Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008

ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΙΣ - Δυνάμεις

Αποκαλύπτουν την νοερή δημιουργία του Πατέρα και την απλώνουν σε όλες τις διαιρεμένες τάξεις των όντων.

Συνεκτικές δυνάμεις των πάντων.

Δυνάμεις που καθορίζουν την τελειότητα για όλα τα κατώτερα και κάνουν τις προόδους και τις επιστροφές τους αυτοτελείς μέσω της ομοιότητας με τις αρχές.

Αναγωγικές δυνάμεις προς τις αδιαίρετες μονάδες που προυπάρχουν ως συγκεντρωτικές των επιμέρους.

Δυνάμεις που δίνουν υπόσταση στα διαιρεμένα γένη και χορηγούν την ύπαρξη και την ουσία.

Είναι αιτίες άχραντης διανομής και τελειότητας

Δυνάμεις που αρχίζουν την γόνιμη δημιουργία και παρέχουν τους διαιρεμένους αγωγούς ζωής.

Ανυψωτικές δυνάμεις των κατωτέρων που αποκόπτουν κάθετι υλικό και ελαττωματικό, και χορηγούν όλα τα αγαθά.

Πρόκλος - Πλατωνική Θεολογία ΣΤ 21.5

Δεν υπάρχουν σχόλια: