπούς μακεδονικούς τάφους. Πλήθος εργατών, ναυτική υποστήριξη για την μεταφορά των μαρμάρων από την Θάσο, επίταξη  τεχνιτών στην Θάσο  για την σκάλιση και την απαιτούμενη μορφοποίηση των καλλιτεχνημάτων που μέχρι τώρα έχουμε δει (περίβολος, Καρυάτιδες, Σφίγγες, Λέων, ταφικός διάδρομος ). Και όλα αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα, δύο ετών και πάνω. Αυτό κατά την άποψη μου μαρτυρεί κρατική κινητοποίηση και όχι κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα και σίγουρα κάποια αναφορά θα υπήρχε, έστω και αποσπασματική.
Όντως οι αναφορές για ταφές είναι αποσπασματικές όπως σωστά λες , π.χ. ο Χ ενταφιάστηκε στις Αιγές, για την Αμφίπολη έχουμε κάποια αναφορά, έστω en passant  ;  Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη μου παρά την ύπαρξη του συγκεκριμένου μνημείου.
Η τοιχογραφία της οικίας δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι είχε σαν πρότυπο το μνημείο. Μπορεί να  βασίσθηκε σε άλλο πρότυπο το οποίο να ήταν κοινό εκείνη την εποχή.  Αλλά και έτσι να είναι δεν σημαίνει τίποτα.  
Έτσι λοιπόν κατά την γνώμη μου, όλο το σύστημα  κινητοποιήθηκε για να μην κυκλοφορήσει τίποτε προς τα έξω, πως επετεύχθει αυτό δεν γνωρίζω.
Αν όμως  η κατασκευή και ύπαρξη ενός τέτοιου μνημείου δεν είναι κατ’ανάγκην  αποτέλεσμα συνομωσίας, άλλο τόσο η όποια μεταφορά και ταφή του Αλεξάνδρου εκεί δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί  επίσης  προιόν συνομωσίας.
Όσον αφορά τους Ρωμαίους…..
Διερωτώμαι, αν ήταν ορατό την Ρωμαϊκή εποχή  ή είχε εντοπισθεί από τους Ρωμαίους δεν θα υπήρχε κάποια αναφορά ; Και αν όντως έδινε την μορφή ενός σημαντικού μνημείου (που εκ της ανασκαφής προκύπτει ότι σίγουρα ήταν) δεν θα έκαναν κάποια (οποιαδήποτε) επέμβαση ;  ΟΙ Ρωμαίοι κατέγραφαν το κάθετι όσο ασήμαντο και να ήταν, θα το απέφευγαν να το κάνουν στην περίπτωση αυτή ; Πόσο μάλλον αν το έφτιαχναν οι ίδιοι (αν υιοθετήσουμε  την πρόσφατη  γραφική αυτή προσέγγιση).
Άρα κατά την γνώμη μου ούτε την ΡωμαΙκή εποχή έδινε τη εικόνα σημαντικού μνημείου, ήταν αρκετά καλά κρυμμένο.

ΖΗΝΩΝ είπε...

Σχετικά με τις Κλώδωνες:
"Ἀργαῖος βασιλεὺς Μακεδόνων, Ταυλαντίων Γάλαυρος· Ταυλάντιοι
στρατεύουσιν ἐπὶ Μακεδόνας.
Ἀργαῖος, ἦν γὰρ αὐτῷ χεὶρ ὀλίγη, κελεύει τὰς παρθένους τῶν Μακεδόνων, ἐπειδὰν οἰ πολέμιοι προσάγωσι τὴν φάλαγγα, αὐτοῖς ἐκ τοῦ ὅρους
τῆς Ἐρεβοίας ἐπιφανῆναι.
Οἱ μὲν δὴ προσῆγον· αἱ δὲ ἐπεφάνησαν καὶ κατῄεσαν ἀπὸ τοῦ ὅρους παρθένοι πολλαὶ θύρσους ἀντὶ δοράτων πάλλουσαι καὶ στεφάνοις τὰ πρόσωπα
σκιάζουσαι.
Γάλαυρος ἐξεπλάγη ἄνδρας εἶναι τὰς παρθένους ἀπὸ μακροῦ νομίζων
καὶ τὸ ἀνακλητικὸν ὑπεσήμηνεν· Ταυλάντιοι δὲ ἔφευγον τά τε ὅπλα
ἀποβαλόντες καὶ τὰ σκευοφόρα καταλιπόντες.
Ἀργαῖος ἀμαχεὶ κρατήσας ἱερὸν ἱδρύεται Διονύσῳ Ψευδάνορι
καὶ τὰς παρθένους, ἃς πάλαι Κλώδωνας ἔκλῃζον οἱ Μακεδόνες,
αὐτὸς κλῄζειν ἔταξε διὰ τὴν μίμησιν τῶν ἀνδρῶν Μιμαλλόνας."

Πολύαινος 2ος αι. μ.Χ.
E. Woelfflin - J. Melber, Polyaeni Strategematon libri viii
Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (Leipzig)

Ο Αργαίος είναι ο δεύτερος Τημενίδης βασιλιάς της Μακεδονίας στην παλαιότερη γενεαλογία του βασιλικού οίκου που σώζεται. Η περίοδος της βασιλείας του υπολογίζεται περίπου στα τέλη του 7ου αι. Οι Ταυλάντιοι είναι ιλλυρικό φύλο. Κλώδωνες και Μιμαλλόνες είναι γνωστές και από αλλού ονομασίες των Βακχών στη Μακεδονία• ενδέχεται να αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές ηλικιακές τάξεις.
To επεισόδιο που διασώζει ο Πολύαινος, το οποίο ανήκει στη σφαίρα του μύθου μάλλον παρά της ιστορίας, και το οποίο είναι πολύ πιθανό να ανάγεται στην ποιητική φαντασία του Καλλιμάχου, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη λατρεία του Διονύσου στη Μακεδονία.
Ο αιτιολογικός μύθος του Καλλιμάχου παραπέμπει στα έθιμα των διαβατηρίων τελετών για τους νέους σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, στα οποία η παρενδυσία και η προσωρινή μίμηση του άλλου φύλου, πριν από την κανονική ένταξη στη ζωή της πόλης, είχαν κεντρική θέση.

Για την αντιγραφή:
Συντάκτης του δελτίου: Πασχάλης Πασχίδης

Unknown είπε...

Διαβάζω τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη στο Bήμα FM και έχω μπερδευτεί λιγάκι.Βρήκαν και άλλο θύρωμα εκτός από αυτό πυ ανακοινώσαν προχθές ή μιλάει για το ίδιο θύρωμα σήμερα η κυρία Μενδώνη;

Mosquito Killers clothing είπε...

@KARAGKIOZIS
ΤΟ ΙΔΙΟ

Planet είπε...

Εμπεδότιμε, έτσι καταλαβα απο την απαντησή σου στα αγγλικα " despite the fact that the very existence of such a huge and luxurious monument proves by itself that there was certainly such a conspiracy." και έκανα το σχετικο σχολιασμο. Προφανώς κατάλαβα λάθος για το που αναφερόταν το "conspiracy".

Στα υπολοιπα, δεν πιστεύω πως οι καταστροφές έγιναν απο τυμβωρύχους. Μιλάμε για μεταφορά(!) και όχι απλή αποκολληση σημαντικών τμηματων του περιβόλου, σε αποσταση χιλιομετρων, εκει που βρεθηκε ο Λέοντας. Ισως αυτο εξυπηρετούσε την κατασκευή φραγματων, είτε πχ. υπήρχε κοσμος που χρησιμοποιούσε τον τύμβο ως πηγη υλικων για κατασκευες, ειδικα αν σε κάποια φάση η Αμφιπολη βρεθηκε σε δυσμενη οικονομικη κατασταση. Η καταστροφη δεν ειναι έργο τυμβωρύχων. Είναι έργο στρατου ή εργο πολλών ανθρώπων για τους οποιους δε μπορώ να φανταστώ πως " όλο το σύστημα κινητοποιήθηκε για να μην κυκλοφορήσει τίποτε προς τα έξω". Και σιγουρα δεν προκειται να σκαβανε κρυμμενο μνημειο για να κάνουν τις καταστροφές. Τα χαρακηριστικά της καταστροφής και μονο δειχνουν πως το μνημειο ήταν ορατο για αρκετο καιρο απο τη δημιουργια του και πως σε κάποια φαση η ιστορική μνημη για τη σημασια του χάθηκε, δεν υπήρχε σεβασμος προς αυτο και συνεπώς και καταστράφηκε. Δε μπορώ να φανταστώ τους καταστροφεις του να ενδιαφέρονται για τη διατηρηση κάποιου μυστικου, αλλα ίσως και να μην ενδιαφερονταν να μιλήσουν για αυτο (ειδικα αν για αυτους πχ. η πώληση του θασιτικου μαρμαρου ήταν μια μικρη πηγη εσόδων). Ισως και αυτο να συντελεσε στη σιωπη για το μνημειο. Απο 'κει και περα, μονο αν σκεφτουμε πως για την ελληνιστικη Αλεξάνδρεια, που ειναι απο τις πιο σημαντικες πολεις της αρχαιοτητας, και για τον ταφο του Αλεξανδρου εκει έχουμε συνολικα αναφορες που δεν ξεπερνανε σε συνολο το μια εκτεταμενη παραγραφο, ίσως μπορουμε να αντιληφθούμε ποσο μεγαλη ειναι η απώλεια των πηγών. Και αυτο θα επηρέασε σίγουρα μικροτερες πόλεις, όπως η Αμφιπολη, ακομα περισσότερο.

GreenGatos είπε...

@ Παράσχος
@ Ζήνων
Σύμφωνα με το
Klodones, Mimallones and Dionysus Pseudanor
Grace Harriet Macurdy
The Classical Review
Vol. 27, No. 6 (Sep., 1913), pp. 191-192

Οι Κλώδωνες και οι Μιμαλλόνες συνδέονται με την πλέξη/κατασκευή ρούχων οι πρώτες και την κτηνοτροφία/επεξεργασία μαλλιού οι δεύτερες.

http://prntscr.com/4q52yx

Παράσχος είπε...

@ΖΗΝΩΝ

Οπότε οι Βάκχες ανάλογα με την ηλικία τους είχαν και τον ανάλογο χαρακτηρισμό είτε μαινάδες είτε κλωδώνες είτε μιμαλλώνες.

Τα γυναικεία αγάλματα ( όπως σωστά παρατήρησε ο GreenGatos ) έχουν έντονες θηλές που φαίνονται κάτω από το φόρεμα τους. Ακόμα, έχουν ένα ελαφρό μειδίαμα ( ίσως με τον χρωματισμό των αγαλμάτων να μπορούσε να θεωρηθεί και πονηρό )και δεν αποτελούν δομικό μέρος του τάφου όπως οι Καρυάτιδες του Ερέχθειου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ελεύθερες να κινούνται. Αρκετά από τα παραπάνω παραπέμπουν στον Διόνυσο.

Ενδεχομένως τα αγάλματα αυτά να μην είναι Καρυάτιδες αλλά Βάκχες και λόγο της ηλικίας που αναπαριστάν να θεωρούνται Κλωδώνες.

Το ερώτημα μου είναι ποιος ο λόγος ύπαρξης της κάλαθου στο κεφάλι τους;

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...


@Planet
Για την απάντηση στα αγγλικά δες όλο τον συλλογισμό στον οποίο ανήκει το απόσπασμα που ανέφερες.
Όπως έγραψα  «Αλλά αυτά είναι μετά, εγώ μιλώ γιατί δεν υπάρχει καταγραφή για την περίοδο κατασκευής του και την ύπαρξη του όσο ήταν εμφανές, πριν καλυφθεί δηλαδή» και καθώς είναι σίγουρο ότι σε αυτό το έργο  ενεπλάκησαν  εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι  «Έτσι λοιπόν κατά την γνώμη μου, όλο το σύστημα  κινητοποιήθηκε για να μην κυκλοφορήσει τίποτε προς τα έξω, πως επετεύχθει αυτό δεν γνωρίζω».
Μήπως δεν είμαι κατανοητός ;
Είμαι σίγουρος ότι με την κάλυψη του μνημείου  αμέσως μετά την ταφή, ο περίβολος δεν ήταν ορατός, αλλοιώς θα έβγαζε μάτι, άλλωστε δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει ακάλυπτος.
 Κάποιοι τυμβωρύχοι που θα έκαναν κάποια στιγμή μια προσπάθεια θα αποκάλυψαν μέρος του περιβόλου και τότε θα άρχισε η «λεηλασία» του καθώς κάποιοι βλέποντας ένα τέτοιο άνοιγμα θα ακολούθησαν το παράδειγμα τους , στην συνέχεια  και άλλοι με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποκάλυψη του περιβόλου και το ξεγύμνωμα του με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να έγινε μια μαζική λεηλασία από κάποιο είδος στρατού όπως λες. Όμως αυτά είναι πολύ αργότερα.

Unknown είπε...

http://www.mixanitouxronou.gr/discovery-ieries-dionisiakon-ke-orfikon-orgion-apikonizoun-kariatides-pithanos-enikos-tou-tafou-olimpiada/

Σχετικο με τις κλωδωνες και την Ολυμπιαδα

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...


Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το ότι στον τάφο είναι θαμμένη η Ολυμπιάδα.

Το είδος της ταφής κάποιου εναπόκεται σε αυτόν που τον θάβει.

Από όσον γνωρίζουμε η Ολυμπιάδα συνελήφθη στην Πύδνα και δολοφονήθηκε από τον Κάσσανδρο  και αφέθηκε άταφη.
Ακόμα όμως και αν ετάφη τελικά, το θεωρώ απίθανο έως αδύνατο να ετάφη από τον Κάσσανδρο και μάλιστα σε έναν τέτοιο τάφο.

Παράσχος είπε...

@GreenGatos

Το κείμενο που αναφέρεσαι είναι η ετυμολογία της λέξης. Μπορεί αυτές οι ιέρειες να φτιάχνανε και κλωστές πέρα από τις άλλες αρμοδιότητες που είχαν. Ίσως και για αυτό να ονομαζόταν έτσι. Σε αρκετές περιπτώσεις ιέρειες ήταν γνώστες κάποιας τέχνης ή τεχνικής.

Παραθέτω και άλλα link που ενισχύουν την άποψη μου πέρα από τις πληροφορίες του ΖΗΝΩΝ

1. wikipedia 1
2. wikipedia 2
3. Πανεπιστήμιο του princeton

Βοριας είπε...

ΟΗ Βοριας
Αντογραφω από wikipedia

"Diodorus stated that Alexander had given detailed written instructions to Craterus some time before his death.[163] Craterus started to carry out Alexander's commands, but the successors chose not to further implement them, on the grounds they were impractical and extravagant.[163] Nevertheless, Perdiccas read Alexander's will to his troops.[66]

The testament called for military expansion into the southern and western Mediterranean, monumental constructions, and the intermixing of Eastern and Western populations. It included:
Construction of a monumental tomb for his father Philip, "to match the greatest of the pyramids of Egypt"[66]"

Αναρωτιέμαι εάν δεν είναι το παραπανω ένα τελειο καλυμμα για την δημιουργια ενός τετοιου ταφικου μνημειου ασχέτως για το ποιος ηταν τελικα ο ενοικος?

Θα ηθελα με την σειρα μου να ευχαριστησω τον Εμπεδοτιμο και ολους τους συμμετεχοντες για του υψηλου επιπεδου συζητήσεις και πληροφοριες

Unknown είπε...

@ΒΟΡΙΑΣ,
πολυ ενδιαφερον,ταιριαζει με τις υποθεσεις μου.Τι αναζητουσες και το βρηκες?

Planet είπε...

Εμπεδότιμε είσαι κατανοητός, απλα διαφωνούμε καταρχας στο ότι το μνημείο καλύφθηκε εξ'ολοκλήρου απο την αρχή (αν και για αυτο το θέμα δεν επιμένω τοσο όσα για άλλα)

Επισης το σκεπτικο μου καλύπτει και το συλλογισμο σου (πως η μυστικοτητα αφορούσε το μνημειο μονο κατα τα πρώτα χρονια). Για να μας φανει περιεργο πως η κατασκευή ενος μνημείου δεν αναφερεται, πρεπει το συνήθες να είναι οι κατασκευές μεγαλοπρεπών μνημείων να περιγράφονται στις πηγές. Εγώ αυτο που βλεπω σαν τυπικο ειναι πως τέτοιες περιγραφες κατα κανονα απουσιάζουν, αρα δεν ειναι απαραίτητα περιεργο που δε γινεται αναφορά και στο μνημείο της Αμφίπολης. Αυτος ειναι ο συλλογισμός μου.

Unknown είπε...

Ο ΠΑΙΩΝΙΟΣ ΗΤΑΝ ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΗΣ σΤΗΝ ΔΗμιουργεια ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ .ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΙΧΕ ΑΠΟ τΗΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.ΤΟ πιο ονομαστο τουΥ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ η Νικη ατο αρχ.μιυσειο της Ολυμπιας μα σαφεις ομοιοτητες με τις Καρυατιδες...Unknown είπε...

Και κατι τελευταίο σχετικά με την άμμο. Μας είπαν ότι είναι ποταμίσια. Αυτό δεν έγινε τυχαία πιστεύω. Η ποταμίσια άμμος είναι η δυσκολότερη για να σκάψεις. Αν είναι βρεγμένη είναι σαν πέτρα ενώ αν είναι στεγνή είναι σαν κλεψύδρα. Ενώ το χώμα στα βουνά η στα χωράφια δεν εχει αυτή τη συμπεριφορά. Οπότε αυτό για μένα αποδεικνύει ότι γέμισαν το μνημείο όχι για να το κρύψουν αλλά για να το προστατέψουν, καθώς είναι δυσκολότερο να την σκάψεις από κάπου για να την φέρεις στο μνημείο.

Unknown είπε...

Μιλώντας πάλι για τον ένοικο του τάφου, η Κ. Περιστέρη σε μια περσινή συνέντευξη της είχε επιφυλακτικά πάντα δηλώσει ότι πρόκειται για τον Τάφο της Ρωξάνης και του Αλέξανδρου Δ.
Η Ρωξάνη θα ήταν το δεύτερο περισσότερο επιθυμητό πρόσωπο μετά τον Αλέξανδρο, και μακάρι να είναι έστω αυτή.
Όμως η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολη, και πρέπει να το αναλογιστούμε αυτό ακόμη και για τις βασίλισσες. Οι βασίλισσες που πραγματικά βασίλεψαν την Ελληνιστική Περίοδο δεν ήταν λίγες, αλλά οι περισσότερες ή σχεδόν όλες, με εξαίρεση ίσως το βασίλειο της Ηπείρου βρισκόταν στην Μικρά Ασία ή Αίγυπτο. Βερενίκη, Αρσινοή Β, Λαοδίκη της Συρίας και οι Κλεοπάτρες φυσικά.
Στο Ελληνικό έδαφος η γυναίκα δεν έχαιρε καθόλου εκτίμησης . Στην Μακεδονία και Θράκη η γυναίκα δια βίου δεν είχε καμία εξουσία, ούτε καν στην ίδια της την ύπαρξη. Θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο μια τέτοια ταφή να ήταν αφιερωμένη σε μια γυναίκα, ακόμη και εάν επρόκειτο για την γυναίκα ή την μητέρα του Αλέξανδρου. Συν τοις άλλοις η Ολυμπιάδα και η Ρωξάνη αυτόνομα δεν βασίλεψαν ποτέ. Η πληροφορία του Πλούταρχου ότι ο Αλέξανδρος «χάριζε στη μητέρα του πολλά δώρα, αλλά δεν της επέτρεπε να αναμιγνύεται στις πολιτικές και στρατιωτικές αποφάσεις σημαίνει απλώς ότι ούτε ο ίδιος ο Αλέξανδρος τη συμβουλευόταν ούτε της είχε αναθέσει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Με δεδομένη δε την περιθωριακή θέση των γυναικών στην αρχαία Ελλάδα ο τύμβος αυτός δεν μπορεί να ήταν αφιερωμένος σε μια γυναίκα.

Unknown είπε...

σχετικά με την Ολυμπιάδα για να τελιώνει η ιστορία, ο τάφος της έχει βρεθεί, στο παρακάτω link υπάρχει η μελέτη.
http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/hesperia/146994.pdf

Unknown είπε...

εχω κανει και μια ακομη παρατηρηση. πειτε μου αν κανω λαθος.

οι μακεδονικοι ταφοι στους προθαλαμους τους εχουν μορφες ΚΡΙΤΩΝ του κατω κοσμου. νομιζω οτι ηταν μεσα στα μακεδονικα προτυπα ταφης της εποχης του αλεξανδρου.

dennisk είπε...

Καλησπερα.Αρχικά πολλα συγχαρητηρια στον Εμπεδότιμο για την καταπληκτική ιστοσελιδα. Επίσης στους συμμετέχοντες για τον πολιτισμένο και δημιουργικό διάλογο.Διαβάζω τα γραφόμενα απο την αρχή του γεγονότος παρα οτι δεν έχω λάβει μέρος στη συζήτηση.Θα ηθελα τωρα να γραψω την δική μου υπόθεση,η οποια ειναι μια συνοψη των όσων ιστορικα γνωριζουμε,και όσων βρισκουν οι αρχαιολόγοι στον τάφο.Μετά τον θάνατο του στρατηλάτη αρχίζει η κατασκευη του τάφου στην Αμφίπολη η οποία εκτος των αλλων βολεύει και σαν θέση(ευκολη πρόσβαση).Ο τάφος θα ειναι λαμπρός αλλά προσωρινός εως να ενταφιαστεί μόνιμα η σωρός στις Αιγές απο τον νόμιμο διάδοχο .Κατόπιν θα χρεισιμεύει σαν ενα μέρος λατρείας του Αλέξανδρου,αρα θα ειναι και μερικώς επισκεψιμος.Τα γεγονοτα που ακολουθούν φέρνουν την κλοπη του σώματος απο τον Πτολεμαίο ,και ο τάφος μένει κενός.Αργοτερα έχουμε τη δολοφονία του Αλέξανδρου του Δ και της Ρωξάνης.Ο Κάσσανδρος κάπως θα δικαιολόγησε την δολοφονία και για να ρίξει σταχτη στα μάτια ενταφιάζει τον πριγκηπα στις Αιγές δίπλα στο παππου του.Την Ρωξάνη την θαβει στον κενό ταφο του στρατηλάτη,τον οποίο και σφραγιζει και καταχωνει.Ετσι εκτός απο την γενιά του Αλέξανδρου τελειώνει και με το μνημείο που τον θυμίζει.Επειδη ειναι γυναικεία ταφή καταστρεφεται ο λέων .Τμηματα του (μικρά)εισερχονται μέσα στον τάφο μαζί με τα χωματα του σφαγισματος.

Unknown είπε...

@Dimitrios Kardogeros

και εχουν και πολλα κοινα οι ταφοι μεταξυ τους στην κατασκευη.

george είπε...

@Embedotimos

Thank you for your reply to my comment(s). I am afraid you are not clear on the, necessary for your hypothesis to hold, element of "conspiracy" to be present or not in defending it.

I offered you and the readers of this very informative blog a way out of this conundrum, by suggesting the "wannabe" or "great pretender" hypothesis (if and only if the Kasta Hill is indeed a tomb and of a single person).

In my view, simplicity in model building to test theories trumps any complexity involving conspiracies (of silence in this case).

@all readers of the blog:

As I read more and more on this "Amphipolis tomb" issue in the press (Greek and non-Greek) the more I am convinced that unfortunately far more politics are behind it than archeology. Peristeri just said that we may know "by Christmas time". No matter how you cut it, this doesn't bode well for any hypothesis as to what is "under them hills".

paratiritis είπε...

@george

έτερον εκάτερον.
σπέκουλα πάντα γίνεται, ο κόσμος μας δεν είναι αγγελικά πλασμένος

Χρίστος είπε...

@ Apostolos Gouzis είπε...
Εμπεδότιμε.

η Νιόβη Β. είπε...

Νομίζω αυτή είναι φωτογραφία από το σπίτι του 2ου π.Χ.:
http://files.spercheios.webnode.gr/200000273-f18fcf2899/amfipolis-ellinistiki-2.jpg
Οπότε μέχρι κάποια στιγμή ο τύμβος ήταν ορατός και μετά καλύφθηκε με χώμα;

Συμφωνώ μαζί της, πολύ ωραία παρατήρηση!

Τελικά αφού η περίβολος ήταν εμφανής τόσα χρόνια, τελικά ποιοι να απέκρυψαν την όλη κατασκευή;

-------------------------

Επειδη γινεται αναφορα, εδω αλλα και σε αλλες ιστοσελιδες/ιστολογια σχετικα με την ελληνιστικη οικια και τη σχεση που αυτη θα μπορουσε να εχει με τον τυμβο, προσωπικα και επειδη γνωριζω καλα τα τειχη της πολης συσχετιζω το φρεσκο της οικιας με το δομικο σχημα του τειχους που περιεκλειε την αρχαια πολη. Συνεπως ειναι πολυ πιθανον να ισχυουν δυο σεναρια, το εξης ένα: το φρεσκο να αποτυπωνει ειτε το βορειο τειχος της πολης ειτε τον περιβολο του τυμβου. Δειτε περισσοτερα εδω οπως και φωτο τμηματος του βορειου τειχους που πιστευω επιβεβαιωνει τα λεγομενα μου http://amfipolib2.wikispaces.com/3)+%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%A7%CE%97+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%93%CE%95%CE%A6%CE%A5%CE%A1%CE%91

@Παύλε
δωσε μας τον συνδεσμο

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Παύλε,
Δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Η μόνη υπόθεση που μπορεί να γίνει είναι πως περίπου μπορεί να είναι η δομή του κυρίως τάφου. Νομίζω όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία θα μπορέσουμε να πούμε κάτι περισσότερο.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Απόστολε,

¨Οπως απάντησα σε προηγούμενο σχόλιο δεν σημαίνει ότι επειδή μοιάζει το σχέδιο, το πρότυπο ηταν το μνημείο. Μπορεί να ήταν κάποιο άλλο κοινό πρότυπο ή να ήταν κάποιο συνηθες σχέιο της εποχής.

Αλλά ακόμα και αν ήταν το πρότυπο του το μνημείο, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια ο περίβολος ήταν ορατός.
Κατ'εμέ κατα την κατάχωση πρέπει να καλύφθηκαν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του περιβόλου.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Τώρα είδα και το λινκ με τα τείχη της Αμφίπολης. Βλέπω και εδώ το ίδιο σχέδιο. Ισως λοιπόν να είναι κάτι σύνηθες τότε.

Χρίστος είπε...

@Empedotimos

Aναφέρεις: "Είμαι σίγουρος ότι με την κάλυψη του μνημείου αμέσως μετά την ταφή, ο περίβολος δεν ήταν ορατός, αλλοιώς θα έβγαζε μάτι, άλλωστε δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει ακάλυπτος.
Κάποιοι τυμβωρύχοι που θα έκαναν κάποια στιγμή μια προσπάθεια θα αποκάλυψαν μέρος του περιβόλου και τότε θα άρχισε η «λεηλασία» του καθώς κάποιοι βλέποντας ένα τέτοιο άνοιγμα θα ακολούθησαν το παράδειγμα τους , στην συνέχεια και άλλοι με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποκάλυψη του περιβόλου και το ξεγύμνωμα του με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να έγινε μια μαζική λεηλασία από κάποιο είδος στρατού ..."

Συνεπως, αν καταλαβαινω σωστα, αρνεισαι την υπαρξη του λεοντος στην κορυφη!

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Χρίστο,

Νομίζω ότι η κάλυψη του περιβόλου δεν αποκλείει την ύπαρξη του λέοντα στην κορυφή.
Θα ήταν απλώς ένας λόφος με έναν λέοντα στην κορυφή.

george είπε...

@paratiritis

I was not just referring to "specula", but something far more than that.

Now, just imagine this: one day out of the blue sky, an archeologist in Mongolia comes out and announces to the world that "a hugely monumental, luxurious tomb has been found in Deluun Boldog (a place near Ulaanbaator) the greatest of all tombs found in Mongolia, that we place in the 10-year period following the death of Genghis Khan 1225-1250 AD" what type of a reaction would that create? Moreover, do you think that this particular archeologist didn't know the types of thoughts that would cross anyone's mind? Do you think the manner and carefully chosen words this imaginary archeologist used to make the announcement didn't imply that the archeologist wanted people to make this connection?

I could say more, but I think you get the gist of the point.

paratiritis είπε...

@george
χα,χα,χα ... υποκλίνομαι στην φαντασία σου.
νομίζω πως ο παραλληλισμός με τον υποτιθέμενο αρχαιολόγο και την υποτιθέμενη τοποθεσία
είναι, αν μη τι άλλο ατυχής.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@george,

What if this Mongolian archaeologist did have evidence about the dating of the monument?

Do you think he should not say when this monument is dated beacuse this would have some political, religious or whatever connotations or should he say his outcome of the data he had.

Should he wait to announce it a couple of years later in a press-conference or conference ?

And in that case what he should reply to the question of the public about the era that the construction of the monument is set ?

Enalios είπε...

@George

If indeed a monumental luxurious tomb was found in the way you describe then who cares what anybody thought if the fact is that the tomb was found.

Here the tomb is found and what/who is in the tomb can be, at this stage, what/who anybody can think of..

This is why we all read and talk about it and of course if some are getting advantages out of it..so be it.

Facts will prevail at the end and we will have enjoyed the trip in the meantime.

πολυ ενδιαφεροντα ολα οσα γραφονται εδω, και χαιρομαστε να τα διαβαζουμε ακομα και αν καποια μπορει να εχουν μυθιστορηματικη εμπνευση.

Ευχαριστω

Effie είπε...

@ george
I think you are (ostensibly) placing all emphasis on the political hues of the excavation, suggesting that the archeologists, "in conspiracy" with the government, made a glamorous announcement for something not worth mentioning?
But, it so happened that the timing of the discovery of the entrance to the monument was not scheduled by Peristeri and Samaras in August 2014, Peristeri has been excavating the tomb since 2009....Archeological findings follow their own pace, and I might suggest that you are perhaps neglecting (I am trying to be "soft" in wording here)the importance of the findings, with the smoke of political gains ...I would simply state that the government tries to take advantage of the findings, it does not create them!
It is strictly my personal opinion that you insist as if you need to prove (impose?) your own point without presenting the underlying evidence, hence this is not scientific,I believe it is called "bias".
Frankly, I cannot understand the reasons why you are repeatedly trying to negate the REAL UNIQUE FINDINGS of the excavation up to today, which are discussed by the scientific community worldwide. It is one matter not to be convinced that this is Alexander's tomb, it is a different matter to disregard a priori the hypothesis advanced by the author of the blog who painfully presents historical evidence, piece by piece.
To sum up, it is evident that many of us in the blog are not convinced (yet) about Alexander's tomb, but in a different, benevolent spirit.
I would hope you excuse my sharp tongue, it was dictated by your brittle, unbending style.

george είπε...

Thanks all for the responses; I enjoy the discussion, although at times it seems we are not all on the same wave length or page. In any case, that's how discourse occurs. At the end, "it is what it is", and that includes the real inside of the mound. Unless we are talking about "Schrodinger's cat" :)

Unknown είπε...

Καλησπερα σε ολους

Λοιπόν κύριοι θα ήθελα τι βοήθεια σας. Λόγο εταιρίας που διαθέτω, έχω σχεδιαστές διακοσμητές και αρχιτέκτονες που φτιάχνουμε τρισδιάστατους χώρους και με την κατάλληλη τεχνολογία τους μετατρέπουμε σε τρισδιάστατα διαδραστικα αρχεία. Μπορώ να προσφέρω το προσωπικό μου να ξεκινήσουμε να κατασκευάζουμε τον τάφο εσωτερικά και να βάλουμε την τεχνολογία της περιήγησης ώστε να μπούμε από μέσα και να το δούμε ζωντανά για καλύτερη μελέτη. Θα χρειαστώ τη βοήθεια σας για της αναλογίες του χώρου και όλες της πλευρές πλευρά πλευρά όπως και τα όλα τα δηλοποιημένα μήκη και πλάτη που έχουν δοθεί. Από κει και περά σε κάθε νέα ανακοίνωση θα αναβαθμίζουμε το κτίριο μας.

Όποιος μπορεί να βοηθήσει ας επικοινωνήσει μαζί μου στο
info@hellenicshoppingcenters.gr

Unknown είπε...

@george
Can you tell us where are you from?

paratiritis είπε...

@Ioannis Karagiozis
νομίζω πως έγινε ένα διάλλειμα, ας συνεχίσουμε το όμορφο ταξίδι μας

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Από amfipolinews.blogspot.gr

"«Προσπαθούμε να ελαφρύνουμε όλο τον λόφο στην κορυφή από το βάρος των χωμάτων που έχει και από τις παλιές ανασκαφές. Δεν έχουμε μπει στον τρίτο θάλαμο. Κάνουμε ισόρροπες αποχωματώσεις από τους υπόλοιπους θαλάμους. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μπροστά από τις Καρυάτιδες». Αυτά επισήμανε η αρχαιολόγος κυρία Κατερίνα Περιστέρη σε μια σύντομη συνομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους στη Μεσολακκιά, το χωριό κάτω από τον Τύμβο Καστά.

Από το πρωί είχαν ξεκινήσει πιο εκτεταμένες αποχωματώσεις στην εξωτερική επιφάνεια του λόφου στο ύψος του τρίτου θαλάμου για την αποφόρτισή του, όμως αυτές επεκτάθηκαν. Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους γιατί προχωρούν στις εκτεταμένες αποχωματώσεις εξωτερικά και αν αυτό γίνεται για την εύρεση δεύτερης εισόδου απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι αυτό γίνεται για να ελαφρύνει ο τάφος από το βάρος των χωμάτων"

Από ό,τι φαίνεται άρχισαν εκτεταμένες αποχωματώσεις και σε άλλες θέσεις του λόφου. Περίεργο, αφού ο ταφικός διάδρομος είναι σε συγκεκριμένο σημείο, τα χώματα σε αλλες θέσεις δεν επηρεάζουν τον τάφο, ούτε τον επηρέαζαν, γιατί αρίζουν ξαφνικά ;

Εχω την αίσθηση ότι η υπόθεση που έκανα στην ανάρτηση περί οριοθέτησης του τάφου ότι είχαν γίνει δυο δοκιμαστικές αποχωματώσεις για οριοθέτηση του κυρίως τάφου δεν είναι και τόσο στον αέρα.

Unknown είπε...

@paratiritis
Δεν διαφωνώ μαζί σου αλλά είναι λίγο εκνευριστικό.Ας συνεχίσουμε λοιπόν το ταξίδι μας και ας περιμένουμε τις αυριανές ανακοινώσεις και ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που αρκετοί πιστεύουμε.

giannis_ είπε...

Εμπεδοτμε, απαντηση δική σου σε σχόλιό μου 10/9/2014
***Γιάννη, η κατασκευή δεν ήταν στο σκοτάδι. Αν πιστεύουμε τις διάφορες αναφορές που ακούμε, τοτε υπάρχει σίγουρα μια "αναφορά" σε τοιχογραφία:

http://amfipolinews.blogspot.gr/2014/08/blog-post_53.html

Γραπτες αναφορές μπορει και να έχουν χαθεί.***

Εγώ είμαι επιφυλακτικός σε φωτό που εμφανίζονται ξαφνικά από το πουθενά γιατί καραδοκεί και το Photoshop. Αλλά δεν χρειάζεται μια τέτοια φωτό για να πειστούμε ότι ο λόφος Καστά ήταν γνωστός και ορατός επί αιώνες. Δεν είναι κάτι που κρύβεται και εμφανίζεται ξαφνικά.
10 Σεπτεμβρίου 2014 - 9:44 π.μ. (αυτο ως προς την απαντησή σου στν planet)

paratiritis είπε...

@Ioannis Karagkiozis
κάπου το είδα και μου άρεσε........ένα περιστέρη θα φέρει την άνοιξη!!
καλό βράδι σε όλους ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Γιάννη δεν βλέπω το θέμα που θέτεις. Ο λόφος Καστά ηταν ορατός όπως ειναι και σήμερα.

Όπως λέει το άρθρο : "Σε αυτές τις τοιχογραφίες απεικονίζεται ο τύμβος Καστά με την είσοδο του τάφου, ενώ σε άλλο χώρο της ίδιας ελληνιστικής οικίας υπάρχουν θαυμάσιες τοιχογραφίες με ρόμβους"

Δεν είδαμε πάντως φωτό τοιχογραφιας που να φαίνεται η είσοδος του τάφου, την έχεις δει εσύ ;

giannis_ είπε...

Μαλλον δε καταλαβες το σχόλιο μου η τότε (10/9/2014) ερώτηση μου:
giannis_ είπε...

Μία τέτοια κατασκευή πως έμεινε στο σκοτάδι, παρόλο που ήταν ορατή απότα αγκυροβόλια της λιμνοθάλασσας,που βρισκόταν από κάτω, όταν οι κατασκευές κα τα αγάλματα έγιναν σε εργαστήριο και χρησιμοποιήθηκε τέτοιος όγκος μαρμάρου;
Πώς και γιατί πείσθηκαν οι κάτοικοι και οι εργάτες - τεχνίτες της αμφίπολης να μην αναφέρουν το μνημείο αυτό;
Τέλος, εφόσον είναι στο τελευταίο προθάλαμο ή δεν υπάρχει άλλη οπή, επάνω αριστερα, κάτι που πλέον θα επιβεβαιώνει τη μή σύλληση ή υπάρχει και άλλη οπή οπότε ήδη βλέπουν το εσωτερικό του τάφου, εκτός αν το μνημείο στρέφεται προς τα κάτω όπως αναλύεις. Συγχαρητήρια
giannis_
10 Σεπτεμβρίου 2014 - 1:23 π.μ. και μου εδωσες την απαντηση που σου παρέθεσα.

giannis_ είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
giannis_ είπε...

Μάλλον τότε 10/9/2014 διαφωνούσαμε και τώρα χαίρομαι που συμφωνούμε, όντως δεν υπάρχει φωττο της εισόδου σε κατοικία, επεβλήθη μυστηριωδως σιωπη

Unknown είπε...

Πάντως το σχεδιάγραμμα της Αιγυπτιακής δομής τάφου μπορεί να αποδειχτεί πραγματικός οδηγός…

Πιστεύω πραγματικά ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη, διότι πέρα από τα κτερίσματα του ταφικού θαλάμου εάν αυτά φυσικά δεν έχουν συληθεί, τα εντυπωσιακότερα γλυπτά, τοιχογραφίες, και διακοσμήσεις τα βρίσκουμε κυρίως στους κύριους προθαλάμους τον οποίο δεν ξέρουμε εάν έχουμε ανακαλύψει ακόμα ή όχι.. Εάν δηλαδή μετά το θάλαμο 3, ακολουθεί ένας στενός διάδρομος, αυτός σημαίνει ότι το δωμάτιο Ε4 οδηγεί στον Κύριο Προθάλαμο… με την σφράγιση μιας πόρτας, και έπειτα στον ταφικό θάλαμο, (είτε είναι σπλαιο η όχι) δωμάτιο θησαυρού και βοηθητικό θάλαμο. Αυτό ανταποκρίνεται και στις δηλώσεις του αείμνηστου Λαζαρίδη, ο οποίος μιλούσε για 8 θαλάμους…
http://www.enikos.gr/society/265672,Amfipolh-Gia_8_8alamoys_miloyse_o_Lazari.html
http://www.protothema.gr/culture/article/412828/o-lazaridis-pisteue-pos-o-tumvos-tis-amfipolis-ehei-okto-thalamous-/

Βοριας είπε...

Ο/Η ΒΟΡΙΑΣ
@Konstantinos Kairis,

Αναζητουσα να μαθω παραπανω για τα γεγονοτα γυρω από τον θανατο του Αλεξανδρου και επεσα πανω σε αυτό.

Επισυναπτω τις σχετικες πηγες

"The Greek author Diodorus of Sicily describes the last plans of Alexander the Great in chapter 18.4.1-6 of his Library of World history. http://www.livius.org/aj-al/alexander/alexander_t27.html"

και for wikipedia Source: Roisman, Joseph; Worthington,Ian (2010) A Companion to Ancient Macedonia

Αρα λοιπον εχουμε τουλαχιστον μια ιστορικη αναφορα για την επιθυμια δημιουργιας από τον ιδιο τον Αλεξανδρο (συμφωνα με τον Δυοδορο)
ενός επικου ταφικου μνημειου που θα μοιαζει στο μεγαλειο των πυραμίδων

Υποθετω ότι στα χρονια τηε διαδοχης οποιος ηθελε να ξεχωρισει, να αποκτησει την ευμενια των στρατιωτών και του μακεδονικου πληθυσμου και να δειξει ότι ακολουθει το πνευμα του Αλεξανδρου θα προχωρουσε στην δημιουργια του μνημειου και με αυτή την δικαιολογια θα ευρισκε τα κονδυλια, παροτι ο Δυοδορος γραφει ότι το εργο δεν εκτελεστηκε.

Επισης αυτό μπορει να εξηγει γιατι ο ταφος επιχωματωθηκε αμεσα μετα την ταφη του ενοικου -αιγυπτιακα εθιμα- αρα δεν ηταν ορατος τα χρονια του Διοδωρου

Unknown είπε...

Με κάθε επιφύλαξη στο φεισμπουκ πριν λίγη ώρα ανέβηκε στην σελίδα αμφιπολις παγγαιον μια επιγραφικη πλάκα έχει και φώτο..... το ονομα λυσιμαχος διακρίνεται στην Πλάκα καθαρά τα υπόλοιπα δεν βγάζεις άκρη και αναφέρει ο διαχειριστής της σελίδας ότι είναι από τον τυμβο καστα... Επίσης αναφέρει ότι έχει βρεθεί και δεύτερη στα πόδια των καρυατιδων...

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Αυτή η επιγραφή είναι Ρωμαϊκή και σίγουρα είναι μούφα.
Θα είναι από κάπου αλλού και την πλασσάρει σαν να βρέθηκε στον τύμβο.

Επιγραφές δεν έχουν βρεθεί μην τσιμπάτε.

Unknown είπε...

Οκ εμπεδοτιμε να σαι καλά για την ενημέρωση... Και εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο όντως πρέπει να είναι μουφα!!!

Χρίστος είπε...

κοιταξτε και αυτο, εχει ενδιαφερον http://www.phorum.gr/download/file.php?id=21765&mode=view

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

χα χα χα....και με τρία δεκαδικά ψηφία, όχι παίζουμε....

Παύλος είπε...

Ένας ντόπιος με γνώση της οριοθέτησης του τάφου από τον Εμπεδοτιμο να μας πει για τις αποχωματωσεις που γίνονται άνωθεν της στοάς σε σχέση με την οριοθέτηση του Εμπεδοτιμου. Τί καιρό έχει στην περιοχή;Ευχαριστώ.

Unknown είπε...

Αγαπητέ Ο/Η Βοριας ,οχι μόνο Ο διόδωρος αλλα εαν δεν κάνω λάθος κυρίως ο Αριανός αλλά και ο Πλούταρχος αναφέρεται στον Δεινοκράτη ( Ισοκράτη, πρόκειται για τον ιδιο αρχιτέκτωνα κατά τον Rufus Curtius εαν θυμάμαι σωστά). Θα εκτιζαν σπουδαια Σηματα, μνήματα , τυμβους αλλά και μνημεία γιγαντιέων διαστάσεων και εμβέλειας καλλιτεχνικής και τεχνολογικής. Ο Αλέξανδρος ηταν οραματιστής οπως και οι υπασπιστές και οι"εταίροι " του . Θα με κάνετε να ξαναπέσω στο διάβασμα ! Χαιρετε !

Νικηφορος Φωκας είπε...

Πολλοι στεκονται στο σημειο του ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΥΜΒΟΣ...Ο τυμβος αγαπητοι δεν ειναι καποιο υπέργειο κατασκευασμα ορατο απο μακρυα η και απο κοντα..ειναι ΥΠΟΓΕΙΟΣ και κατω απο το υψος του περιβαλλοντος μαρμάρινου τοιχίου που περιβάλει την περιμετρο....δηλαδη θα επρεπε καποιος να σπασει σε εκεινο το σημειο το μαρμαρινο τοιχίο και να σκαψει κατω....
Με αλλα λογια στον κοσμο φαινοταν ενα λοφακι με μια μπορντουρα μαρμαρινη και ενα λεοντα επανω που τον εσπασαν και τον γκρεμισαν μετεπειτα...Δηλαδη ενας περαστικος θα ελεγε 'κατι πηγαν να κανουν εδω αλλα το παρατησαν΄η 'φτειαξαν ενα μνημειο'
Αν δε ηταν πολυ πονηρος και εσκαβε καθετως οπως ο Λαζαριδης θα εβρισκε μονο αρχαικους ταφους και μετα χωμα και παλι χωμα η βραχους...εκει θα τελειωνε (οπως τελειωσε του Λαζαριδη..) η ανασκαφη, δεν ηξερε οτι 20 μετρα πιο κατω υπηρχε ο τυμβος..
Γιαυτο δεν αναφερεται στα αρχαια κειμενα ο τυμβος ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΗΞΕΡΕ... εγινε υπογεια και μακρυα απο τα βλεμματα του τοτε κοσμου που εβλεπε μονο το μαρμαρινο τοιχίο καποιου εργου που θα γινοταν μνημειο με ενα λεοντα στην κορυφη' ..
Για ολα τα αλλα ερχεται η αποκαλυψη συντομως και ολοι (οι Ελληνες) ελπιζουμε να ειναι το ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ...

Sea Through είπε...

@George
My dear friend, may I also ask you from which country are you from? The reason for my question is that, I do not want to make any hypothesis about your origin and you keep mentioning political speculation in regard with the excavation. As far as I am concerned the article above is mentioning the author's opinion about who is buried inside and how did this happen, following logically and critically, certain historical paths. Facts, if you know what I mean! I can give you many references with internet sites where you can express your political speculation concerns there. Personally, I will be patient waiting for the results and I will enjoy the trip of this excavation from this blog, also. If I am politically manipulated or not, time will tell. I will argue with "Empedotimos hypothesis" if I feel so. You could do the same and just follow the facts. They are extraordinary!

virgi είπε...

Κάτι ακόμα ανήκουστο για την Παλαγγιά

Νομίζω η επιμονή της για τον λόφο Καστά επιβεβαιώνει σε μένα το ακριβώς αντίθετο από όσα λέει .

http://phdiva.blogspot.gr/2014/09/amphipolis-your-questions-my-answers.html"I don't know what Olga Palagia's views are, but I know the people at the British Museum love her as they admit she's the only Greek archaeologist that has supported keeping the Elgin Marbles in London."

333 είπε...

Μια εξήγηση για την αιτία που ο Πτολεμαίος δέχθηκε να στείλει τον Στρατηλάτη στη Μακεδονία

«Ὀλυμπιὰς ἡ Ἀλεξάνδρου πυθομένη ὅτι πολὺν χρόνον ὁ παῖς αὐτῆς ἄταφος μένει, βαρὺ ἀναστένουσα καὶ θρηνοῦσα εὖ μάλα λιγέως ‘ὦ τέκνον’ εἶπεν, ‘ἀλλὰ σὺ μὲν οὐρανοῦ μετασχεῖν βουλόμενος καὶ τοῦτο σπεύδων, νῦν οὐδὲ τῶν κοινῶν δήπου καὶ ἴσων πᾶσιν ἀνθρώποις μετασχεῖν ἔχεις, γῆς τε ἅμα καὶ ταφῆς·’καὶ τὰς ἑαυτῆς τύχας οἰκτείρασα καὶ τὸ τοῦ παιδὸς τετυφωμένον ἐλέγξασα». (Κλαύδιος Αιλιανός 13.30.1).

Λίγο πριν πεθάνει ο Αλέξανδρος στέλνει τον Κρατερό με 10.000 απόστρατους και άφθονο χρήμα, πίσω στη Μακεδονία, ώστε να αντικαταστήσει τον υπέργηρο Αντίπατρο με την εντολή δε να κατασκευάσει ένα τάφο κόσμημα για τον πατέρα του, εντολή που εναντιώθηκε ο Περδίκας [μετά το θάνατο του Αλέξανδρου].
Ο Κρατερός όμως κρυφά έχτισε το μνημείο στην Αμφίπολη για να ταφούν οι Μακεδόνες Βασιλείς [είχε το χρήμα], θέλοντας να ικανοποιήσει και την επιθυμία της Ολυμπιάδας, χωρίς να το γνωρίζει ο Περδίκας, ο οποίος ήταν "απασχολημένος" για να αποδείξει πως ήταν ο "Κράτιστος".
Ξέρουμε πως ο Πτολεμαίος "μετέφερε" τον νεκρό Αλέξανδρο στην Αίγυπτο θέλοντας έτσι να διεκδικήσει το θρόνο της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας. Ο λόγος αυτός όμως δεν υφίσταται μετά την εκ νέου συμφωνία στο Τριπαράδεισο της Συρίας και την κατωχύρωση σ'αυτόν της Αιγύπτου.
Άρα δεν είχε κανένα λόγο να κρατά πλέον το πραγματικό σώμα [ή τα οστά] του Αλεξάνδρου και ενέδωσε στις πιέσεις της Ολυμπιάδας να ταφεί ο γιός της στη Μακεδονία.
Άλλωστε ο τάφος υπήρχε ...

Planet είπε...

Για τη δομή των πλίνθων του οχυρώματος της Αμφίπολης είχα ρωτήσει και στο Phdiva.blogspot.com και όντως η απαντηση που είχα πάρει ήταν πως η αλληλουχία παχέων και λεπτών πλίνθων ήταν όντως κάτι συνήθες. Απλα η παρουσία του σχεδίου στην κατοικια ειναι διακοσμηση στον τοίχο (ζωγραφική), οποτε θεωρώ πιο πιθανο η εμπνευση να προέρχεται από τον τύμβο, καθώς και οι αναλογίες μοιαζουν να ταιριάζουν άριστα με αυτές στον περιβολο. Ειχα διαβάσει ένα άρθρο στο οποιο αναφεροταν πως ο Λεφαντζής υποδεικνυε αυτή την κατοικια για τη σχέση της με τον τύμβο. Δεν έχω ακούσει παντως κάτι για σχεδιασμο της εισόδου στην ιδια κατοικια.

Για το αν ο τύμβος φαινόταν ή οχι: προφανώς ο λέοντας φαινοταν. Αν φαινοταν ο χαμηλος περιβολος (σε περιπτωση που δεν είχε θαφτεί), εξαρταται απο τη μορφολογια του εδάφους. Αλλά με βάση αυτο το χάρτη, κοντά απο τον τύμβο περνάγε (μάλλον) αρχαιος δρομος, τουλάχιστον τον 5ο αιώνα πΧ:

http://s28.postimg.org/nmu6kvpdp/amphimap.gif

Φαντάζομαι πως οι ανασκαφές σε κάποια στιγμή θα επεκταθούν και γύρω απο τον τύμβο για να μας δώσουν ένα πολυτιμο πλαίσιο.

Επίσης, μιας και μιλάμε για αναφορές, ίσως αξίζει να αναζητηθούν. Αγνοώντας την ύπαρξη του τύμβου, ίσως καποιες συνοπτικες, εμμεσες αναφορές σε αυτον να πέρασαν απαρατήρητες. Για όποιον έχει διάθεση, αναζητήσεις μπορουν να γίνουν πχ. εδω: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

Nemot είπε...

1. Αν θεωρησουμε σωστη την Περιστέρι ότι το έργο είναι του Δεινοκράτη, τοτε οδηγουμαστε σε ένα και μοναδικο συμπερασμα. Οτι ο τάφος μπορουσε να παραγγελθεί μόνο από τον Αλέξανδρο.
2. Προσωπικά εμενα μου φαίνεται οτι ο τάφος δεν εχει ολοκληρωθεί. πχ θα έπρεπε να υπάρχουν τοιχογραφίες - σχεδια, στα ανωτερα σημεια των θαλάμων, στους διαφραγματικους τόιχους κλπ.
3. Οι πλάκες του περιβολου δεν πιστευω οτι έχουν συλληθεί. 500 μέτρα μάρμαρο θα έπρεπε να το είχαμε βρει κάπου αλλού. Και μην ακουω για μπαζώματα και φραγματα γιατι αυτα είναι βλακείες. Αν οι ρωμαιοι θελανε να κάνουν φράγμα θα ήταν πολυ πιο εύκολο να χρησιμοποιησουν βράχους ή ακτεργαστους λιθους, παρά να ξυλώσουν τα μάρμαρα του περιβόλου.
4. Οι πηγες λένε οτι ο Δεινοκράτης ξεκινησε αλλά δεν ολοκληρωσε το μνημείο-τάφο του Φιλιππου που του είχε παραγγείλει ο Αλέξανδρος. Εδώ είμαστε !!! και αυτός είναι ο αρχικός σκοπός του τάφου. Μνημείο και τάφος μαζί. Γι αυτό και είναι ιδιαίτερη η αρχιτεκτονική του.
5. Μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου και τη συμφωνία στον τριπαράδεισο, ο Αλέξανδρος μεταφέρεται στον ημιτελή τάφο του Φιλίππου. Τον μεγαλύτερο τάφο της Μακεδονίας (εστω και μη ολοκληρωμένο)
6. Ο τάφος δεν ολοκληρώνεται ποτέ λογω της ταραγμένης περιόδου, σφραγίζεται και σκεπάζεται.
7. Οι Ρωμαίοι τον βρήκαν. Προσπάθησαν να τον συλλήσουν (θα δουμε τις επομενες εβδομάδες αν τα καταφεραν), Δεν αποκλείω ο Αυγουστος να πηρε την ιδέα για τον δικό του τύμβο και τα νομίσματά του με τη σφιγγα από τον τύμβο της Αμφίπολης.

Αυτά προς το παρόν μεχρι να έχουμε νεώτερα στοιχεία απο την ανασκαφή.

Εμπεδότιμε σε ευχαριστώ για τη σοβαρότητα του blog σου και το βήμα που προσφέρεις

Δημήτρης είπε...

Κατά την επίσκεψη του Σαμαρά, συζητάνε με την Περιστέρη και τη βοηθό της, και ανεφέρουν ότι το ένα τμήμα τουλάχιστον της περιβόλου είναι σαν καινούριο, ανέγγιχτο. Και πράγματι έτσι φαίνεται. Δεν είμαι ειδικός στα πετρώματα, αλλά φαντάζομαι ότι αν είχε μείνει ακάλυπτο για έναν+ αιώνα, ώστε να αποτελέσει έμπνευση για τον τοίχο της οικίας, όλο και θα είχε φθαρεί, δεν θα ήταν στην κατάσταση που φαίνεται τώρα.. Άρα θεωρώ ότι πράγματι η περίβολος καλύφθηκε αμέσως μετά την κατασκευή..

Planet είπε...

Nemot, εξαρτάται τι ειδους φράγματα θέλανε να φτιάξουνε (αν αυτος ήταν ο σκοπος) και τι εναλλακτικο υλικό ειχαν στη διάθεσή τους. Μάρμαρα απο τον περιβολο έχουν βρεθει όντως μαζι με το λέοντα, στο Στρυμώνα. Δες εδω:

http://goo.gl/iUjon0

"...υπήρχε η πληροφορία πως αρχαίες πέτρες είναι πεταμένες μέσα στο Στρυμόνα. Ο νεαρός τότε Στέφαν Μίλερ, περισυνέλεξε τις πέτρες, τοποθετώντας τες στον περίβολο του Λέοντα της Αμφίπολης, που είναι μέχρι σήμερα, κάνοντας παράλληλα και μία εργασία. Μεταξύ άλλων ανέφερε με περιέργεια πως δεν βρήκε πουθενά γωνία πάνω στις πέτρες, κάτι που καταγράφει στην μελέτη του. «Τόσα χρόνια μετά κατάλαβα γιατί δεν υπήρχαν γωνίες. Όλες οι αρχαίες πέτρες ήταν από τον περίβολο του τύμβου του λόφου Καστά» λέει σήμερα."

Και μια φωτο, αν δεν κάνω λάθος:

http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2014/08/Lion-of-Amphipolis-marble.jpg

Το (4) που γράφεις το διάβασα στη Wikipedia, αλλά ποια ειναι η ακριβής πηγη που λεει πως το έργο ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε;

Unknown είπε...

@Nemot,
Δεν το ολοκλήρωσε στο κομμάτι των διακοσμησεων μάλλον.Δες τη σχέση πτολεμαιου -δηλου-παρου-θασου-μαρμάρων- Δεινοκράτους-παιωνιου-αρχαίας Ολυμπίας.Η Νικη της αρχαίας Ολυμπίας,έργο του Παιωνιου, όμοιο των Καρυατιδων τις αμφιπολης ειναι απο απο μάρμαρα Παρου.Θεωρω οτι τα στολίδια ειναι όλα μαζί στην Μεγάλη Αίθουσα.Κατα βάση κάπως ετσι το βλέπω και εγω.μνημειο και τάφος μαζί .Ετσι μου βγαίνει τελικά και μένα.και εξηγεί και πολλα ο διπλός ρόλος και ετσι βολεύει η παρουσία του και όλες τις πλευρές.
@Themistocles yaveris,
Και η Νικη του Παιωνιου εχει αφαιρεμενο το πρόσωπο της.Γιατι άραγε τέτοια σύμπτωση;δεν νομιζω οτι ειναι καταστροφή.
@vorias,
Νομιζω οτι ο Αλεξ όταν δίνει εντολές δεν το πολύ συζητάει .Την Αλεξάνδρεια την έφτιαξε σε ενα χρόνο.τον τάφο του Ηφαιστιωνα σε επτά μήνες .κατι αλλο τον φρενάρει .Μαλλον τα απανωτά γεγονότα εκτιμώ...

Nemot είπε...

Planet μου ειναι δύσκολο να δεχτώ ότι τα περίπου 450 μετρα των μαρμαρων του περιβόλου που λειπουν, χρησιμοποιηθηκαν απο κάποιους για μπάζωμα, άσε που δεν κάνουν κι ολας για αυτη τη δουλεια. Μιλάμε για τεράστια ποσότητα αλλά ταυτόχρονα και πολύ ακριβό και πολυτιμο υλικο. Αλλωστε αν ηθελαν υλικά για φραγμα δεν θα έπερναν μονο τα μαρμαρα που ειναι η επενδυση , αλλα και τους εσωτερικους πωρολιθους που σχηματιζουν τον περιβολο. Απο τις φωτογραφίες βλεπουμε οτι αυτοι είναι απειραχτοι και σε ολη την εκταση της περιμέτρου.

Τα μάρμαρα που βρεθηκαν διπλα στον λέοντα μεσα στον Στρυμώνα, δεν ειναι από τον περίβολο. Απλά είναι ίδια με αυτά του περιβόλου και χρησιμοποιηθηκαν στην αρχική βάση του λέοντα οταν ήταν πάνω στον τύμβο.

Δεν εχω αποδειξεις για αυτο που λέω , απλα βάζω τη λογική μου και αυτη μου λεει οτι ο περιβολος δεν ολοκληρωθηκε ποτέ και το μνημειο σκεπαστηκε, πριν αυτο ολοκληρωθεί. Γι αυτο και το μέρος του περιβόλου με τα υπάρχοντα μαρμαρα, είναι σωσμένο τόσο καλά.

Τέλος θα έλεγα οτι δεν υπηρχε καλύτερο μέρος και πιο συμβολικό να σκεφτει ο Αλεξανδρος για τον νέο τάφο-μνημείο του πατέρα του, απο την Αμφίπολη. Την πιο μεγάλη Μακεδονική πολη λίγο πριν την Ασία, απο την οποια θα ξεκινουσε την εκστρατεία του και ο ίδος ο Φιλιππος αν ζουσε.


Unknown είπε...

Nemot

Είναι η κατασκευή ανολοκλήρωτη εσωτερικά επειδή δεν υπάρχουν τοιχογραφίες;
Που θα έπρεπε να είχαν γίνει αυτές;
Στην ορθομαρμάρωση;
Μα... η ορθομαρμάρωση είναι η διακόσμηση των τοίχων. Θα έπρεπε να διακοσμήσουν και τη διακόσμηση;
Στους διαφραγματικούς τοίχους διακόσμηση;
Μα... οι διαφραγματικοί τοίχοι είναι μέρος της κατασκευής;
Πλίνθοι δίχως συνδετικό υλικό ανάμεσά τους είναι.
Θα έπρεπε να επιχρίσουν τα διαφράγματα και να τα διακοσμήσουν;
Αυτό λες;

Αντιγράφω τη φράση σου..
"Και μην ακουω για μπαζώματα και φραγματα γιατι αυτα είναι βλακείες."

Δεν νομίζω πως το συγκεκριμένο blog επιχειρηματολογεί έτσι.

george είπε...

Ms. Palaggia seems to be so convinced that the Amphipolis mound contains a monument related to the 42BC glorious Roman Triumvirate Victory of the "Battle of Philippi" (an event which correctly she characterizes as momentous for both the Romans as well as the Western World). Fair enough, food for thought

One then should ask her these brief and simple questions that pop to mind:

(I) How come and no single Roman historian (and there was a plethora of them back then) makes any mention of it? Of course, given its massive scale, it could not have gone unnoticed (not for so long, and at least not by the Romans).

(II) She argues that they (the Romans) most likely financed its construction. Then how could this huge investment and undertaking go unreported by a Roman State very good at record keeping?

(III) Please Ms. Palaggia, share with us your thoughts as to who could possibly be these phantom "generals" she keeps referring to? Even a monument to the "Unknown Soldier" would have to somehow go through Roman bureaucratic channels and be recorded, let alone a monument comparable in size to the Pyramids of the Giza Plateau.

Why isn't anyone in the press asking her these simple questions? This is of course a rhetorical question on my part. :)

Χρίστος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Αυτό που λες Χρίστο είναι πολύ ενδιαφέρον! Ισως τελικά να μην είναι φήμες ότι κάτι εγχάρακτο έχει βρεθεί. Μου μοιάζει σαν να θέλουν να τα καθαρίσουν για να μπορέσουν να τα διαβάσουν. Κράτα μας ενήμερους.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Διάβαζα σήμερα στο Πρώτο Θέμα  για την θεωρία περί Κλωδώνων και είδα κάτι που δεν  ήξερα, ότι το λιοντάρι δεν είναι μόνο σύμβολο βασιλικό γενικά αλλά θα  μπορούσε να θεωρηθεί και ως σύμβολο του Αλεξάνδρου!

Με αυτά τα δεδομένα ίσως η παρουσία του Λέοντα της Αμφίπολης στην κορυφή του τύμβου να αποκτά άλλη σημασία. 


Καθώς στο κείμενο του Πλουτάρχου περιλαμβάνονται επιπλέον αναφορές στην ορφική μύηση του Φιλίππου, αλλά και τη σχέση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με το σύμβολο του λέοντα, παρατίθεται το σχετικό χωρίο (2) αυτούσιο (σε μετάφραση Γ. Ράπτη, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2005):
«Το ότι ο Αλέξανδρος στην καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του ήταν απόγονος του Ηρακλή, από τον Κάρανο, και από την πλευρά της μητέρας του ήταν απόγονος του Αιακού, από το Νεοπτόλεμο, δεν αμφισβητείται σχεδόν από κανέναν. Λέγεται λοιπόν ότι ο Φίλιππος, αφού μυήθηκε στα μυστήρια στη Σαμοθράκη μαζί με την Ολυμπιάδα, εκείνος μικρός ακόμη κι εκείνη ορφανή, την αγάπησε και έτσι σύναψε το γάμο αφού έπεισε τον αδελφό της Αρύββα.
Η νύφη, λοιπόν, πριν από τη νύχτα που κοιμήθηκαν μαζί στο νυφικό κρεββάτι, αισθάνθηκε ότι, αφού ακούστηκε βροντή, έπεσε κεραυνός πάνω στην κοιλιά της, κι από το χτύπημα προκλήθηκε μεγάλη φωτιά, κι έπειτα, αφού διασπάσθηκε σε φλόγες προς όλες τις κατευθύνσεις, έσβησε. Κι ο Φίλιππος ύστερα από μέρες μετά το γάμο είδε όνειρο ότι έβαλε ο ίδιος σφραγίδα στην κοιλιά της συζύγου του. Η παράσταση της σφραγίδας, όπως νόμιζε, απεικόνιζε λιοντάρι."

Unknown είπε...

@Konstantinos Kairis
Δυστυχώς από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, οι ανά τον κόσμο «εισβολείς-βέβηλοι-κατακτητές» κάνουν το ίδιο πράγμα, προσπαθούν να εξαφανίσουν πάση θυσία τον πολιτισμό που έχουν κατακτήσει.
Να μήν ξεχνάμε τους Ρωμαίους που κατάκλεψαν τα αρχαία αγάλματα από την Μικρά Ασία και τον Ελλαδικό χώρο και τα έστειλαν στη Ρώμη για να κοσμούν τις επαύλεις τους, τους Χριστιανούς που με μεγάλη επιμονή μετέτρεψαν τους αρχαίους ναούς σε εκκλησίες, αφαιρώντας τα κεφάλια/χέρια από τα αρχαία αγάλματα και τα στήνοντας καμίνια τα μετέτρεψαν σε ασβέστη, έσβησαν όλα τα καντίλια που έκαιγαν στα πανάρχαια ελληνικά μνημεία ξορκίζοντας και καταριώντας τα ως ειδωλολατρικά, όταν δε επικράτησαν οι λαοί που εισέβαλαν από την Ασία, αφού μετέτρεψαν τις χριστιανικές εκκλησίες τους σε τζαμιά, έβγαλαν τα μάτια των Αγίων στις κατακόμβες της Καππαδοκίας και πανταχού αλλού...
Νομίζω και φοβάμαι πως η Νίκη του Παιωνίου είχε την ίδια τύχη με τις δικές μας «πανέμορφες χορεύτριες» του τύμβου Καστά...

Unknown είπε...

Ακόμη ένα στοιχείο, που προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό για το ταφικό μνημείο της ΑμφιπόλεωςΣτο χθεσινό φύλλο του «Χ» αναφέραμε ότι το μνημείο που αποκαλύπτεται στον τύμβο του λόφου Καστά, είναι ένα μνημείο «Kinder-έκπληξη». Αυτό φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και με τις τελευταίες πληροφορίες που έφτασαν στο «Χ» από όσα διαδραματίζονται στην ανασκαφή της Μεσολακκιάς, καθώς η ανασκαφική ομάδα της Κατερίνας Περιστέρη έχει βρεθεί μπροστά σε μια πολύ μεγάλη έκπληξη, μπαίνοντας στον διάδρομο που ξεκινάει από την μικρή έκκεντρη μικρή πύλη στο βάθος του τρίτου θαλάμου.Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η σκαπάνη βρέθηκε μπροστά σε μια ανακάλυψη, που αυξάνει τον θαυμασμό και τη μεγαλοπρέπεια του μνημείου, μια και η ανασκαφική ομάδα τις τελευταίες ημέρες αντίκρισε μία κόγχη – πιθανότατα σε βράχο, η είσοδος της οποίας έχει σχήμα ναού με αετώματα και κίονες (αρχιτεκτονικό στοιχείο που δεν είναι ασυνήθιστη η εμφάνισή του σε μακεδονικούς τάφους).

Ο χώρος αυτός φαίνεται ότι χρησιμοποιούνταν για τα νεκρικά λατρευτικά έθιμα της εποχής, χωρίς όμως οι επισκέπτες του να έχουν άμεση επαφή με τον νεκρικό θάλαμο, καθώς σύμφωνα με την συνήθεια ήταν σφραγισμένος. Επομένως, αυτό μας οδηγεί σε ένα ακόμη συμπέρασμα: Η αρχαιολογική σκαπάνη πρέπει να έχει φτάσει κοντά σε τάφο…Μένει να προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες και στον εντοπισμό του νεκρικού ή των νεκρικών θαλάμων που πιθανότατα υπάρχουν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ναόσχημη πρόσοψη (σ.σ. δωρικού τύπου) υπάρχει και σε άλλους μακεδονικούς τάφους, ως είσοδος, όπως στον τάφο του Πρίγκιπα ή στον τάφο του Ρωμαίου στη Βεργίνα, που είναι ένας διθάλαμος καμαροσκεπής μακεδονικός τάφος με ναόσχημη ιωνική πρόσοψη.Στο φύλλο της Τετάρτης (24/9), είχαν αναφερθεί οι εικασίες του Δημήτρη Λαζαρίδη για ύπαρξη ακόμη και οκτώ θαλάμων κάτω από τον Τύμβο στον λόφο Καστά, εικασίες που ίσως να μην αποκλίνουν κατά πολύ, εφόσον επιβεβαιωθούν εντός των επόμενων ημερών από τις αποκαλύψεις της σκαπάνης, που διενεργεί η ομάδα της Κ. Περιστέρη. Περισσότερα ελπίζουμε να γίνουν γνωστά στην σημερινή επίσημη ενημέρωση στο αρχαιολογικό μουσείο Αμφίπολης, από την εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ.
Απο το xronometro.com

garasari.blogspot είπε...

Καλημέρα, με μερικές ακόμα προσεγγίσεις:
http://garasari.blogspot.gr/2014/09/blog-post.html

Κυριάκος Ηλιάδης είπε...

Ο εντυπωσιακός τύμβος Καστά της Αμφίπολης περιέχει τα μαυσωλεία των μελών και μόνον της Βασιλικής οικογένειας του Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλά και του ιδίου, τα οποία προετοιμάστηκαν από τον μεγάλο αρχιτέκτονα Δεινοκράτη προκειμένου να ταφούν τα λείψανά τους. Η ιστορία όμως άλλαξε τα σχέδια, εξ αιτίας των αβυσσαλέων παθών για την γλυκιά εξουσία!...
http://iliadeion.blogspot.gr/2014/08/2014.html

Παύλος είπε...

@Χριστο ευχαριστώ, το νου σου,είσαι το μάτι και το αφτί μας.έχει και αλλες ειδικότητες το μουσείο π.χ ηλεκτρολόγο,καθαρίστριες.

Βίκυ είπε...

Εμπεδοτιμε,

δες πως αναπαρισταται ο Αλεξανδρος ,
τι φοραει στο κεφαλι στην σαρκοφαγο της Σιδωνος.
Στην σκηνη της μαχης με το Περση.

Unknown είπε...

«Προσπαθούμε να ελαφρύνουμε όλο τον λόφο στην κορυφή από το βάρος των χωμάτων που έχει και από τις παλιές ανασκαφές. Δεν έχουμε μπει στον τρίτο θάλαμο. Κάνουμε ισόρροπες αποχωματώσεις από τους υπόλοιπους. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μπροστά από τις Καρυάτιδες». Αυτά επισήμανε η αρχαιολόγος, Κατερίνα Περιστέρη, σε μια σύντομη συνομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους στη Μεσολακκιά, το χωριό κάτω από τον Τύμβο Καστά.


Πηγή:www.capital.gr

Planet είπε...

Nemot, δε μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου, αλλα ίσως κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το γεγονός είναι πως οι πλίνθοι απο τον περιβολο μεταφέρθηκαν χιλιομετρα μακρια (δες το άρθρο που επισυνάπτω και την παραπομπή που δινει μια εξήγηση γιατι τα μάρμαρα ειναι του περιβόλου). Τωρα, το όλο γεγονος ειναι λιγο παραλογο. Δε νομίζω να υπάρχει προφανής εξήγηση για το λογο που έγινε αυτη η μεταφορα, ή όπως λες το γεγονος πως προτιμήθηκε η μεταφορά μαρμάρου αντι για τον πωρόλιθο. Η προταση πως χρησιμοποιήθηκαν για μπάζωμα απλά κερδίζει λιγο έδαφος, λόγω του οτι βρέθηκαν όλα αυτά εντος του ποταμού, αλλα οπως λες, έχει προβλήματα.

Επίσης, να σημειωθει πως ο Λεφαντζής βρήκε παρομοια μαρμαρινα υλικα κατα που οδηγούσαν απο το ποτάμι στον τύμβο, και έτσι έγινε μια αρχική συσχέτιση τύμβου, λέοντα, μαρμάρων κλπ. Αυτο δείχνει πως η μεταφορά υλικου και η καταστροφή του τύμβου είναι, τουλάχιστον εν μερη, ανθρωπογενής. Δε μπορώ να απορρίψω την ιδεα που προτεινεις, πως ο περιβολος ήταν μη ολοκληρωμένος.

Αλλα το γεγονος ανθρώπινης παρεμβασης υποδεικνύει για μένα πως ειτε ο τύμβος δεν ήταν καλυμμένος απο χώμα, ή αν ήταν, η καλυψη ηταν αναποτελεσματική τουλαχιστον για την αποκρυψη του μνημείου. Αλλά ακομα και αν το μνημειο ήταν καλα κρυμμένο, θα ήταν αδύνατο η υπαρξή του να αγνοείται, για τους λόγους που πολλοι έχουν αναφέρει εδώ: το έργο κατασκευής θα ήταν τοσο κολοσσιαίο που δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο και να ξεχαστει, οσο καλα και αν ο τύμβος προστατέφθηκε. Για μενα το πιο λογικο ειναι πως οι επιχωματώσεις και όποιες άλλες αποπειρες κάλυψης έγιναν για να αποθαρύνουν τυμβωρύχους, και οχι για να κρατηθει η ύπαρξη του τύμβου μυστική.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@stelios
Ο τύπκς είναι γνωστός αντιγραφέας. Διαβάζει αυτά που γράφουν οι άλλοι και τα πλασσάρει ότι δήθεν τα έμαθε από κάπου αόριστα για να μην αναφέρει την πηγή,

Ειδικά το συγκεκριμένο είναι παράθεση περιληπτική από την δική μου ανάρτηση για το ότι ο τάφος είναι σε σπήλαιο. Το ίδιο έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις.

Το συγκεκριμένο :

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η σκαπάνη βρέθηκε μπροστά σε μια ανακάλυψη, που αυξάνει τον θαυμασμό και τη μεγαλοπρέπεια του μνημείου, μια και η ανασκαφική ομάδα τις τελευταίες ημέρες αντίκρισε μία κόγχη – πιθανότατα σε βράχο, η είσοδος της οποίας έχει σχήμα ναού με αετώματα και κίονες (αρχιτεκτονικό στοιχείο που δεν είναι ασυνήθιστη η εμφάνισή του σε μακεδονικούς τάφους.

είναι "δημοσιογραφική πληροφορία" από την ανάρτηση που προανέφερα.

Βίκυ είπε...

Υπαρχει στο εξωφυλλο ενος πολυ καλου βιβλιου που εχει γραψει ενας Ινδος, ο Partha Bose,παγκοσμιως αναγνωρισμενος ειδικος σε θεματα επιχειρησιακης στρατηγικης.Ο τιτλος ειναι"ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ"(εκδοσεις κριτικη)
ολως τυχαιως το ειχα διπλα στο κομοδινο και προσεξα την λεοντη.
Η σαρκοφαγος ειχε αναφερθει απο καποιους φιλους.χρονολογειται προς το τελος του 4ου αι. π.χ.χ και αναπαριστα την μαχη της Ισσου σ αυτην την σκηνη.

Unknown είπε...

Δεν το γνωριζα Εμπεδοτιμε αλλα ευχαριστω για την απαντηση σου. Να εισαι καλα και παντα να μας ενημερρωνεις με τις αναρτησεις σου!

Unknown είπε...

*ενημερωνεις

Βίκυ είπε...

Επισης αναπαρισταται σε πολλα νομισματα με λεοντη στο κεφαλι.

333 είπε...

Αναρωτιέμαι: Πως θα ήταν ο κόσμος αν ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είχε πεθάνει το 323 π.Χ., με δεδομένο οτι μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της σύντομης ζωής του σχεδίαζε να επεκτείνει την ελληνική γνώση και σε άλλες πολιτείες ...

Nemot είπε...

@ Planet
θα συμφωνήσω με τους προβληματισμούς σου. Πιστεύω ότι το θέμα του περιβόλου και το αν ειναι ημιτελής ή οχι ειναι και αυτό ένα από τα σημαντικά στοιχεία προκειμένου να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα για τον ένοικο του τύμβου. Δυστυχώς περά απο την ανασκαφική ομάδα, δεν μπορεί να δωσει απαντήσεις κανένας άλλος αυτη τη στιγμή.

@ Apostolos Gouzis
Ναι, η διακόσμηση της κατασκευής είναι ανολοκλήρωτη εσωτερικά, επειδή δεν υπάρχουν τοιχογραφίες. Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον επίχρισμα πάνω από την ορθομαρμάρωση όπως επίσης και στους διαφραγματικούς τοιχους να υπάρχει επίχρισμα και νωπογραφίες (γκουγκλάρισε εσωτερικο μακεδονικών τάφων και θα δεις τι εννοώ). Μην μπερδεύεις τους διαφραγματικούς τοιχους με τους τοίχους σφράγισης που ειναι απο ασύνδετους πωρολιθους. Σαφώς και δεν εννοώ αυτούς οτι θα επρεπε να εχουν διακοσμηθει.

Τελος να ξεκαθαρίσω ότι το περι βλακείας δεν αφορούσε κανέναν από τους φίλους που συμμετέχουν στο σοβαρό αυτό Blog, αλλα αυτά που γράφονται δεξια και αριστερα στο internet. Ειναι σαφές. Απορώ γιατι ένιωσες οτι σε αφορούσε! και μπήκες στον κοπο να μου κάνεις παρατήρηση!

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...


Ευχαριστούμε Βίκυ! Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία! Άλλη μια σύμπτωση που ενισχύει την "συνωμοσιολογία"

Ιδού εικόνα από την σαρκοφάγο της Σιδώνας :

"http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Macedonian_army#mediaviewer/File:Macedonian_Army_Alexander.jpg

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@Nemot

Το ότι δεν υπάρχουν τοιχοηραφίες εξηγείται από το ότι είμαστε ακόμα στον ταφικό διάδρομο όχι στον τάφο.
Από όσο γνωρίζω δεν έχουν βρεθεί τοιχογραφίες σε ταφικούς διαδρόμους σε Μακεδονικούς τάφους.

«Παλαιότερο ‹Παλαιότερο   1 – 200 από 377   Νεότερο› Νεότερο»