Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΑΝΙΚΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ - Dies natali soli invicti - Δευτέρα 21.12.2009 19:47 ώρα Ελλάδος

ΕΥΧΕΣ για την γενέθλια ημέρα του ανίκητου Ηλίου!

Φίλες και Φίλοι,

Πλησιάζουμε στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο, το οποίο αποτελεί σημαντικότατη φυσική εορτή που εορτάζεται από τα πανάρχαια χρόνια από όλες τις παραδόσεις στον πλανήτη μας.

Στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο, το οποίο συμπίπτει με τον συμβατικό Αιγόκερω, ο ήλιος ολοκληρώνει την περιφορά του πάνω στην εκλειπτική με ταυτόχρονη μείωση της διάρκειας της ημέρας στο ελάχιστο και, αφού παραμείνει φαινομενικά ακίνητος για τρεις ημέρες, ξαναρχίζει την περιφορά του, αναγενόμενος έτσι και αυξάνοντας την διάρκεια της ημέρας με αποκορύφωμα το Θερινό Ηλιοστάσιο όπου η ημέρα αποκτά την μεγίστη διάρκεια της.

(Λέγω δε συμβατικό Αιγόκερω, διότι λόγω της μετάπτωσης των ισημεριών, ο αστερισμός που βρίσκεται στο ζώδιο του Χειμερινού Ηλιοστασίου είναι ο Τοξότης που πολύ σύντομα θα δώσει την θέση του στον Σκορπιό)

Πίσω όμως από την φυσική ερμηνεία του Χειμερινού Ηλιοστασίου, κρύβεται μια σημαντικότατη μυστηριακή πραγματικότητα, η οποία δένει κάθε έναν από εμάς με την εστία του, με την πηγή από την οποία προήλθαμε, με τον σκοπό του ταξιδιού μας στον κόσμο της γέννησης και με τον τελικό προορισμό μας που είναι φυσικά η εστία μας.

Οι πρόγονοι μας πολύ έξυπνα αποτύπωσαν κρυφίως την μυστηριακή αυτή πραγματικότητα στα κείμενα μας, έδωσαν δε την κυριαρχία του ζωδίου του Χειμερινού Ηλιοστασίου – που συμβατικά είναι ο Αιγόκερω - στην θεά Εστία και ώρισαν ότι όλες οι τελετές πρέπει να αρχίζουν και να τελειώνουν υμνώντας την θεά Εστία.

Όπως λοιπόν ο Ήλιος ξεκινά από το ζώδιο του Χειμερινού Ηλιοστασίου και περιφέρεται πάνω στην εκλειπτική για να επανέλθει στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε, έτσι και η ψυχή μας ξεκινώντας από την εστία της, περιφέρεται στον κόσμο της γέννησης με τελικό προορισμό την επιστροφή της εκεί, που σε φυσικό επίπεδο δένει με τον αστερισμό του Χειμερινού Ηλιοστασίου .

Ειδικά στην εποχή μας, η κατάσταση του ουρανού που απεικονίζεται πίσω από τον συμβατικό Αιγόκερω πλησιάζει να απεικονίσει πλήρως την μυστηριακή πραγματικότητα, όπως καταγράφεται μέσα από τα κείμενα μας!

Για αυτό και οι θρησκεύοντες κατά τα πάτρια, πρέπει να συνειδητοποιούν κάθε φορά που αρχίζουν και τελειώνουν τις ιεροπραξίες τους με την θεά Εστία, ότι ουσιαστικά αναφέρονται στην σύνδεση της ψυχής τους με την εστία τους.

Ας αφιερώσουμε λοιπόν ο καθένας μας, λίγα λεπτά από τον χρόνο του την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στις 19:47 ώρα Ελλάδος , που αστρονομικά ο Ήλιος εισέρχεται στον συμβατικό Αιγόκερω, διαλογιζόμενοι πάνω στο συγκλονιστικό αυτό γεγονός.

«Εστία, οίκε θεών μακάρων, θνητών στήριγμα κραταιόν»

‘Ερρωσθε και ευδαιμονείτε.

- - - - - - - - -

SEASON’s GREETINGS for the birthday of the invincible Sun!

Dear Friends,

We are approaching in a few days the Winter Solstice, which is a very important natural phenomenon which is celebrated since the beginning of time by all traditions on our planet.

In Winter Solstice, which coincides with the conventional Capricorn, the sun completes its revolution along the ecliptic diminishing thus the duration of the daytime to its minimum and, by staying phenomenically immobile for three days, restarts its revolution, being revived thus, and increases the duration of the daytime which will reach its peak in the Summer Solstice, when daytime gets its longest duration.

( I say conventional Capricorn because, due to equinox procession the actual constellation behind the sign of the Winter Solstice is Saggitarius which soon will give its place to Scoprio)

Behind this natural description of the Winter Solstice there is a very important mystical reality which links each one of us to his/her source, deals with the scope of our journey into the realm of genesis and reveals our final destination which is naturally the return to our source.

Our ancestors very intelligently hid this mystical reality in our texts, assigned goddess Hestia as the ruler of the Winter Solstice sign – which conventionally is Capricorn – and declared that our prayers and rituals should begin and end by honoring this goddess.

Hence, as the Sun, begins its journey from the sign of the Winter Solstice and moves along the ecliptic so that it will finally return to its starting point, our soul leaving its source, travels into the realm of genesis having as a destination its return there, which in physical terms is associated to the sign of the Winter Solstice.

Specially in our era, the status of the sky which is behind the conventional Capricorn progressively is going to represent fully the mystical reality as it is recorded in our texts!

That’s why the worshippers who follow the Hellenic tradition, should realize that each time they begin and end their rituals by honoring goddess Hestia, they actually refer to the connection of their souls to its source.

Let us devote, each one of us, a few moments of our time, next Monday the 21st of December at 17:47 Greenwich time-the time that astronomically the sun enters the sign of the conventional Capricorn- by meditating on this soul-stirring fact.

«Hestia, dwelling place of the blessed Gods, Stable basis of the mortals”
(Orphic Hymn of Hestia)

May the gods be with you.

Δεν υπάρχουν σχόλια: