Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ

Οι Ελληνες Θεοί κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει των αποτελεσμάτων ( ενεργημάτων ) τους και όχι βάσει κάποιοι άλλου λόγου καθώς είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους.

Ούτε δε "γεννιούνται¨ από κάποια στιγμή και μετά καθώς είναι αιώνιοι.

Ανάλογα με το επίπεδο δραστηριοποίησης τους μπορούμε να τους προσεγγίσουμε κατ'αρχάς σε δύο κατηγορίες :

- Δραστηριοποίηση στον υπερ-αισθητό κόσμο
- Δραστηριοποίηση στον αισθητό κόσμο

Κάθε μια δε από τις κατηγοροιοποιήσεις αυτές αναλύεται σε περαιτέρω κατηγορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: