Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια της μελέτης της πορείας της ανασκαφής και των ευρημάτων αυτής, από τους σχολιαστές του ιστολογίου  προέκυψαν πολλά εύλογα ερωτήματα  τα οποία χρειάζεται να απαντηθούν ώστε να  ριχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο φως στο μυστήριο του Τάφου της Αμφίπολης.

Εν όψει της παρουσίασης από την κα Περιστέρη το Σάββατο 29 Νοεμβρίου της ανασκαφής του Τάφου της Αμφίπολης παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποια από τα ερωτήματα που προέκυψαν και ελπίζουμε είτε να απαντηθούν από την κα Περιστέρη κατά την παρουσίαση της, είτε να τεθούν από τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους ή/και αρχαιολόγους προς την ανασκαφική ομάδα.

[Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ  τον πολύ καλό φίλο του ιστολογίου vagkalf07 για την επιμέλεια της συλλογής και επεξεργασίας των ερωτημάτων από τους άλλους σχολιαστές όπως επίσης και όλους τους σχολιαστές του ιστολογίου για την συνεισφορά τους στην προαγωγή της έρευνας για τον Τάφο της Αμφίπολης]
1) Πώς προκύπτει τόσο ξεκάθαρη σύνδεση του μνημείου με το Δεινοκράτη, δεδομένου πως για το συγκεκριμένο αρχιτέκτονα σώζονται ελάχιστες αναφορές ενώ όλα τα υπόλοιπα έργα του έχουν χαθεί ή υποστεί σημαντικές καταστροφές (πχ. ναός Αρτέμιδος Εφέσου); Μήπως απλά ο Δεινοκράτης είναι η πιο πιθανή λύση για τον αρχιτέκτονα του μνημείου;

2) Όταν λέτε πως το μνημείο χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου π.Χ.  αιώνα, πόσο αυστηρά είναι τα χρονολογικά όρια που βάζετε; Πχ. το 295 π.Χ. απορρίπτεται;

3) Η σύνδεση του μνημείου με το Δεινοκράτη χρησιμοποιήθηκε για τη χρονολόγηση του μνημείου (δεδομένου του ότι έπρεπε να είναι ζωντανός για να το σχεδιάσει/κατασκευάσει) ή μήπως έγινε το αντίθετο; (δηλαδή η χρονολόγηση μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε πως ο Δεινοκράτης είναι ένας από τους υποψήφιους αρχιτέκτονες);

4) Πότε χρονολογείται η καταστροφή του περιβόλου και βάση ποιων στοιχείων; Τι ευρήματα υπάρχουν στα περίχωρα του τύμβου; Πρόκειται να γίνουν απαλλοτριώσεις για τη μελέτη της γύρω περιοχής; Σχεδιάζονται έρευνες της κοίτης του Στρυμώνα για πιθανή ανακάλυψη επιπλέον δομών από τον τύμβο ή και το ταφικό μνημείο;

5) Υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αν το μνημείο ήταν έστω εν μέρη ορατό (πχ. ο περίβολος) για κάποιο χρόνο μετά την κατασκευή του, ή θάφτηκε εξ' ολοκλήρου κάτω από τεχνητό τύμβο με την ολοκλήρωσή του;

6) Πώς υπολογίζετε διαστάσεις με ακρίβεια εκατοστού, πχ. για το λέοντα, του όποιου μεγάλο τμήμα ήταν καταστραμμένο;

7) Στο βόρειο τείχο του τελευταίου θαλάμου υπήρχαν πλίνθοι με διαφορετική υφή και μαύρη απόχρωση, όπως φαίνεται από φωτογραφίες και την αποτύπωση στο σχέδιο του κ. Λεφαντζή. Οι πλίνθοι αυτοί σε μία φώτο φαίνεται να αφαιρέθηκαν. Βρέθηκε κάτι από πίσω ή ήταν απλά το φυσικό έδαφος του λόφου;

8) Για ποιο λόγο η διάβρωση στα μάρμαρα του τελευταίου χώρου είναι τόσο έντονη (μαυρισμένο χρώμα κλπ.) σε σχέση με άλλους θαλάμους;

9) Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το ουσιαστικότερο εύρημα που στοιχειοθετεί τη θεωρία σας συνολικά;

10) Πως σχολιάζετε τις ομοιότητες των ευρημάτων με άλλα μακεδονικά ευρήματα;

11) Ποια είναι η φυσική προέλευση των μαρμάρων Θάσου, από ποιο λατομείο;

12) Μπορεί να συνδέσετε κατασκευαστικά το μνημείο με άλλους τύμβους της περιοχής;

13) Έχετε ενδείξεις για άλλο τάφο; Υπάρχουν άλλα σημεία που από την δική σας έρευνα θα μας βοηθούσαν να δώσουμε λύση;

14) Που θα κατευθύνετε την έρευνα σας τώρα;

15) Βρήκαν ναι ή όχι το Μονόγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω από την Ανατολική Μαινάδα;

16) Μπήκαν ναι ή όχι στον Θ4 από την οπή στον Βόρειο τοίχο του Θ3;

17) Με τα μέχρι τώρα ευρήματα αποκλείετε την ταφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου  στην Αμφίπολη;

18) Βιβλιογραφικά πόσους αφηρωισμένους Μεγάλους Στρατηγούς γνωρίζουμε;

19) Αφού η νέα ηλεκτρονική ή γεωφυσική διασκόπηση ήταν στα άμεσα σχέδια της ανασκαφικής ομάδας και γενικότερα του ΥΠΠΟ, για ποιο λόγο θεωρήθηκε ότι ολοκληρώθηκε η ανασκαφή στο συγκεκριμένο σημείο πριν πραγματοποιηθεί η διασκόπηση; Με ποιο κριτήριο θεωρήθηκε ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχει τίποτε άλλο και δεν κρύβονται εκπλήξεις ακόμα και για την αρχαιολογική έρευνα όπως τη γνωρίζετε μέχρι σήμερα;

20) Αν το χώμα κάτω από τον τάφο είναι ίδιο με το υπόλοιπο της επίχωσης γιατί σταματά η ανασκαφή;

21) Έχουν βρεθεί κομμάτια ή άλλες πλάκες όπως αυτή με τους ρόδακες στο δεύτερο θάλαμο;

22) Είναι αντιεπιστημονική η δημοσίευση φωτογραφιών ή ψηφιακού video από όλους τους έως τώρα χώρους της ανασκαφής; Θα μπορούσαμε να έχουμε οπτικά όλα τα ευρήματα;

23) Πώς ακριβώς συσχετίζεται η μέχρι τώρα ανασκαφή με τη διασκόπηση Πολυμενάκου κ.α., δηλαδή ποια ακριβώς περιοχή (Η6 και Η7;) έχει ανασκαφεί, κατά πόσον επαληθεύονται τα ευρήματα της διασκόπησης, (που ομιλούν για λίθινες δομές εκεί που έχουμε υψηλές ταχύτητες και χαλαρά υλικά εκεί που έχουμε χαμηλές ταχύτητες). Οι χώροι L1-L2 μπορεί να είναι το λατομείο πωρόλιθου του περίβολου;

24) Από τις μελέτες που έχουν ήδη γίνει, υπάρχουν άλλοι χώροι πέριξ (ας πούμε 4 μέτρα ακτίνα) της υπάρχουσας ανασκαφής από σφίγγες μέχρι το θάλαμο 3;

25) Από τα ευρήματα της ανασκαφής έχουν βρεθεί άλλη/άλλες πλάκες οροφής όπως αυτή με τους ζωγραφιστούς ρόδακες, έστω και σε κομμάτια (4,20 x 1 μέτρα);

26) Έχει βρεθεί το άλλο κεφάλι της Σφίγγας, έστω σε πολλά μικρά κομμάτια;

27)Έχουν βρεθεί οι ορειχάλκινοι στροφείς και άλλα μεταλλικά παρελκόμενα και εξαρτήματα της δίφυλλης μαρμάρινης θύρας;

28)Συμφωνείτε με την κ.Παλιαδέλη ότι… «με βάση τα αποτελέσματα της επικείμενης ανθρωπολογικής μελέτης του σκελετού, αν α) ο νεκρός είναι άνδρας β) ταιριάζει ηλικιακά γ) βρεθούν ίχνη ταρίχευσης, τότε κατά 99% είναι ο Μ.Α.»;

29) Από την στιγμή που αποκαλύφθηκε ολόκληρος ο περίβολος (άρα οριοθετείται ακριβώς το όλο μνημείο) γιατί τα χώματα από την ανασκαφή δεν έφυγαν εκτός περιβόλου, αλλά ρίχτηκαν μέσα στην οριοθετημένη περίβολο;

30) Γιατί από τη στιγμή που το επικοινωνιακό επιτελείο επέλεξε να δημοσιευθούν φωτογραφίες από το εσωτερικό του τάφου, δεν το έκανε σωστά και ολοκληρωμένα αλλά απέκρυψε σημαντικά στοιχεία με τη μέθοδο της επεξεργασίας, του crop, του photoshop, αλλά και της γωνίας φωτογράφισης. Αποβλέπει στην προστασία των ευρημάτων και τη μείωση της δημοσιότητας ώστε να μπορέσει να γίνει σωστή δουλειά;

31) Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που αιτιολογούν τη βεβαιότητα για Δεινοκράτη και για τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα;

32) Ποια ονόματα πιθανών υποψηφίων αποκλείονται και βάσει ποιων ευρημάτων ή συλλογισμών;

33) Tα στοιχεία που συνηγορούν στην εκδοχή του αφηρωισμενου νεκρού μπορούν να αποδοθούν στον νεκρό του τάφου που ανασκάπτεται ή γενικά σε πιθανό άλλο νεκρό στον τύμβο;  Σε αυτήν την περίπτωση θα είχαμε δυο αφηρωισμενους νεκρούς;

34) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με τη γεωλογική μελέτη, πως με κάποιο τρόπο υπάρχει συνέχεια στο μνημείο, οι εργασίες θα συνεχιστούν και μέσα στο χειμώνα;

35) Σε αυτό το στάδιο της ανασκαφής υπάρχουν υποψίες ή ενδείξεις για δεύτερη είσοδο στον τύμβο;

36) Η μαρμάρινη πλάκα της οροφής του τρίτου χώρου αποτελεί στοιχείο καθαρά διακοσμητικό/συμβολικό ή είχε και λειτουργική χρήση σε σχέση με την επίχωση ;

37) Tα μέχρι τώρα στοιχεία σε ποιό συμπέρασμα σας οδηγούν όσον αφορά την επιχωμάτωση του μνημείου; Είναι ταυτόχρονη της κατασκευής και αν όχι υπάρχει εκτίμησή σας για το πότε έγινε, από ποιόν  και για ποιόν σκοπό; Αν θεωρείτέ ότι έγινε μετά την υποτιθέμενη σύληση του τάφου από ποιόν έγινε και γιατί ;

38) Υπάρχει σχέδιο του κ Λεφαντζή που απεικονίζει σε κάτοψη συνολικά το μνημείο; Αν ναι μπορείτε να το δημοσιεύσετε;

39) Aπό ποιά στοιχεία συμπεραίνετε ότι έχουμε σύληση του τάφου;

40) Σε ποια στοιχεία βασιζόταν η δήλωσή σας ότι «θα βρίσκατε μέσα τα κοκαλάκια των τυμβωρύχων»,

41) Ποια είναι τα στοιχεία που σας κάνουν να πιστεύετε ότι ο νεκρός λατρευόταν ως ήρωας.

42) Έχετε υπ όψιν σας αποσυμβολισμούς που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με το μνημείο, όπως στο το blog Empedotimos;

43) Εφόσον λέτε πως ο ταφικός θάλαμος είναι σίγουρα συλημένος, πώς δικαιολογείται η αδιατάρακτη επίχωση του θαλάμου, οι τυμβωρύχοι από ποιό σημείο εισήλθαν και για ποιό λόγο βρέθηκε εκεί η κεφαλή της μιας Σφίγγας, τα φτερά της και μέρος του ψιφηδωτού;

44) Εκτός από τα επιστύλια υπάρχουν και αλλά ευρήματα τα οποία μεταφέρθηκαν στο μουσείο για συντήρηση; και αν ναι τι αφορούν;

45) Ποιο ή ποια είναι τα στοιχεία που σας κάνουν να δηλώνετε ότι το μνημείο είναι οικουμενικό και ο ενταφιασμένος κοσμοπολίτης;

46) Ο υπουργός σε δήλωσή του ανέφερε ότι το μνημείο διαιρείται σε καλή κατάσταση λόγο της επίχωση που υπήρχε εντός, κάτι που βοήθησε στην στατικότητα. Έχει στοιχεία για την ακριβή περίοδο επίχωσης; Αν ναι, απο που προκύπτουν;

47) Με τι στοιχεία χρονολογείται την καταστροφή του περιβόλου και τι ευρήματα υπάρχουν στα περίχωρα του τύμβου; Πρόκειται να γίνουν απαλλοτριώσεις για τη μελέτη της γύρω περιοχής ή έρευνες της κοίτης του Στρυμώνα για πιθανή ανακάλυψη επιπλέον δομών από τον τύμβο ή και το ταφικό μνημείο

48) Λείπουν ή αγνοούνται από το εσωτερικό του τάφου δομικά στοιχεία. (πωρόλιθοι, μάρμαρα κτλ)

49) Από τα κομμάτια της περιβόλου που υπάρχουν διπλά και στη βάση του Λέοντα αλλά και σε αυτά που έχουν βρεθεί στη Κερκίνη παρατηρούμε επιγραφές οι οποίες όμως δεν είναι στο μπροστινό μέρος των μαρμάρων αλλά στο πλάι( που σημαίνει ότι η γράφτηκαν πριν την τοποθέτηση η μετά την αποκόλληση) Υποθέτουμε ότι τις έχετε μελετήσει αφού την ταύτιση τους με την περίβολο την πραγματοποιήσατε το 2013 μπορείτε να μας πείτε αν είναι σύγχρονες με την περίβολο και αν ναι τι σκοπό εξυπηρετούσαν;

50)  Ο προσανατολισμός του μνημείου και του νεκρού σε άξονα Β-Ν είναι συνήθης ή σπάνιος, όσον αφορά τους μέχρι σήμερα ανασκαφέντες «μακεδονικούς τάφους»;

51) Βρέθηκαν ίχνη καρφιών στους τοίχους του Θ3 (του θαλάμου όπου και η ταφή); (Ουσιαστικά ρωτώ αν υπάρχει περίπτωση να υπήρχαν "πίνακες" με ζωγραφικές παραστάσεις σε έναν θάλαμο που προκαλεί εντύπωση το πόσο αδιακόσμητος είναι).

52) Με τα μέχρι τώρα ευρήματα που έχετε στα χέρια σας σας δίνετε η αρχική αίσθηση ότι η Ιστορία ξανά γράφετε από την αρχή ή απλά ότι συμπληρώνονται κάποια άγνωστα κομμάτια της;

53) Θα ήθελα να μας πείτε σχετικά με το βοτσαλωτό ψηφιδωτό, Πως δικαιολογείτε, βάσει της ανασκαφικής εμπειρίας σας το κυκλικό σχήμα που λείπει; Η τεχνική του μπορεί να μας δώσει την χρονολογία που κατασκευάσθηκε; Πόσο επί τοις % του κενού πιστεύετε πως θα αποκατασταθεί; Ποιοί πρόκειται να είναι οι συντηρητές του και πόσο χρόνο εκτιμάτε πως θα χρειασθούν;

54) Προς τον κύριο Μιχ. Λεφαντζή: Η αναπαράσταση τη βάσης του μνημείου του Λέοντος κατά τον Ο. Broneer θυμίζει πολύ τις ταφικές εισόδους των βασιλικών τάφων των Αιγών. Το συγκλονιστικό όμως είναι ότι ο Broneer σχεδίασε τη βάση, περίπου 40 χρόνια πριν την ανασκαφή από τον Ανδρόνικο. Δεν είναι ένα σημαντικό στοιχείο σύνδεσης του ταφικού μνημείου του τύμβου Καστά με τις Αιγές;

55) Ποιός είναι ο ακριβής προσανατολισμός της εισόδου, των θαλάμων και του τάφου. Αξιοποιήθηκε αυτό το στοιχείο ως προς τη χρονολόγηση που προτείνετε;

56 ) ΄Οπως έχει διαπιστωθεί η διχρωμία στα μάτια του αλόγου του ψηφιδωτού (αριστερό μάτι γαλάζιο-δεξί μάτι μαύρο)  είναι προϊόν  εσκεμμένης παρέμβασης του κατασκευαστή του ψηφιδωτού. Για ποιόν σκοπό θεωρείται ότι το έκανε ο κατασκευαστής του ψηφιδωτού ;

 57 ) Πως σχολιάζετε την ομοιότητα των συμβολισμών του ταφικού μνημείου με εκείνων του ανακτόρου των Αιγών ;

542 σχόλια:

1 – 200 από 542   Νεότερο›   Νεότερο»
ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

*********

Ο σύλλογος "Φοίνιξ - Φιλοσοφικές Αναζητήσεις" προγραμματίζει εκδήλωση για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο όπου θα μιλήσω για την "Μεταφυσική του Χειμερινού Ηλιοστασίου"

http://www.image-share.com/ijpg-2768-278.html

Την 13η Δεκεμβρίου, σε ένα πολύ ζεστό περιβάλλον, θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε την σημασία του Χειμερινού Ηλιοστασίου και να αποκαλύψουμε τι ακριβώς συμβαίνει στις ψυχές μας αυτήν την χρονική στιγμή του έτους.

Λόγω του αυστηρά περιορισμένου αριθμού των θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής.

Όπως με ενημέρωσαν οι διοργανωτές έχουν μείνει πολύ λίγες θέσεις οπότε όσοι ενδιαφέρεστε σπεύσατε.

Η συμμετοχή μπορεί να δηλωθεί στο e-mail : foinix.fa@gmail.com ή τηλεφωνικά στο : 213 026 4514 από 10:00 έως 17:00

--------

Επίσης όσοι ενδιαφέρονται για την ομιλία Περί Μύθων που θα γίνει μέσα στον Δεκέμβριο ας μου στειλουν email στο empedotimos παπάκι γιαχού τελεία κόμ με θέμα "ΠΕΡΙ ΜΥΘΩΝ" για να ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες της ομιλίας (χρόνος και τόπος ομιλίας

***********

schumi44 είπε...

ευγε

Axis Mundi είπε...

Έστω και το 50% των ερωτήσεων αυτών να απαντηθεί θα είμαι ευτυχισμένος!

Ανώνυμος είπε...

@ empedotimos @ vagkalf07
Εγώ να δεις πόσο θέλω να ευχαριστήσω τον vagkalf07!! Να τον φιλήσω θέλω!!

Ερώτημα 53
Η ζημιά στο κεντρο ψηφιδωτου έχει γίνει από κάτω προς τα πάνω.
Ο κάθετος πόλος της έδρασης!!!
Δεν μπορεί να έχει γίνει από κάτι που είτε ήταν πάνω στο ψηφιδωτό είτε έπεσε από ψηλά. Σε αυτή την περίπτωση απλώς θα κατέστρεφε το ψηφιδωτό. Δε θα δημιουργούσε την αυλάκωση αυτή.

Kostas Georgiadis είπε...

@ ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ
Είμαι σίγουρος οτι η Περιστέρη θα διαβάσει όλες τις ερωτήσεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να απαντήσει σε όλες.
Οι λόγοι είναι προφανείς. Το δίδυμο που την επιβλέπει. Εάν κρίνω από το πως παραμερίστηκε στην παρουσίαση του Υπουργού τα μηνύματα είναι χλωμά.
Μάλλον το Σάββατο θα μάθουμε πόσα απίδια χωράει ο σάκος την Περιστέρη.
Να το πω ευγενικά. Εάν έχει τα -κρεατοσφαιρίδια- και παρακάμψει τυχών φραγμούς που θα της επιβάλλουν.
Κοντός ψαλμός Αλ...έξανδρος

onar είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
onar είπε...

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετέχουν. Πρακτικά είναι αδύνατο (ακόμα και να ήθελε κάποιος) να απαντήσει σε όλες.
Προτείνω στον Εμπεδότιμο(ως τον Άριστο όλων μας)να διαλέξει τις 10 ή 5 κρισιμότερες με σειρά προτεραιότητας (αν μπορεί αυτό να υπάρξει αφού όλες οι ερωτήσεις είναι εξαιρετικά ουσιώδεις). Με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει πλέον το άλλοθι έλλειψης χρόνου.

Ανώνυμος είπε...

Ερώτημα 1

Ἐγώ» εἶπε «ἔχω σκεφτεῖ, βασιλιά, νὰ ἐμπιστευθῶ τὴν ὁμοιότητα τοῦ σώματός σου σὲ ὕλη ἄφθαρτη καὶ ζωντανὴ ποὺ νὰ ἔχει θεμέλια αἰώνια καὶ βάρος ἀκίνητο καὶ ἀπαρασάλευτο. Δηλαδὴ τὸ ὄρος Ἄθως τῆς Θράκης, ἐκεῖ ὅπου ἔχει τὸ μεγαλύτερο ὄγκο του καὶ ὑψώνεται περιφανέστατος καὶ ἔχει ὕψος καὶ πλάτη συμμετρικὰ καὶ βραχώδεις ἐκτάσεις καὶ συναρμογὲς καὶ διαστήματα μὲ κάποια μορφή. Ὁ Ἄθως αὐτός εἶναι δυνατὸν μὲ τὴν τέχνη νὰ κατεργαστῇ καὶ νὰ μετασχηματιστῂ ὧστε νὰ ὀνομάζεται ἀνδριάντας τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ νὰ εἶναι ἀληθινὸς ἀνδριάντας αὐτοῦ, ποὺ μὲ τὰ πόδια του θὰ ἐγγίζῃ τὴ θάλασσα, μὲ τὸ ἕνα χέρι θὰ ἀγκαλιάζῃ καὶ θὰ ὑποβαστάζῃ πόλη ἰκανὴ νὰ περιλάβῃ 10.000 κατοίκους. Μὲ τὸ δεξί χέρι κρατῶντας φιάλη νὰ χύνῃ ἀπὸ αὐτὴ σπονδὲς πρὸς τιμὴ τῶν θεῶν ὁλόκληρο ποταμὸ ποὺ θὰ ρέῃ ἀκατάπαυστα καὶ θὰ ἐκβάλλῃ στὴ θάλασσα.

Ο Δεινοκράτης λοιπόν ήθελε να κατασκευάσει Μνημείο για τον Αλέξανδρο σε ΥΛΗ ΑΦΘΑΡΤΗ με ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΕΡΑ και ΒΑΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟ και ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΟ.

Ήθελε με την τέχνη να κατεργαστεί το όρος Άθως της Θράκης ώστε να μετασχηματιστεί και να ονομάζεται Ανδριάντας του Αλέξανδρου.

Ποιο όρος ΑΘΩΣ άραγε ? Αυτό της Χαλκιδικής ή το αρχικό?. Τον ξέρετε τον μύθο του Άθωνα? Ποιο όρος της Θράκης άραγε να πέταξε ο Γίγαντας Άθως στη Χαλκιδική? Ποιο είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ όρος της Θράκης που στέκει ψηλό και μονάχο του, τελείως αποκομμένο από την οροσειρά της Ροδόπης?
Ο Ανδριάντας θα κοιτά προς τη θάλασσα.
Με το ΑΡΙΣΤΕΡΟ του χέρι θα κρατά μια ΠΟΛΗ ικανή να περιλάβει 10.000 κατοίκους (ΑΜΦΙΠΟΛΗ)και στο ΔΕΞΙ μια φιάλη ( ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΙΤΙΔΑ) που θα χύνει σπονδές ολόκληρο ΠΟΤΑΜΟ(Στρυμόνας), ο οποίος θα ρέει ακατάπαυστα και θα εκβάλει στη θάλασσα..

Τὰ χρυσὰ καὶ χαλκὰ καὶ τὰ ἐλεφάντινα καὶ τὰ ξύλινα καὶ τὰ ἔγχρωμα ἔργα, ὅλες τὶς μικρὲς καὶ ἀγοραστὲς εἰκόνες ποὺ τὶς κλέβουν ἄς τὶς ἀφήσουμε».

Αὐτά, ἀφοῦ ἄκουσε ὁ Ἀλέξανδρος, θαύμασε τὴν τόλμη τοῦ καλλιτέχνη, ἐπαίνεσε τὴν πεποίθησή του καὶ πρόσθεσε: «Ἄσε τὸν Ἄθω νὰ μένει στὴ θέση του, ἀρκεῖ ὅτι εἶναι μνημεῖο τῆς ὕβρεως τοῦ βασιλιᾶ (ἐννοούσε τὸν Ξέρξη, ποὺ εἶχε ἐπιχειρήσει νὰ κατασκευάσῃ διώρυγα). Ἐμένα θὰ μὲ κάνῃ γνωστὸ ὁ Καύκασος καὶ τὰ Ἠμωδά ὄρη (Ἱμαλάια) καὶ ὁ Τάναης καὶ ἡ Κασπία θάλασσα.

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΟΥ

art ant είπε...

@ ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ
@ onar

Η πρότασις του onar για σύμπτυξη των ερωτήσεων σε σημαντικά μικρότερο αριθμό, νομίζω, πως είναι σοφή.
Παρατηρούνται, μάλιστα & αρκετές επαναλήψεις, ή ερωτήσεις με το ίδιο θέμα, ελαφρώς τροποποιημένες στην διατύπωση.

Αν νομίζεται, πως χωράει, μία ερώτηση, που θεωρώ χρήσιμη & δεν την είδα, θα ήταν...

- Λαμβανομένου υπ` όψιν του σχετικώς σύντομου χρόνου της ανασκαφής του κυρίως μνημείου, βεβαιώνετε, ότι υπήρξε ο απαραίτητος χρόνος για την μελέτη της διαστρωματώσεως στην επιχωμάτωση των θόλων, όπου ευρέθησαν τα αποσπασμένα στοιχεία?

oryktosploutos είπε...

@ art ant 11:52
@ ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ
@ onar

Οι ερωτήσεις είναι όντως πολλές, επειδή καταρχήν το ΥΠΠΟ έλεγχε την ενημέρωση κι έδινε όσες πληροφορίες έκρινε απαραίτητο. Πάρα πολλές από τις ερωτήσεις/απορίες θεωρώ πως θα απαντηθούν από την κα Περιστέρη κατά την παρουσίαση που θα κάνει, όπου θα παρουσιάσει πολλά περισσότερα στοιχεία της ανασκαφής: ας μην ξεχνούμε, δήλωσαν ότι η ανασκαφή στο συγκεκριμένο σημείο τελείωσε.

Κατόπιν αυτού δεν βλέπω λόγο σύμπτυξης των ερωτήσεων, θα μπορούσα μάλιστα να προσθέσω άλλη μια: γιατί δεν έστειλαν το Σπάθα στη Μαδρίτη;-)

art ant είπε...

@ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 1, που είπε...

...Ο Δεινοκράτης λοιπόν ήθελε να κατασκευάσει Μνημείο για τον Αλέξανδρο σε ΥΛΗ ΑΦΘΑΡΤΗ με ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΕΡΑ και ΒΑΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟ και ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΟ...

Με το ΑΡΙΣΤΕΡΟ του χέρι θα κρατά μια ΠΟΛΗ ικανή να περιλάβει 10.000 κατοίκους (ΑΜΦΙΠΟΛΗ)και στο ΔΕΞΙ μια φιάλη ( ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΙΤΙΔΑ) που θα χύνει σπονδές ολόκληρο ΠΟΤΑΜΟ(Στρυμόνας), ο οποίος θα ρέει ακατάπαυστα και θα εκβάλει στη θάλασσα..

- Να προσθέσω & το σημείο...
... καὶ ἔχει ὕψος καὶ πλάτη συμμετρικὰ καὶ βραχώδεις ἐκτάσεις καὶ ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ καὶ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ μὲ κάποια μορφή...

Μήπως, με τα ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, μας υπο-δεικνύει τα φυσικά κενά / σπηλαιώσεις εντός του φυσικού τμήματος του λόφου?
Οι ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ, βεβαίως, μπορεί να παραπέμπουν & στο κατασκευαστικό / δομικό έργο, που θά ένωνε τις σπηλαιώσεις?

ΕΡΑΣΙΤΈΧΝΗΣ, υποκλίνομαι & πάλι.
Χμμ, μήπως, θα πιάσεις & τον Πλόυταρχο, τώρα?
Τρέμετε φιλόλογοι & βάλε...

Νιόβη Β. είπε...

@ Erasitexnis

ωραίος ο παραλληλισμος σου και η σκεψη σου αλλα αν διαβασεις με προσοχη τα σχολια προηγουμενων αναρτησεων θα δεις οτι ολοι αυτοι οι παραλληλισμοι εχουν αναλυθει διεξοδικoτατα :)

Poly Katri είπε...


@ Petros
@ Όλοι που ασχολούμαστε

Οριοθετούμε με διαφορετικό τρόπο τον περίβολο. Στην έρευνα Πολυμενάκου, τα + και τα .... αντιπροσωπεύουν τις πηγές και τους αποδέκτες αντίστοιχα, που τοποθετήθηκαν κυκλικά του τύμβου ΠΡΙΝ ανασκαφεί ο περίβολος (το 2004) και άρα ΔΕΝ ορίζουν τα όρια του περιβόλου. Αν δεν οριοθετηθούν σωστά τα όρια του περιβόλου, τότε βγαίνουν με απόκλιση όλες οι μετρήσεις και ως προς τις μοίρες και ως προς το μήκος πλάτος. Στο σχέδιό σου η διάμετρος είναι περίπου 166,5 ενώ η κανονική του είναι 158,28. Κάθε τετράγωνο στην ακτινογραφία Πολυμενάκου είναι 25 μέτρα ύψος, 25 μέτρα πλάτος.
Δουλεύοντας στο corel, στα σχέδιά μου οι αποστάσεις είναι μετρημένες με ακρίβεια, και ως προς τον περίβολο που έχει ανασκαφεί, και ως προς την ακτινογραφία Πολυμενάκου, και ως προς το σχέδιο που παρουσίασα..
Τον περίβολο τον οριοθέτησα πάνω στην ακτινογραφία Πολυμενάκου ως προς τα L3 και τις εσωτερικές απεικονίσεις της διασκόπισης (τα ίχνη σε όλη την διασκόπιση).
Από εκεί μου προέκυψε η οριοθέτηση του περιβόλου. Σημαντικό δε, ότι μπροστά στο Η6 φαίνεται μέρος του περιβόλου (με κυκλικό σχήμα, κυρίως στη διασκόπηση ύψους 87,5), θεωρώ ότι λόγο της εισόδου στο ίδιο μέρος, και τις καλύτερης αντανάκλασης των ηλεκτρικών πηγών σε αυτό το σημείο, εκεί σκιαγραφήθηκε καλύτερα ο περίβολος, καθώς εκεί φαίνονται καλύτερα και τα L3 (επίχωση ανάμεσα σε κοιλότητες και δομές).
Σε σχέση με το Η6, έχουμε το πρόβλημα ότι και στις 3 διασκοπίσεις (στα 85, 87,5 και 90 μέτρα) το Η6 φαίνεται σε ελαφρά διαφορετική θέση ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΣ. Πάντα πάνω στο δικό μου σχέδιο, από 27 μοίρες έως 38 με τις κεντρικές απεικονίσεις του Η6 να συσσωρεύονται στις 30 μοίρες.

(συνεχίζεται)

Poly Katri είπε...


Με το δεδομένο της εισόδου στις 30 μοίρες έχουμε το χώρισμα του τύμβου σε 12 ίσα μέρη, όπως οι ώρες πάνω στο ρολόι, ή όπως ο ζωδιακός κύκλος, 12 Θεοί κτλ. Επίσης έτσι προκύπτει και ο ''τριγωνισμός'' του μνημείου, απόλυτα μετρημένος και συμβατός με τις πραγματικές διαστάσεις του μνημείου και της ακτινογραφίας. Επίσης με βάση αυτό το 'μετρημένο' σε διαστάσεις σχήμα, προκύπτουν και οι προσανατολισμοί.

Προτείνω, για τη διευκόλυνση της μελέτης μας, όποιος θέλει να πάρει από τα σχέδια μου που βρίσκονται στην ανάρτησή μου εδώ,

http://www.image-share.com/ijpg-2764-68.html

με crop τις εικόνες και πάνω σε αυτές να βάλει τις σκέψεις του, τις διορθώσεις του, ή ότι άλλο θέλει, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε έχοντας όλοι ένα κοινό 'σωστό μέτρο', με την προϋπόθεση ότι η χρήση τους θα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ BLOG, ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 'ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΜΟΥ. Επίσης όποιος θέλει και δουλεύει κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα και μπορεί να διαβάσει την διασκόπιση Πολυμενάκου και να την αποδώσει σχεδιαστικά 'μετρημένη σωστά' πάνω στον τύμβο, ας το κάνει για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα δεύτερο μέτρο σύγκρισης.


@ Εμπεδότιμος

Σε ευχαριστούμε γι αυτήν την ανάρτηση!!!!
Εύχομαι στις 29 Νοεμβρίου, οι περισσότερες από αυτές να απαντηθούν!!!!!

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 323ΠΧ είπε...

@ Vagkalf07
Εξαιρετική δουλειά Vagkalf07!!!!

Για την ερώτηση:
35) Σε αυτό το στάδιο της ανασκαφής υπάρχουν υποψίες ή ενδείξεις για δεύτερη είσοδο στον τύμβο;

Νομίζω ότι η κα. Περιστέρη απάντησε ότι δέν υπάρχει δεύτερη είσοδος. Εκτός βέβαια και εάν εννοείτε μετά την γεοσκόπηση του ΑΠΘ. Εάν δεν κάνω λάθος έχουν απομείνει ακόμα 17 στρέμματα έρευνας. Οπότε σε πιό στάδιο αναφέρεστε;

kiki είπε...

@ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 1 @ art ant
το θέμα αυτό με το Δεινοκράτη και το όρος Άθως το έχουμε αναλύσει πολλές φορές στο παρελθών αν θέλετε μπείτε σε παλιά ποστ και θα βρείτε πολλές πληροφορίες

Apostolos Gouzis είπε...

.

Ανώνυμος είπε...

Ο "συγγραφέας" μας περιγράφει την έδραση του θαλάμου των Καρυάτιδων και του ψηφιδωτού.
Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ για να μπορέσει να το κάνει αυτό είναι να είχε πρόσβαση στα σχέδια του Δεινοκράτη . Αυτά που είχαν φυλαχθεί απόρρητα ( από τον Πτολεμαίο?) στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας? Εκεί όπου ο " συγγραφέας" μας θα είχε πρόσβαση και στα συγγράματα ?
Ποιος να είναι άραγε?
Μα νομίζω ότι ο "GARASARI" μας το έχει πει εδώ και πολυ καιρό.

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 323ΠΧ είπε...

Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συμμετέχοντες στην ομάδα fb να αναρτούν τις συζητήσεις του και στήν ιστοσελίδα του Εμπεδότιμου για να έχουμε μία πλήρη εικόνα. Λείπουν σημαντικοί σχολιαστές όπως η αγαπητή μας Effie και η Virgi among others!!!

hylap-vn είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Antilamogio είπε...

@Εμπεδότιμος & Εμπεδιώτες:

Το ξέρω ότι μερικές φορές γίνεται κουραστικό, αλλά θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για το Ταξίδι!

Ο τρόπος που αναλύεται σε αυτό το blog η ανασκαφή της Αμφίπολης είναι κατ' εμέ υποδειγματικός! Μακράν ο καλύτερος στο διαδίκτυο!

Νιώθω σα μια ψηφίδα στο ψηφιδωτό της Αμφίπολης!!!

Καμία ερώτηση απ' αυτές πάντως δεν πρόκειται να κάνουν οι δημοσιογράφοι... Το πιο πιθανό είναι να ρωτήσουν ένα ξερό:
"Είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου;" και να φύγουν...

@vagkalf07:
Μπράβο για το μεράκι και την επιμέλεια να μαζέψεις 57 ερωτήσεις, από το υστέρημα του χρόνου σου!

vagkalf07 είπε...

@ Ερασιτέχνης

...ναι...θα μπορουσε νομιζω να ειναι και πιεση απο κατω...να βοηθησει το antilamogio αν φαινεται και σε αλλες φωτο..

@ antilamogio και σ'αυτους που εχουν γνωση περι γαιων και στατικων σωματων...

στην φωτο που εβαλες

http://tinypic.com/view.php?pic=2ccuvza&s=8#.VHYwsmdX2_8

μοιαζει να υπαρχει μια κυκλικη εσωτερικη αυλακωση και το χωμα στο εσωτερικο να ειναι λιγο πιεσμενο προς τα πανω και το κεντρο.Σα να υπηρχε κατι βαρυ με κυκλικη βαση(οχι δισκοειδη) αλλα κενο "εσωτερικα"αλλιως φανταζομαι οτι η πιεση θα ασκουνταν ομοιομορφα στο χωμα.

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 323ΠΧ είπε...

@Antilamogio

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 323ΠΧ είπε...
Β΄ρήκα ένα πολύ ωραίο άρθρο απο την εφημερίδα Το Βήμα που κάνει αναφορά στον θάνατο του Μ.Α. απο ιατρικλης απόψεως. Σας παραθέτω το λίνκ καθώς κόπιαρα το σημείο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας:

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=161908

"Από προσωπική έρευνα και με την πολύτιμη συμβολή του αείμνηστου καθηγητή της Χειρουργικής Χαράλαμπου Σμπαρούνη επάνω στα συμπτώματα της πάθησης που προκάλεσε τον θάνατο του Αλέξανδρου οδηγηθήκαμε στην πιθανότερη αιτία που τον προκάλεσε. Ξέρουμε ότι αυτά κράτησαν 14 ημέρες γιατί ο θάνατός του δεν ήταν αιφνίδιος. Ας τα παρακολουθήσουμε.

Την πρώτη ημέρα, 31 Μαΐου (15 Δαισίου) 323 π.X., ύστερα από βαρύ φαγητό και οινοποσία, αισθάνθηκε έντονο πόνο στην κοιλιά και στον θώρακα, που τον ακολούθησε εμετός, ρίγος και πυρετός. Τη δεύτερη ημέρα αισθάνθηκε εξάντληση, που δεν τον δυσκόλεψε το βράδυ να φάει και να πιει ώσπου να μεθύσει. Ο πόνος στην κοιλιά συνεχίστηκε με αντανάκλαση στον ώμο. Ο πυρετός και το ρίγος εξακολούθησαν. Την τρίτη ημέρα ο πυρετός παρέμεινε υψηλός και συνοδεύτηκε από ιδρώτα, ρίγος και σωματική κατάπτωση. Την τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη ημέρα η κατάσταση επιδεινώθηκε και, άρρωστος, δεν είχε καλή επικοινωνία. Την όγδοη έφτασε σε προκωματώδη κατάσταση που κράτησε ως τη δωδεκάτη ημέρα. Παρ' όλα αυτά όρισε διάδοχός του να είναι ο «κράτιστος». Τη δέκατη τρίτη ημέρα η αναπνοή του δυσχεραίνεται και η όψη του παίρνει το χαρακτηριστικό περιτονιδικό προσωπείο, το «ιπποκράτειο προσωπείο», όπως χαρακτηριστικά λέγεται στην Ιατρική, γιατί πρώτος το περιέγραψε ο πατέρας της Ιατρικής. Τη δέκατη τέταρτη ημέρα, 13 Ιουνίου, πέθανε.

H συμπτωματολογία της πάθησης του βασιλιά της Μακεδονίας, με τα σημερινά δεδομένα της ιατρικής επιστήμης, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πέθανε από χολολιθίαση, η οποία του προκαλούσε συχνές κρίσεις.

Είναι γνωστό ότι η χολολιθίαση οδηγεί σε οξεία πυώδη ή σηπτική χολοκυστίτιδα και χολαγγειίτιδα και σε οξεία νεκρωτική ή σηπτική παγκρεατίτιδα. Ετσι γίνεται φανερό ότι αυτή πρέπει να οδήγησε στον θάνατο τον Μέγα Αλέξανδρο γιατί της αρρώστιας προηγήθηκε βαρύ γεύμα και κατάχρηση οινοπνεύματος και γιατί η εξέλιξή της είχε την τυπική εικόνα της οξείας παγκρεατίτιδας, δηλαδή διαξιφιστικό πόνο στην κοιλιά με αντανάκλαση στον θώρακα, συνοδευόμενο από εμετό, από ρίγος και πυρετό, κολλώδεις ιδρώτες, ωχρότητα, συγχυτική κατάσταση, παραλήρημα και «ιπποκράτειο προσωπείο». Στη ληξιαρχική πράξη θανάτου θα μπορούσαμε σήμερα να αναφέρουμε ως αιτία: οξεία παγκρεατίτιδα."
23 Νοεμβρίου 2014 - 1:48 μ.μ.


Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014
Από τι πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος;

http://amfipolinews.blogspot.gr/2014/11/blog-post_595.html

ΚΑΛΑ!!! ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ. ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ!!!!

kiki είπε...

@Ερασιτέχνη
για να σε βοηθήσω και λίγο παραπάνω σου παραθέτω κάποια απο τα παλια ποστ
virgi είπε...
Καλημέρα.
Πηγές:
1)Δεινοκράτης: «Ἐγώ» εἶπε «ἔχω σκεφτεῖ, βασιλιά, νὰ ἐμπι¬στευθῶ τὴν ὁμοιότητα τοῦ σώματός σου ******σὲ ὕλη ἄφθαρτη καὶ ζωντανὴ ποὺ νὰ ἔχει θεμέλια αἰώνια καὶ βάρος ἀκίνητο καὶ ἀπαρασάλευτο.****** Δηλαδὴ τὸ ὄρος Ἄθως τῆς Θράκης, ἐκεῖ ὅπου ἔχει τὸ μεγαλύτερο ὄγκο του καὶ ὑψώνεται περιφανέστατος καὶ ἔχει ὕψος καὶ πλάτη συμμετρικὰ καὶ βραχώδεις ἐκτάσεις καὶ συναρμογὲς καὶ διαστήματα μὲ κάποια μορφή. Ὁ Ἄθως αὐτός εἶναι δυνατὸν μὲ τὴν τέχνη νὰ κατεργαστῇ καὶ νὰ μετασχηματιστῂ ὧστε νὰ ὀνομάζεται ἀνδριάντας τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ νὰ εἶναι ἀληθινὸς ἀνδριάντας αὐτοῦ, ποὺ μὲ τὰ πόδια του θὰ ἐγγίζῃ τὴ θάλασσα, μὲ τὸ ἕνα χέρι θὰ ἀγκαλιάζῃ καὶ θὰ ὑποβαστάζῃ πόλη ἰκανὴ νὰ περιλάβῃ 10.000 κατοίκους. Μὲ τὸ δεξί χέρι κρατῶντας φιάλη νὰ χύνῃ ἀπὸ αὐτὴ σπονδὲς πρὸς τιμὴ τῶν θε¬ῶν ὁλόκληρο ποταμὸ ποὺ θὰ ρέῃ ἀκατάπαυστα καὶ θὰ ἐκβάλλῃ στὴ θάλασσα. ******Τὰ χρυσὰ καὶ χαλκὰ καὶ τὰ ἐλεφάντινα καὶ τὰ ξύλινα καὶ τὰ ἔγχρωμα ἔργα, ὅλες τὶς μικρὲς καὶ ἀγοραστὲς εἰκόνες ποὺ τὶς κλέβουν ἄς τὶς ἀφήσουμε».
2) Μαυρογιάννης : Ο τάφος πιθανόν ανήκει στον Ηφαιστίωνα και επιπλέον για τα χτεσινά. http://www.zougla.gr/greece/article/periplekete-to-mistirio όπως παρέθεσε και παραπάνω η Νιόβη Β.
2)Ευγενία Κούκουρα: Μπορεί και η καλύτερη γνώστης της ιστορίας και μυθολογίας της Ελλάδας με διαφορά από τον επόμενο. Η Ευγενία Κούκουρα (επίσημη διερμηνέας και ξεναγός του Ελληνικού κράτους) κάνει ανάλυση πάνω στην Ομήρου Ιλιάδα : http://www.youtube.com/watch?v=oUiX9kUIBU4 .Σε ένα σημείο λέει: όπου είναι θαμμένος ο Ηφαιστίωνας είναι και ο Αλέξανδρος. Όπου είναι θαμμένος ο Αλέξανδρος είναι ο Ηφαιστίωνας.
3)Παλιαδέλη : Θεωρεί ότι η απόθεση αυτή αποτελεί πράξη εναγισμού, κάθαρσης, για τυχόν βεβήλωση/σύληση που είχε συμβεί
4) Εμπεδότιμος.Από τους καλύτερους μελετητές της ΟΡΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.
ο Τάφος της Αμφίπολης ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ να είναι ο Τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ-Ο ΤΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΛΗΤΟΣ-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ
29 Οκτωβρίου 2014 - 9:26 π.μ.
Axis Mundi είπε...
@Virgi, καταπληκτικό και εύστοχο! Οι πηγές λένε πολλά!
29 Οκτωβρίου 2014 - 9:42 π.μ.
PAIANAS είπε...
@virgi δεν καταλαβαίνω την 1η πηγή σου...τι σχέση έχει ο αδριάντας που ήθελε να σκαλίσει ο Δεινοκράτης, ώστε να φαίνεται από τη θάλασσα, μ'αυτό που συζητάμε
Δεν καταλαβαίνω ακόμη, αυτός που εναπόθεσε τα κομμάτια των φτερών η το κεφάλι από τη σφίγγα (και το λαιμό της 2ης που λένε ότι βρήκαν), αν δεν προηγήθηκε σύλησις, γιατί να μην είναι ολόκληρα (τα φτερά είναι σε κομμάτια).
Δεν δικαιολογείται κατά τη γνώμη μου να τα κάνεις κομμάτια και να είναι μέρος τελετουργικού.
Θα ήταν πιο λογικό να ήταν όλο το φτερό ενιαίο.
29 Οκτωβρίου 2014 - 11:25 π.μ.

kiki είπε...

συνέχεια
virgi είπε...
@paianas
ΔΕς αυτά που είναι ανάμεσα στα αστεράκια και προσπάθησε να μπεις στον τρόπο σκέψης του.
Τι θεωρούσε σημαντικό και τι όχι όταν πρόκειται για την κατασκευή που θα ήταν αφιερωμένη στον Αλέξανδρο.
Δες επίσης τι σημασία δίνει στο στην ύπαρξη νερού στο μνημείο που ήθελε να κατασκευάσει.
Ξέρεις φαντάζομαι τι σημαίνει απωθημένο.Ιδίως για έναν αρχιτέκτονα.
Αυτός σε όλη του την ζωή αναζητούσε να κάνει κάτι για τον Αλέξανδρο.Το έκανε με την κατασκευή αυτη.Με την κατασκευή του τάφου του.Δες τις συμμετρίες για τις οποίες μιλάει.Που θα τοποθετούσε τον τάφο του Αλέξανδρου σε σχέση με τον τύμβο?
Αυτή η ομολογία του Δεινοκράτη. Λέει τα πάντα για την χωροθέτηση .
Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση.
Διάβασε με καθαρό μυαλό. Αποκρυπτογράφησε και θα βρεις μόνος σου τις απαντήσεις στο ερώτημά σου.
29 Οκτωβρίου 2014 - 12:03 μ.μ.
Ερασιτέχνης είπε...
@virgi
Τώρα διάβασα τα σχόλιά σου.. δε θα το πιστέψεις αλλά από το πρωί ασχολούμαι ακριβώς με το ίδιο θέμα! Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τις περιγραφές των σχεδίων του Δεινοκράτη και όχι μόνο(Μνημείο Αλεξάνδρου, νεκρική πυρά , αρμάμαξα)....Πάντως και χωροταξικά δεν έχει απομακρυνθεί και πολύ. Και τα δύο "βλέπουν" κατά κάποιο τρόπο στο Στρυμονικό κόλπο.
Ο Δεινοκράτης έχει την αξιοζήλευτη ΤΥΧΗ ( ή ΑΤΥΧΙΑ?) να είναι ο αρχιτέκτονας που θα μείνει στην ΙΣΤΟΡΙΑ ως ο κατασκευαστής του τάφου του ΜΑ. Το φορτίο είναι πολύ βαρύ:
Θα πρέπει να σχεδιάσει και να κατασκευάσει κάτι αντάξιο του ΜΑ , που θα αντικατοπτρίζει το ΜΕΓΑΛΕΙΟ του ανδρός και ταυτόχρονα να είναι ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟ και ΜΥΣΤΙΚΟ. Κανείς δε θα πρέπει να μάθει γι αυτό. Ας αναλογιστούμε λίγο την ανθρώπινη πλευρά του καλλιτέχνη. Είναι θεμιτό και ανθρώπινο να θέλει να διαλαλήσει στα πέρατα του κόσμου το δημιούργημά του. Να «κλέψει» και αυτός λίγο από τη δόξα του ΜΑ. Αλλά δεν μπορεί.
Άραγε άντεξε μέχρι τέλους το φορτίο αυτό?
ΥΓ.Και κάτι που ίσως φανεί άσχετο με τα παραπάνω……. Οι πέτρες (πωρόλιθοι?) που είναι εσωτερικά της μαρμάρινης επένδυσης της περιμέτρου, θα μπορούσαν να έχουν προέλθει από "γκρέμισμα των τειχών" της Αμφίπολης? Πάντως σε φωτογραφίες που βρήκα το «μοτίβο» της μαρμάρινης επένδυσης είναι παρόμοιο με των τειχών της Αμφίπολης.
29 Οκτωβρίου 2014 - 3:30 μ.μ.
Konstantinos Kairis είπε...
@virgi
Κυριολεκτικά με αντιγραφείς στην εμμονή του Δεινοκρατη κυρίως ως προς την λάξευση του βράχου.τα αναφέρω στο post μου στις 24/9 Εννοειται οτι ταυτιζόμαστε.Τωρα πλέον ειμαςτε και ομονοούντες και για Ηφαιστιωνα.Νομιζω οτι θα επιβεβαιωθούμε.τολμω ,με πολυ φόβο ομως, να μιλήσω για δίδυμο με Αλεξ ως δεύτερη πιθανότητα
29 Οκτωβρίου 2014 - 5:30 μ.μ.
virgi είπε...
@Εμπεδότιμε
και όλοι όσοι ενδιαφέρονται.
Ακούστε την διήγηση για τον χρησμούς τα σημάδια και την εξήγησή τους από τον Χαλδαίο μάντη Βελεφάντη στον Αλέξανδρο.
Ετσι ίσως μας βοηθήσει να εξηγήσουμε τον διαμελισμό των σφιγγών.
Σημείωση ότι οι μόνες σφίγγες που ξέρω να έχουν κορόνα η κάτι στο κεφάλι όπως οι δικές μας είναι από Μεσοποταμία.
29 Οκτωβρίου 2014 - 6:54 μ.μ.
http://empedotimos.blogspot.gr/2014/10/blog-post_28.html
Περιπλέκεται το μυστήριο
www.zougla.gr

Antilamogio είπε...

@vagkalf07:
Στη φωτογραφία που επισημαίνεις (σπουδαία, μιας και είναι από τις λίγες που δείχνει σε τομή την επίχωση) όντως στο κέντρο μοιάζει να υπήρχε μεγαλύτερη πίεση... Ή να ξεκίνησε η επίχωση του χώρου με ρίψη μεγάλου όγκου χώματος πρώτα ΣΤΗ ΜΕΣΗ του χώρου (πάνω από το κατεστραμμένο τμήμα του ψηφιδωτού δλδ).

Δεν ξέρω τι αξία έχει να ξεκίνησε η επίχωση από τη μέση του χώρου..

oryktosploutos είπε...

http://taxalia.blogspot.gr/2014/11/57.html

Οι ερωτήσεις ταξιδεύουν ...

Νιόβη Β. είπε...

@ kiki
ναι μπραβο, αυτο ακριβως εννοουσα, ειναι μια απ τις πολλες συζητησεις πανω στο θεμα, φυσικα και να τα ξανασυζηταμε και να τα επαναφερουμε αλλα ας εχουμε στο μυαλο μας οτι ειναι ιδεες αλλων. ;)

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 323ΠΧ είπε...

@ oryktosploutos
Τουλάχιστον αναφέρουν την πηγή!! Όχι σαν κατι άλλους amphipolisnews.blogspot.gr!!!!

Pilex είπε...

Καλημέρα σε όλους.
Οι ερωτήσεις είναι πολύ καλές, πολλές και περιλαμβάνουν σχεδόν όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στο blog.
Πιστεύω ότι η κα Περιστέρη το Σάββατο, θα παραθέσει όλα τα στοιχεία που έχει βρει έως σήμερα και θα προσπαθήσει να τα συνδέσει μεταξύ τους. Έτσι σίγουρα θα απαντήσει σε πολλές από τις ερωτήσεις αυτές, αλλά κατά τη γνώμη μου θα δημιουργηθούν πολλές νέες απορίες.
Υπάρχουν μεγάλα θέματα που εκκρεμούν, όπως η εξέταση του σκελετού και το νέο σκανάρισμα του τύμβου.
Δεν πιστεύω σε συνωμοσίες, ότι θα την φρενάρουν από την πλευρά του υπουργείου, όπως και ότι κάποιοι κύκλοι δε θέλουν να μάθουμε αν είναι θαμμένος εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν θα έδιναν τόσα χρήματα για να το κρύψουν μετά. Τόσα χρόνια ελάχιστοι ήξεραν ότι στην Αμφίπολη υπήρχε κάτι μεγάλο. Θα το άφηναν θαμμένο. Τι θα έκαναν οι αρχαιολόγοι, θα το έψαχναν μόνοι τους;
Επίσης έχω βαρεθεί να ακούω ότι την Ελλάδα δεν την αφήνουν να σηκώσει κεφάλι. Πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι για τις αποτυχίες μας και εμείς ποτέ.
Για μένα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η κα Περιστέρη, περίμενε χρόνια να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, έπεισε με κάποιο τρόπο τον πρωθυπουργό να τη βοηθήσει και κατάφερε να φέρει στην επιφάνεια σπουδαία ευρήματα. Το Σάββατο λοιπόν, θα προσπαθήσει να κάνει πάταγο, παρουσιάζοντας όλα εκείνα που μπορεί να χρησιμοποιήσει σήμερα και βάζοντας ολόκληρο τον κόσμο σε αναταραχή. Αν δε το κάνει, τότε για μένα σημαίνει ότι δυστυχώς δεν βρήκε επαρκή στοιχεία και όχι ότι δεν την αφήνουν να τα πει. Σίγουρα αν τα νέα δεν είναι καλά θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ, αλλά ήδη είμαι πολύ ευχαριστημένος, διότι με αφορμή το γεγονός της ανασκαφής και του βήματος που μας έδωσε ο Εμπεδότιμος, ανακάλυψα μία ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων που σκέφτονται θετικά, με λογική, με δημιουργική φαντασία, που κοπιάζουν, βάζουν το μυαλό τους να σκεφτεί, έχουν αφάνταστη όρεξη να προσφέρουν, συνεργάζονται και γίνονται τελικώς μία ομάδα αγαπημένη έτοιμη για σπουδαία αποτελέσματα.
Ευχαριστώ όλους σας πάρα πολύ, γιατί με είχατε (και πιστεύω και στο μέλλον θα με έχετε) εδώ και 3 μήνες κολλημένο στην οθόνη μου, να μην πηγαίνω κάθε βράδυ για ύπνο αν δεν διαβάσω όλα τα σχόλια σας. Θα ήθελα να σας γνωρίσω και από κοντά αν δοθεί η ευκαιρία (εύχομαι έξω από τον τύμβο)και πιστεύω ότι αν δρούμε έτσι και στην υπόλοιπη ζωή μας (εργασία, οικογένεια, κ.α.)η Ελλάδα μας δε θα χρειάζεται ξένους σωτήρες, δεν θα χρειάζεται καν να σωθεί.
Ευχαριστώ.

vagkalf07 είπε...

@ antilamogio και σ'αυτους που εχουν γνωση περι γαιων και στατικων σωματων...

στην φωτο που εβαλες

http://tinypic.com/view.php?pic=2ccuvza&s=8#.VHYwsmdX2_8

μοιαζει να υπαρχει μια κυκλικη εσωτερικη αυλακωση και το χωμα στο εσωτερικο να ειναι λιγο πιεσμενο προς τα πανω και το κεντρο.Σα να υπηρχε κατι βαρυ με κυκλικη βαση(οχι δισκοειδη) αλλα κενο "εσωτερικα"αλλιως φανταζομαι οτι η πιεση θα ασκουνταν ομοιομορφα στο χωμα.antilamogio μιλαω για το ανοιγμα στο ψηφιδωτο...για δες το ξανα λοιπον...

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 323ΠΧ είπε...

@Pilex
Και εγώ εύχομαι να βρεθούμε όλοι μαζί και να γνωριστούμε μετά απο τις αποκαλύψεις του Τύμβου Καστά. Θα ήταν μία εξαιρετική εμπειρία!!!!! Once in a lifetime!!!!

Ανώνυμος είπε...

@Kiki
Την θυμάμαι παρά πολυ καλά αυτή τη συνομιλία με τη virgi!!
Το έχω ξαναπεί άλλωστε ότι συμπλέουμε....
Αυτο που θέλω να πω με το παραπάνω ποστ μου ( προσέξτε λίγο τα κεφαλαία γράμματα) είναι εγώ πλέον έχω πειστεί ότι αυτή είναι η περιγραφή της τοποθεσίας του τάφου.
ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΟΥ( ζωγραφισμένα επιστύλια)
ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΕΡΑ( έδραση του θαλάμου)
ΒΑΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΟ( επίχωση)
Κλπ

vagkalf07 είπε...

@ Pilex

απο τον μαρτιο που περασε στο ετησιο αρχαιολογικο συνεδριο στην θεσσαλονικη δεν παρουσιασε (εκτος βεβαια απο τον περιβολο που ειχε τοτε φανερωθει πληρης) ΟΥΤΕ ΕΝΑ χειροπιαστο στοιχειο που ειχε να κανει με χρονολογηση και τον κατασκευαστη του μνημειου,οπως και με την θεση του λεοντα στον τυμβο.Δεν λεω οτι δεν εχει,λεω οτι δεν τα παρουσιασε.Δεν ειμαι αισιδοξος οτι θα τα παρουσιασει τωρα.

drosulitis drosulitis είπε...

Καλησπέρα σε όλους. Παρακολουθώ το ιστολόγιο από το καλοκαίρι και ομολογώ ότι έχω μάθει πολλά έως τώρα χάρη στον empedotimo και τα σχόλια όλων. Αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν ότι ο Αριστοτέλης δίδασκε στους μαθητές του το μάθημα της … λογικής !!! Ψάχνοντας στο διαδύκτιο βρήκα ότι από το 2000 διδάσκεται σαν μάθημα επιλογής στην Γ τάξη Λυκείου. Σωστό θα ήταν κατά την γνώμη μου, να διδασκόταν σαν βασικό μάθημα πολλά χρόνια πριν. Παρακολουθώντας το ιστολόγιο έχω την εντύπωση ότι βρίσκομαι σε αίθουσα διδασκαλίας με δάσκαλο τον Εμπεδότιμο να μας διδάσκει το μάθημα αυτό.
Πολλά έχουν γραφεί αν ο τάφος έχει συληθεί. Αν έχει συληθεί πότε;; Αν έχει συληθεί από τυμβωρύχους τα πρώτα χρόνια λογικό είναι να έχουν πάρει μόνο όσα πράγματα είχαν αξία την εποχή εκείνη δηλαδή χρυσό μέταλλα κλπ Σίγουρα δεν θα έπαιρναν αντικείμενα που δεν είχαν αξία την εποχή εκείνη. Αν έχει συληθεί πρόσφατα από αρχαιοκάπηλους λογικό επίσης είναι να μην έχουν αφήσει τίποτα όρθιο !!!
Είμαι σίγουρος ότι η ανασκαφική ομάδα γνωρίζει αν έχει συληθεί από τυμβωρύχους τουλάχιστον από την ανακάλυψη της εισόδου. Στην εποχή μας οι πιο σύγχρονοι ανιχνευτές μετάλλου μπορούν να προσδιορίσουν βάθος, είδος μετάλλου και ποσότητα. Βάση ΛΟΓΙΚΗΣ λοιπόν αυτό θα ήταν το πρώτο που θα έκαναν. Με την δική μου λογική συμπέρανα ότι για να καλέσουν τον πρωθυπουργό και να γίνει αυτή η παρουσίαση και να δηλώνει με σιγουριά η κ. Περιστέρη ότι ο τάφος είναι ασύλητος σίγουρα είχαν ανιχνεύσει ποσότητες χρυσού και μάλιστα μεγάλες. Μην ξεχνάμε ότι όταν πήγε εκεί ο Πρωθυπουργός είχαν ανακαλυφθεί μόνο οι σφίγγες.
Αν δεν είχαν ανιχνεύσει ποσότητες χρυσού τότε πάλι σύμφωνα με την δική μου λογική θα είχαν βρει κάποιο στοιχείο που θα συνέδεε τον τάφο με μέλη της οικογένειας του Αλεξάνδρου ή με τον ίδιο ή με τον Ηφαιστίωνα.
Κατά την γνώμη μου η πρώτη ερώτηση που θα έπρεπε να γίνει στην κ. Περιστέρη είναι εάν έχει γίνει σκανάρισμα του λόφου με σύγχρονο ανιχνευτή μετάλλου. Και αν όχι γιατί;;;; Τόσο απλό.
Παρακαλώ τον κ. Kairis να μας ενημερώνει συχνότερα.

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 323ΠΧ είπε...

@ampipolisnews.blogspot.gr

Δεν είναι κακό να αναφέρετε από πού πήρατε την ιδέα για το άρθρο σας πάνω για τον θάνατο του Μ.Α. Εάν αισθάνεστε κομμάτι της προσπάθειας που κάνουν οι φίλοι του ιστολόγιου Empedotimos παρακαλώ να σεβαστείτε τον κόπο τους!!!

Ευχαριστώ

vagkalf07 είπε...

@ Pilex ..εννοειται οτι θα βρεθουμε!!

vagkalf07 είπε...

@ drosulitis drosulitis

επικοινωνησε μαζι μου στο vagkalf07@gmail.com

και καλως ορισες !!

Axis Mundi είπε...

@kiki @Ερασιτέχνη

Πράγματι όλα αυτά έχουν ειπωθεί και μάλιστα με πλήρη ανάλυση εδώ και καιρό από την Virgi.

Μάλιστα είχε γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ στο μπλόγκ γιατί η ανακάλυψη της ήταν και από τις πιο σημαντικές!

@Virgi, αν διαβάζεις, επαναλαμβάνω τα συγχαρητήρια μου για την συγκεκριμένη αλλά και για όλες τις σπουδαίες έρευνες που έχεις κάνει!

Antilamogio είπε...

@vagkalf07:
Νόμιζα ότι αναφερόσουν στην τομή της επίχωσης..

Στο κατεστραμμένο τμήμα του ψηφιδωτού:
http://i59.tinypic.com/e6pu1x.jpg

...εγώ προσωπικά "βλέπω" κάτι τέτοιο:
http://i58.tinypic.com/ofbyix.jpg

http://i61.tinypic.com/jt9h8w.jpg

Πιστεύω δε, ως Εμπεδοτικός που έγινα, ότι το τμήμα αυτό αφαιρέθηκε από το ψηφιδωτό και διασκορπίστηκε στο νεκρικό θάλαμο ως τμήμα ενός τελετουργικού!

!!

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
Καταλαβαίνω ότι μπορεί να γίνομαι κουραστική και σας ζητώ συγνωμή .
Αλλά δε θα σταματήσω να το φωνάζω ότι είναι ΟΛΑ ξεκάθαρα γραμμένα.
Γιατί αρνείστε να το δείτε?
Που θα μου πάει θα σας πείσω!!
Ακόμα κα τι είναι στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ και τι στη ΔΕΞΙΑ πλευρά λέει....
Για να μη σας πω και για την τελευτάια παράγραφο όπου μας λέει ότι δεν μιλάει για τον Άθω Χαλικιδικής....
Πες και εσύ κατί βρε virgi !!!

Κι αν δε τα καταφέρω τώρα.....θα σας πείσω όταν συναντηθούμε!!!

Καλό σας βράδυ

Antilamogio είπε...

@Ερασιτέχνης:

"Περσικοί τροχοί" ξέρεις τι άλλο ήταν;

Δες εδώ:
http://base.d-p-h.info/en/fiches/dph/fiche-dph-7866.html
http://i60.tinypic.com/2u9sk7c.jpg

Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαδίζει με την υπόθεσή σου, αλλά μιας και αμφισβητείς κάθε λέξη, λάβε το κι αυτό υπόψιν σου, αν το κρίνεις σκόπιμο.

vagkalf07 είπε...

@ Antilamogio...

empeδιζεις οντως ..χααχαχ...υπαρχει ρε συ στην φωτο στον κατεστραμμενο τοιχο ενα "φουσκωμα" να στο πω στο κεντρο...απο φωτογραφια που θα εχει παρθει απο πανω δεν νομιζω να φαινεται ,για ψαξου...μηπως φαινεται και σε καμμια αλλη...σ'αυτην που εβαλες φαινεται..και που'σαι...σε λιγες μερες θα ανεβει ο ανταγωνισμος...ερχεται αμερικανικη βοηθεια στην αναλυση των φωτογραφιων..

Axis Mundi είπε...

Εγώ νομίζω πως βιώνω στιγμές Deja-vu πάντως!

@Ερασιτέχνη, Δεν αμφιβάλει κανείς με την σημαντικότητα του συγκεκριμένου γραπτού. Απλώς, και χωρίς να θέλω να σου κόψω τον ενθουσιασμό, πρέπει να ξέρεις πως έχουμε ήδη ενθουσιαστεί με τα γραπτά αυτά από τότε που το ανακάλυψε η Virgi.

Και να προσθέσω πως εγώ τουλάχιστον παραμένω ενθουσιασμένος :)

Υποθέτω άρχισες να επισκέπτεσαι το blog σχετικά πρόσφατα και ίσως γι αυτό να μην το ήξερες;

Δεν πειράζει, χαίρομαι που ενθουσιάζεσαι κι εσύ μαζί μας

Νιόβη Β. είπε...

@ Ερασιτεχνης
Δεν αρνουμαστε να τα δουμε ουτε χρειαζεται να μας πεισεις, ξαναδιαβασε αυτο που ειπαμε πριν λιγο 2-3 ατομα οτι αυτα που αναφερεις τα εχουμε αναλυσει εδω και καιρο. :)

art ant είπε...

@ kiki

Οφείλω, μια υπόκληση &...

@ virgi

Τα σχόλια είναι ...χιονοστιβάδα, πλέον & η μνήμη μας απεδείχθη όχι & τόσο καλή.
Αν & δεν ήμουν παρούσα τότε στο ιστολόγιο, τώρα, που παρέθεσες τον συγκεκριμένο διάλογο, θυμήθηκα, ότι τον είχα διαβάσει.
Καλά έκανες, που μας το θύμησες, για να αποδίδονται τα ...του Καίσαρος τω Καίσαρη σ` αυτή την ΩΡΑΙΑ σκυταλοδρομία, όπου όλοι λαμβάνουμε μέρος.

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
Βρε παιδιά προς Θεού δεν διεκδικώ την πατρότητα της ιδέας!!!
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Ερώτημα 1 της λίστας έχει απαντηθεί και δε χρειάζεται να το ρωτήσουμε.

Συγνώμη για την παρανόηση

Βασιλική Σιάπκα είπε...

http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/96-14.pdf

ένα ενδιαφέρον άρθρο επίσης για το Παγγαίο και την μεταλλωρυχία του στο περιοδικό αρχαίολογία

virgi είπε...

@Ερασιτέχνης

Είδες πως σε προστάτεψαν τα μέλη του μπλοκ με τις συμβουλές τους για τα πνευματικά δικαιώματά πάνω στην εργασία σου.
Εγώ όμως δεν προστατεύτηκα από σένα.
Όταν ξανά χρησιμοποιήσεις ιδέες και προσεγγίσεις δικές μου αλλά και άλλων καλά είναι να το αναφέρεις, γιατί όπως κατάλαβες εύκολα μπορείς να μετατραπείς σε κλέφτη ιδεών και δεν είναι ωραίο.
Αυτό κράτα από μένα: "Μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να κάνουν οι άλλοι σε σένα."


Σε αυτό το μπλοκ έχει γίνει πολύ δουλειά από όλους και από σένα.
Το ανέφερε και ο George πριν κάποιες μέρες αλλά μάλλον δεν έτυχε προσοχής πιθανόν γιατί το κείμενό του ήταν στα αγγλικά.Το θυμίζω :Μας κλέβουν οι ξένοι να κλεβόμαστε και μεταξύ μας?

@Κική
@Νιοβη
@axis Mudi
@art ant Σας ευχαριστώ για το ήθος σας.

Konstantinos Kairis είπε...

@drosoulitis,
Καλως ηρθες,
Λογω της ευγενους ανακωχης,τα οπλα εσιγησαν,ευρησκονται δε σε φαση συντηρησεως και εφοδιασμου τους.Επειδη η λογικη σου
κινειται προς την σωστη κατευθυνση θα διαπιστωνεις οτι η ερευνα με αφορμη τον τυμβο συνεχιζεται ακαθεκτη, με εμφανιση και ευεργετων -μεγαλοσχημονων στο προσκηνιο και αφελων αποκαλυψεων-συνεντευξεων για τα τεκταινωμενα περιξ αυτου.
Τα οπλα θα βαλλουν αναλογα με την δημοσιοποιηση η οχι της νεας ενδοσκοπησης που ηδη πραγματοποιηθηκε...

hylap-vn είπε...


Δύο μέρες πριν τις ιστορικές ανακοινώσεις της Περιστέρη σας ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩ που βρήκε τις επιγραφές!!!

Πλάκα κάνω, αλλά θα το εκτιμούσα αν ρίχνατε μία ματιά στην παρακάτω φωτο και μου λέγατε τι ποσοστό δίνετε να έχουν επιγραφές αυτές οι πλάκες.
Εγώ δίνω 95%. Εσείς?

http://4.bp.blogspot.com/-HJ32m9CSuLU/VHZtmvh60NI/AAAAAAAABDk/_A7nBHx-Kb0/s1600/epigrafes.jpg

Αυτό είναι ένα καρέ από το 2:14 του βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=gYE0mQJ_ISU

vagkalf07 είπε...

@ hylap-vn

μυριζουν...οπως εχω ξαναπει μακαρι να εχει βρει και μακαρι να τις βρηκε στον περιβολο...και οχι μεσα...

Konstantinos Kairis είπε...

Κατα βαση σε ενα ιστολογιο με 3.000 αναλυσεις
Μηνιαιως ,σιγουρα ολα τα θεματα ,ειδικα αυτα που προερχονται απο τις ιδιες ελαχιστες ιστορικες πηγες θα επανερχονται η θα επαναλαμβανονται.Μεσα απο τις επαναληψεις ομως δεν αποκλειεται να αποκαλυφθει κατι αναπαντεχο.
Δεν παυουν ομως να ειναι επαναληψεις....

bill είπε...

Καλήμερα και από εμένα στην παρέα.

Έκανα μια δική μου επεξεργασία στην φωτογραφία από τον τάφο και εάν δεν κάνω λάθος ββλέπω το γραμμα Α.

http://tinypic.com/r/2ijm0iv/8

bill είπε...

Και άλλη μια με μεγαλύτερη ανάλυση!

http://tinypic.com/r/2uepp5g/8

Kapa Mi είπε...

@προς κορίτσια

Αν δεν επιβεβαιωθούν τα σενάρια φαντασίας που κάνετε, τι θα τα κάνετε τα Copy Rights βρε κορίτσια;
Κυριακή κοντή γιορτή, είναι τόσο δύσκολο να περιμένετε τα αποτελέσματα της ανασκαφής πρίν αρχίσετε να φουσκώνετε από περηφάνια για τα σενάρια φαντασίας που κάνετε;
Είστε λίγο αστείες.

nikos είπε...

@antilamogio Κοίταξα με προσοχή τις φωτογραφίες που επισύναψες: http://i61.tinypic.com/jt9h8w.jpg

Ομολογώ ότι το σχέδιο είναι ευφάνταστο και θα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό αν ισχύει. Η λογική μου λεεί όμως ότι το παπούτσι που έχεις επισημάνει δεν είναι παρά τα γεννητικά όργανα (κοινώς μπάλες του αλόγου), το ύψος του πιτσιρικά για να χωράει δίπλα στο λαιμό του αλόγου χωρίς να προεξέχει θα πρέπει να είναι πολύ πιο μικρό και το πόδι ανατομικά θα ήταν δύσκολο να φτάσει ώς τα αχαμνά του αλόγου (λόγω ύψους.

Για παράδειγμα δές εδώ: http://www.google.com/search?q=kid+riding+a+horse&espv=2&biw=1440&bih=735&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pq12VMqPNNHlsAT2zIHQDg&ved=0CB0QsAQ#imgdii=_

Όπότε πιστέυω ότι το σχέδιο δεν ευσταθεί στην παρούσα μορφή.

Στο κέντρο ωστώσο θα μπορούσε να έχουμε κάποια έκπληξη πάνω στο άλογο. Αναμένουμε...

Νιόβη Β. είπε...

@ Kapa mi

προτου αρχισουμε τους χαρακτηρισμους τυπου αστειες και φαντασιοπληκτες καλο θα ηταν να δεις οτι σε αυτο το μπλοκ εκφραζουμε ελευθερα τις ιδεες μας σε τετοια θεματα που προφανως εσυ περιφρονεις χωρις να ειρωνευομαστε τους υπολοιπους χρησιμοποιωντας τετοιοι ειδους χαρακτηρισμους. Οσοι δεν σεβονται την γνωμη των αλλων απλα δειχνουν το επιπεδο τους.
Η συμβολικη γλωσσα υπαρχει απο τους προγονους μας, αλλοι την καταλαβαινουν κι αλλοι οχι. Ολοκληρη η αρχαια φιλοσοφια στηριχτηκε στο μυθο, αλλοι καταλαβαινουν τη συμβολικη γλωσσα και τους μυθους και προσπαθουν να τους προσεγγισουν κι αλλοι οχι.
Θεωρω τον χαρακτηρισμο σου ως αστειες ιδιαιτερα αστοχο και ατυχες. Δεν διεκδικει κανεις δικαιωση με τις επικειμενες ανακονωσεις.

nikos είπε...

Να πώ συγχαρητήρια σε όλους για τις ερωτήσεις που θέσατε, τα σχόλια και το ενδιαφέρον των μελών του blog του Εμπεδότιμου.

Πιστεύω ότι αν είμουν στην θέση της κα. Περιστερής και έβλεπα όλες αυτές τις ερωτήσεις, θα έτρεχε ένα δάκρυ απελπισίας στο δεξί μάγουλο.

Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες που προτείναν σύμπτηξη των ερωτήσεων και επιλογή αυτών που καλύπτουν το πλήρες εύρως θεμάτων (γύρω στις 10 ίσως και λιγότερες). Επίσης η ταξινόμηση με βάση την σημαντικότητα ίσως να είναι εξίσου χρήσιμη...

Σερραίος είπε...

Περιστέρη (17 Οκτ 2012):
"Αυτοί εδώ είναι ορθοστάτες. Και βρήκαμε κομμάτι και από την επίστεψη, φανταστείτε δηλ. μέχρι εδώ, αυτό έχει και μια κλίση από μέσα..αυτό (εννοεί και δείχνει τον περίβολο) ΦΑΙΝΟΤΑΝ...σε 500 μέτρα...φαινόταν αυτό το μαρμάρινο γύρω-γύρω...από, δε, την τοιχοδομία του και όλα αυτά (ποιά άραγε είναι τα όλα αυτά;)έχουμε τα στοιχεία ότι ανήκει στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα...είμαστε δηλαδή..(εδώ κόβεται η Περιστέρη από τον θεό του μοντάζ, δυστυχώς)

Το σημείο των δηλώσεών της, εδώ:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pwPK5uhePno#t=54

ΥΓ. Ολόκληρο το βίντεο έχει μπόλικα πλάνα από τον περίβολο για ενδελεχή ανάλυση από τους αξιοθαύμαστους συνεργάτες του μπλογκ..

Vegas είπε...

Μετα τα τοσα σοβαρα ερωτηματα που παρουσιαστηκαν αισθανομαι πως εχω υποχρεωση να θεσω και εγω ενα ταπεινο ερωτημα. Αν η επιχωση δεν εγινε με την ολοκληρωση του εργου και παρεμεινε σε κοινη θεα για μεγαλο χρονικο διαστημα, θα επρεπε να υπαρχει ΄΄στεγαστρο΄΄ για να προστατεψει τον ταφο απο πλημμυρες ( βροχες και χιονια ) μιας και βρισκεται σε κατωτερο επιπεδο... Βρεθηκαν τετοια ιχνη;; Η μη υπαρξη στεγαστρου μηπως βεβαιωνει πως η επιχωση εγινε αμεσως με την ολοκληρωση και αρα δεν υπαρχει συληση;;; Η προστασια του εργου απο τις καιρικες συνθηκες κατα τη διαρκεια της κατασκευης του θα μπορουσε να ειναι προχειρη και να απομακρυνθηκε. Η εισοδος ομως;;;

George Maglis είπε...

Καλημέρα.
Συγχαρητήρια στην @ερασιτέχνης και στον @vagkalf.

Ένα ερώτημα που έχει ενδιαφέρον άλλα δεν είναι κρίσιμο αφορά το ποιο είναι το λατομείο από το οποίο προείλθε ο πωρόλιθος που χρησιμοποιήθηκε στο μνημείο καθώς αυτός είναι σχεδόν τετραπλάσιος από το αντίστοιχο μάρμαρο. Θυμίζω ότι το συνολικό πάχος του περιβόλου αγγίζει το 1,5 μ. και το μεγαλύτερο μέρος του είναι από πωρόλιθο.

Άγγελος

giannis_ είπε...

@virgi
@ερασιτέχνης
@George
Αυτά που προστατεύονται είναι έργα (πρωτότυπα) τα οποία έχουν δημιουργικό ύψος, αντίληψη,οργανική σύνθεση και διαμόρφωση των επιμέρους στοιχείων, έστω και μυθοπλασίας, δεν προστατεύονται, όμως, προσεγγίσεις ή απλές ιδέες.
Δηλαδή εδώ όποιος παραθέτει ένα σχόλιο το οποίο το έχει συλλάβει ο ίδιος ή το έχει διαβάσει κάπου θα ψάξει εκατομμύρια σελίδες πριν το διατυπώσει, μήπως και τυχόν κάποιος άλλος το έχει εκφράσει;
Δηλαδή @virgi εσύ πριν από κάθε σχόλιο αναφέρεις κάποιο όνομα, που πιθανόν να έχει αναφερθεί στο ίδιο αντικείμενο που πραγματεύεσαι;
Σίγουρα προστατεύονται τα σχέδιά σου ως πρωτότυπα ή το έργο του @george, ακόμη και αυτό της @ερασιτέχνης, ως αυτοτελή έργα όχι όμως στην γενική σύλληψή τους,διότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να επαναλάβει την ιδέα, αρκεί να έχει εξατομικευμένα χαρακτηριστικά ώστε να αναχθεί σε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα!

Vangelis Karagian είπε...

Καθόμαστε τώρα και αναρωτιομαστε αν η Περιστέρη θα τα πει ολα η θα πει μονο αυτα που θα της επυτρεψουν και θα αφησουν τα υπόλοιπα αναλόγως με τις πολιτικες καταστάεις η τις εξωθεν εντολές.

Και μονο ο τροπος που αντιμετωπιζεται η Περιστερη απο το υπουργειο πολιτισμου στις συνεντευξεις τυπου είναι σαφες δειγμα για απαντηση.

Για να μιλησουμε σοβαρα. Ειναι δυνατον αν στη θεση της ηταν ο τιτανοτεραστιος Ανδρονικος, να ειχε την ιδια αντιμετωπιση απο Μενδωνη και το ορκ με το ασπρο τσουλουφι? Άλλα τα μεγεθη και αλλη η προσωπικοτητα του Ανδρονικου ο οποιος εξ αρχης θα τους εκοβε τον βηχα σε τυχον παρεμβασεις η υπονομευση.

Να μας πουν για τον σκελετο τι έχει γινει. Μεταφερθηκε νύχτα? Γιατι δεν εδωσαν μια φωτογραφια? Τα ιδια και με τα επιστυλια. Τα ιδια και με το μονογραμμα του Μεγαλου Αλεξανδρου. Καλα μα για τοσο μακακες μας εχουν να το κρυβουν με μαυρη σακουλα σκουπιδιων? Τι καραγκιοζιλικια ειναι αυτα, δεν μπορω να καταλαβω.

Αν μας πουν το Σαββατο οτι βρηκαν μονο κατι κεραμεικα κτλ ειναι 100% οτι εσκεμμενα για τους δικους τους λογους κρυβουν πραγματα.

Θα επρεπε να ειχαν βαλει 10 συνεργεια να χτενιζουν τον λόφο απο πανω μεχρι κατω τοσο καιρο.

oryktosploutos είπε...

@George Maglis 8:58πμ

Το θέμα του λατομείου μας έχει απασχολήσει, θα βρείτε σχετικές συζητήσεις στα σχόλια από τις 16 Νοεμβρίου (http://empedotimos.blogspot.gr/2014/11/29.html).

Λατομείο πωρόλιθου είναι καταγραμμένο στην περιοχή Γυμνάσιου Αμφίπολης. Αναζητούμε τη γεωλογική σύσταση του λόφου Καστά, αν υπάρχει πωρόλιθος εκεί (και ενδεχόμενο αρχαίου λατομείου).

Eβίτα είπε...

@ όλους
Αφήστε όποιον θέλει και μπορεί να πει ότι θέλει και να το τεκμηριώσει με το δικό του σκεπτικό. Η αμφισβήτηση γεννά γνώση και η φαντασία επίσης.
Κάθε πόνημα είναι σεβαστό, αξιολογείται, κρίνεται και ναι είναι πνευματική ιδιοκτησία ανεξάρτητα αν επαληθευτεί ή όχι.
Μπράβο στον κόπο όλων σας !

Petros είπε...

@ Poly Katri
@ Όλοι που ασχολούμαστε

πήρα την ελευθερία να βάλω τα σχόλια μου πάνω στην φωτογραφία έρευνα που έκανες. δυστυχώς είμαι δουλεία και δεν έχω photoshop για να μπορουσα να διατηρήσω όλα τα copyright signs.Ενα έχεις πρόβλημα πες μου να την κατεβάσω και να την βάλω αργότερα σωστα.

έχεις δίκαιο τους υπολογίσιμους τους έκανα βιαστικά και δεν είναι ακριβείας ... αλλά το ζουμί είναι το ίδιο. Απλά εάν τραβήξεις την ευθεία του τοίχου που είναι από πάνω στον Κάστα (ευθεία είναι πάντα ευθεία) (μαυρο χρωμα)τότε τέμνει τον κύκλο σε συγκεκριμένο σημείο. εάν δεις την τέντα ανασκαφής που και εσυ πιστευεις από το helicopter view οτι είναι κεντραρισμένη== τότε αυτή τέμνει την χορδή που τραβήξαμε από τον τοίχο επάνω στο Η7.

http://postimg.org/image/jtt4dw78z/

ουσιαστικα αυτη η ευθεια ποτε δεν ακουμπα την τεντα. οποτε το Η6 δεν καλυπτεται απο τη ανασκαφη μεχρι τωρα

αυτή η προσεγγίσει κάνει πιο πιθανή την θέση του βέλους δίπλα από τα κόκαλα για βορρά και επίσης όμως μας αφήνει σίγουρα το Η6 εντελώς εκτός ανασκαφής. (πίστεψε με ήμουν από τους πρώτους ποθώ θεωρούσαν ότι σφίγγες μέχρι θ3 ήταν το Η6 Η7)

art ant είπε...

Καλημέρα @ όλους

Παρατηρήσεις...περί των εμφαινομένων ``εικόνων`` & ``γραμμάτων`` εντός του μνημείου, πέριξ του χώρου & ειδικότερα, εντός του Θ3.

Όπως ανέφερα & παλαιότερα, τα παλαιά μάρμαρα, λίθοι, είναι δυνατόν, να μας παρασύρουν οπτικά & να θεωρήσουμε, ότι βλέπουμε κάποιες εικόνες ή γράμματα.
Τούτο συμβαίνει, λόγω της φθοράς, που επήλθε από περιβαλλοντολογικές συνθήκες & αλλοίωση των επιχρισμάτων με την πάροδο του χρόνου.

Είναι γνωστό, δε, πως το μυαλό & η φαντασία ενός εκάστου αναγνωρίζει, συχνά, εικόνες & κυρίως μορφές & σε άλλες περιπτώσεις.
Αυτό το ``φαινόμενο`` μπορεί να συμβαίνει κατά την παρατήρηση του ουρανού (στα σύννεφα), τοίχων γενικώς, πατωμάτων, μωσαϊκών κλπ.

Το μάτι, η σκέψη & ο ψυχισμός μας, την κάθε συγκεκριμένη στιγμή, μας παίζουν παιχνίδια.
Αυτό δεν είναι ελάττωμα, ή ασθένεια. Κάθε άλλο. Είναι δημιουργική φαντασία, που προκύπτει από την ανάγκη του μυαλού να ξεκουραστεί & να ασκηθεί στην παρατήρηση & την έμπνευση, κατά προέκτασιν. Ένας ψυχολόγος θα χρησιμοποιούσε ειδικευμένη ορολογία για την περίπτωση.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται αυτές οι εικόνες, που κάποιοι διακρίνουν, συχνά & με την αρωγή του photoshop, που αυτό & αν είναι ...δημιουργικό!

Όσο για τα γράμματα-λέξεις, κάποια εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία, δηλ των ψευδαισθήσεων, ενώ μερικά, θεωρώ, πως είναι δείγματα βαρβαρικής επέμβασης, κυρίως, εκείνα που βρέθηκαν στους διάσπαρτους λίθους εντός της λίμνης.
Μια φορά μπήκα κι εγώ στο παιχνίδι του ``μαντέματος`` & ``ανεγνώρισα`` μια λέξη σαν ...CLEOS. Δικαίως, έλαβα & απάντηση αμφισβήτησης.

Λυπάμαι, που θα το πώ, αλλά αναμένω, το Σάββατο, επιβεβαίωση της συλήσεως του Ιερού αυτού χώρου, που είναι & η αιτία τέτοιων βανδαλισμών, όπως η παρουσία χαράξεως γραφών τύπου γκράφιτι.
Σημειωτέον, δεν αναφέρομαι στις υπόλοιπες ``φθορές / ζημιές``, αλλά μόνο σε ότι έχει να κάνει με ...γραψίματα / μουτζουρώματα.

Η ευχή μου, όπως θεωρώ & όλων, είναι, τα στοιχεία που ανευρέθησαν να είναι αρκετά για την ακριβή χρονολόγηση / προσδιορισμό του μνημείου, αλλά κυρίως,
η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας να φέρει στο φως άλλους χώρους το ίδιο ενδιαφέροντες, ασύλητους όμως.

Όπως φαίνεται, ο λόφος, η περιοχή, αλλά & όλη η Πατρίδα μας, κρύβουν αμύθητους θησαυρούς Ιστορίας & Πολιτισμού, που εάν η Παιδεία μας ήταν επαρκής & εστιασμένη στα Ουσιώδη, τότε δεν θα παρουσιάζονταν τέτοια φαινόμενα συλήσεων & ασεβείας προς τους προγόνους, που συνιστούν την ευρύτερη οικογένειά μας.

Εάν εμείς, οι συμμετέχοντες σ` ετούτη την Ωραία Σκυταλοδρομία γνώσεων & πληρο-φορίας (πλήρους φοράς), καταφέρουμε να ΟΜΟ-ΝΟΟΥΜΕ & ΟΜΟ-ΨΥΧΟΥΜΕ, μην έχοντες τίποτα να χωρίσουμε άλλωστε, τότε θα έχουμε παράξει το ΜΕΓΑ-λύτερο ΕΡΓΟΝ, προς όφελος του Έθνους μας, που κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι για ΑΦΑΝΕΙΑ.
Ένας τέτοιος ΠΥΡΙΝΑΣ οφείλει να γίνει το ΠΡΟΤΥΠΟ για την πραγματική ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

Poly Katri είπε...


@ Petros
@ Όλοι που ασχολούμαστε

Μπράβο Petro!!! Βρίσκω πολύ σωστή την παρατήρησή σου!!! Τώρα καταλαβαίνω καλύτερα την ιδέα σου, και πολύ καλά έκανες και την αποτύπωσες πάνω στο σχέδιό μου. Και όπου αυτό εξυπηρετεί, να το κάνεις!
Προτείνω να συνεχίσεις την σκέψη σου, να δούμε με αυτή την διάταξη, τι σύνδεση μπορούν να έχουν οι εσωτερικές δομές του μνημείου.
Να παραθέσω τη γνώμη μου που ίσως σε βοηθήσει. Νομίζω ότι η είσοδος είναι πάνω στο Η6. Χαίρομαι που το αμφισβητείς, και έτσι πρέπει, για να καταλήξουμε σε σωστότερα αποτελέσματα!!! Γνώμη μου είναι, να δεις και την πιθανότητα η ευθεία αυτή να εκτείνεται και μέχρι τα όρια του περιβόλου, αλλά και την πιθανότητα αυτή να ορίζει κάποια εσωτερική δομή που ξεκινά από τον Θ3 και προς το εσωτερικό! Σε κάθε περίπτωση αναμένω να δω την συνέχεια της ιδέας σου!!!!
Για να διευκολυνθούμε όλοι περισσότερο θα προσπαθήσω να ανεβάσω σχέδια, 1) μόνο με την περίβολο και την ακτινογραφία Πολυμενάκου σωστά μετρημένες 2) μόνο τον τύμβο και την ακτινογραφία Πολυμενάκου σωστά μετρημένα. Έτσι θα μπορέσει όποιος θέλει να αποτυπώσει τις σκέψεις του και εκεί, χωρίς να μπερδεύεται με τα δικά μου σχέδια.
Με την ευκαιρία ξαναλέω ότι αν κάποιος μπορεί να διαβάσει και να αποτυπώσει σωστά την ακτινογραφία πάνω στον τύμβο 'μετρημένη' ας το κάνει για να έχουμε και ένα δεύτερο μέτρο σύγκρισης.

ΥΓ 1: Το copyright έχει κυρίως την σημασία του να μην βγει κάτι ΕΞΩ από τα όρια αυτού του blog. Στην τελική αν κάτι σημαντικό βρεθεί, νομίζω ότι αξίζει να ανακοινωθεί σε αυτό εδώ το blog, και όχι σε κάποια σελίδα κάποιων 'κλοπιπειστάκιδων' όπως σωστά ανέφερε ο φίλος antilamogio!!!!

ΥΓ 2: Θυμάσαι την κουβέντα μας περί τα έτερα ήμισυ? Τα σχέδιά μου τα κάνω κυρίως στο χέρι, και το έτερο ήμισυ μου τα σχεδιάζει στο corel, και μου κάνει μαθήματα για να το μάθω και εγώ!!!! Χαχαχα!!!! Πολλαπλά τα οφέλη από αυτό το blog, και πολλαπλές οι γνώσεις που αποκομίζουμε!!!! Για την ώρα είμαι στα βασικά, απλές γραμμές και σχήματα, γι αυτό για τα σχέδια που ανέφερα ότι θα ανεβάσω, λίγο υπομονή να τον βρω εύκαιρο να μου τα φτιάξει!!!!!

Δωδωναίος είπε...

@Petros
@Poly Katri
http://prntscr.com/5an022
1.Τον κάναβο από το σκανάρισμα, τον έχω κάνει 25Χ25
2.Υπόβαθρο έχω απόσπασμα απο το κτηματολόγιο προσανατολισμένο
2.Πάνω στο υπόβαθρο έχω βάλει την φωτό από το google 9που είναι πιο εμφανή η ανασκαφή (κοκκινος κύκλος=περίβολος)
3.Πάνω στον κύκλο αυτό, προσάρμοσα όσο καλύτερα γινόταν το σκανάρισμα, και με πράσινη γραμμή κάνω διαχωρισμό την γκρί από την άσπρη σκιά.
Έπίσης έχω σχηματίσει με κόκκινο περίγραμμα τα Η

*Το κόκκινο τρίγωνο φυσικά είναι της Πολυξένης ή της Βιργινίας (οχι δικό μου δηλαδή).

Και μια βοήθεια για όποιον μπορεί να το κάνει.
Έχει κανείς από την περιοχή, κάποια διανομή της Τοπογραφικής Υπηρεσίας (που να περιλαμβάνει και την επίμαχη περιοχή του Τύμβου) ίσως μας βοηθήσει) Ας ανεβάσει μια φωτό, αν υπάρχει


Poly Katri είπε...


@ Εμπεδότιμος

Θα ήθελα την άδειά σου, αν βρίσκεις σωστή την ιδέα μου: Στα βασικά 'μετρημένα' σχέδια που θα ανεβάσω αργότερα, στο κέντρο να βάλω ''από embedotimos.blogspot'', και όποιος σχεδιάζει πάνω σε αυτά να προσθέτει το ψευδώνυμο του, για να αποφύγουμε τυχόν 'κλοπιπειστ' εκτός blog, και να διευκολυνθεί η μελέτη μας?

Αρης είπε...

ενα γενικο σχολιο με αφορμη το σχολιο του kappa mi,με το οποιο εξαιρωντας τους χαρακτηρισμους,συμφωνω ..η υπερβολη στα συναισθηματα,λογια και σε καθε τι που μπορει να παραχθει απο τον ανθρωπο, δεν ειναι αισθητικα καλαισθητη,οταν δεν υπαρχει το αντιστοιχο στερεο αιτιο να τη δημιουργησει και δικαιολογησει..
πιστευω οσοι παρακολουθουν το μπλογκ γνωριζουν, αν εχουν τυχον διαβασει τα σχολια μου,οτι θελω οσο τιποτα αυτος ο τυμβος να ειναι η κατοικια του Μ.Α.
Παρολα αυτα δεν μπορω παρα να μην σχολιασω,την φανερη ελλειψη μετρου μερικων, οπως χαρακτηριζει ο kappa mi.
στη θεληση μας ν ανακαλυψουμε το ποθουμενο και παρασυρομενοι απο φιλαρεσκεια,να μη χανεται η σοβαροτητα μας..
αλλωστε το μετρον αριστον δεν αναφερεται σε συγκεκριμενο μεγεθος η ποσοτητα,αλλα στο "μετρημα"..σε προτρεπει να "μετρησεις" καθε τι μεσα σου,να το κανεις κτημα σου,να το αξιολογησεις,κρινεις,ελεγξεις και να αποκτησεις το γνωθι σαυτον,ωστε καθε μεμονομενη στιγμη και συνολικα,να φιλτραρεις και να ελεγχεις τις "ροες" σου,συγχρονιζοντας τις με το "αριστο μετρο" και οχι με τα ατομικα σου θελω....με ολη μου τη συμπαθεια

Poly Katri είπε...


@ Δωδωναίος

Ευχαριστούμαι!!!!!!
Τώρα μπορούμε να έχουμε και δεύτερο 'μετρημένο' μέτρο σύγκρισης!!!

Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια τις προάλλες για το συλλογισμό μου! Το κόκκινο τρίγωνο είναι της Πολυξένης (Poly Katri), και ακόμα δίνει 'εξετάσεις' στο blog!!! Η τελική βαθμολογία δεν έχει ακόμα δοθεί από τους εξεταστές (αγαπητούς συνταξιδιώτες), και μπορεί στην πορεία να μείνει στην ίδια τάξη!!!! Χαχαχα!!! Σε κάθε περίπτωση όμως θα έχουμε όλοι το όφελος να είμαστε πιο κοντά στην Αλήθεια!!!!

Δημήτρης είπε...

Σχετική ησυχία έχει πέσει από το πρωι στο μπλογκ , κάτι σαν την νηνεμία πριν από την καταιγίδα.Το Σαββατοκύριακο προβλέπω να σπασουμε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σχολίων.Μια και σήμερα όπως λέγαμε στο στρατό...
@ Κ.Κairis
H παράδοξη για τα δεδομένα σου ησυχία ,με το όπλο παρά πόδας, μου προκαλεί ενδόμυχα μια αισιοδοξία για το Σάββατο.
@ Εμπεδότιμος
Προσωπικά θα με ενδιέφερε ιδιαίτερα η ομιλία περί των Μύθων , λόγω απόστασης όμως θα ήταν αδύνατο να παρευρεθώ .Μήπως θα γινότανε να σκεφτείς το σενάριο της δυνατότητας on-line παρακολούθησης ?To ίδιο ερώτημα αφορά και την εκδήλωση του Φοινικα .

virgi είπε...

@Εffie@Ιωαννα@Ευη@Πανο
Λείπετε και εσείς και το ήθος σας από το μπλοκ.
Θα ήθελα να σας ξαναδώ εδώ.Ελπίζω στις 29.
Τελικά η ηθική είναι δυσεύρετη στους ανθρώπους και όταν λείπει από αρκετούς που μετέχουν σε μια κλειστή έστω και διαδικτυακή κοινότητα σαν αυτή κάνει μεγάλη διαφορά και αποτρέπει αξιόλογους ανθρώπους να μετέχουν η να αποχωρούν από αυτή.

Petros είπε...

πρς ολους,


το ξέρω έιναι χιλιοειπωμένα αλλά έχει κανείς έτοιμες τις διαστάσεις των θαλάμων. από πάτωμα μέχρι νοητή ευθεία του θόλου + πάτωμα μέχρι το τέρμα του θόλου????

ευχαριστω

art ant είπε...

Παραθέτω το τελευταίο άρθρο του Γεράσιμου Γερολυμάτου...

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2014/11/blog-post_24.html#more

Βασιλική Σιάπκα είπε...

Η τροπαιοφόρος Νίκη κοσμούσε τα νομίσματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του
http://www.coinarchives.com/a/results.php?search=great+alexander&s=0&results=100

καθώς και του Πύρρου (αποτελεί στοιχείο των χρυσών νομισμάτων του που κοπηκαν στις Συρρακούσες για την προετοιμασία της εκστρατεία κατά της Καρχηδόνας ) ως σύμβολο βασιλικής επιτυχίας και θεϊκής προστασίας:
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/17-5.pdf

Στο νομισματικό μουσείο που πήγα πρόσφατα τονίζουν πως η μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου εμφανίζεται σε νομίσματα μετά τον θάνατό του, όπως και του Φιλίππου φυσικά, προς τιμήν τους, για τον μεν πρώτο από τους διαδόχους του και για τον έτερο από τον γυιό του.
Μετά οι διάδοχοι αρχίζουν εν ζωή να κόβουν νομίσματα με την αφεντομουτσουνάρα τους, αν θυμάμαι καλά ο Πτολεμαίος είναι ο πρώτος, θα το κοιτάξω στον τόμο της ελληνικής τέχνης για τα νομίσματα και αν είναι κάποιος άλλος θα σας το γράψω εκ νέου.

gtroza είπε...

Ο/Η Petros είπε...

πρς ολους,


το ξέρω έιναι χιλιοειπωμένα αλλά έχει κανείς έτοιμες τις διαστάσεις των θαλάμων. από πάτωμα μέχρι νοητή ευθεία του θόλου + πάτωμα μέχρι το τέρμα του θόλου????

ευχαριστω

27 Νοεμβρίου 2014 - 3:21 μ.μ.

http://4.bp.blogspot.com/-pvhGbQqux3Q/VHc-iTVP3AI/AAAAAAAAAZI/wrQc6Oz_YBM/s1600/tomikm.bmp

μετά τις σφίγγες 6,0μ
μετά τις "καρυάτιδες" 3,0μ
μετά το θύρωμα 6,0μ

πλάτος 4,5μ

Dazbaw είπε...

είχα κάνει κι εγώ μία ερώτηση, σε ετούτο τον χώρο, αλλά δεν διαβάστηκε...

την ξανά κάνω για την περίπτωση που κάποιος μπορεί να την κάνει προφορικά:

Τι ακριβώς μελετά ο σπηλαιολόγος στον τάφο και γιατί δεν έχετε αφαιρέσει όλη την άμμο από το όρυγμα;

Tech time είπε...

Δεν ξέρω αν μπορούν να απαντηθούν όλα, αλλά τα περισσότερα πρέπει!ελπίζω δημοσιογράφοι να βλέπουν την καλή δουλειά που γίνεται εδώ κ να το πράξουν!Δεν ξέρω εμπεδότιμε αν έχει κάποια άκρη κ μπορεσουν να απαντηθουν τα ερωτήματα..!!Μπράβο για την καλή δουλειά σου!!

Apostolos Gouzis είπε...

art ant,

Συμφωνώ.
Αυτή η κατάσταση ονομάζεται παρειδωλία, κάτι που το εξήγησε ο Anastasios Vourekas.

http://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%89%CE%BB%CE%AF%CE%B1


Ανώνυμος είπε...

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ
Νιώθω την ανάγκη να εξηγήσω κάποια πράγματα γιατί νομίζω ότι έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη παρανόηση. Λυπάμαι ειλικρινά πάρα πολύ που αναγκάζομαι να μπω σε μια διαδικασία, τελείως ξένη προς εμένα και το χαρακτήρα μου, και ζητώ συγνώμη από τον οικοδεσπότη μας και όλους εσάς.

Δε θα σας κουράσω με αντιγραφές προηγούμενων σχολίων. Είναι όλα γραμμένα στο blog και μπορεί όποιος θέλει να ανατρέξει.

Σας παραπέμπω μόνο στο πρώτο- πρώτο σχόλιό μου, την πρώτη ημέρα που μπήκα στο blog. Διαβάστε αν θέλετε τη συζήτηση στην ανάρτηση του Εμπεδότιμου στις 20 Οκτωβρίου μεταξύ 8:58μμ έως 12:33πμ. Δείχνει ότι από την αρχή είχα στο μυαλό μου κάποιο συγκεκριμένο σενάριο (σωστό ή λάθος ) και το επεξεργαζόμουν.

Χθες η kiki στις 12:44 ανήρτησε κάποια παλιά σχόλια σχετικά με τη συζήτηση για το μνημείο του Αλέξανδρου στον Άθω. Διαβάστε σας παρακαλώ το σχόλιό μου, σε συνδυασμό και με τα παραπάνω. Φαίνεται σχόλιο ανθρώπου που πρώτη φορά σκεφτόταν αυτήν την εκδοχή?

Δεν διεκδικώ την πατρότητα καμίας ιδέας. Άλλωστε δεν μπορώ να είμαι μέσα στο μυαλό κανενός. ΑΡΝΟΥΜΑΙ όμως κατηγορηματικά ότι έκλεψα ή καπηλεύτηκα την ιδέα ή τη δουλειά οποιουδήποτε. Δε το έχω κάνει ΠΟΤΕ στη ζωή μου και το θεωρώ πολύ ΑΔΙΚΟ και ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ. Καλό θα ήταν να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν κάνουμε σχόλια και μαθήματα «ηθικής» και «μέτρου» σε ανθρώπους που δε γνωρίζουμε καν.

Με το χθεσινό μου σχόλιο απλώς ήθελα να επισημάνω τα σημεία που κατά τη γνώμη μου επιβεβαιώνουν την εκδοχή αυτή. Τα έχω κλέψει από κάποιον? Οφείλω να ζητήσω συγνώμη γιατί έτυχε να είχα την ίδια ιδέα με κάποιον άλλο και προσπαθούσα να την επαληθεύσω? Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να μας χαροποιεί και όχι το αντίθετο.

Οι περισσότεροι εδώ μέσα, είτε το λέμε απερίφραστα είτε όχι, πιστεύουμε ότι πρόκειται για τον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου. Γι αυτό άλλωστε όλοι μας, ο καθένας από την πλευρά του έχουμε σπαταλήσει απίστευτες ώρες να διαβάζουμε, να προβληματιζόμαστε, να ψάχνουμε σχέδια και φωτογραφίες, να διερευνούμε σενάρια. Θεωρούσα ότι είχαμε έναν κοινό στόχο.
-----συνεχίζεται-------

Ανώνυμος είπε...

Σχετικά με το COPY RIGHT………μιας και έγινε πολύ λόγος.

Κατ΄αρχήν Virgi νομίζω ότι με μπερδεύεις με την Poly Katri. Πριν κάνω την ανάρτηση της πρώτης εκδοχής του κειμένου και σας δώσω το link δε το είχα συζητήσει με κανέναν σας. Δες σε παρακαλώ τα σχόλια όταν η Poly Katri ήθελε να δημοσιεύσει την εργασία της και συζητούσε με το ANTI-Lamogio. Είχα γράψει και εγώ ένα σχόλιο και της έδινα συμβουλές ……….
Με τις πρώτες εκδοχές του κειμένου αλλά και με το κείμενο που τελικά μου έκανε την τιμή ο Εμπεδότιμος να αναρτήσει στο blog προσπάθησα να σας πω ότι υπάρχει ιστορικό γραπτό κείμενο που περιγράφει λεπτομερώς τον τάφο της Αμφίπολης και τον συνδέει ευθέως με τον Μ. Αλέξανδρο.;Hθελα να μοιραστώ μαζί σας τον ενθουσιασμό μου και ζητώ συγνώμη, αν μέσα στον ενθουσιασμό αυτό, έγινα κουραστική.

Προσπάθησα με κάθε τρόπο να τραβήξω την προσοχή σας. Όχι γιατί θέλω «μπράβο» και «συγχαρητήρια». Κουράστηκα να το γράφω.

Το κείμενο αυτό αρχικά δεν είχε γραφεί με στόχο τη δημοσίευση. Αποφάσισα τη δημοσίευση με την κρυφή ελπίδα ότι με τη δική σας βοήθεια και με την μεγάλη επισκεψιμότητα του blog θα τραβήξω την προσοχή κάποιου άλλου ατόμου. Ενός ατόμου στο οποίο από την αρχή απευθυνόταν αυτό το κείμενο. Δεν ξέρω αν έκανα τη σωστή επιλογή.
Όσοι από εσάς είχατε διαβάσει τις αρχικές αναρτήσεις μου πιθανό θα θυμάστε με ποια φράση έκλεινα το κείμενο. Αν όχι τότε διαβάστε τον επίλογο του τελικού κειμένου που αναρτήθηκε στο blog. Διαβάστε και θα καταλάβετε σε ποιον απευθύνομαι.
Όταν έστειλα το κείμενο μου στον Εμπεδότιμο, είχα πολλούς ενδοιασμούς για το αν τελικά θα έπρεπε να αναρτηθεί στο blog. Θυμάστε που λίγο πριν την ανάρτηση τον έψαχνα?
Εμπεδότιμε γι αυτό σε έψαχνα. Για να σου πω τα παραπάνω και να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου.
Πνευματικά δικαιώματα? Ε Ναι! Τα διεκδικώ!!
Θέλω να έχω το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσω όπως εγώ θέλω. Όχι όμως για αυτό που νομίζετε.
Διαβάστε την υπογραμμισμένη με έντονους χαρακτήρες φράση μου στις Σημειώσεις αμέσως μετά την εισαγωγή του κειμένου μου και θα καταλάβετε……

Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας και συγνώμη για το μακροσκελές σχόλιο αλλά οι καλές εξηγήσεις κάνουν τους καλούς φίλους

Εμπεδότιμε σε ευχαριστώ πάρα πολύ

Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να καταχραστώ τη φιλοξενία σου και συγγνώμη αν προκάλεσα την όποια αναστάτωση.


gtroza είπε...

και πάλι bravo Ερασιτέχνης
για την πρωτότυπη και ευφυή ιδέα

virgi είπε...

@Ερασιτέχνη
Το θράσος σου δεν υπάρχει.!
Μην με αναγκάσεις να βάλω τα μειλ σου εδώ.
Δεν σε μπερδεύω με κανέναν.
Θαύμασα την εργασία σου όπως όλοι.
Και τα συγχαρητήρια μου σου τα έδωσα.
Ένα συγνώμη έπρεπε να πεις και έφτανε.
Αλλά λείπει η ηθική.
Επειδή εδώ γράψαμε ελεύθερα και δεν το κάναμε Word και copy write δεν σημαίνει ότι δεν είναι δικά μας.
Και συνεχίζεις να καπηλεύεσαι.
Και πολύ πριν από τις 20 οκτώμβρη το επισημάναμε.!!
10 εκκατομμύρια κόσμος είδε τις φωτογραφία αλλά το Αντιλαμόγιο πρώτο είδε το Α.Σε αυτό εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια.Δεν σε είδα να κάνεις το ίδιο σε αυτήν την περίπτωση.
Λυπάμαι αλλά με απογοήτευσες πλήρως.

Nemot είπε...

Εγώ πάλι, σκέφτηκα κάτι ωραίο αλλά δεν θα το γράψω μήπως και το έχει ξαναπεί κανένας και αρχίσει και μου ζητάει πνευματικά δικαιώματα.

Ήθελα ναξερα ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να θέσει θέμα σε ένα blog για copyright ιδεών στο διαδίκτυο. Συνδυασμός αλαζονείας και ασχετοσύνης !!!! Μόνο για γέλια η περίπτωσή του.

Κατά τα άλλα, πολλά συν στην Ερασιτέχνη για τη φαντασία, τον ενθουσιασμό και τον ζήλο της (παρόλο που διαφωνώ στο σύνολο της προσέγγισής της, μιας και ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΡΩΜΑΙΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΠΟΤΕ μα ποτέ συμβολισμό και αλληγορία στα κείμενά τους)

Ioannis Karras είπε...

Άρχισα να χάνω το ενδιαφέρον μου στο blog. Η αρχική πρακτική φυσιολογικής περιέργειας που διακατείχε τους περισσότερους και ο θαυμασμός για το τι επιφυλάσσει ο τύμβος έχουν πλέον καταντήσει συζητήσεις επιπέδου αυλης γυμνασίου. Ποιος είπε πρώτος/η τι και ποτέ. Λες και η αρχαιολογία διεξάγεται από την καρέκλα του υπολογιστή και τις φαντασιομανιες του καθενός να εξηγήσει τα λίγα στοιχεία που έχουμε κατα το δοκούν της ατομικής τους λογικής.

kiki είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
kiki είπε...

@Ερασιτέχνη
Αφου θυμάσαι τη συζήτηση γιατί δεν την θύμισες και στους άλλους;Και κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις τι θέλουμε να σου πούμε από εχθές το βράδυ; Είναι μάταιο από τη μεριά μου λοιπόν να προσπαθήσω παραπάνω γ αυτό.

ιοαννα είπε...

Με μεγαλη εκπληξη κ ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση παρακολουθώ εδω και 2 ημέρες....μια θλιβερή διαδικασία στην οποία ατυχως εχουν εμπλακεί δύο σημαντικές παροσίες εδώ μέσα !!!! Ερασιτέχνη....γραφεις όμορφα, με τρόπο δημιουργικό κ πνευματώδη ! Όμως, όταν κάποιος πολύ πριν από εσένα, ΄΄στάθηκε εξίσου δημιουργικά΄΄ σε ένα σημείο, κ το ανέπτυξε, κ το ερμήνευσε και του έδωσε αέρα, ανάσα, ζωή, ύφος κ χρώμα, τότε εσυ....υποχρεούσαι, πριν κάνεις χρήση, να του το αναγνωρίσεις ΡΗΤΑ κ χωρίς περιστροφές ! Κ αφού κάνεις αυτό, τότε μπορείς άνετα να το πάρεις κ πάνω του να χτίσεις ο,τι σ΄αρεσει ! Αλλά μόνο έτσι κ μόνο τότε !
Ειλικρινά, αδυνατώ να αντιληφθω, τον λόγο για τον οποίο αυτό, σου διέφυγε ! Κ παρότι κάποιοι σου το επεσήμαναν, κ εν προκειμενω αναφέρομαι στην Virgi, γιατί περί αυτής ομιλούμε, εξακολουθείς να υπεκφεύγεις ??? Τα λάθη είναι για όλους μας !!! Κ μιά συγνώμη για την παράλειψη σου, από εσένα, εγω τουλάχιστον.... την περίμενα ! Μια συγνώμη υποδηλώνει παιδεία κ ήθος !

ιοαννα είπε...

Με μεγαλη εκπληξη κ ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση παρακολουθώ εδω και 2 ημέρες....μια θλιβερή διαδικασία στην οποία ατυχως εχουν εμπλακεί δύο σημαντικές παροσίες εδώ μέσα !!!! Ερασιτέχνη....γραφεις όμορφα, με τρόπο δημιουργικό κ πνευματώδη ! Όμως, όταν κάποιος πολύ πριν από εσένα, ΄΄στάθηκε εξίσου δημιουργικά΄΄ σε ένα σημείο, κ το ανέπτυξε, κ το ερμήνευσε και του έδωσε αέρα, ανάσα, ζωή, ύφος κ χρώμα, τότε εσυ....υποχρεούσαι, πριν κάνεις χρήση, να του το αναγνωρίσεις ΡΗΤΑ κ χωρίς περιστροφές ! Κ αφού κάνεις αυτό, τότε μπορείς άνετα να το πάρεις κ πάνω του να χτίσεις ο,τι σ΄αρεσει ! Αλλά μόνο έτσι κ μόνο τότε !
Ειλικρινά, αδυνατώ να αντιληφθω, τον λόγο για τον οποίο αυτό, σου διέφυγε ! Κ παρότι κάποιοι σου το επεσήμαναν, κ εν προκειμενω αναφέρομαι στην Virgi, γιατί περί αυτής ομιλούμε, εξακολουθείς να υπεκφεύγεις ??? Τα λάθη είναι για όλους μας !!! Κ μιά συγνώμη για την παράλειψη σου, από εσένα, εγω τουλάχιστον.... την περίμενα ! Μια συγνώμη υποδηλώνει παιδεία κ ήθος !

ιοαννα είπε...

Με μεγαλη εκπληξη κ ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση παρακολουθώ εδω και 2 ημέρες....μια θλιβερή διαδικασία στην οποία ατυχως εχουν εμπλακεί δύο σημαντικές παροσίες εδώ μέσα !!!! Ερασιτέχνη....γραφεις όμορφα, με τρόπο δημιουργικό κ πνευματώδη ! Όμως, όταν κάποιος πολύ πριν από εσένα, ΄΄στάθηκε εξίσου δημιουργικά΄΄ σε ένα σημείο, κ το ανέπτυξε, κ το ερμήνευσε και του έδωσε αέρα, ανάσα, ζωή, ύφος κ χρώμα, τότε εσυ....υποχρεούσαι, πριν κάνεις χρήση, να του το αναγνωρίσεις ΡΗΤΑ κ χωρίς περιστροφές ! Κ αφού κάνεις αυτό, τότε μπορείς άνετα να το πάρεις κ πάνω του να χτίσεις ο,τι σ΄αρεσει ! Αλλά μόνο έτσι κ μόνο τότε !
Ειλικρινά, αδυνατώ να αντιληφθω, τον λόγο για τον οποίο αυτό, σου διέφυγε ! Κ παρότι κάποιοι σου το επεσήμαναν, κ εν προκειμενω αναφέρομαι στην Virgi, γιατί περί αυτής ομιλούμε, εξακολουθείς να υπεκφεύγεις ??? Τα λάθη είναι για όλους μας !!! Κ μιά συγνώμη για την παράλειψη σου, από εσένα, εγω τουλάχιστον.... την περίμενα ! Μια συγνώμη υποδηλώνει παιδεία κ ήθος !

art ant είπε...

@ Apostolos Gouzis

Σεβαστός ο ακριβής προσδιορισμός του Anastasios Vourekas & χρήσιμη η δική σου παράθεση του συγκεκριμένου likk σχετικά με την ...παρειδωλεία.

ευχαριστώ

Βασιλική Σιάπκα είπε...

ένα ενδιαφέρον άρθρο στο περιοδικό Αρχαιολογία για τον όσιο Σισώη:
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/11-15.pdf

art ant είπε...

Χα, χα, link εννοούσα, βεβαίως.
Ο δαίμων του πληκτρολογίου χτυπά, όποτε του ...γουστάρει

Βασιλική Σιάπκα είπε...

μιας και το σάββατο υπάρχει η πιθανότητα να μιλήσουν αλλά και να δείξουν ίσως τα ζωγραφισμένα επιστύλια, ένα ενδιαφέρον άρθρο ομοίως στο περιοδικό αρχαιολογία για τα χρώματα:
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/22-9.pdf

Ανώνυμος είπε...Παρακαλώ πολύ θερμά η συζήτηση να σταματήσει εδώ, τουλάχιστον όσον αφορά σε μένα.

ΕΜΠΕΔΌΤΙΜΕ
ΧΙΛΙΑ ΣΥΓΝΏΜΗ

ΥΓ. Virgi δεν έχω καμία αντίρρηση να αναρτήσεις τα mail μου.Νομίζω όμως ότι δε μας φταίνε σε τίποτα οι υπόλοιποι και το σημαντικότερο ο χώρος δεν προσφέρετε. Αν επιμένεις όμως, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί και Εμπεδότιμος, έχεις την άδειά μου.


ΚΑΛΟ ΒΡΆΔΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ
και σας ζητώ ταπεινά συγνώμη

Λόγω κοινωνικών υποχρεώσεων δε θα μπορέσω να μπω στο blog απόψεKapa Mi είπε...

Το "αστείες" δεν πάει για τα σενάρια φαντασίας τα οποία απολαμβάνω και φυσικά φτιάχνω και εγώ τα δικά μου.
Είναι αστείο όμως να κοκορομαχείτε, ποια το σκέφτηκε πρώτη, ποια δεύτερη. Προσωπικά εγώ τα βλέπω ως συμπληρωματικές σκέψεις που έρχονται να συμπληρώσουν την πρωταρχική σκέψη.
Και επίσης αστειο είναι το Copy right σε σενάρια φαντασίας, εκτός αν πρόκειται να πουλήσετε το σενάριο στο χόλυγκουντ.

Βασιλική Σιάπκα είπε...

παιδιά όσοι είμαστε από την αρχή εδώ γνωρίζουμε τί έχει πει και τί έχει κομίσει ο καθένας μας. προσωπικά χαίρομαι τις δουλειές που κάνουν όλοι οι συμμετέχοντες αλλά θα γράψω μόνον εάν έχω να προσθέσω κάτι ουσιαστικό. ήδη τα φτύνω να σας διαβάζω και ειδικά όταν μεσολαβούν πολύτιμα σχόλια με ενδιάμεσες κρίσιμες αντιπαραθέσεις με γονατίζουν και μένω πολύ πίσω... για να καταλάβετε δεν είχα πάρει χαμπάρι την ανάρτηση των ερωτήσεων, ήμουν ακόμα στην προπροηγούμενη ανάρτηση, γιατί θέλω να σας διαβάζω όλους...
και τώρα έχω τις επιφυλάξεις μου που γράφω γι΄ αυτό, αλλά θα το αποτολμήσω...
Ερασιτέχνη έκανες πολλή μελέτη και δουλειά, χαλάλισες τόσο χρόνο! μπράβο σου! προσωπικά δεν με συγκίνησε και δεν με έπεισε, αλλά ποιά είμαι εγώ; όμως όταν έρχεσαι και ζητάς να συμφωνήσουν όλοι μαζί σου, πάνω στο ενθουσιασμό σου βέβαια, έχεις ξεφύγει. Ηρέμησε και αναγνώρισε το γόνιμο έδαφος που σε ενέμπνευσε.
Βιργινία παρ΄ όλο που κι εσένα δεν με είχε συγκινήσει και πείσει η εξαιρετική μελέτη σου για τον τύμβο, αλλά ποιά είμαι εγώ; δεν διεκδίκησες κανενός τη συμφωνία και ούτε μαστούρωσες με την μελέτη σου. Εδώ μέχρι και ο Κρατύλος που φαίνεται σχετικός σου αναγνώρισε πρόσφατα πρωτοπορία στην συγκεκριμένη μελέτη για τις μονάδες μέτρησης, δεν το πολυκατάλαβα, αλλά αυτό που κατάλαβα είναι πως είσαι ώριμος άνθρωπος και άξιος σεβασμού.
Μετά η Έφη γκάζωσε και σταμάτησε, γιατί ρε Έφη; οι συζητήσεις σου ήτανε εξαιρετικά γόνιμες!
δεν συνεχίζω άλλο, είναι στενάχωρο.

Για να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το κατρακύλισμα προτείνω όλοι μας να κάνουμε αυτό που κάνω εγώ, να βρίσκουμε υλικό συναφές με τις ερωτήσεις που συνέλεξε ο αξιόλογος συζητητής μας και ανήρτησε υποστηρίζοντάς τες ο οικοδεσπότης.

Και καλή καρδιά! :)

Apostolos Gouzis είπε...

Εδώ μέσα υπάρχουν κάποια άτομα που έχουν απαράμιλλες ικανότητες.
Στο ψάξιμο πληροφοριών και όχι μόνον.
Μένω έκπληκτος....
Εξαιτίας τους έχουμε μάθει απίστευτα πράγματα!!!
Αυτό το blog "κατάντησε" θησαυρός των ιδεών και των γνώσεων!
Θέλω ταπεινά να παροτρύνω τα μέλη που έχουν διαφορετικές απόψεις στην προσέγγιση κάποιων ίδιων θεμάτων να σκεφτούν αν είναι δυνατόν κάπως καταλυτικά προς χάριν των συνανθρώπων και του blog που κατά τη γνώμη μου είναι "πρότυπο σχολής"

ιοαννα είπε...

Αγαπητη Ερασιτεχνης....διαβαζω το τελευταίο σχόλιο σου, απευθυνόμενο στην Virgi...και απορώ !!! Αν έστειλες κάποιο μειλ στην Virgi, προφανώς κάποιος δίκιο θα έχει που διαμαρτηρήθηκε !!! Κ αφού εντός όλων ημών λαμβάνει χώρα η διένεξη σας, αλήθεια γιατί δεν το αναρτείς εδώ, έτσι ώστε κ εμείς να έχουμε άποψη περί των απόψεων σας κ των πραγματικών περιστατικών ??? Επιπλέον, εμπλέκεις στην μεταξύ σας διένεξη, τον Εμπεδότιμο, κ αυτό από μόνο του δημιουργεί σε εμάς, δυσμενείς εντυπώσεις για εσένα !!! Συγχώρα με για την μεταξύ σας, παρέμβαση, αλλά η έως σήμερα εξαιρετική άποψη μου για εσένα, με υποχρεώνει να σου συστήσω να μην εκτίθεσαι έτσι !!! Φιλικά πάντα κ με εκτίμηση !

Kratylos είπε...

Μην τσακώνεστε τζάμπα. Μία άμαξα, ένα κάρο με βελτιώσεις της εποχής περιγράφει ο Διόδωρος. Τι δουλειά έχει η καμάρα και ο πόλος (κεντρική ζέβλα τον έλεγε ο πατέρα μου) με τον τάφο. Δέστε λίγο την τελευταία δημοσίευσή μου στο προηγούμενο θέμα, να σας φύγουν οι απορίες.

Ούτε ο δίσκος της Φαιστού να ήταν! Εκεί τουλάχιστον δικαιολογείται μια καλπάζουσα φαντασία.

@Βασιλική Σιάπκα
Είπα ότι αν συμβεί αυτό θα είναι από "διαβολική σύμπτωση και διαίσθηση" και όχι από σωστή ανάλυση που έκανε η virgi με π, Φ και πήχεις. Αλλά, αν δεν δούμε ακριβείς διαστάσεις, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε.
Εδώ οι θάλαμοι αλλάζουν συνεχώς διαστάσεις και η ένδειξη - το βελάκι του βορρά όταν μπαίνει δεν ξέρουμε αν δείχνει τον άξονα του μνημείου, τον μαγνητικό ή τον γεωγραφικό βορρά ή και αν το πέταξε η Παναγιωταρέα για να μας κάνει πλάκα! Πώς να είσαι βέβαιος για κάτι τέτοιο;

Βασιλική Σιάπκα είπε...

να καλή ώρα και μία πάρα μα πάρα πολύ πολύτιμη μελέτη για τα μετρικά συστήματα... θέλει πολύ διάβασμα! :)
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/26-5.pdf

Petros είπε...

@ ολους

water under the bridge οπως λενε και οι Αγγλοι.

@PolyKatri και ολους οσους (μεχρι να μας πουν τιποτα νεο) ασχολουνται με την αναλυση των αλλων εκπληξεων του ΚΑστα

Poly Katri περιμένω την ανάρτηση σου με τις μετρήσεις σου. Τα έχω βγάλει εγώ τα δικά μου αλλά μάλλον δεν έχω τα εργαλεία για 100% ακρίβεια.
Έφτιαξα ένα τετράγωνο 25μΧ25μ στο google earth ώστε να βγει σωστό το scale του Πολυμενακου. κέντραρα τον κύκλο με ακτίνα 157 μέτρα και κατεύθυνση βορρά. Εμένα με δεδομένη την ευθεία του κτίσματος πάνω στον Κάστα το Η6 δεν μου βγαίνει με τίποτα στη τωρινή ανασκαφή.
η τέντα δε εφάπτεται με τίποτα πάνω στην χορδή που τέμνει το τοίχο πάνω στο κτίσμα

http://postimg.org/image/573vrwa1z/

υπόψη ότι τα 90 μέτρα υψόμετρο από την θάλασσα είναι στο κάτω από το ύψος της περιβόλου οπότε ουδόλως απίθανο να είναι εκεί και να μην το βλέπουμε.

Petros είπε...

@ Kratylos
Κάπως έτσι βγαίνει σωστό και το βελάκι αν και δεν είναι από εκεί που ξεκίνησα

http://postimg.org/image/573vrwa1z/

Δωδωναίος είπε...

@Petros
Με πιό πρόγραμμα το κάνεις?

Σουλτάνα Κιριβατάκη είπε...

@petros
η μπλε γραμμή για τη θέση της ανασκαφής είναι δική σου εκτίμηση, πώς έφτασες εκεί? Έτσι βγαίνει όντως σωστό το βελάκι(αν υπάρχει η ανάλυσή σου σε προηγούμενες αναρτήσεις θα σε παρακαλούσα πολύ πες μου για να το ψάξω)

Admin είπε...

ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ.. Λιγο βαρυς ο τιτλος, αλλα τα λεει παρα πολυ καλα.

https://www.youtube.com/watch?v=QGTwTMyrlhU

Kratylos είπε...

@ Petros
Εγώ βλέπω ορθή γωνία των πτερυγίων της εισόδου με την πρόσοψη του πρώτου τοίχου των σφιγγών. Το ίδιο προκύπτει και από το γωνιασμένο πλατύσκαλο με το μωσαϊκό των ρόμβων και των τετραγώνων.

Λογικό είναι οι τοίχοι αυτοί αντιστήριξης να έχουν συνέχεια με τους μέσα και να δένουν.
Υποψιάζομααι ότι επειδή δημοσιεύτηκε η μελέτη, ο Πολυμενάκος είχε και "εσωτερικό" έγγραφο που έλεγε πόσες μοίρες πρέπει να στρίψεις τον κάναβο για να είσαι ακριβής.

Εμένα η οξεία γωνία βορρά και άξονα τάφου μου βγαίνει 30 μοίρες. Και το σημείο εισόδου προσδιορίζεται με σχετική πάντα ακρίβεια από το βίντεο το ΕΝΑ τσάνελ με συνδυασμό τεμνόμενων σειρών δένδρων, δύο γειτονικών χωραφιών με αμυγδαλιές.
Την μία κατεύθυνση την επιβεβαίωσα και με επί τόπου παρατήρηση από ψηλά, λίγο πριν το μουσείο. Νομίζω ότι τα περισσότερα σχέδια τοποθετούν την είσοδο πολύ αριστερότερα της κατεύθυνσης βορρά νότου, παρασυρόμενοι από μια μεγάλη παλιά εκσκαφή.

Petros είπε...

@Δωδωναίος
me photoshop απλά όταν προσθέσεις δεύτερη photo στο new layer αλλάζεις opacity για να το κάνει ημιδιαφανές

@ Σουλτάνα Κιριβατάκη
27 Νοεμβρίου 2014 - 12:47 μ.μ
σε αυτό το section και από τα τελευταία σχόλια στη προηγούμενη ανάρτηση

Σουλτάνα Κιριβατάκη είπε...

@kratylos
αν κατάλαβα καλά μετά από μελέτη και επί τόπου παρατήρηση έχετε διαπιστώσει ότι η είσοδος είναι πολύ κοντά στην κατεύθυνση βορρά νότου και όχι ΝΔ-ΒΑ?
πολύ ενδιαφέρον ώστε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα του ορθού προσανατολισμού του μνημείου που αποτελεί τη βάση για πολλές θεωρίες των συμμετεχόντων εδώ στο μπλογκ.
περιμένουμε με ανυπομονησία περισσότερα στοιχεία

Σουλτάνα Κιριβατάκη είπε...

@Petros
ευχαριστώ

Konstantinos Boukouvalas είπε...

Καλησπέρα

Δεν ξέρω αν τα πρόσεξε κάποιος άλλος αλλά επειδή δεν είδα κάποια συνέχεια στις δικές μου παρατηρήσεις - οι οποίες μπορεί όντως να είναι μόνο στη φαντασία μου

http://www.boukouvalas.org/graphics/proetoimasia.jpg

http://www.boukouvalas.org/graphics/roxani-olimpias.jpg

Τα ονόματα περιγράφουν την υποψία, δηλαδή η πρώτη την υποψία κοπέλας η οποία προετοιμάζει την καύση, καθώς στα αριστερά και κάτω φαίνεται ενός είδους καλάθι ενώ δεξιά και στη μέση τα ξύλα που αποθέτει.

Επίσης από την χρωματική της πρώτης αποσπασματικής εικόνας μπορεί κάποιος να δει έντονο το κόκκινο χρώμα και τη διακόσμηση τύπου φυτού το οποίο χρησιμοποιείται και στην απέναντι πλάκα με τον καβαλάρη και τη γυναικεία μορφή.

Αυτό σε συνδυασμό με τα ευρήματα της Ερασιτέχνη περί φοινικίδας συνδυάζεται αρκετά.

Η δεύτερη εικόνα δηλώνει την υποψία μιας γυναικείας - γαμήλιας; μορφής η οποία έχει υψηλό στη κεφαλή της.

Πάντα μπορεί να παίζει παιχνίδια η σκιά, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται.

Δωδωναίος είπε...

http://prntscr.com/5as4gn

Σε αυτή την αεροφωτογραφία, ταιριάζει το σκανάρισμα, γιατί είναι πριν την ανασκαφή.

Αυτήν έφερα στις πραγματικές διαστάσεις.
Μετά έβαλα από πάνω την φωτο από το Google (αφού πρώτα την προσανατόλισα και αυτή), για να φτιάξω τον κύκλο του περιβόλου, όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα μπορούσα.
Στην συνέχεια πήρα το σκανάρισμα, και αφού το επεξεργάστικα ώστε να είναι ο κάναβος του 25Χ25, το έβαλα όσο καλύτερα μπορούσα πάνω στον κύκλο του περιβόλου (ταιριάζει άλωστε και με την αεροφωτογραφία που έχω παραθέσει εδώ).

*Αν υπήρχε πρόσφατη αεροφωτογραφία που να φαίνεται η είσοδος, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ το ξέρω, δεν έχουμε βρεί πουθενά όμως (αν ανέβει κανένας στο Παγγαίο το σκ, ας τραβήξει μια από ψηλά με καλή ανάλυση, θα βοηθήσει πολύ).

Επίσης γι αυτό ζήτησα, αν έχει κάποιος κανένα χάρτη της διανομής ΤΥΥΓ, που να έχει και τον λόφο μέσα.
Αυτοί οι χάρτες, όταν τους προσανατολίζεις στο σύστημα ΕΓΣΑ, (οι τοπογράφοι και οι μηχανικοί θα με καταλάβουν) παίρνουν μιά στροφή ως προς τον Βορρά!
Θέλω να δω λοιπόν, αν οι συντεταγμένες αυτού του χάρτη, ταιριάζουν με τις συντεταγμένες του σκαναρίσματος. Δηλαδή, μπορεί να θέλει και το σκανάρισμα μια ελαφρά στροφή (να μην είναι δηλαδή προσανατολισμένο στον Βορρά), αν βέβαια είναι ενταγμένο στο τριγωνομετρικό δίκτυο της περιοχής, και δεν είναι ανεξάρτητο.

Αν ισχύει, θα βοηθήσει.

george είπε...

I keep reading all the comments posted here, and wish to thank the group for the questions assembled and posed for Peristeri's possible response.

Let's hope she responds to even some of them.

As for me, I keep working on my Note. As always, I will make it available to anyone who wants. it's now 53 pages long!

All my best to all here. I work now with FB also, if anyone wishes to meet me there my address is:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006919804554

KALO BRADY.

Kratylos είπε...

@ Σουλτάνα Κιριβατάκη
Κατά την άποψή μου, η είσοδος βρίσκεται ως σημείο τομής της περιφέρειας με ακτίνα από το κέντρο του κύκλου που σχηματίζει με τον νότο (και αριστερά) γωνία 15 μοιρών.
Από κει ξεκινάει ο άξονας του μνημείου που σχηματίζει με την προηγούμενη ακτίνα γωνία επίσης 15 μοίρες ή με την ευθεία βορρά νότου 30 μοίρες.

Ο άξονας του τάφου τέμνει την περιφέρεια σε σημείο που δείχνει είσοδο, καθώς βρίσκεται στην αρχή μιας άσπρης "ουράς" που καταλήγει στον Η1.
Το συμμετρικό σημείο αυτής της νέας εισόδου ως προς το βορρά, δίνει την άλλη είσοδο όπου επίσης καταλήγει η άλλη άσπρη ουρά που και αυτή οδηγεί στην Η1 δομή.

Τελικά οι τρεις είσοδοι σχηματίζουν ένα τρίγωνο που στην γνωστή είσοδο έχει γωνία 45 μοίρες, στην πάνω δεξιά πιθανή είσοδο 60 μοίρες και στην πάνω αριστερή 75 μοίρες.
Στρόγγυλα νούμερα και χωρίς να τα τραβάς από τα μαλλιά!

vagkalf07 είπε...

@ προς ολους...

εχει καποιος ευκαιρες τις διαστασεις μηκους και πλατους του θ3?

Poly Katri είπε...


@ Petros

Μπράβο Petro!!!!
Συνέχισε την σκέψη σου, έχει πολύ καλή λογική και βάση!!!

Ο περίβολος πάνω στην ακτινογραφία Πολυμενάκου
http://www.image-share.com/ijpg-2770-21.html

Ο περίβολος πάνω στον τύμβο
http://www.image-share.com/ijpg-2770-22.html

Όποιος μπορεί, ας τα ενώσει με transparency για να έχουμε και τον τύμβο, και την ακτινογραφία, και τον περίβολο όλα μαζί.

Kratylos είπε...

@ Poly Katri
Η γραμμή βορρά νότου πρέπει, κατά την άποψή μου, να περνάει συμμετρικά της δομής L1 και συγκεκριμένα από το κατώτερο σημείο της.

Kratylos είπε...

....εννοώ η κάθετη διάμετρος του κύκλου που ταυτίζεται με την κατεύθυνση του βορρά.

Σουλτάνα Κιριβατάκη είπε...

@Kratylos
όπως ξαναβλέπω τα σχεδιαγράμματα και τις αποτυπώσεις πραγματικά νομίζω ότι έχετε δίκιο.
Ευχαριστώ, μου δώσατε τροφή για σκέψη.

Petros είπε...

@Polykatri
τα ενωσα για σενα Πολυ

http://postimg.org/image/sl2zx7vft/

αν και τωρα που ο Δωδωναίος μου ταραξε τουσ κυκλουσ μαλλον υα κανω reconsider

Poly Katri είπε...


@ Kratylos

Είναι πολύ πιθανό! Βέβαια ακόμα προσπαθώ να καταλάβω το σχέδιο που περιέγραψες και έχω χαθεί λίγο... αν η δική μου οριοθέτηση του περιβόλου είναι λάθος, τότε και τα σχέδια που έστειλα για τον Petros είναι λάθος, και θα του βγουν και εκείνου λάθος! Θέλεις μήπως να κάνεις και εσύ ένα σχήμα με τον περίβολο και την ακτινογραφία και τον τύμβο, αν συμφωνείς και αν συμφωνούν και όλοι οι άλλοι βέβαια, να τα συγκρίνουμε, και να δούμε ποιο είναι σωστότερο, ή τι αλλαγές μπορούμε να κάνουμε για να βγει σωστό, έτσι ώστε να αποκτήσουμε όλοι μια σωστή βάση για να μπορέσουμε να εκφράσουμε πάνω σε αυτή τις απόψεις μας και τα σχέδιά μας?

Poly Katri είπε...


@ Petros

Σε ευχαριστώ!!! Να σου ζητήσω μια χάρη αν θέλεις? Μήπως γίνεται στο σχήμα να βγάλεις το Poly Katri, έτσι ώστε αν κάποιος άλλος θέλει να το χρησιμοποιήσει για 'καμβά' να το κάνει? Σε ευχαριστώ!!

ΖΩΗ Δ είπε...

Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα ευρήματα της ανασκαφής και αυτά να αναλύσουμε .Στις απτές και χειροπιαστές αποδείξεις . Το μνημείο από την περίβολό , την είσοδο και μέχρι τον τάφο μας δίνει αρκετά στοιχεία όσον αφορά την αρχιτεκτονική , την γλυπτική και άλλες τεχνικές και τέχνες της εποχής του Μ. Αλεξάνδρου .
Τα περισσότερα από τα ευρήματα μας παραπέμπουν στις Αιγές και μας κατευθύνουν προς στην βασιλική οικογένεια του Φίλιππου του Β΄.
Η ανάρτηση για την αρμάμαξα του Μ. Αλεξάνδρου και η προσπάθεια αποκρυπτογράφησης της , συνδυάζοντάς της με το τάφο της Αμφίπολης δεν με πείθει .Γιατί η φοινίκη να μην είναι ο κόκκινος χιτώνας του Φιλίππου στο ψηφιδωτό ή οι κώδωνες να μην είναι κουδούνια ενώ θα μπορούσαν να είναι μουσικοί κώδωνες ( μουσικά όργανα )
ή συμβολικά κάτι που φωνάζει από μακρυά .
Θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλές διαφορετικές ερμηνείες εάν θεωρήσουμε αλληγορική την ιστορική πηγή .
Τώρα όσον αφορά τον Άθω της Θράκης , εννοείται το όρος Άθως της Χαλκιδικής καθώς η περιοχή μέχρι την εποχή του Φίλιππου του Β΄ ήταν θρακική . Το όρος Άθως συνέχιζε να ήταν μέρος της Θράκης καθώς απεικονίζεται στις θρακικές ακτές σε διάφορους χάρτες μέχρι τις αρχές του 1920 . Λόγω του ότι δεν έχουν δοθεί στην δημοσιότητα νέα ευρήματα νομίζω ότι αρχίζουμε να χάνουμε τον προσανατολισμό μας .Antilamogio είπε...

@vagkalf07:

Μήκος 6,00 μέτρα, πλάτος 4,50 μέτρα.

Δ.Τ. 21/10/14

Poly Katri είπε...


@ Δωδωναίος

Εξαιρετική ιδέα!!!! Πολύ καλή σκέψη και πολύ καλό σχέδιο!!!Μπράβο και πάλι μπράβο!!! Τελικά όσο ποιο πολλά μυαλά μαζεύονται, τόσο καλύτερη δουλειά γίνεται!!! Κοίτα να δεις που στο τέλος, θα καταφέρουμε να το λύσουμε το μυστήριο του τύμβου!!!! Μπράβο στον Εμπεδότιμο που μας έδωσε την αφύπνιση και το βήμα!!!

Anastasia Alexiadou είπε...

ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ ΕΓΩ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥ ΕΜΕΙΣ
ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΑΤΕ ΑΛΛΑ Η ΕΡΣΙΤΕΧΝΗΣ ΤΟ ΔΟΥΛΕΨΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΟΠΙΑΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ Η ΓΗ ΓΥΡΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΥΘΕΝΤΙΑ

Petros είπε...

@ Poly Katri

http://postimg.org/image/489x0szrh/

Για ολους απο ολους

Petros είπε...

@Δωδωναίος
@Poly Katry
@Antilamogio
@Kratylos
@Oryktos ploutos @All

Δωδωναίος μη μου του κυκλουσ ταραττε αλλα τη να πω εισαι απιστευτος το απλο ειναι παντα σωστο. Ο πολυμενακησ παιδια εβαλε τα ποστα του οπου ειχε δρομο . σιγα μην υδρονε ο ανθροποσ.
Το Η6 οπωσ το κοβο σιγουρα ειναι αλλο σημειο και μαλιστα μπορει και εχω απο περιβολο.

WTF?????? OMF ????!!!!
WTF????

http://postimg.org/image/yjl4i2eef/

Petros είπε...

H4 ακριβως πανω στην περιβολο και εκει που δεν εχουν σκαψει καθολου. Τυχαιο????

ιοαννα είπε...

Φίλη Anastasia Alexiadou....η Ερασιτεχνης χρειάζεται συνήγορο υπεράσπισης ??? Για όνομα του Θεού, επιτέλους, υπάρχει κ κάτι που λέγεται αυτοσεβασμός ! Κ αν δεν υπάρχει ούτε αυτό, ας σεβαστούμε όλοι τον οικοδεσπότη μας ! Ελεος !!!

Petros είπε...

@Δωδωναίος
@Poly Katry
@Antilamogio
@Kratylos
@Oryktos ploutos @All

Δωδωναίος μη μου του κύκλους ταραττε αλλά τη να πω είσαι απίστευτος το απλό είναι πάντα σωστό. Ο πολυμενακησ παιδιά έβαλε τα πόστα του οπού είχε δρόμο . σιγά μην ίδρωνε ο άνθρωπος.
Το Η6 όπως το κόβω σίγουρα είναι άλλο σημείο και μάλιστα μπορεί και έχω από περίβολο.

To H4 όλα τα λεφτά όπως το πρόβλεψε ένας συνταξιδιώτης στου εμπεδοτιμου

WTF?????? OMF ????!!!!
WTF????

http://postimg.org/image/yjl4i2eef/

Petros είπε...

water under the bridge ειπαμε

Σουλτάνα Κιριβατάκη είπε...

@Δωδωναίος @Petros
μα πού είναι όλοι τώρα που πρέπει να δούνε αυτό που βρήκατε? απίστευτο!!!

Kratylos είπε...

@ Poly Katri

http://www.phorum.gr/download/file.php?id=22493&mode=view

Petros είπε...

@ Σουλτάνα Κιριβατάκη

αυτό σκεφτόμουνα και εγώ

Σουλτάνα Κιριβατάκη είπε...

τύπικαλ. δεν πειράζει παιδιά εσείς συνεχίστε.

vagkalf07 είπε...

@ Antilamogio

ευχαριστω !!

Poly Katri είπε...


@ Kratylos

Εμ που να το καταλάβω από την περιγραφή....!!! Αν και δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω το συλλογισμό που σε οδήγησε σε αυτό το σχήμα... μπράβο για την σκέψη σου!!!!

@ Όλους που ασχολούμαστε
Παρατηρώ ότι όλοι βάζουμε τα όρια του περιβόλου σε διαφορετική θέση!!! Αχ αυτός ο περίβολος.... κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτόν τον περίβολο... πρέπει να τον οριοθετίσουμε σωστά!!! Παρατηρώ ότι ο Δωδωναίος & ο Petros έχουν δίκαιο σε αυτό που λένε!!! Οι πηγές τοποθετήθηκαν πάνω στους δρόμους, το σχήμα ταιριάζει ακριβώς!!! Εύγε Petro!!!! Να επιστήσω όμως την προσοχή μας στο εξής: Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να βρούμε σωστά και την είσοδο αλλά και τον περίβολο, είναι να παρατηρήσουμε τα δέντρα όπως είπε ο kratylos και γενικά την φύση γύρω από τον τύμβο. Άπαξ και βρεθεί η ακριβής θέση της εισόδου, και 1 ακόμα σημείο από τον περίβολο σε σχέση με την τωρινή ανασκαφή και την αεροφωτογραφία του Δωδωναίου, αφού ξέρουμε την διάμετρο του τύμβου, τότε μπορούμε να την οριοθετίσουμε σωστά!
Τι λέτε? Αρχίζουμε να ψάχνουμε τις φωτογραφίες?

Kratylos είπε...

@ Poly Katri
Έβαλα την τομή Πολυμενάκου στα 87,50μ για να φαίνονται όλες σχεδόν ο δομές. Εδώ δείχνει την δομή Η7 εκτός, όμως στην τομή των 90μ ένα μέρος της Η7 πέφτει στον 1ο και στον 2ο θάλαμο και το υπόλοιπο μένει αριστερά.

Γι' αυτό και υπέθεσα σε προηγούμενα ότι η πλάκα μπορεί να είναι προστέγασμα κρυφής εισόδου. Πάντως να ξέρεις ότι η σεισμική τομογραφία δεν είναι και η ακριβέστερη μέθοδος, έχει σε κάποιο βαθμό και αποκλίσεις απ' την πραγματικότητα.

Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με την υπόθεσή μου!

giannis_ είπε...

Απάντηση στο ερώτημα 11, αν και δεν ξέρω ποιόν ενδιέφερε
http://www.kathimerini.gr/781351/article/epikairothta/ellada/to-agnwsto-latomeio-ths-alykhs-8asoy-poy-edwse-ta-marmara-sthn-amfipolh

Poly Katri είπε...


@ Kratylos

Ναι, τώρα καταλαβαίνω την σκέψη σου!!! Μπράβο!!!
Σε σχέση με την ακτινογραφία, έχω υπόψη μου το 10% περιθώριο λάθους που δίνει η μέθοδος Πολυμενάκου και που ο ίδιος το αναφέρει. Επίσης, έχω αναρωτηθεί, μήπως και τα Η ως σχήματα δεν έχουν τοποθετηθεί βάση μετρήσεων αλλά κατά προσέγγιση. Που σημαίνει ότι μπορεί να είναι ποιο μικρά, ποιο μεγάλα, ή και με ελαφρός διαφορετικό σχήμα...

Alexandros είπε...

http://amfipolinews.blogspot.gr/2014/11/blog-post_104.html.

vagkalf07 είπε...

@ Alexandros

Οντως πολυ σημαντικη αναφορα..την εχει τονισει πολλες φορες ο Καργακος και εδω καποιοπι συνοδοιποροι.. αν ομως το σαββατο βγει η Περιστερη με στιχακια να στηριξει τις υποθεσεις της θα πεσει πολυ γελιο..

Petros είπε...

@Poly Katri
@Δωδωναίος
@ Kratylos

Νομιζω τα εκανα ολα line up

αεροφωτο με δρομους Πολυμαινακου
βορρα ρανταρ Poly Katri
potpourri

http://postimg.org/image/70cw92hf7/

telbos είπε...

petros, poli katri και υπόλοιποι,

Σε πολλά σχέδια όπως και στο http://postimg.org/image/yjl4i2eef/
αλλά και στο google earth φαίνεται νότια και δεξια από το Η2, μια γραμμή, που συνεχιζεται και στα δεξια από το Η3 καθώς και στα βόρεια αυτού, σχηματίζοντας ένα σχήμα που παραπέμπει σε ένα πολύγωνο. Αυτές οι γραμμές - σκιές, τί θα μπορούσαν να ειναι;

Poly Katri είπε...


@ Petros
Μπράβο! Αρχίζουν τα πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους! Παραμένει όμως το θέμα της σωστής οριοθέτησης του περιβόλου και της εισόδου. Εγώ βάζω το σχέδιο ποιο δεξιά, ο kratylos στη μέση και εσύ ποιο αριστερά. Και έχω χαθεί λίγο με την οριοθέτηση του Δωδωναίου γιατί δεν φαίνεται με διαφάνεια, είναι ίδια με τη δική σου?

@ Δωδωναίος
@ Petros
@ Kratylos
΄
Έκανα μια πρόταση πριν για σωστή οριοθέτηση, διαβάστε τη, σκεφτείτε και εσείς τι μπορούμε να κάνουμε και το συζητάμε.
Σήμερα είχαμε έναν απίστευτο καταιγισμό δεδομένων!!! Ομολογώ ευχαριστήθηκα αφάνταστα αυτήν την συνομιλία και την ανταλλαγή απόψεων, και σας ευχαριστώ γι αυτό. Αποχωρώ, πάω για ύπνο να ξεθολώσει το μυαλό μου, και αύριο με το καλό, βουρ... για νέες περιπέτειες!!!!
ΥΓ Kratylos, όλοι σε κάποιο βαθμό θα επαληθευτούμε ή θα διαψευσθούμε...! Ε, και? Το θέμα είναι ότι θα μάθουμε τα μυστικά του τύμβου!!!!

@ Όλους

Καλό βράδυ !!!

Phil είπε...

Ξερει κανεις αν θα μεταδοθει ζωντανα η παρουσιαση της Περιστερη το Σαββατο;
Μπορει καποιος να κανει live blog για μας τους εκτος Ελλαδος;
Ευχαριστω.

Kratylos είπε...

ΘΈΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΑΦΟΥ

Αν παρατηρήσουμε το βίντεο:

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=329963&catid=3

από το 1:06 έως το 1:09, θα δούμε ότι η είσοδος βρίσκεται μεταξύ της 7ης και 8ης σειράς δένδρων από αριστερά μετρώντας.

Αν πάτε στο Google Earth και παρατηρήσετε το κάτω (νότια) αριστερά γειτονικό χωράφι, η άλλη κατεύθυνση είναι μεταξύ της 2ης και της 3ης σειράς δένδρων και πιό κοντά προς την 3η σειρά (προσοχή τα δέντρα είναι μικρά και η πρώτη σειρά φαίνεται αχνά), μετρώντας πάλι από αριστερά, αλλά τώρα έχοντας τον βορρά πάνω (κανονικά όπως δείχνει ο χάρτης). Αυτή η γραμμή, για να βεβαιωθείτε ότι την πήρατε σωστά, περνάει πάνω από το τέλος της 9ης σειράς του πρώτου χωραφιού και αμέσως μετά συναντάει τις εκσκαφές. Το τελευταίο είναι δις "καρατσεκαρισμένο" επί τόπου!

Phil είπε...


Επισυναπτω ενα σχολιο που ειχα κανει πριν 10 μερες για την τοποθετηση ισοπλευρου τριγωνου:


Προσπαθησα να χαραξω ισοπλευρο τριγωνο πλευρας 137 μετρων στο δορυφορικο χαρτη απο google maps.

Απο το γνωστο βιντεο του ΕΝΑ (http://www.youtube.com/watch?v=FS5Q1cB2J68) η κιτρινη ομπρελα (της Περιστερη; :-) ) ειναι στο τελος της 9ης σειρας ελαιοδεντρων (ή θαμνων) και η τεντα της εισοδου σχεδον στην 7η σειρα. Αρχιζοντας περιπου εκει βγαινει το παρακατω σχημα:

http://www.image-share.com/ijpg-2758-170.html

16 Νοεμβρίου 2014 - 5:08 μ.μ.

vagkalf07 είπε...

@ Dazbaw

οι ερωτησεις εγιναν στο mail μου και στην ομαδα του facebook οπως ελεγε και η ανακοινωση...

Petros είπε...

@ Δωδωναίος
@ Poly Katri
@ Kratylos

Πριν πάω και εγώ για ύπνο το θέμα μας είναι απλό . πρέπει να τακτοποιήσουμε ακριβώς αεροφωτογραφία με σημερινό google earth. εχει δεντρα δρομους και αλλα πολλα για να γινει (απλό άλλα είμαι 40 λεπτά το παλευω αλλά δεν μου ......)κανω line up το ενα χανω το αλλο

έπειτα η βόρεια περίβολος είναι καθαρή με google earth kai έτσι το ένα μπαίνει στο άλλο.

καληνυκτα σε ολους

Βασιλική Σιάπκα είπε...

Αλέξανδρε το ποίημα έχει διερευνηθεί ενδελεχώς εδώ από τα τέλη Σεπτέμβρη...:

http://empedotimos.blogspot.gr/2014/10/3092014.html?showComment=1412194795302#c8006366743118267406

Σημ: γενικώς ό,τι βρίσκεται προτείνω να το γκουγκλάρετε αμέσως βάζοντας μπροστά το Εμπεδότιμος ως πρώτη λέξη κλειδί

Kratylos είπε...

@ Phil
Είσαι πολύ κοντά στο σημείο της εισόδου.
Ίσως θέλει λίγο πιο πάνω.
Το δεξί σημείο όμως, δηλ. ο άξονας του τάφου πρέπει να είναι κάπου εκεί "στο τρίγωνο" που σχηματίζει το σκάψιμο του περιβόλου με τον δρόμο που έρχεται από δεξιά.

Η λογική η δική μου συμφωνεί με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Καϊρης, ότι ο άξονας του τάφου και η αριστερή είσοδος σχηματίζουν γωνία 45 μοίρες. Μέχρι τις 60 που λες έχουμε μεγάλη διαφορά.

Εξ άλλου στη δική που άποψη, συναντάμε όλες τις γωνίες πολλαπλάσια των 15 μοιρών. Δηλ. 15, 30, 45, 60, 75, 90.

Βασιλική Σιάπκα είπε...

Κωνσταντίνε Καΐρη, ένα άρθρο για την αρχαιολογική συλλογή του Φρόϋντ...
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/49-13.pdf

Planet είπε...

Για όσους κοιτάνε τις δορυφορικές εικόνες του τύμβου, το google maps ανανέωσε τη βάση δεδομένων του και τώρα στην περιοχή υπάρχει φωτό με τον τύμβο λίγο πριν την αποκάλυψη της εισόδου. Ψάξτε Amphipolis tomb στο google maps.

Βασιλική Σιάπκα είπε...

επιτέλους το βρήκα στην τελευταία ενότητα που άνοιξα!

άρθρο στο περιοδικό αρχαιολογία για το μουσείο της Αμφίπολης για όλους εμάς που δεν έχουμε καταφέρει να πάει... :)

http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/59-14.pdf

hylap-vn είπε...


Σας έδειξα χθες τις επιγραφές εδώ:
http://4.bp.blogspot.com/-HJ32m9CSuLU/VHZtmvh60NI/AAAAAAAABDk/_A7nBHx-Kb0/s1600/epigrafes.jpg

Σας τις δείχνω και σήμερα από την λήψη του ΕΝΑ channel. (Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι πρόκειται για τις ίδιες στήλες...)
http://4.bp.blogspot.com/-ToY-CP1yqeE/VHfFDnNeA4I/AAAAAAAABD0/VPqgZUtfFtg/s1600/aerial.jpg

Φαίνεται μάλιστα ότι έχει ανασκαφεί περισσότερο η περιοχή σε σχέση με την υπόλοιπη περίμετρο.

hylap-vn είπε...

Παίρνω το θάρρος για να δούμε που βρισκόμαστε και στο θέμα της αρμάμαξας :-)
Μία δημοσκόπηση δεν έβλαψε ποτέ κανέναν! Δεν σημαίνει φυσικά ότι η πλειοψηφία έχει δίκιο σε τέτοια θέματα. Απλά θα μας δείξει τι πιστεύει ο κόσμος έστω και λανθασμένα.

http://goo.gl/forms/SURUAXpMlR

Phil είπε...

@Kratylos

Στο περιπου το ειχα κανει. Ελπιζω ο Λεμφατζης να δειξει σχεδιο του τυμβου το Σαββατο.

Apostolos Gouzis είπε...

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/antiquities-n09236/lot.28.html

Δωδωναίος είπε...

Καλημέρα σε όλους
http://prntscr.com/5ax786
http://prntscr.com/5ax9qg
Σε αυτά έχω καταλήξει κύριοι και κυρίες.
Η κίτρινη γραμμή είναι η περίμετρος του σκαναρίσματος (πολύ σωστά Petros στον δρόμο έστεισε τα όργανα του ο Πολυμενάκος)
Η κόκκινη γραμμή ο περίβολος
Το ροζ βέλος είναι η πιθανή είσοδος, και το μήκος του είναι 23 μέτρα (οσο και η μέχρι τώρα κατασκευή.
Πιστεύω πως το Η6 το έχουν βρεί(αν και δεν ξέρω τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα Η)
Επίσης όπως μου κάθησαν οι φωτό και το σκανάρισμα, πιθανολογώ, πως οι μαύρες σκιές, είναι τα κενά.
Απ ότι είδα, στο σχέδιο του Kratylos, αλλά και στο τελευταίο του Petros, είμαστε πλέον πολύ κοντά και οι δύο.

*Με την πρώτη ευκαιρία, θα προσπαθήσω και εγώ να βρω το σκριβές σημείο της εισόδου (μεχρι τώρα την έχω στο περίπου)

Alexandros είπε...

@vagkalf,@vasiliki siapka. Ευχαριστω για τις επισημάνσεις.

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
Συγνώμη που επανέρχομαι, αλλά έχω χάσει τον ύπνο μου με όλη αυτή την κατάσταση.

Μπορεί σας παρακαλώ να μου εξηγήσει κάποιος τι στο καλό έκανα που παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα της virgi ή του οποιουδήποτε άλλου?

-Η virgi είχε γράψει κάποτε μια ιδέα της στο blog(το αρνήθηκα εγώ ποτέ αυτό?)

-Από τότε μάλιστα είχα συμφωνήσει μαζί της (απαγορεύεται να συμφωνούμε ?)

-επανέρχομαι λοιπόν προχθές και γράφω ότι τελικά αυτή η ιδέα πιστεύω ότι έχει βάση, καλώντας μάλιστα τη virgi να προσέλθει προς "υπεράσπιση" (" έλα βρε virgi πες και συ κάτι!"- βλέπε σχόλιο μου στις 1:33 πμ)

Και δέχομαι επίθεση για "παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων", " έλλειψη ήθους και παιδείας" κλπ

Απαγορεύεται δλδ ο διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων, η συμπλήρωση και εντέλει και η ταύτιση?
Τότε τι στο καλό κάνουμε εδώ μέσα και γιατί δε καθόμαστε να σκεφτόμαστε ο καθένας μόνος του?
Αν με τον οποιονδήποτε τρόπο έθιξα ή προσέβαλα τα δικαιώματα της virgi, τότε της ζητώ ταπεινά συγνώμη. Δεν ήταν στις προθέσεις μου ειλικρινά.

Petros είπε...

Water under the Bridge ειπαμε

Παιδιά το ταξίδι αυτό είναι για να μας δίνει όνειρα όχι εφιάλτες.

Προφανώς σε αυτή τη διαδικτυακή ζωή πρέπει να τα μοιραζόμαστε όλα. Εάν κατάλαβα καλά η Virgil θα ήθελε να λάβει την (λίγη η πολύ) αναγνώριση που προφανώς θεωρεί ότι παραβλέψεις να της δώσεις.
Και επειδή εάν δεν πει τίποτα ουσιώδες σήμερα η Περιστέρι το σύγγραμα σου με τις ιδέες σου και της Virgil kai άλλων όλων που μπορεί να σου έδωσαν έναυσμα να το γράψεις τόσο ωραία θα το αντιγράψουν οι φυλλάδες. Για αυτό μην χάνετε την υγεία σας είπαμε είμαστε εδώ για τα όνειρα

giannis_ είπε...

@ερασιτένης
τίποτα!
Γυναικεία πείσματα..
Ν.2121/1993

Petros είπε...

@ Όσους ακόμα ονειρεύονται

(πριν τα ευχάριστα η δυσάρεστα της Περιστερη)

@@ Δωδωναίος
@ Poly Katri
@ Kratylos

το Google earth εχει history photos οπότε και πήγα στο 2005 που φαίνονται οι δρόμοι που έστησε τα εργαλεία ο Πολυμενακις. Τα ένωσα με αυτά του 2014 δέντρα δρόμοι και τιαφτα και προσθεσα τη έρευνα του Πλου όπως την έβγαλε ο Kratylos .

Νομίζω ότι με 10% είμαστε μέσα το Η6 όμως πρέπει να το ξέρουν

Natassa είπε...

Καλημέρα σε όλους τους συνοδοιπόρους του ονείρου..
Είναι η πρώτη και ίσως η τελευταία φορά που νιώθω την ανάγκη να στείλω κι εγώ ένα σχόλιο. Σας παρακολουθώ φανατικά από τον Αύγουστο όχι για να περάσω την ώρα μου, άλλωστε είμαι πολυάσχολη όπως όλοι σας πιστεύω. Λόγω επαγγέλματος, γνωρίζω πολύ καλά την πνευματική και ιστορική ένδεια των παιδιών μας και αναθάρρησα στην ιδέα ότι υπάρχουν Έλληνες με αγάπη, σεβασμό και κυρίως δημιουργική αναζήτηση των πολιτιστικών ριζών μας. Καθημερινά, επιστρέφοντας το παιδί μου από το σχολείο με ρωτάει να μάθει τι διάβασα σήμερα στο blog του Εμπεδότιμου για τον Μέγα Αλέξανδρο. Κι εγώ μονότονα του απαντώ:"Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει!"
Σας παρακαλώ θερμά να αφήσουμε τις διχόνοιες και να επικεντρωθούμε στο προκείμενο: κάποιοι αύριο πρέπει να αποκρυπτογραφήσουν, για όλους εμάς που σας παρακολουθούμε, τις ανακοινώσεις που θα γίνουν. Θα είναι μεγάλη απώλεια η απουσία σας.
Σας ευχαριστώ θερμά.

Υ.Γ. Νομίζω ότι θα πρυτανεύσει η ηρεμία και θα μπορέσω και σήμερα να απαντήσω στο παιδί μου:"Ζει και βασιλεύει.."

PM είπε...

Μια ερωτηση που δεν ειδα πουθενα γραμενη

Αυτή η "πονηρη" τρυπουλα στον Θ3, που στην αρχη φαινοταν για τρυπουλα με κατακόρυφες πλευρες αλλα μετα ειδαμε ότι δεν ηταν....

τι ηταν τελικα;;;

Διοτι τις άλλες τρυπες στους διαφραγματικούς τοιχους
(κατι τρυπαρες νααα ,μετα συγχωρησεως) τις δειξανς και τις ξαναδειξανε.

ΤΗΝ τρυπα ομως για την οποια μιλαμε (γνωστη και ως θυρωμα) την εχουνε κανει γαργαρα.

Γιατι;; Ντρεπονται;
Μηπως εισηλθε πολύ βαθεια το γεωτρυπανο;;

Zibi είπε...

- Επειδή, όπως όλα δείχνουν, η Δημόσια Κρατική Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ), αγνοώντας το ρόλο που διαδραματίζει στη δημόσια ζωή των πολιτών, δεν θα καλύψει αύριο ζωντανά την παρουσίαση της κ.Περιστέρη για τα ευρήματα του Τάφου της Αμφίπολης, παραθέτω το τηλέφωνο της, προκειμένου όσοι φίλοι του μπλογκ το επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί τους και να διαμαρτυρηθούν εντόνως!

Ας πάρουμε όλοι μας τηλέφωνο και ας απαιτήσουμε το αυτονόητο, όταν μάλιστα πρόκειται για ένα τόσο σπουδαίο και ιστορικής σημασίας γεγονός.

Το τηλέφωνο της ΝΕΡΙΤ είναι: 210 6066000 και 2106066207

- Ορισμένες «δημοσιογραφικές» ιστοσελίδες εξακολουθούν να προσβάλουν βάναυσα τη νοημοσύνη μας, αντιγράφοντας ξανά και ξανά τις αναρτήσεις του μπλογκ, παρουσιάζοντάς τες ως προϊόν δικής τους έρευνας, εργασίας και σκέψης.

Το τελευταίο (;) «κρούσμα» παρουσιάστηκε χθες το βράδυ, όταν η ιστοσελίδα parapolitiκa.gr, δημοσίευσε άρθρο που περιελάμβανε 20 ερωτήσεις προς την κ.Περιστέρη, τις οποίες αντέγραψε, ουσιαστικά, από το μπλογκ μας, χωρίς, φυσικά, να αναφέρει, όπως όφειλε να κάνει, την πηγή.

Παραθέτω το σχετικό λινκ: https://www.facebook.com/pages/Parapolitikagr/239059192856378?fref=ts

(Άρθρο: Είκοσι ερωτήματα για την Αμφίπολη που θα λύσουν τον γρίφο!)


Καλό θα ήταν να διαμαρτυρηθούμε και για αυτό, δημοσιεύοντας στον τοίχο τους κάποιο σχόλιο.

niko karathanassis photography είπε...

Και μερικά οπτικά ερωτήματα που μου γεννήθηκαν βλέποντας τις φώτος:

σήμερα
http://www.image-share.com/ijpg-2770-171.html

παλιότερα
http://www.image-share.com/ijpg-2765-65.html

http://www.image-share.com/ijpg-2765-66.html

http://www.image-share.com/ijpg-2765-71.html

θα περιοριστώ σε αυτά γιατί υπάρχουν κι άλλα.

Kyriacos Antoniades είπε...

Καλή Ημέρα σε όλους ευχαριστώ γιάτην φιλοξενία Εμπεδότιμε,

Η ελπίδα παραμένει ζωντανή ... Αλέξανδρος και Ηφαιστίων όπως ο Αχιλλεύς με τον Πάτροκλο.
Μαζί οι δύο γιά τον μεγάλο βασιλιά όπως ο Ηρωας του και πρόγονος του Αχιλλεύς.

Κλέος Αφθητον Ελλήνων Ανδρών Ηρώων !!


Φίλτατοι ,η σπουδή της γνώσης των Ηρώων ,την μελέτη της Επικής, Ηρωικής Ελλάδος, οι λατρευτικές συνήθειες των αρχαίων γιά τον ΗΡΩΑ θα αυξήσει συμαντικά την δυνατότητα μας στην ανάγνωση και την ικανότητά μας στην ερμηνεία όλων των ευρημάτων των ικανότατων αρχαιολόγων και ιστορικών .
Σπουδές γιά τον Αρχαίο Ελληνα Ηρωα λοιπόν, !! καθώς και σπουδές γιά τον Μέγα Αλέξανδρο , και εδώ βάλτε μιά έξτρα προσπάθεια διαβάζοντας και μελετώντας τον Αρριανό( Αλεξάντρου Ανάβασις)

Θα βρήτε ακριβέστερη περιγραφή των γεγονότων.

Περιμένοντας !!

Αρης είπε...

ελπιζω αυριο να μας σεβαστουν και να μας ανακοινωσουν οσα περισσοτερα γνωριζουν ειναι επαληθευμενα και ανακοινωσιμα..
απ οτι εμαθα δεν θα υπαρχει τηλεοπτικη καλυψη..
για την κ. μενδωνη,πληροφορηθηκα καποια πραγματα σχετικα με το παρελθον της,σχετικα με την προτομη που ηταν να γινει στο βουνο της ασπροβαλτας,εργο το οποιο σταματησε και καποια αλλα περιστατικα απο μια επισκεψη της στη Θρακη,οπου ειχε αναφερθει απαξιωτικα σε καποια αρχαια..
συνοψιζοντας η συγκεκριμενη κυρια ποτε δεν ηταν ενθουσιωδης με τον Ελληνικο αρχαιο πολιτισμο..
Ελπιζω και περιμενω για την αυριανη μερα..
Δε περιμενω να μας πει Μ.Α. αλλα τουλαχιστον να μαθουμε για τα ευρηματα που δεν μας εχουν δειξει

Ody Mark είπε...

Εντυπωσιακότατες οι αναλύσεις, τα ερωτήματα και το πάθος της ομάδας!

Γοητευμένος παρακολουθώ κι εγώ το ταξίδι που μας πάει ο Εμπεδότιμος...


Ποιό να είναι άραγε το συμπέρασμα από την ακόλουθη δημοσίευση:
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/11/blog-post_1493.html

PM είπε...

Άλλο ερωτημα
(ξαφνικα μου ηρθαν αποριες)

Αυτή η εγκοπή στο κατωφλι της πορτας του Θ3 , τι είναι;;

Στην αρχη νομιζα ότι την εκαναν οι ανασκαφείς με τροχο...

Τωρα όμως που το ξανασκέφτομαι αναρωτιέμαι μηπως εχει καποια σχεση με την ψευδοροφή κι το ψηφιδωτο που λειπουν.

Μηπως υπηρχε καποιος μηχανισμος "ασφαλειας" ;
Βρεθηκε αραγε κατι από αυτόν;

Ας ρωτησει καποιος την κ Περιστερη!

Enalios είπε...

@zibi

πολύ καλή ιδέα...

πήρα τηλέφωνο, δημιουργεί κλίμα.. πάρτε όλοι...

oryktosploutos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
oryktosploutos είπε...

@Δωδωναίος 08:27

Στο βόρειο τμήμα ο περίβολος στο παλαιό υπόβαθρο εδάφους (http://prntscr.com/5ax9qg) πέφτει πάνω στο χωματόδρομο. Στο νεότερο υπόβαθρο (http://prntscr.com/5ax786) ο περίβολος δεν είναι πάνω στο δρόμο, είναι λίγο πιο μέσα και ταυτίζεται καλά με τη φωτο από το ΕΝΑ Channel (http://amfipolinews.blogspot.gr/2014/11/blog-post_520.html). Πόσο πιθανό είναι να έχει αλλάξει θέση ο χωματόδρομος και να έχει πάει πιο βόρεια;

Antigoni είπε...

@niko karathanassis photography
Είστε ο δαίμων του φωτογραφείου. Τις έχω δει και στο παρελθόν τις φωτογραφίες με τις επισημάνσεις και με έχουν προβληματίσει. Δεν έχω λύσει ακόμα τις απορίες που μου δημιουργήσατε.
Σε σχέση με τις εσοχές Α1 και Α2:
Όλες οι φωτό είναι απο το βίντεο; Υπάρχουν ταυτόχρονα και το Α1 και το Α2; Εκεί, λόγω ψηφιδωτού δεν θα μπορούσαν να τοποθετήσουν τις μεταλλικές και ξύλινες δοκούς στο δάπεδο. Μήπως αφαίρεσαν κάποιους λίθους απο τον πλευρικό τοίχο προκειμένου να τοποθετήσουν τα προσωρινά μετρα αντιστήριξης; Δηλαδή το Α3 αφαιρέθηκε και αυτό την πορεία και έγινε μία εσοχή από πάνω μέχρι κάτω; Σε αυτή την περίπτωση οι κατακόρυφες ξύλινες δοκοί τι συναντούν στην κορυφή; Προβληματικό θέμα αυτό! Δεν μπορώ να βρώ κάποια εξήγηση
Επίσης, η πλάκα οροφής πλευρικά δεν εφάπτεται του τοίχου (όπως φαίνεται από την πρωτη φωτογραφία που επισυνάψατε, στο 1). Σε επόμενη φωτογραφία, εκεί που φαίνεται ολόκληρη η καρυάτιδα στο σημείο Α, η πλάκα φαίνεται να εφάπτεται τον πλευρικό τοίχο. Ίσως δεν βλέπω κάτι καλά
Τα κομμάτια από τις πλάκες οροφής (πραγματικά πως τα εντοπίσατε!) υπάρχει περίπτωση να είναι τα κομμάτια της σπασμένης θύρας που βρέθηκαν στον Θ2;

ιχθυοπωλης είπε...

@PM
Η απαντηση του βουβοφαγου:

Υιός Θευδόροιο Τελευτία, ός μέγα πάντων φέρτατος (ή φέρτερος) ή θηρών όσσον εγώ κέκριμαι ουχί μάταν έστακα φέρω δε τι σύμβολον αλκάς ανέρος, ή γαρ δη δυσμενέεσσι λέων.

http://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%28%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82%29

Ευγε σε ολους!

onar είπε...

Επειδή βαρεθήκαμε να κοιτάμε και ξανακοιτάμε νωχελικά τις παλιές εικόνες και πληροφορίες ...
Επειδή αναμένουμε τις αυριανές ανακοινώσεις με μειωμένες προσδοκίες ...
Βρείτε την απόδειξη ότι γνώριζαν για την είσοδο με τις Σφίγγες τουλάχιστον από την άνοιξη του 2014 όταν και έγινε η Ανακοίνωση στο ΑΠΘ...
http://tinypic.com/?t=postupload

oryktosploutos είπε...

@ Δωδωναίος
@ Petros
@ Kratylos
@Poly Katri

Μήπως κάτι μας έχει ξεφύγει στον προσανατολισμό του μνημείου; Δείτε το http://postimg.org/image/ugf5vhxuj/, με βάση τις πλευρές του σκέπαστρου.

PM είπε...

Αποριων συνεχεια...

Πολύ θα ηθελα να δω μια φωτογραφια του δαπέδου του Θ3

Αυτου , που είναι βουλιαγμένο, κατεστραμενο, και...γλιστρημενο προς τα μεσα!

Αντ αυτου βλέπουμε μονο κοντινα πλανα του ορυγματος.

Φτου γ@μ@ το δαπεδο που τους......"γλιστραγε" (τους τυμβωρύχους εννοω...)

Planet είπε...

oryktosploutos & αλλοι:

εδώ τοποθέτησα την κάμερα της τριδιάστατη αναπαράστασης του τύμβου πάνω απο το κέντρο του. Δεν ξέρω αν σας βοηθάει να προσανατολιστείτε:

http://i.imgur.com/NWCFVna.png

Δυστυχώς το περιβάλλον απεικονίζεται σε μικρή ανάλυση. Σίγουρα παντως ο προσανατολισμος του σκεπάστρου δεν ειναι ακτινικός

onar είπε...

http://tinypic.com/r/351s3kw/8

virgi είπε...

@ giannis
Επειδή σου χρωστάω μια απάντηση αφού μιλάμε μαζί πολύ καιρό τώρα στο παρακάτω το σχόλιό σου

giannis ειπε:.......Δηλαδή @virgi εσύ πριν από κάθε σχόλιο αναφέρεις κάποιο όνομα, που πιθανόν να έχει αναφερθεί στο ίδιο αντικείμενο που πραγματεύεσαι;
.......

27 Νοεμβρίου 2014 - 9:16 π.μ.

και επειδή ίσως έχεις αδύνατη μνήμη

δες σχόλιο μου προς εσένα την 1η Οκτωμβριου.


@virgi είπε...
@ giannis

Συγχαρητήρια για το σχόλιο με τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου.
Εξού και το φερετροειδες(ανθρωποειδές ) για άλλους.
Έχεις απίστευτη παρατηρητικότητα.
Ήταν από αυτά που δεν είπα στην Ανάρτησή μου.
Μπράβο.!!!!
1 Οκτωβρίου 2014 - 4:06 μ.μ.

Καλή συνεχεια!

Planet είπε...

http://i.imgur.com/cLEM0Jc.jpg?1

Από την παραπάνω φωτο μπορειτε να δειτε πως η προέκταση του "άξονα" του στεγάστρου (κόκκινη γραμμη) περνάει κοντά απο δύο χαρακτηριστικα σημεια της παραλληλεπιπεδης περιοχής που έχει ανεσκαφεί στην κορυφή του τύμβου (κίτρινα σημεια): από το σημείο τομής δύο πλευρών της περιοχής, και απο το κέντρο της πλευράς μιας άλλης. Αυτά τα δύο σημεια μπορουν να οριοθετηθούν τουλάχιστον στις δύο τελευταίες δορυφορικές φωτό του τύμβου, αν τα ενώσετε και τα επεκτείνεται ίσως βοηθήσει στον να βρειτε (περιπου) την περιοχή και τον προσανατολισμό της εισόδου.

niko karathanassis photography είπε...

@Αντιγόνη 1.13'

Από το βίντεο είναι οι 2 αριστερά (καρέ) Α1, Α2. Ένα βίντεο έχουν δώσει από αυτό είναι. Για τα υπόλοιπα που με ρωτάτε δεν ξέρω.

Για την πλάκα της οροφής. Με δεδομένα πως το άνοιγμα του τρίτου θυρώματος είναι 1,50μ. και το πλάτος του θαλάμου 4,5 μ. έχουμε 1,5 τοίχος + 1,5 άνοιγμα + 1,5 τοίχος. Βλέπετε, τόσο στο καρέ από το βίντεο (κίτρινη γραμμή) όσο και στη φώτο οτι η πλάκα πλάτους 1μ. συναντά την αριστερή πλευρά του ανοίγματος της πόρτας . Φαίνεται η πλάκα να απέχει τουλάχιστον 0,50μ. από τον τοίχο. Στο σκαρίφημα δείχνει να ακουμπά στον τοίχο αλλά μάλλον δεν ισχύει.

http://www.image-share.com/ijpg-2770-205.html

ιοαννα είπε...

Γιαννη …..είπες ότι : ΄΄Αυτά που προστατεύονται είναι έργα (πρωτότυπα) τα οποία έχουν δημιουργικό ύψος, αντίληψη,οργανική σύνθεση και διαμόρφωση των επιμέρους στοιχείων, έστω και μυθοπλασίας, δεν προστατεύονται, όμως, προσεγγίσεις ή απλές ιδέες. ΄΄ .
Και ρωτώ σε τι διαφέρουν οι προσεγγίσεις κ οι απλές ιδέες ??? Δεν είναι δημιουργία, οι ιδέες ??? Δεν έχουν αντίληψη ??? Οργανική σύνθεση ??? Κ δεν ενέχουν κ μια κάποια διαμόρφωση επιμέρους στοιχείων ??? Συγνώμη αλλά από το ΄΄εξακολουθείν και συνεχίζειν΄΄ αυτή την συζήτηση-διένεξη περί της πατρότητας σχολίων του ενός ή του άλλου……, εγώ που αναγκαστικά γίνομαι αποδέκτης όλων αυτών των αναφορών στην Βιργινία, το μόνο που αποκομίζω είναι ότι τελικά, αυτή η Βιργινία μάλλον έχει κάνει κάποια εξαιρετική δουλειά που έκατσε ΄΄στραβά΄΄ σε μερικούς !!!! Κ το αστείο είναι ότι όσο πιο πολύ προσπάθησαν κάποιοι να την ιδιοποιηθούν, τόσο πολύ αξία της δίνουν !!! Θα έλεγα λοιπόν, να συνεχίσετε να ασχολείστε με την δουλειά, και τα όσα εύστοχα προφανώς έχει προσεγγίσει η Βιργινία !!!!!…..Γιατί προφανώς το αξίζει !!! Κ μπράβο της !!!!! (Κ όχι τίποτα άλλο, αλλά με βάλατε κ στο mood να ανατρέξω τα χιλιάδες σχόλια εδώ μέσα για να διαβάσω τι στο καλό προσέγγισε τόσο εύστοχα κ δημιουργικά αυτή η συνομιλήτρια μας !!!....)

giannis_ είπε...

@virgi
Θεωρείς εφικτό το να ανακαλεί κάποιος χιλιάδες σχόλια όταν είναι να αναφερθεί σε κάτι; Θα ήμουν μωρός κάθε φορά που αναφερόσουν στο σχέδιο σου με τον βιτρούβιο να αναφέρεις μπροστά και το όνομά μου. Μια ιδέα μου μεταξύ χιλιάδων την πήρες και την έκανες δημιουργία κάτι που δε μπορούσα εγώ, απλά το χάρηκα που το είδα κ εφτανε!

Poly Katri είπε...


@ Δωδωναίος
@ Petros
@ Kartylos
@ oryktosploutos
@ Planet
@ Όλοι που ασχολούμαστε

@ Δωδωναίος, τώρα φαίνετε ξεκάθαρα και η δική σου οριοθέτηση!!! Και οι 4 οριοθετούμε σε ελαφρά διαφορετική θέση τον περίβολο.... Λίγο πάνω, λίγο κάτω, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, αλλά που θα μας πάει? Με σύγκριση και δοκιμή, σιγά-σιγά θα το πετύχουμε ακριβώς!!!
@ oryktosploutos σωστά, οι δρόμοι πιθανόν να έχουν αλλάξει θέση για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ανασκαφής. Για το σκέπαστρο να επισημάνω τα εξής: Το σκέπαστρο εξυπηρετεί δύο πράγματα 1) την προστασία της εισόδου από καιρικά φαινόμενα 2) την διευκόλυνση των εργατών και των εργασιών που γίνονται κατά την ανασκαφή. Συνεπώς, κανείς δεν μας λεει ότι το στέγαστρο τοποθετήθηκε ακριβώς στην ευθεία των θαλάμων, καθώς η 'ορατή' είσοδος έξω από το χώμα είναι 4,5 μέτρα πλάτος, αλλά μόλις λίγα εκατοστά βάθος, και έτσι έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησής του, όπου εξυπηρετεί καλύτερα τις ανασκαφικές εργασίες. Άρα, το σκέπαστρο, μπορεί να είναι ή μπορεί και να μην είναι ακριβώς στην ευθεία των θαλάμων, και δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα από αυτό, καθότι και 5-10 μοίρες κλήση να έχει, μας αποπροσανατολίζει παντελώς!!!!
@ Planet σε ευχαριστούμε!!! Η δουλειά και οι παρατηρήσεις σου είναι πολύ βοηθητικά!!!
@ Kratylos, το θέμα της θέσης της εισόδου, νομίζω ότι το έχεις βάλει σωστά, καθότι το έχει δει και με τα μάτια σου, και σε σχέση με τα δέντρα, και αυτό μας διευκολύνει αφάνταστα!!! Προσωπικά την συγκεκριμένη θέση που ανέφερες την παίρνω ως δεδομένη!!! Τώρα μας μένει πάνω στο γεωγραφικό σημείο της εισόδου, να τοποθετήσουμε 'σωστά' γεωγραφικά τον περίβολο.
@ Petros η δουλειά που κάνεις με την ταύτιση αεροφωτο και google maps νομίζω θα μας λύσει σε πολλά σημεία τα χέρια!!!!

Επισήμανση: Για να γίνει σωστή γεωγραφική οριοθέτηση του τύμβου, ξανάλεω ότι χρειαζόμαστε 2 σημεία (1 είσοδος, το έχουμε από τον φίλο kratylo, 1 από κάποιο σημείο της περιβόλου που το ψάχνουμε) πλήρως καρατσεκαρισμένα και σωστά τοποθετημένα πάνω στην αεροφωτό Δωδωναίου και εικόνων από τύμβου από google maps. Αφού γνωρίζουμε τη διάμετρο του τύμβου, με αυτά τα δύο σημείο θα τον οριοθετήσουμε σωστά!
Δώστε βάση στο ΔΕΝΤΡΑ όπως έκανε ο kratylos!!! Οι δρόμοι αλλάζουν θέση, τα δέντρα ΟΧΙ !!!
Προσωπικά από το πρωί βγάζω τα μάτια μου παρατηρώντας φωτό για να διασταυρώσω κάποιο σημείο της περιβόλου... όταν το καταφέρω, θα επανέλθω!!!

Καλό και δημιουργικό Σαββατοκύριακο σε όλους!!!

giannis_ είπε...

@ιοαννα
Βαλ'τα με το νομοθέτη είτε σ'αρέσει είτε όχι, έτσι είναι!

Kratylos είπε...

@ oryktosploutos

Μάλλον σωστά οριοθέτησες την κατεύθυνση του άξονα του τάφου στη φωτό http://postimg.org/image/ugf5vhxuj/
Παρατηρώντας και πώς στήθηκε το στέγαστρο νομίζω ότι είσαι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.

Γι' αυτό ακριβώς το τρίγωνο επαφής σκάμματος κύκλου και δρόμου μίλαγα.

ιοαννα είπε...

Γιαννη μου....δεν θα κανουμε εδω ερμηνεία του Ν 2121/1993 !

vagkalf07 είπε...

@ giannis_

η δημοσιοτητα κανει κακο σε μερικους ...σε αλλους οχι

εδω ειναι χωρος σκεψης...

δεν ειναι αρχαιολογικο περιοδικο..

ποσες σκεψεις-ιδεες που εχουν αναπτυξει πολλοι συνοδοιποροι αποδεικτηκαν εκτος τοπου και χρονου??δεν νομιζω οτι τους αποπηραμε ..μονο την εκτιμηση μας εχουν για την προσπαθεια τους..

και ποσες ακομη σκεψεις -ιδεες θα ειναι εφαπτομενες ακομη?,,,ποσες ακομη θα διαψευστουν ?..αυτο που μετραει ειναι το ταξιδι..αν καποιοι θελουν να γινουν αρχαιολογοι τα πανεπιστημια τους περιμενουν ..δεν ειναι ποτε αργα..

το μπλογκ χρειαζεται ολους οσους εχουν την γνωση και την φαγουρα να ανακαλυπτουν πηγες που βοηθουν στον αποσυμβολισμο του μνημειου(εγω δεν ειμαι απο αυτους) γιατι μας οδηγουν και εμας τους υπολοιους...

Poly Katri είπε...


@ Όλους που ασχολούμαστε
@ oryktosploutos
@ Kratylos

Καρέ από ΕΝΑ Chanel στο 0:06 (http://www.matrix24.gr/2014/08/ikones-tis-anaskafis-stin-amfipoli-apo-elikoptero/ ) , κοντινό που δείχνει περίπου σε ευθεία το στέγαστρο με την είσοδο. Αν δε με γελούν τα μάτια μου, το στέγαστρο είναι τοποθετημένο με κλήση ελαφρά προς τα αριστερά της εισόδου?
Παρατηρήστε τις ευθείες του στεγάστρου με τις ευθείες της εισόδου, κυρίως στην αριστερή πλευρά.

Poly Katri είπε...


Εδώ το link του καρέ

http://www.image-share.com/ijpg-2770-211.html

Petros είπε...


@ Όσους ακόμα ονειρεύονται


@@ Δωδωναίος
@ Poly Katri
@ Kratylos

το Google earth εχει history photos οπότε και πήγα στο 2005 που φαίνονται οι δρόμοι που έστησε τα εργαλεία ο Πολυμενακις. Τα ένωσα με αυτά του 2014 δέντρα δρόμοι και τιαφτα και προσθεσα τη έρευνα του Πλου όπως την έβγαλε ο Kratylos .

http://postimg.org/image/44g3qle6h/

«Παλαιότερο ‹Παλαιότερο   1 – 200 από 542   Νεότερο› Νεότερο»