Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

Στην εικόνα αυτή αποτυπώνονται οι τάξεις των Ελληνων Θεών στον Υπεραισθητό κόσμο.
Σε κάθε τάξη θεων αναφέρεται η Φιλοσοφική ( Πλατωνική ) και Θεολογική ( Ορφική ) κατάταξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: