Κυριακή 4 Μαΐου 2008

ΒΟΗΘΗΜΑ

Τα θέματα που αναπτύσσονται στα πλαίσια της προσέγγισης της Ορφικοπυθαγορείου και Πλατωνικής Φιλοσοφίας, γίνεται προσπάθεια να αναρτώνται κατά μια λογική σειρά.
Ετσι λοιπόν, όσοι προσεγγίζουν το ιστολόγιο αυτό, είναι καλό να μελετούν τις αναρτήσεις κατά χρονολογική σειρά, ώστε να έχουν μια όσο το δυνατόν, πιο λογική και ομαλή επαφή με τις έννοιες αυτές.

Είναι δε προφανές, ότι είναι αδύνατον τα αναπτυσσόμενα θέματα να δώσουν την πλήρη εικόνα, χωρίς να ανατρέξει ο αναγνώστης παράλληλα και στα πρωτότυπα Φιλοσοφικά κείμενα, για να αποκτήσει ευρύτερη εικόνα και να διευρύνει την συνειδητότητα του, μιας και τα παρατιθέμενα αποσπάσματα και παραπομπές, σκοπό έχουν, αφένός μεν να τεκμηριώσουν την διατυπούμενη θέση στο ιστολόγιο, αφ’ετέρου δε να δώσουν το εναυσμα για περαιτέρω και πιο εμβριθή μελέτη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παρότι η ξενόγλωσση βιβλιογραφία είναι πλούσια και περιέχει απειρία εγκρίτων βιβλίων και Πανεπιστημιακών άρθρων, προτείνεται εδώ η υπάρχουσα Ελληνική βιβλιογραφία, η οποία δυστυχώς είναι πολύ πτωχή σε σύγκριση με την ξενόγλωσση, παρόλα αυτά αποτελεί την μοναδική βοήθεια για τον Ελλληνα μελετητή στην σωστή και τεκημριωμένη προσέγγιση της Ορφικοπυθαγορείου και Πλατωνικής Φιλοσοφίας.
Δεν προτείνονται κάποιες Ελληνικές εκδόσεις που παρουσιάζουν την παραποιημένη παραλλαγή της Ορφικοπυθαγορείου και Πλατωνικής Φιλοσοφίας.

Εργα Ελλήνων Φιλοσόφων

Διάλογοι Πλάτωνος – εδώ υπάρχουν πολλές και καλές εκδόσεις.

Εργα Διαδόχου Πρόκλου – είναι ευτύχημα που οι εκδόσεις Κάκτος εξέδωσαν το σύνολο των έργων του φιλοσόφου Πρόκλου, το οποίο μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε σε βάθος την Ορφικοπυθαγόρεια και Πλατωνική Φιλοσοφία

Σαλλούστιος – Περί Θεών και Κόσμου – εκδόσεις Ανοιχτή Πόλη 2002, ΙSΒΝ 960-7748-31-Χ Μια επιτομή της Πλατωνικής Θεολογίας, με το πρωτότυπο κείμενο, που αποτυπώνει πολύ συνοπτικά τις βασικές αρχές της ΟΠΠ φιλοσοφίας. Υπάρχουν επίσης αντίστοιχες εκδόσεις του Κάκτου και του Ιδεοθεάτρου.

Σχόλια Ιεροκλέους στα Χρυσά έπη του Πυθαγόρα – εκδόσεις Ιδεοθέατρον 1999 .- ISBN 960-7921-40-2
Το έργο του Ιεροκλέους αποτελεί μια σημαντικότατη συνοπτική περιγραφή της Ορφικοπυθαγορείου και Πλατωνικής Φιλοσοφίας. Δυστυχώς στην προτεινόμενη έκδοση δεν υπάρχει παράλληλα και το Αρχαίο κείμενο, παρόλα αυτά δεν παύει να αποτελεί σημαντικότατο βοήθημα για τον μελετητή.

Διδασκαλικός – Αλβίνος, εκδόσεις Αρχέτυπο 2004 - ISBN 960-421-056-4
Ενα πολύ μικρό βιβλίο με το έργο του Αλβίνου, το οποίο και αυτό δίνει μια πολύ συνοπτική αλλά σημαντική περίληψη της Πλατωνικής Φιλοσοφίας. Και σε αυτήν την έκδοση, απουσιάζει το πρωτότυπο Αρχαίο Κείμενο

Μελέτες-Αναλύσεις

Στα παρακάτω βιβλία, παραβλέποντες τους όποιους «χρωματισμούς» δίνουν οι συγγραφείς, επωφελούμαστε από την ανάλυση που παρατίθεται και από τις παραπομπές στα κείμενα.

Πρόκλος ο Πλατωνικός διάδοχος – Ανδρέας Μάνος, εκδόσεις Γρηγόρη 2006 - ISBN 960-333-457-Χ

Έν και πολλά, Η λειτουργία της μεθέξεως στο μεταφυσικό σύστημα του Πρόκλου – Ανδρέας Μάνος, εκδόσεις Γρηγόρη 2004 - ISBN 960-333-364-4

Μελετώντας τον Νεοπλατωνισμό- Η ουσία των πραγμάτων στα κείμενα των Πλωτίνου, Πρόκλου και Δαμάσκιου, Σάρρα Ρέιπ , Εκδόσεις Ενάλιος - ISBN 960-536-218-Χ

Ο Ορφέας και η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, Guthrie - Εκδόσεις Καρδαμίτσα ISBN 960-354-096-X

Νεοπλατωνισμός – R.T. Wallis, Εκδόσεις Αρχέτυπο 2002, ISBN 960-7928-65-2

Δαμάσκιος το Φιλοσοφικό του Σύστημα – Χρήστος Τερέζης, Εκδόσεις Γρηγόρη - ISBN 960-333-038-8

Συντομογραφίες

Πολλές φορές, για οικονομία χώρου στις αναρτήσεις, οι παραπομπές στα διάφορα Ελληνικά Φιλοσοφικά κείμενα γίνονται κωδικοποιημένα.

Η κωδικοποίηση αυτή είναι η εξής :

Πρόκλος :
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ : IT
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ : IP
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ : IR
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ : IE
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΥΛΟ : IC
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ : IA
ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ : PT
ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ : IE
---------
ΟΡΦΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ : OF
ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ : OH
ΧΑΛΔΑΙΚΑ ΛΟΓΙΑ : OC
ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΦΑΙΔΡΟ : Ερμείας
ΔΑΜΑΣΚΙΟΣ – ΠΕΡΙ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΧΩΝ : DP

Δεν υπάρχουν σχόλια: