Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ – ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΦΟΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟ;


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ στις 21/9/2014, πέραν της αποκάλυψης των εκπληκτικών Καρυατίδων, έχουμε ως σημαντικό δεδομένο ότι : «Στον τρίτο χώρο πραγματοποιήθηκε γεωτρητικός δειγματοληπτικός έλεγχος, με χειροκίνητο γεωτρύπανο, σε προεπιλεγμένες θέσεις. Έτσι, εντοπίστηκε μαρμάρινο θύρωμα, ανοίγματος 0,96 μ. , στο βόρειο τοίχο του»Κατ’αρχήν παρατηρούμε ότι ο βόρειος τοίχος αναφέρεται απλά ως τοίχος και όχι ως διαφραγματικός τοίχος, πράγμα που σημαίνει ότι ο μακρύς ταφικός διάδρομος έφτασε στο τέλος του και είμαστε ενώπιον του κυρίως τάφου, οπότε πρέπει να αναμένουμε την είσοδο μας μέσω μιας κλειστής θύρας στον προθάλαμο του τάφου. Και πρέπει να είναι κλειστή η θύρα διότι αλλοιώς θα έχει γεμίσει ο κυρίως τάφος με χώμα (αν είναι ο κυρίως τάφος και δεν αποτελεί νέο μέτρο σφράγισης). Το μικρότερο δε πλάτος της θύρας (0,96μ σε αντίθεση με το 1,68μ των άλλων θυρών) ενισχύει την υπόθεση ότι πλέον είμαστε στο τελευταίο στάδιο σφράγισης με σκοπό την παρεμπόδιση της οποιασδήποτε βέβηλης εισόδου.

Παρατηρούμε επίσης ότι ο γεωτρητικός δειγματοληπτικός έλεγχος  έγινε σε «προεπιλεγμένες θέσεις». Αυτό σημαίνει ότι η ανασκαφική ομάδα έχει στα χέρια της στοιχεία που δεν έχουν ανακοινωθεί.

Άλλη παρατήρηση που κάνουμε είναι ότι δεν αναφέρεται σε ποιο σημείο του βορείου τοίχου γίνεται και αν δεν είμαστε λίγο προσεκτικοί θα παρασυρθούμε να εννοήσουμε ότι το μαρμάρινο θύρωμα (E4)βρέθηκε στο κέντρο του τοίχου, όπως συμβαίνει με τις άλλες θύρες.

Όμως αν παρατηρήσουμε προσεκτικά την ψηφιακή αναπαράσταση του μνημείου παρατηρούμε ότι πολύ πιθανόν το μαρμάρινο θύρωμα (Ε4) βρίσκεται στο αριστερό άκρο του βορείου τοίχου και μάλιστα σε ύψος πολύ χαμηλότερο του προηγουμένου θυρώματος (E3) πράγμα που σημαίνει ότι το δάπεδο του τρίτου θαλάμου (Θ3) είναι σε κατώτερο επίπεδο από του δευτέρου θαλάμου (Θ2).

 Το προηγούμενο θύρωμα (Ε3)   βρίσκεται στον διαφραγματικό τοίχο Τ3 και το οποίο σε φωτογραφία που έχει δημοσιευθεί δεν έχει αποκαλυφθεί.


Όμως παρατηρώντας το σχέδιο που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο φαίνεται καθαρά ότι ένα σημαντικό μέρος της θύρας έχει αποκαλυφθεί και από ό,τι φαίνεται είναι και αυτή χωρίς θυρόφυλλα, όπως σωστά είχαμε προβλέψει σε παλαιότερη ανάρτηση.


Στην ψηφιακή αναπαράσταση φαίνεται και κάποιο αντικείμενο (Σ2) στο δεξί άνω άκρο του τέταρτου τοίχου (Τ4) η άκρη του οποίου φαίνεται ότι είχε δημοσιευθεί σε προηγούμενη φωτογραφία και μοιάζει πολύ με μια αντίστοιχη εξοχή (Σ1) του τοίχου Τ3 πάνω στην οποία εστηρίζετο  η μαρμάρινη πλάκα που συνέδεε τα ανοίγματα Α1 και Α2 και η οποία υποθέτουμε ότι χρησίμευε για τον καταιονισμό χώματος κατά τις επιχωματώσεις.


Μήπως λοιπόν να περιμένουμε μια αντίστοιχη μαρμάρινη πλάκα όπως εκείνη του χώρου Θ3 στον ανατολικό τοίχο του Θ4;

Συνοψίζοντας τις μέχρι τώρα πληροφορίες μπορούμε να δούμε μια κάτοψη του ταφικού μνημείου μέχρις στιγμής. (Να σημειωθεί ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή της απαρίθμησης των τοίχων για να συμφωνεί με το υπουργείο. Στην αρχική υπόθεση κάτοψης η αρίθμηση δεν ξεκινούσε από τον τοίχο των σφιγγών αλλά από τον δεύτερο  διαφραγματικό τοίχο, δλδ ο δεύτερος διαφραγματικός τοίχος ήταν ο Τ1 ενώ τώρα είναι ο Τ2).


Αν ανατρέξουμε στην υπόθεση μας περί της οριοθέτησης του κυρίως τάφου βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται η υπόθεση περί της στροφής  προς το κέντρο του κυκλικού τύμβου.


Έτσι φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και η υπόθεση που είχε γίνει ότι ο τάφος βρίσκεται σε κατώτερο επίπεδο  (βλεπε : ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΦΟΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;l) και ότι αναμενόταν ότι κάποια στιγμή η πορεία εισόδου στον τάφο θα εστρέφετο  προς το εσωτερικό του τύμβου  μιας και η πορεία του ταφικού διαδρόμου εκινείτο επί χορδής τόξου του κυκλικού τύμβου. (βλέπε : ΕΧΕΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ Ο ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΦΟΣ;)

Άλλωστε η  Γ.Γ. του υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στις 22/9/2014 μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 αποκάλυψε ότι : «Πρέπει να προηγηθεί η αποχωμάτωση του τρίτου θαλάμου για να πούμε περισσότερα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι κατεβαίνει προς τα κάτω….. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι φαίνεται πως πάει προς τα κάτω. Φαίνεται ότι είναι σε χαμηλότερο επίπεδο». (http://www.newsit.gr/ellada/apokalupsi-tafos-tis-amfipolis-o-epomenos-thalamos )

Ας  ανατρέξουμε τώρα στις ανασκαφές του Λαζαρίδη, ο οποίος ανέσκαψε τον τύμβο Καστά.

Ο Λαζαρίδης ανέφερε ότι ο τύμβος Καστά ήταν μέχρι κάποιο βάθος τεχνητός ενώ μετά από βάθος περίπου 15 μέτρων υπήρχε ο φυσικός λόφος Καστά, του οποίου όμως την γεωλογική μορφή δεν μας ανέφερε. (http://news.in.gr/culture/article/?aid=1231341928 )

Έτσι λοιπόν η ενίσχυση της ανασκαφικής ομάδας της κας Περιστέρη με γεωλόγο-σπηλαιολόγοamfipolinews.blogspot.com/2014/09/blog-post_67.html ) θα μπορούσε ίσως να σημαίνει ότι φτάνοντας στον τέταρτο θάλαμο (Θ4), ίσως ο ταφικός διάδρομος να έφτασε στα όρια κάποιας φυσικής κοιλότητας, ενός σπηλαίου, που θα μπορούσε να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι ο τύμβος από ένα σημείο και κάτω είναι φυσικός.

Και είναι έτσι εξηγήσιμο πως ευρέθησαν στην κορυφή του τύμβου κιβωτιόσχημοι τάφοι,  από τον Λαζαρίδη, της εποχής του σιδήρου (1000-800) ενώ βρίσκουμε από κάτω τον συγκεκριμένο Μακεδονικό τάφο ο οποίος χρονολογείται στο 325-300, δηλαδή τάφο πολύ μεταγενέστερο αυτών που είναι στην κορυφή.

Πράγματι η αναφορά του ΥΠΠΟ ότι οι γαίες πάνω από την θόλο του τέταρτου θαλάμου φτάνουν σε ύψος 13 μ. (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58434) μας προϊδεάζει ίσως ότι ουσιαστικά είμαστε στο επίπεδο του φυσικού λόφου. Έτσι λοιπόν, πολύ πιθανόν, ο κατασκευαστής του τάφου θέλοντας να επωφεληθεί από κάποια πολύ μεγάλη φυσική κοιλότητα (σπήλαιο)  του φυσικού λόφου, με τον ταφικό διάδρομο μας οδηγεί μέχρι την είσοδο αυτής της κοιλότητας, η οποία και θα έχει προφανώς  διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να αποτελέσει τον κυρίως τάφο, οπότε μπορεί πλέον η πορεία να στραφεί προς τον κέντρο του τύμβου δηλαδή να «εισέλθει» στην φυσική κοιλότητα/σπήλαιο που έχει υποδεχθεί τον νεκρό.


Το ότι η φυσική κοιλότητα που υποθέτουμε πρέπει να είναι πολύ μεγάλη σηματοδοτείται και από το γεγονός ότι ο εντυπωσιακός περίβολος οριοθετεί όλον τον τύμβο (παρά την ύπαρξη και άλλων τάφων, και μάλιστα προγενέστερων) , παρότι φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος τάφος, του οποίου τον ταφικό διάδρομο έχουμε αρχίσει να ανασκάπτουμε  καλύπτει μια άκρη του περιβόλου. Άλλωστε το γεγονός ότι η τοιχοποιία εντός  του ταφικού διαδρόμου είναι ακριβώς ίδια με του περιβόλου, υποδηλώνει ότι όλος ο τύμβος έχει σχέση με το συγκεκριμένο ταφικό μνημείο, και η μόνη περίπτωση να συμβαίνει αυτό είναι να ισχύει η υπόθεση μας ότι ο κυρίως τάφος βρίσκεται εντός του φυσικού λόφου Καστά που βρίσκεται κάτω από τον τεχνητό τύμβο Καστά!

Σε μια τέτοια περίπτωση διασφαλίζεται και το ότι η οροφή του τάφου δεν θα έχει καταρρεύσει παρά τον απίστευτα μεγάλο όγκο χώματος που βρίσκεται από επάνω της, με αποτέλεσμα ο τάφος, αν συνυπολογίσουμε και το εκπληκτικής σύλληψης σχέδιο σφράγισης, να είναι ουσιαστικά απόρθητος από οποιονδήποτε εισβολέα.
 
Αυτή δε η βραχώδης κοιλότητα είναι λογικό να μην μπορεί να εντοπιστεί (ή να έχει αγνοηθεί ως φυσική και όχι τεχνητή κατασκευή) από την σεισμική τομογραφία που έχει γίνει από την επιστημονική ομάδα του Λάζαρου Πολυμενάκου, στην οποία έχουν καταγραφεί μόνο οι παλαιότεροι τάφοι που βρίσκονται πάνω της και ο ταφικός διάδρομος που ανασκάπτεται ήδη.Έτσι λοιπόν είμαστε πολύ κοντά στην υπόθεση που κάναμε στην ανάρτηση  "ΠΡΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ".

"Άρα μάλλον να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε να κατεβούμε τα σκαλάκια που πρέπει να βρίσκονται στο δάπεδο του τρίτου θαλάμου (Θ3)  στον κάτω όροφο.
  
Υποθέτω ότι ο τρίτος διαφραγματικός τοίχος Τ3  δεν έχει ούτε αυτός θύρα, όλος ο πρώτος όροφος  είναι προθάλαμος.

Πολύ πιθανόν να δούμε την ίδια εικόνα με την είσοδο στην είσοδο των Σφιγγών.

 Δηλαδή σκαλιά  που κατεβαίνουν, τοίχος σφράγισης που όμως σε αυτήν την περίπτωση από πίσω του θα υπάρχει ερμητικά κλειστή θύρα.
 Και τώρα αρχίζει η πραγματική ανασκαφή.......»


«Προσωπικά το βλέπω περίεργο ο κυρίως τάφος να ευρίσκεται σε κάποια άκρη του ταφικού περιβόλου, κυρίως λόγω του μεγέθους, της πολυτέλειας και των εκπληκτικών μεθόδων σφράγισης  του ταφικού διαδρόμου που έχει ήδη ανακαλυφθεί.

 Συνεπώς, όπως έχω ήδη υποθέσει, περιμένω κάποια στιγμή όλη η πορεία του ταφικού μνημείου να στρίψει κάπως και να ακολουθήσει ακτινική  πορεία προς το κέντρο του τύμβου»


Ελπίζουμε η ανασκαφή να την επιβεβαιώσει…..


[Η ανάρτηση αυτή αποτελεί μέρος της μελέτης περί του Τάφου της Αμφίπολης : Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ]170 σχόλια:

Unknown είπε...

Πραγματικά φαντάζει πολύ ρεαλιστικό το σενάριο κάποιου σπηλαίου με τα υπάρχοντα δεδομένα. Συγχαρητήρια για την διορατικότητα σας. Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο τότε πρέπει να προετοιμαζόμαστε ξανά για ευρήματα πέρα από κάθε φαντασία. Ένας τεχνητός ταφικός θάλαμος θα είχε πιθανώς περιορισμένο μέγεθος για λόγους στατικότητας, αν μιλάμε όμως για μια φυσική κοιλότητα μπορούμε να περιμένουμε αμύθητα πράγματα.

Unknown είπε...

Αγαπητέ Εμπεδότιμε θα ήθελα να σε ρωτήσω τι σημαίνει για το πρόσωπο που φιλόξενεί ο τάφος, αν ισχύει η υπόθεσή σου για την φυσική κοιλότητα.Επίσης αν θα μπορούσες στην φωτογραφία της σεισμικής τομογραφίας να μας εξηγούσες που ακριβώς βρισκόμαστε.Τέλος θα ήθελα να σε ρωτήσω,αν έχουμε φυσική κοιλότητα,αν εδραιώνεται και σε εσένα η πεποίθηση ότι στα έγκατα της Μακεδονικής γης βρίσκονται τα οστά του Μεγάλου Στρατηλάτη;

Unknown είπε...

Και κάτι ακόμη Εμπεδότιμε,υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και πέμπτος θάλαμος;

πνα είπε...

Εμπεδότιμε

με έχεις αφήσει άναυδο.

Σε σχέση με αυτό που γράφεις " Μήπως λοιπόν να περιμένουμε μια αντίστοιχη μαρμάρινη πλάκα όπως εκείνη του χώρου Θ3 στον ανατολικό τοίχο του Θ4;"
θυμίζω ότι σε προηγούμενη ανάρτησή σου είχα πει, βλέποντας φωτογραφία της πάνω δεξιάς γωνίας που είχε δώσει το ΥΠΠΟ, ότι φαίνεται σαν ο τελευταίος θάλαμος να έχει οροφή.

Unknown είπε...

Συγχαρητήρια για τη διορατικότητά σας και το υψηλό επίπεδο των σχολίων

Kostas είπε...

Παρακολουθώ τις αναρτήσεις σας από την αρχή και περιμένω με αγωνία κάθε νεώτερη ανάρτηση σας....Συγχαρητήρια για τις αναλύσεις σας,όπως και για το επίπεδο των σχολίων .....

Alexandros είπε...

Αγαπητέ Εμπεδοτιμε ειλικρινά τα συγχαρητήρια μου. Επειδή παρακολουθώ απο την αρχή της εκσκαφής αυτής αυτα που γράφετε περιμένω κάθε φορα τις αναρτήσεις σας με μεγάλη προςμονη. Οπως επισης να διαβάζω και τους σχολιασμούς ανθρώπων εδω μέσα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Αυτο που ζούμε νομιζω τους σχεδόν δυο τελευταίους μηνες ειναι ενα ταξίδι απαράμιλλης ομορφιάς και πραγματικα εύχομαι το τέλος του να μας δωσει αυτο που πολλοι απο εμάς ενδόμυχα λαχταρούμε. Το μνημείο ούτως η άλλως ειναι ενα μεγαλείο απο μόνο του. Να είστε καλα.

333 είπε...

Μια διαφορετική προσέγγιση που όμως καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα εις ότι αφορά τον "ένοικο" του μνημείου-τάφου [κάνει συγκρίσεις και με τον τάφο της Πύδνας]:
http://ellinondiktyo.blogspot.gr/2014/09/3.html

Axis Mundi είπε...

Η αγωνία κορυφώνεται!! Αναρωτιέμαι κατα πόσο θα μπορούν να συνεχιστούν οι ανασκαφές τους χειμερινούς μήνες.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια!

@Ioannis

Δεν γνωρίζω αν υπάρχει πέμπτος θάλαμος. Ας μπούμε πρώτα στον τέταρτο και βλέπουμε.
Λογικα πρέπει να υπάρχει. Ο τέταρτος πρέπει να είναι ο προθάλαμος και πρέπει να ακολουθεί ο νεκρικός θάλαμος, αλλά αν κρίνουμε από τις μέχρι τώρα εκπλήξεις, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες.

Δεν μπορώ να προσανατολιστώ στην τομογραφία, αλλά εκτιμώ ότι τα σχηματάκια που φαίνονται πρέπει να είναι κιβωτιόσχημοι ταφοι που χρονολογούνται ίσως την εποχή του σιδήρου.
Ο εν όγω τάφος δεν φαίνεται γιατί είναι κάτω από την "κάλυψη" του βράχου πουν νομιζω είναι ο "θόρυβος" που φαίνεται στο background.

Αν η υπόθεση μου είναι σωστή, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να μην είναι ο Αλέξανδρος μέσα.

Τέτοιος τάφος απαιτούσε σίγουρα πόρους (χρηματικούς αλλά και ανθρωπίνου δυναμικου και υλικών) σε επίπεδο κράτους, και όχι από ατομικη περιουσία, που δεν θα μπορούσε να κινητοποιήσει ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ οποιοσδήποτε τυχαίος ειτε ανωτατος αξιωματούχος είτε μέλος της βασιλικής δυναστείας.

anon είπε...

Αγαπητέ Εμπεδότιμε,

Έχετε ένα θαυμάσιο τρόπο που αναλύετε τα δεδομένα όπως ανακοινώνονται από το Υπουργείο. Γι'αυτό σας διαβάζουμε με πολύ ενδιαφέρον. Προσωπικά είχα κάποιες ιδέες που επιβεβαιώσατε με τον μοναδικό τρόπο σας.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν μετά τα πιο πρόσφατα δεδομένα επιμένετε ότι ο τάφος είναι Μακεδονικός. Διάβαζα νωρίτερα την συνέντευξη της Καθ. Κα Παλαγγιας που ισχυρίζεται ότι μόνο ένας ρωμαϊκός τάφος θα είχε αλλεπάλληλους "διαδρόμους" όπως αυτός, ότι οι Καρυάτιδες είναι καθαρά ρωμαϊκές/αρχαϊστικές, και ότι ένας Μακεδονικός τάφος θα ήταν μικρότερος αλλά και με ένα (ή χωρίς) προθάλαμο. Τι λέτε επ'αυτού;
Σας ευχαριστώ και όπως πάντα αναμένουμε το επόμενο άρθρο σας με πολή ενδιαφέρον.

333 είπε...

anon, αν προσέξεις στο λινκ που έχω αναρτήσει ελάχιστα πιο πάνω, σχετικά με τον τάφο της Πύδνας, αποτελείται και εκείνος από 3 θαλάμους, εποχής περίπου 330-300 π.χ., που όπως αναφέρει ο συντάκτης ήταν εποχή καλλιτεχνικών πολιτιστικών κλπ αλλαγών.
Επίσης θα δεις και πολλές ομοιότητες με τον Τύμβο Καστά.

anon είπε...

Ευχαριστώ πολύ, 333, δεν είχα προσέξει το λινκ σου.

Unknown είπε...

Σε ευχαριστώ για αυτά που διάβασα.
Στο site σου έπεσα τυχαία. Θα ήθελα να ενημερωθώ και για την άποψη των αιρετικών. Αν έχεις να μου συστήσεις blog που γράφονται απόψεις σοβαρές και με επιχειρήματα σαν τις δικές σου θα σου ήμουν ευγνώμων.
Συγχαρητηρια και πάλι για την δουλειά σου!!

Unknown είπε...

@ioanna δες εδώ: http://www.insomnia.gr/topic/496650-%CE%B2%CF%81%CE%AD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%BF-%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9/page-272

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@anon

Δεν νομίζω ότι η Παλαγγιά λέει κάτι που να στέκει. Θα συμφωνήσω με την Περιστέρη ότι απλώς θέλει τα πέντε λεπτά δημοσιότητας.

Ο τάφος είναι Μακεδονικός.
Ρωμαικός δεν είναι σίγουρα γιατί δεν έχει κανένα Ρωμαικό σύμβολο που να τονίζει το "μεγαλείο της Ρώμης" πράγμα που θα ήταν σίγουρα στην είσοδο του, αν μάλιστα ήταν και επσικέψιμος όπως ισχυρίζεται!

Ούτε βέβαια θα ήταν ποτέ δυνατόν να κατασκευαστεί τάφος μεγαλύτερος απο το μαυσωλείο του Αυγούστου στην Ρωμη, ούτε βέβαια θα ήταν επισκέψιμος ο τάφος (αν είναι δυνατόν!). Γιατί αν ήταν επισκέψιμος πρέπει να αιτιολογήσει πως και γιατί σφραγίστηκε έτσι επιμελώς που δεν το έχει κάνει.
Τωρα δεν που βρέθηκε και η μικρότερη είσοδος στον τρίτο θάλαμο, αναρωτιέμαι τι εξήγηση θα δώσει για το ότι ήταν επισκέψιμος!

Ουτε βέβαια είναι δυνατόν η μάχη των Φιλίππων να έγινε στους Φιλίππους και το πολυάνδριο (που ισχυρίζεται ότι είναι ) να έγινε 60 (?) χιλιόμετρα μακρια!
Δηλαδή μετέφεραν τα οστά των στρατιωτών από τους Φιλίππους στην Αμφίπολη για να τους θάψουν ???

Ολοι οι Μακεδονικοι τάφοι που βρέθηκαν ήταν μικρότεροι, αλά αυτό δεν είναι επιχείρημα ότι δεν θα υπήρχε ένας τέτοιος μεγάλος τάφος για κάποιον Μακεδόνα, αν μάλιστα αυτός ήταν ο Αλέξανδρος.

Μήπως ετσι αποκαλύπτει τους φόβους της ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι του Αλεξάνδρου ;
Αν λοιπόν η προσωπικότητα είναι τέτοιου βεληνεκούς θα έχει και αντίστοιχο τάφο, μεγαλύτερο με περισσότερους θαλάμους (που δεν είναι θάλαμοι αλλά ταφικός διάδρομος παρεμπιπτόντως).

Επίσης να την πληροφορήσουμε ότι ό,τι έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα δεν είναι θάλαμοι, αλλά ταφικός διάδρομος, ο όποιος προθάλαμος ή θάλαμος είναι μετά την θύρα του τρίτου ταφικού θαλάμου. (μάλλον μπερδεύτηκε από την ορολογία του υπυργείου που αναφέρεται σε αυτούς ως θαλάμους).

Οσον αφορά τις Καρυάτιδες....

Η Θάσος ήταν αποικία της Πάρου και εκείνη την εποχή επειδή στην Πάρο οι τεχνίτες δεν είχαν δουλειά, πολλοί μετέβησαν στην Θάσο για να εργασθούν.
Οι Παριανοί τεχνίτες είχαν σαν χαρακτηριστικό ότι έκαναν αρχαΙκά γλυπτά.

Αν θυμηθούμε ότι οι Καρυάτιδες φτιάχθηκαν από το ίδιο εργαστήριο με μάρμαρα Θάσου όπως η περίβολος και ο Λέων τότε η εξήγηση είναι απλούστατη γιατί οι Καρυάτιδες είχαν αρχαιστικά χαρακτηριστικά (λόγω των Παριανών τεχνιτών) που αυτά κατά την Παλαγγιά τις κάνει ΡωμαΙκές.

Και νομιζω ότι έχει παραβλέψει να εξηγήσει πως ένα Ρωμαικό μνημείο θα είχε ποτέ οκτάφυλλους ρόδακες.

Και τέλος διερωτώμαι, εγώ που δεν έχω αθόλου γνώσεις ιστορίας και αρχαιολογίας (όσες έχω τώρα τις απέκτησα ψάχνοντας λόγω του θέματος της Αμφίπολης), πως προσεγγίζω έτσι το θέμα ενώ εκείνη αν και καθηγήτρια αρχαιολογίας λέει τόσα ανυπόστατα πράγματα ;

Phil είπε...Αυτο για το μηκος των τειχων της Αλεξανδριας οτι ειναι 15840μ (100 φορες της διαμετρου του τειχους του τυμβου και 1000 φορες του υψους του λεωντα) ισχυει;

http://www.gazzetta.gr/plus/article/653443/akrivis-mikrografia-tis-alexandreias-tis-aigyptoy-o-tymvos-tis-amfipolis-pics

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Πρεπει να ισχύει. Το αναφέρει ο Λεφαντζής.

333 είπε...

Εμπεδότιμε, να σου εκφράσω τον θαυμασμό μου, ειδικά για αυτό που είπες "εγώ που δεν έχω αθόλου γνώσεις ιστορίας και αρχαιολογίας (όσες έχω τώρα τις απέκτησα ψάχνοντας λόγω του θέματος της Αμφίπολης)".
Μαζί με σένα "εκπαιδευόμαστε" και εμείς.
Για ακόμη μια φορά, εύγε!

Unknown είπε...

Αγαπητέ Εμπεδότιμε

Εύχομαι πραγματικά να είστε κάποιος ο οποίος αντλεί πληροφορηση απευθείας από το χώρο της ανασκαφής γιατί αυτόματα αυτό θα σήμαινε οτι είμαστε κοντά σε ασύλληπτες αποκαλύψεις. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να μειώσω τη δουλειά σας που εκ του αποτελέσματος είναι αδιαμφισβήτητη. Συγχρητήρια ακόμα μια φορά και πολλές ευχαριστίες για τη φιλοξενία και το υπέροχο ταξίδι.

Βίκυ είπε...

Η κυρια αυτη εχει συνεργαστει με σκοπιανο" αρχαιολογο" να αποδειξουν
σε παγκοσμιο συνεδριο οτι ο ταφος του Φιλιππου δεν ειναι βασιλικος και δεν ανηκει σ αυτον.Δεν ειναι τυχαιες λοιπον οι τοποθετησεις της.
Εμπεδοτιμε συγχαρητηρια και απο μενα.Επιβεβαιωνεις για ακομα μια φορα την διαφορα του εραστη της τεχνης -ερασιτεχνη με τους επαγγελματιες.Παραδειγματα παμπολλα.Ο αρχιτεκτων Βεντρις αποκρυπτογραφησε και απεδειξε Ελληνικη την Γραμμικη Β και ο εμπορος Σλημαν με την Ιλιαδα στο χερι εφερε στο φως την Τροια και τον Ομηρικο κοσμο εις πεισμα των καθηγηταδων που τα θεωρουσαν παραμυθια.Επισης αποδεικνυεις οτι οταν ενα μυαλο "στροφαρει" και εχει οπλιστει με τον ορθο λογο που του παρεχει η επαφη με την Ελληνικη Γραμματεια ειναι ετη φωτος μπροστα απο καθηγητες-δημοσιους υπαλληλλους που το μυαλο τους καιει ξυλοκαρβουνο.(Με την ευκαιρια του μνημειου φανηκε το επιπεδο πολλων απο δαυτους).
Υ.Γ Ειχα απορροφηθει με τις μοναδικες αναρτησεις για τον τυμβο και δεν ειχα μελετησει καθολου το πολυ ενδιαφερον ιστολογιο σου(εχω ξεκινησει να το κανω)για τη ορφικοπλατωνικη θεολογια καιτοι λατρης των Προσωκρατικων και του Επικουρου
Υ.Γ.

giannis_ είπε...

η ύπαρξη βράχου δε θα με εξέπληττε, ο πλησίον λόφος, για τον οποίο γίνεται συνέχεια λόγος είναι συμπαγής βράχος, αν θυμάμαι καλά.
Πέρα απο τον συμβολισμό ενός στενού διαδρόμου, προφανώς επιβάλονταν και από λόγους στατικότητας, διότι αν συνέχιζαν με μεγάλο δώμα θα ήταν πλέον επισφαλής η ακεραιότητα του του τάφου.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Τώρα που έγραψα για τους Παριανούς τεχνίτες συνειδητοποίησα το εξής.

Η Πάρος ήταν υπό την κυριαρχία των Πτολεμαίων, για αυτό και το Πάριο Χρονικό ειναι πολύ πρσεκτικό σε θέματα που αφορούν τους Πτολεμαίους.

Το Πάριο Χρονικό είχε γράψει ότι ο Αλέξανδρος ετάφηκε στην Μέμφιδα σύμφωνα με τον Μακεδονικό Νόμο (δηλαδή κατ'εμέ αποτεφρώθηκε) και δεν αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος μετεφέρθη στην Αλεξάνδρεια τουλάχιστον μέχρι το 299 που σταματάει η επιγραφή.

Πολύ περίεργο και σηματνικό ότι η Θάσος πουαπρείχε το υλικό για τον τάφο του Αλεξανδρου έχει σχέση με την Πάρο που ηταν υπό την κυριαρχία του Πτολεμαίου ο οποίος κατά την γνώμη μου αποτέφρωσε τον Αλέξανδρο και τον έστειλε με τον Αντίπατρο στην Μακεδονία!

Περίεργες συμπτώσει! Έχω την αίσθηση κάποια στιγμή οτι θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την πληροφορία.

@Βίκυ

Τώρα που το λες συνεδιητοποιώ ότι παραμέλησα το blog. Αν θέλεις κάτι ρώτα με.
Μπορείς να γραφτεις και στην ομάδα στο facebook, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@Pan Chrys,

Προφανώς δεν παίρνω πληροφορίες από την ανασκαφή, απλώς βάζω το μυαλό μου να δουλέψει.

Ωρες-ώρες νομίζω ότι αυτοί παίρνουν από μένα.... χα χα χα

Unknown είπε...

Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο για να φτάσουμε στον τάφο.
Μια πολύ προσεκτικη μελέτη των φωτογραφιών που μας δίνει η σεισμικη τομογραφία, ειδικά στην σελιδα 8 (ή 152 όπως γράφει πάνω αριστερά) διαπιστόνουμε ότι ο τάφος (tomb) απέχει περίπου 15-20μ από κέντρο του τύμβου.
Πρίν από αυτον φένεται ξεκάθαρα ένας διάδρομος που τον αναφέρει ως ράμπα (ramp).
Το συνολικό μήκος της ράμπας και του τάφου αναφαίρει η τομογραφία είναι 20μ .
Επομένως η αρχή της ράμπας είναι περίπου 35μ απο το κέντρο του τύμβου και 40μ απο την περίβολο .
Έχοντας διανήσει ως τώρα 15μ απο την περίβολο ,μας μένουν άλλα 25 μ. μέχρι την ράμπα(ramp) + 15μ. μέχρι την είσοδο του τάφου = 40μ.
Τα δε 40 μέτρα μέχρι την είσοδο φαίνεται να είναι και πολύ δύσκολα .
Ας οπλιστούμε λοιπόν με υπομονή και ας απολαύσουμε το ταξίδι.
Ίσως ο μεγαλύτερος θυσαυρός για όλους εμάς είναι οι γνώσεις που αποκομίζουμε για την Αρχαία Ιστορία μας .Μάθαμε σε λίγες μέρες την για τον Μέγα Αλέξανδρο, για τον Ηφαιστίωνα, για την Ολυμπιάδα και τόσους άλλους .Έγινε ο καθένας μας ένας μικρός ερευνητής (κάτι που έπρεπε να κάνουμε στο σχολείο), είδαμε ντοκιματερ για τις ανασκαφές στην Βεργίνα και τον Ανδρόνικο και τόσα πολλά άλλα. Άν δεν είναι αυτος θυσαυρός τότε τί είναι?
Να ευχαριστήσουμε ξανά τον Εμπεδότιμο για την ευκαιρία που μας έδωσε μέσα απο αυτό το blog να αναπτύσουμε τις σκέψεις μας και να του κάνουμε μια πρόταση όλοι εμείς που γράφουμε εδώ μέσα να μας δώσει την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε από κοντά , ίσως μέσω μιας συνάντησης.
Εμπεδότιμε ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε από κοντά και παράλληλα να γνωριστούμε και μεις μεταξύ μας
Ευχαριστώ
Δημήτρης από Θάσο
(υπόσχομαι να σας φέρω όλους και ένα κομμάτι λευκού μαρμάρου θάσου για να το θαυμάσεται από κοντά)

Unknown είπε...

@ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ

κανε μου μια χαρη σε παρακαλω και πες μου τι ειναι αυτη η φωτο? την εχουν δειξει 2 φορες και δεν την καταλαβαινω.

http://prntscr.com/4pcp7v

giannis_ είπε...

Εμπεδότιμε, εχω αναφέρει και αλλού ό,τι στην ταφή του Αλέξανδρου έβαλε γνώση και συμβολισμο και η Ολυμπιάδα, ιέρεια στις τελετές των Μεγάλων Θεών.
Ως προς τα μάρμαρα θα συμληρώσω ότι αναθήματα των Πτολεμαίων υπάρχουν στη Σαμοθράκη, αφιερώματα στους Μεγάλους Θεούς από Θασίτικο μάρμαρο, όπως και τα αναθήματα του Αλεξάνδρου Δ΄. θεωρώ τη συνδεση του τάφου με τα καβείρια αρκετά πιθανή.
Πλην του υιού της η Ολυμπιάδα δε θα επέτρεπε να γίνει μια τέτοια ταφή για οποιονδήποτε άλλον, για λόγους εξουσίας.

virgi είπε...

και κάτι για τον Λέοντα
http://mikros-romios.gr/4731/athinaios/

Unknown είπε...

και κατι που δεν ακουστηκε ποτε. ειναι η σκεψη μου απ την πρωτη μερα δεν την λεω γιατι ειναι καπως υπερβολικη....

μηπως ειναι καποιο μνημειο αφιερωμενο στον μυθικο προγονο του Αλεξανδρου τον ΗΡΑΚΛΗ, μεχρι και στο γιο του εδωσε αυτο το ονομα

ο λεων μηπως ειναι ο λεων της νεμεας και καθε δωματιο συμβολιζει εναν αθλο του?

Phil είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
anon είπε...

Χα, την αποτελειώσατε την κυρία. Το ρωμαϊκό σύμβολο όντως θα ήταν εκεί στο διάδρομο μεταξύ σφιγγών και καρυάτιδων όπως λέτε. Τι να πω. Δυστυχώς ο δημοσιογράφοι θα κυνηγήσουν οποιονδήποτε έχει μια άποψη. Συμφωνώ ότι καλό είναι να μένουμε με τα στοιχεία που ανακοινώνει η ίδια η Περιστέρη και το Υπουργείο.
Πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο για την Πάρο και τον Πτολεμαίο!
Αν είναι δυνατό, σας παρακαλώ, γράφετε πιο συχνά όταν βρίσκετε ένα καινούργο στοιχείο που είναι άξιο προσοχής.
Για παράδειγμα, κάποιες από τις φωτογραφίες του Υπουργείου δεν είναι σαφείς. Ο basilis makariou ανέβασε μια τέτοια προηγουμένως κι αναρωτιέμαι αν μπορούμε να την μελετήσουμε σε άρθρο σας, ει δυνατόν, όχι εδώ στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε θερμά.

Phil είπε...

@basilis makariou

Η φωτογραφια δειχνει το πανω μερος της θυρας απο τον 3ο προς τον 2ο θαλαμο.

http://prntscr.com/4pcp7v

Τωρα προσεξα τη σκαπανη, τον σωληνα (εξαερισμου?) απο το μικρο ανοιγμα κατω απο τη σπασμενη πορτα, και τα καλωδια πανω δεξια (μαλλον για φωτισμο)

Παύλος είπε...

Εμπεδοτιμε:ή είσαι εντός του περιβόλου; ή έχεις Ορφική Χάρη;η μιλάς με τον κατασκευαστή; ή αγαπάς αυτό που κανείς. Ορθή λογική σκέψη που λείπει.Προσωπικά ευχαριστώ. Σε διαβάζω από τον Αύγουστο κατά τύχη λόγω της λέξης ΟΡΦΙΚΗ. Όσο για την Παλαγγια αν λέει ότι είναι ρωμαϊκό το μνημείο έχει βελτιωθεί σαν αρχαιολόγος,εγώ περίμενα να πει ότι το μνημείο το κατασκεύασε ο Ακτωρας με λεφτά από το ΕΣΠΑ.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Δημήτρη,
Οσοι είναι στην Αθήνα μπορούμε να βρεθούμε κάποια στιγμή, οι φίλοι από την Βορειο Ελλάδα θα βρεθούμε σίγουρα μόλις γίνει επισκέψιμος ο τάφος.
Ελπίζω να μην μας κοπανίσεις το κομμάτι μαρμάρου στο κεφάλι αν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο...χα χα χα

Πάντως όσοι θέλουν μπορούν να επικοινωνήσουν στο empedotimos παπάκι yahoo τελεία com.

Βασίλη,
Και εγώ έχω μπερδευτεί με αυτήν την φωτό. Νομίζω ότι αφορά το επιστήλιο του τρίτου τοίχου αλλά δεν είμαι σίγουρος.

Γιάννη,
Εχω την αισθηση ότι η Ολυμπιάδα δεν είχε τόση δύναμη μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, υπήρχε δυσμένεια εναντίον της. Περισσότερο ικανό να κάνει κάτι έχω τον Πτολεμαίο.

Stratos Voulamandis είπε...

@ basilis makariou

Καλή σκέψη για τον Λεοντα , ως λιοντάρι της Νεμέας! Θα μπορούσε να ειναι και απο το Lion King ! Αστειεύομαι , πολυ ωραια και ζωντανή η συζήτηση όλων σας. Τι σημαίνει το Εμπεδοτιμος;

Phil είπε...

Απο την ανακοινωση του ΥΠ της 14/9 μιλωντας για το Θ3:


Στο νότιο τοίχο -στο εμφανές μέρος του- δεξιά και αριστερά του θυρώματος, συνεχίζεται η μαρμάρινη επικάλυψη. Οι υπερκείμενοι πωρόλιθοι καλύπτονται με επίχρισμα κόκκινου χρώματος. (φωτο 6). Έχει καταπέσει το εσωτερικό τμήμα του υπέρθυρου.(φωτο 7).

H φωτογραφια 7 ειναι αυτη για την οποια ρωτησε ο @basilis makariou:

http://www.yppo.gr/2/g2001.jsp?mult_id=14965

Αυτη ειναι πιστευω η αλλη μερια της θυρας βλεποντας απο το Θ2 προς το Θ3:

http://www.yppo.gr/2/g2001.jsp?mult_id=14940

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Βασίλη,
Για το τι ήταν ο Εμπεδότιμος σας το αφήνω σαν άσκηση να το ψάξετε...;-)

anon είπε...

Ο εν πεδίο τιμαί [φέρων];
Αυτός που τιμά το πεδίο (της μάχης);

anon είπε...

Μ'αρέσει κι εμένα η ιδέα μιας συνάντησης (είμαι στην Αθήνα). Ευχαριστούμε για το εμαιλ σας, Εμπεδότιμε.

Phil είπε...

Απο λεξικο μεσω Google Books:

http://books.google.com/books?id=AIRZAAAAcAAJ&pg=PA358&lpg=PA358&dq=%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A3&source=bl&ots=l4GDZqvVUu&sig=Tg4gm1bRDbTfxmiCoz1PzwCPevs&hl=en&sa=X&ei=ho0gVN_8N4LxgwSG3oLwAg&ved=0CFkQ6AEwCTgK#v=onepage&q=%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A3&f=false

giannis_ είπε...

προαναφέρθηκε πριν,συνεπής
η κυρία παλαγγια στην προπαγανδα http://www.hellinon.net/NeesSelides/Philip.htm

anon είπε...

Μόλις μου είπαν ότι η ίδια έχει άρθρο στην Αυγή. :-/

Ας μείνουμε με τους ανασκαφείς. ΌΤαν έχουμε συνολική εικόνα, μπορούμε να ακούσουμε και την Παλαγγιά ή όποιον άλλον αμφισβητεί τα στοιχεία. Αλλά να έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας πρώτα. Αλλιώς ο καθένας λέει ό,τι νά'ναι.

SF είπε...

Θα συμφωνήσω και εγώ, ο μεγαλύτερος θησαυρός είναι που εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας για την αρχαία ιστορία, αλλά και για την αρχαιολογία καθώς και τη διαδικασία μιας αρχαιολογικής σκαπάνης, πόσο συναρπαστική επιστήμη είναι. Για άλλη μια φορά τα συγχαρητήρια και από μένα για την διορατικότητα σου, (και εγώ πιστεύω ό,τι παίρνουν ιδέες από σένα, σοβαρά!).

Παράσχος είπε...

Εμπεδοτιμος. Αυτός που εμπέδωσε τον τίμαιο του πλάτωνα;;

Unknown είπε...

ΑναδημοΣιευω σχόλιο μου(ενα απο τα 12 μόνα τότε) απο τις 4/9/14 για να μην ξεχνιωμαςτε:
Φίλε Εμπεδοτιμε,
σε παρακολουθούμε να προφητευεις πράγματα που ανακοινώνονται λίγο αργότερα απο επίσημες πηγες.προσωπικά με άφησε άφωνο ο δευτερος ροδακας που βλέπεις στον θ2 τοίχο.Σε βλέπουμε αρχικά να υποθέτεις,στη συνέχεια να συμπεραινεις και τωρα να μιλάς πέραν πάσης αμφιβολίας.Για μένα ,αν το πρώτο θρίλερ ειναι τι κρύβει ο τάφος,το πιο συναρπαστικό θρίλερ ειναι τι μας κρύβεις τελικά εσυ.Γιατι ειμαι πεπεισμένος οτι ,οτι λες, θα ανακοινωθεί και επίσημα,ειμαι επισης παρά πολύ χαρούμενος για το ταξίδι του νου και της ιστορίας που μας πηγαίνεις και μάλιστα σε συνέχειες,ειμαι πολύ περήφανος για αυτά που παρακολουθούμε ,και επειδή πήγα και γω εκει, θα το λέω περήφανα σε όλη μου τη ζωη ,γιατι νιώθω,υπό την καθοδήγηση σου ,κι εγω να συμμετάσχω σαυτο το μεγαλείο.....
ΥΓ1.Οταν όλοι οι ζήλοφθονοι νεοέλληνες επιχείρησαν να συλλησουν αυτοί τον τάφο μετα την ανακάλυψη των χωμάτων και των οπών και να υποβαθμίσουν το μεγαλείο του ,εσυ θαρραλέα πρώτος μίλησες για σφραγιστικες μεθόδους.Σε πίστεψα και σε ακολούθησα.Πλέον Όλος ο πλανήτης και τα επίσημα χείλη σε ακόλουθουν,και περιμένουν τις νεώτερες υποθεΣεις σου..
ΥΓ2.μονο αν βρεθείς απο κοντα στον τάφο καταλαβαίνεις και νοιωθεις τι πραγματικά μυθικό ειναι...
ΥΓ3.Ρε μπαγασα πραγματικά θελω να σου σφίξω με πολύ υπερηφάνεια το χέρι...

Unknown είπε...

Αναδημοςιευω επισης την τότε απάντηση του πάλι στις 4//9/14;
εμπεδοτιμος:
Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια!

Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα πάρα πολύ σύντομα(ίσως και την Κυρακή) θα γίνει ταυτοποίηση του τάφου.

Αν αλθεύουν αυτές οι ενδείξεις που υπάρχουν (και οι σχετικές φήμες) και δεδομένο ότι μάλλον δεν έχουν μπει ακόμα στον τάφο (αν και όπως έχω πει εμεις μαθαίνουμε τα πράγματα με διαφορά φάσεως), αυτό σημαίνει ότι κάποια ευρήματα θα είναι ετυπωσιακά και αποκαλυπτικά, κάποια επιγραφή (πολύ πιθανόν) ή κάποιο σύμβολο ή προσωπογραφία που δεν θα αφήνει αμφιβολίες, τουλάχιστον για τον τάφο.

Το ότι ο Τασούλας επανειλλημένως λέει ότι θα μιλήσει το μνημείο και όχι τα διάφορα σενάρια, μου δίνει αυτήν την εντύπωση.
Αλλοιώς, αν δεν υπάρχει κάποιο καταλυτικό εύρημα, η ταυτοποίηση θα απαιτήσει πολύ χρόνο και, ως συνήθως, έντονη αμφισβήτηση.

Έχω την αίσθηση ότι τα νέα θα είναι αυτά που περιμένουμε. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μας μείνει η ανάλυση που κάναμε, από την οποία θέλω να πιστεύω ότι κάτι αποκομίσαμε όλοι.

Οσονούπω....

Unknown είπε...

...Και πολύ θα το απολαύσω όταν αναδημοσιευσω και το προφανές απο τον Εμπεδοτιμος της 22/9/14 πάλι:

{:Αν η υπόθεση μου είναι σωστή, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να μην είναι ο Αλέξανδρος μέσα. ...
}
Και τότε θα το τριψω στην μούρη των μίζερων και των δόσυλογων που ανεχόμαστε τόσο καιρό τωρα και θα το αφιερωσω στην τυραννισμένη και αδικημένη Μακεδονία μας στην οποία γεννήθηκα και ζω αλλα και στις Χαμένες Πατρίδες μας απο τις οποίες οι πρόγονοι μου έφεραν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ και την ΕΛΠΙΔΑ του Προδομενου Ελληνισμού της Μικρασιας.Μνημες ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ που παραμένουν επίκαιρες και δυστυχώς επαναλαμβάνονται....

Unknown είπε...

Και ξεσπαθώνω ετσι ,γιατι, φαίνεται να ενοχλεί πρώτα κάποιους {ΕΛληνες } το ενδεχόμενο του Μέγα Αλέξανδρου να ειναι θαμμένος τελικά στην ΜΑκεδονια μας κι όχι στην Αίγυπτο.Τοσο ενοχλητικό ειναι τελικά;τόσο τσούζει;
Οτι και να γίνει όμως δεν αλλάζει το οτι το μεγαλύτερο σε διαστάσεις αρχαιολογικό μνημείο του κόσμου βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, στην Μακεδονία ,ανάμεσα στην Δραμα, την Καβάλα και τις Σέρρες ,το ανακάλυψε η θρυλική Κατερίνα Περιστέρη απο την Καβάλα με την επισης θρυλική βοηθό της Ειρήνη Παπαδοπούλου απο τις Σέρρες ,δυο γυναίκεςΜακεδονισες, γόνοι Μικρασιατών ,θρύλοι πλέον της Μακεδονίας και της Ελλαδος με παγκόσμια αναγνώριση και θαυμασμό, σε πείσμα του κατεστημένου που ,θυμίζω,όταν η Περιστέρη μίλησε σε συνέδριο για την υπόνοια της το 2012, αυτοί όλοι που καταφέρονται εναντίον της ,σηκώθηκαν προσβλητικά και έφυγαν απο την αίθουσα, χλευάζονται την.Κι αυτη η πείσματαρα Μικρασιατισα Μακεδονισσα Ελληνίδα Λεαινα εκμεταλλεύθηκε την γνωριμία της με την γυναίκα του Σαμάρα και πηρε το πράσινο φως σε πείσμα των απανταχού μίζερων και ανθεληνων δόσυλογων, που ευτυχως ο Μέγας Αλέξανδρος ,μας τους αποκάλυψε, και μας έδωσε Καρυάτιδες τέσσερα μισή τόνων βάρους έκαστη!!!!

panos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Atithasos είπε...

Στο θέμα της υπόθεσης περί της ταυτότητος του νεκρού θα μπορούσε να είναι και ένας από τους διαδόχους βασιλείς του Αλεξάνδρου, που προφανώς διέθετε και τους πόρους και τη ματαιοδοξία για ένα εντυπωσιακό ταφικό σύμπλεγμα.
Το αναφέρω διότι δεν μπορώ να πιστέψω πως ο Αλέξανδρος θα μπορούσε να ταφεί σε μια Αθηναϊκή αποικία και όχι στις Αίγες, χώρια τις ιστορικές αναφορές περί Αλεξανδρείας τις οποίες δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.
Το ταφικό μνημείο είναι από μόνο του τόσο εντυπωσιακό που θα ήταν κρίμα να νοιώσουμε απαγοήτευση αν τελικά αποδειχθεί πως δεν είναι του Αλεξάνδρου.

panos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Unknown είπε...

Και τελειώνω με τον εθνικιστικό μου οίστρο λέγοντας σας οτι ξαναπηγα στο μνημείο και γοητευομαι μπροστά στο μεγαλείο του .Οι 2,3 μέτρων
Και 4,5 χιλιάδων κιλών καρυάτιδες μοιάζουν αγάλματιδια μπροστά στο συνολικό μέγεθος του,οι δε άνθρωποι μοιάζουν σαν νάνοι.Ειναι φανερό για ποιον εγινε όταν το βλέπεις.Και το αστείο της υπόθεσης ειναι οτι βλέπει σε έναν δρόμο που για δεκαετίες λέγαμε ,πηγαίνοντας για τη Δραμα, οτι οποίος περνάει απ αυτόν εκτίει την τιμωρία του επειδή αποφάσισε να έρθει στην περιοχή.Τοσο άσχημος και επικίνδυνος ηταν, αλλα τελικά έκρυβε τόσο μεγαλείο...
Και οτι κι αν πιστεύετε, δεν ειναι κακό και ενα ευχαριστω στον Σαμάρα που μέσα στην γενική αναταραχή έδωσε βάση σε κατι τόσο τρομερό και μεγαλειώδες με κίνδυνο να ξευτιληΣτει.Η ζωη μας και η Ελλάδα δεν ειναι μονο ΕΝΦΙΑ και ΣΥΡΙΖΑ.Τα είδατε και τα καταλάβατε πια νομιζω....

panos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
panos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
panos είπε...

Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα και γω με τη σειρά μου να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Εμπεδότιμο για τη φιλοξενία και το υψηλό επίπεδο του ιστολογίου του.
Θα ήθελα όμως, εντελώς καλοπροαίρετα, να κάνω μερικές παρατηρήσεις πάνω στην παρούσα ανάρτησή σου. Όπως θα δεις, φίλε Εμπεδότιμε, οι παρατηρήσεις μου δεν αναιρούν το σκεπτικό σου, αντιθέτως το ενισχύουν.
Πρώτον, το αντικείμενο Σ2 δεν νομίζω να είναι στο δεξί άνω άκρο του τέταρτου τοίχου αλλά μάλλον η φωτογραφία δείχνει τον τρίτο τοίχο από την πίσω πλευρά του. Πρόκειται δηλαδή για την άκρη της δεύτερης οπής. Αυτό μαρτυρά η υψηλή επιχωμάτωση που φαίνεται να φτάνει τα 4,5 μέτρα ενώ στον τέταρτο τοίχο είναι περίπου 1,5 μέτρα χαμηλότερα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι στην δεξιά άκρη του τέταρτου τοίχου η επιχωμάτωση ξανανεβαίνει, θα το απέκλεια όμως βλέποντας την παρακάτω φωτογραφία:
http://www.yppo.gr/2/g2001.jsp?mult_id=14968
Άρα νομίζω ότι ακόμη είναι νωρίς να μιλάμε για μαρμάρινη πλάκα στον Θ4 αντίστοιχη με του Θ2.
Δεύτερον, σίγουρα το μαρμάρινο θύρωμα Ε4 δεν βρέθηκε στο αριστερό άκρο του βόρειου τοίχου. Είναι λίγο αριστερά από το κέντρο αλλά όχι στην άκρη του τοίχου. Στην αναπαράσταση του Λεφαντζή, εκεί που σημειώνεις 0,96μ δεν ισχύει καθώς το σχέδιο δείχνει μια τομή της επίχωσης και πρέπει να το φανταστούμε με τη βοήθεια της προοπτικής. Στην πραγματικότητα αυτό που φαίνεται είναι μια λακκούβα που έσκαψε ο γεωλόγος από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Άρα προς το παρόν δεν δικαιολογείται μια αριστερή στροφή του ταφικού διαδρόμου προς το κέντρο του τύμβου.
Τρίτον, αφορά την υπόθεση για κατώτερο δάπεδο του τρίτου θαλάμου. Για να μην τα ξαναγράφω, κάνω copy paste μια σκέψη μου στην προηγούμενη ανάρτηση:
Με βοήθησε πολύ η φωτογραφία με τον ειδικό που πραγματοποιεί τον γεωτρητικό έλεγχο μπροστά στον τέταρτο τοίχο στο σημείο που εντοπίστηκε η θύρα. Έχοντας υπ'όψην το ανθρώπινο σώμα ως μέτρο σύγκρισης συμπέρανα ότι η κάθε σειρά ορθομαρμάρωσης πρέπει να έχει ύψος γύρω στα 70cm. Σαν σειρά θεωρώ ένα ζεύγος στενής και φαρδιάς λωρίδας μαρμάρου όπως απεικονίζονται στις σχετικές φωτογραφίες του τρίτου θαλάμου. Μελετώντας εξονυχιστικά αυτές τις φωτογραφίες διαπίστωσα ότι το ανώτερο τμήμα του θυρώματος εμφανίστηκε μετά από τρεις σειρές ορθομαρμάρωσης δηλαδή στα 2.10m, άντε 2.20m, από το μέγιστο ύψος της. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα 2.0+2.20=4.20m από το μέγιστο ύψος της θόλου. Επειδή αυτή η θύρα φαίνεται μικρότερη από τις άλλες θεωρώ ότι δεν πρέπει να μιλάμε για 3 και 3.5 μέτρα ύψος. Αν θεωρήσουμε ύψος της θύρας 2.30m έχουμε 2.0+2.20+2.30=6.50m όσο δηλαδή το εσωτερικό ύψος της κατασκευής! Άρα δεν χρειάζονται σκαλοπάτια και δεν μπορούμε να μιλάμε για κλιμακοστάσιο στον τρίτο θάλαμο. Συμπερασματικά σκάλες στον τρίτο θάλαμο θα έχουμε μόνο αν η τέταρτη θύρα έχει πάνω από 2.30-2.40 μέτρα ύψος, που δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό λόγω του μικρού της πλάτους.
Αυτό βέβαια δεν αποκλείει να υπάρχουν σκάλες άλλα το πολύ για μισό με ένα μέτρο ύψος. Σκάλες μπορεί να βρούμε στον τέταρτο θάλαμο αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα.

Συνεχίζεται...

panos είπε...

Τέταρτο και σπουδαιότερο. Με απασχολεί πάρα πολύ η περίκεντρη κατεύθυνση του ταφικού θαλάμου. Σκέφτομαι πώς μπορεί να κατασκεύασε το μνημείο ο Δεινοκράτης. Παίρνει λοιπόν εντολή για την κατασκευή. Θέλοντας να χρησιμοποιήσει το μέτρο του (15,84m) οριοθετεί μια κυκλική επίπεδη περιοχή, γύρω από το φυσικό λόφο Καστά, και φτιάχνει την περίβολο διαμέτρου 158,40 μέτρων. Επειδή όμως η φύση δεν δημιουργεί συμμετρικούς σχηματισμούς η κορυφή του φυσικού λόφου δεν συμπίπτει με το κέντρο του τύμβου. Αυτό θα συνέβαινε μόνο αν ο φυσικός λόφος ήταν ένας τέλειος κώνος, πράγμα απίθανο. Έφτιαξα μια κάτοψη του τύμβου, όπως είναι σήμερα, με τη βοήθεια του Google Earth και από τα γνωστά εναέρια πλάνα. Μπορείτε να τη δείτε εδώ:
http://postimg.org/image/xbghubbnj/
Παρατηρώ ότι η είσοδος του μνημείου είναι στο νότιο άκρο του τύμβου, ο ταφικός διάδρομος όμως δεν έχει κατεύθυνση βόρεια προς το κέντρο αυτού αλλά προς ένα περίεργο παραλληλόγραμμο σκάμα που υπάρχει στην επιφάνειά του. Τι είναι αυτό το σκάμα; Από μια περιγραφή ότι ο δρόμος που ακολουθούσαν τα φορτηγά περνούσε δίπλα από τους αρχαϊκούς τάφους του Λαζαρίδη συμπεραίνω ότι είναι η ανασκαφή αυτών των τάφων. Που βρίσκονται αυτοί οι τάφοι; Μα πάνω στο φυσικό λόφο Καστά. Άρα ο τάφος έχει κατεύθυνση προς το φυσικό λόφο γι'αυτό και η περίκεντρη κατεύθυνσή του. Αυτό ενισχύει την πεποίθησή μου ότι ο ταφικός διάδρομος δεν στρίβει αριστερά αλλά συνεχίζει ευθεία και καρφώνεται πάνω στο λόφο σκάβοντάς τον ή χρησιμοποιώντας μια βραχώδη κοιλότητα-σπηλιά για τον κυρίως τάφο. Αυτός πιστεύω είναι και ο λόγος της περίκεντρης κατεύθυνσης του ταφικού διαδρόμου, η διασφάλιση του απόρθητου, μέσα στο φυσικό λόφο Καστά, του ταφικού θαλάμου ο οποίος δεν έχει την προστασία της επιχωμάτωσης! Φανταστείτε την ταλαιπωρία των τυμβωρύχων. Αν σκάψουν πάνω από τον κυρίως τάφο θα πέσουν πάνω στα βράχια του λόφου, αν σκάψουν πάνω ή μπροστά από τον ταφικό διάδρομο θα πέσουν πάνω στους τόνους χώματος της επίχωσης και στους τοίχους σφράγισης. Πρακτικά θα ήταν ακατόρθωτο να μπουν.
Ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία και οι όποιες παρατηρήσεις-διορθώσεις είναι δεκτές με χαρά.

Unknown είπε...

1)
Οι συγκεκριμένες Καρυάτιδες έχουν ακριβώς ίδιο ύψος με αυτές του Ερεχθείου.
227 εκατοστά οι της Αμφίπολης και 227,5 οι του Ερεχθείου για τις οποίες χονδρικά λένε πως είναι 230 εκατοστά αλλά σίγουρα το ακριβές τους ύψος είναι 227,5).
Μήπως ο γλύπτης είχε υπόψη του εκείνες τις προγενέστερες.
Σκέφτεστε κάτι? (τι πατάμε για το ελληνικό ερωτηματικό?).
Μάλλον δεν είναι τυχαίο το ίδιο ακριβώς ύψος.
2)
Το δεξί πόδι της ανατολικής Καρυάτιδας, αυτής με το ελλιπές πρόσωπο δείχνει παραμορφωμένο. (σαν πρησμένο...)
Λέτε να υπάρχει περίπτωση να κάνουν photoshop στο Υπουργείο;

Παράσχος είπε...

@Konstantinos Kairis

Σε καμία περίπτωση ο οίστρος σου δεν είναι εθνικιστικός.

Το να είσαι υπερήφανος επειδή είσαι Έλληνας είναι κάτι που επιβάλλεται.

Το να είσαι υπερήφανος για τους προγόνους σου που δώσανε τον πολιτισμό, την τέχνη, την φιλοσοφία και τους νόμους δεν είναι σε καμία περίπτωση ντροπή.

Αίσχος, είναι αυτό που προσπαθούν να μας περάσουν. Ο Έλληνας πάντα ήταν είναι και θα είναι άξιος να καταφέρει τα πάντα. Το παραμύθι που μας πουλάνε, χρόνια τώρα, το έχουμε βαρεθεί. Δεν το πιστεύουμε πλέον.

Πάντα οι Έλληνες όταν βρίσκονται σε οργανωμένο και αξιοκρατικό περιβάλλον διαπρέπουν. Αυτό γινόταν στην αρχαιότητα αυτό γίνεται και τώρα.

Το Ελληνικό κράτος και ευρύτερα η δημόσια διοίκηση είναι επηρεασμένη από τα οθωμανικά πρότυπα. Αυτό πρέπει να αλλάξει για να φανεί για μια ακόμα φορά το μεγαλείο της φυλής μας.

Τότε, η Ελλάδα θα μπορέσει να αναπτυχθεί. Μην ξεχνάμε ποτέ αυτό που είπε ο Θουκυδίδης «προς τον νόμο όλοι είμαστε ίσοι, προς τα αξιώματα ο καθένας ανάλογα με την προκοπή του».

Είναι η έσχατη ντροπή να γνωρίζουν οι ξένοι καλλίτερα από μας την ιστορία μας και την φιλοσοφία μας. Ακόμη, να εφαρμόζουν στην ζωή τους και στην διοίκηση τους τα αρχαία Ελληνικά γνωμικά και εμείς να μην το κάνουμε.

Το πιο παράδοξο είναι ότι άνθρωποι που γνωρίζουν ιστορία, έστω και σε μικρό βαθμό, και τολμούν να πάρουν θέση κατακτάνε γραφικοί και πολλές φορές χαρακτηρίζονται ως εθνικιστές και άλλα πολλά.

Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους προγόνους μας, να τους τιμάμε και να φτιάξουμε μια κοινωνία παρόμοια με εκείνη της αρχαιότητας. Μια κοινωνία που οι αρετές θα είναι πολύ σημαντικές.

Ας, ελπίσουμε ότι ο τάφος θα κρύβει μέσα τον μέγα στρατηλάτη Αλέξανδρο Γ της Μακεδονίας. Ας, ελπίσουμε το γεγονός αυτό να μας δώσει δύναμη και η Ελλάδα να ενωθεί και διαπρέψει όπως και επί των ημερών του. Ας ελπίσουμε ότι ο βασιλιάς των βασιλιάδων γύρισε για να μας ενώσει ξανά και να μας δώσει την θέση που μας αρμόζει.

Υ.Γ

Σε καμία περίπτωση δεν είμαι εθνικιστής απλά δεν ντρέπομαι που είμαι Έλληνας - Μακεδόνας!!!

Παράσχος είπε...

@Apostolos Gouzis

Για το Ελληνικό ερωτηματικό (;) πατάμε το γράμμα q όταν το πληκτρολόγιο είναι «γυρισμένο» στα Ελληνικά.

Unknown είπε...

Εχετε δίκαιο.
Δεν είναι θάλαμοι αυτή η κατασκευή που μέχρι τώρα είδαμε.
Αλλά ούτε διάδρομος επίσης είναι.
Δρόμος ονομάζεται από τους αρχιτέκτονες και τους αρχαιολόγους.

Unknown είπε...

Παράσχος,
Ευχαριστώ πολύ!

Unknown είπε...

Εμπεδοτιμε, συγχαρητήρια.

Απο το σχέδιο του αρχιτέκτονα δεν προκύπτει εμφανώς το που εντοπίστηκε η νεα θύρα. Εάν είναι εκεί που λες και "παει προς τα κάτω" όπως είπε η κα Μενδωνη (γεγονός που ενισχύεται λόγω της χαμηλότερης στάθμης του χωματος στο συγκεκριμενο σημειο η οποια εξηγείται εξαιτίας του μεγαλύτερου ύψους της στήλης του χωματος εκει και άρα αναλογικά μεγαλύτερης καθιζησης σε βάθος χρόνου λόγω της συμπίεσης και των σεισμών) δεν αποκλείω οι θύρες να είναι παραπάνω απο μια. Να διαγράφεται δηλαδή ένα διθυρο η τριθυρο. Θα ταίριαζε περισσότερο σε σχέση με μια μικρή πόρτα στο πλάι. Εκτός αν η θύρα είναι στο κέντρο του τοίχου. Απο την άλλη πλευρά θα έπρεπε οι αρχαιολόγοι να είχαν εντοπίσει τις πόρτες αν υπήρχαν και άλλες?!? Η ύπαρξη μικρής θύρας θα ταίριαζε στον τάφο σε περίπτωση που συνεχίζει σε στενό κατηφορικο διάδρομο όπως συμβαίνει σε περίπτωσης αιγυπτιακων τάφων.

Κάτι άλλο. Υπάρχει πιθανότητα να σώζεται κάπου το γύψινο ομοίωμα του Λεοντα που κατασκεύασε ο γλύπτης?

Αγγελος

Unknown είπε...

Σχετικά με τις καρυάτιδες, προσπαθούσα τις προάλλες να βρω με ποιού γλύπτη τα αγάλματα μοιάζουν και παρατήρησα ότι δεν φορούν κοθόρνους αλλά κρηπίδες. Άκουσα χτες στον Σκάι έναν αρχαιολόγο που είπε κι αυτός ότι φορούν κρηπίδες κι όχι κοθόρνους κι ότι παρόμοια υποδήματα φορούσε η Αθηνά, το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Φειδία στον Παρθενώνα. Είπε επίσης ότι το ιμμάτιό τους δεν είναι κροσσωτό (όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου) αλλά ότι είναι ο χιτώνας μέσα από το ιμάτιο που κάνει τις πτυχώσεις όπως το έβλεπα κι εγώ.

Και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν από το υπουργείο να έβγαλαν ανακοίνωση με τόσο τρανταχτό λάθος που αναφέρει λάθος την ένδυση και την υπόδηση; Μήπως και στις υποθέσεις μας για τους τοίχους και τους θαλάμους έχουμε λάθος στοιχεία και διατυπώσεις που δεν ισχύουν;;; Αναρωτιέμαι επίσης αν τις ανακοινώσεις τις γράφουν οι αρχαιολόγοι ή η Παναγιωταρέα ή γενικά κάποιος μη ειδικός επί του θέματος.

Ο ίδιος αρχαιολόγος είπε επίσης για τις καρυάτιδες ότι εικάζει ότι είναι Αθηναίου γλύπτη γιατί την εποχή εκείνη είχε απαγορευτεί απο τον Δημήτριο τον Φαληρέα να υπάρχουν αγάλματα στους τάφους στην Αττική κι έτσι οι γλύπτες πήγαιναν σε άλλες πόλεις πχ. στη Μακεδονία και σε νέες πόλεις της Ασίας όπου υπήρχε ζήτηση για αγάλματα.

Unknown είπε...

Συγχαρητήρια και πάλι στον οικοδεσπότη και σε όλους τους σχολιαστές για τις αναρτήσεις τους.
Αυτά που θα γράψω ξέρω ότι περισσότερο απηχούν την ελπίδα μου το μνημείο να ανήκει σε αυτόν που όλοι περιμένουμε και λιγότερο βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία,τα οποία όντως κάνουν την πραγματοποίηση ενός τέτοιου 'ονείρου' δύσκολη έως και αδύνατη.
Όμως είμαστε εδώ για το όμορφο αυτό ταξίδι των σκέψεων χωρίς να είμαστε οι περισσότεροι ιστορικοί ή αρχαιολόγοι.Με αυτό το σκεπτικό και εγώ λοιπόν και αφήνοντας τους ειδικούς να συνεχίσουν και να τεκμηριώσουν το έργο τους,θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της τοποθεσίας..
Αν μας έλεγαν πριν από λίγο καιρό ότι θα υπήρχε πιθανότητα να βρεθεί ο τάφος του Αλεξάνδρου στη μακεδονία,όλοι θα υποψιαζόμασταν ότι ο τόπος αυτός θα ήταν οι Αιγές,κάπου κοντά στους υπόλοιπους βασιλικούς τάφους.Όμως ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες λογικές υποθέσεις για την Αμφίπολη που δεν βασίζονται τόσο σε ιστορικά στοιχεία,αλλά περισσότερο σε πρακτικά θέματα.
Η Αμφίπολη είναι ο τόπος εκκίνησης της μεγάλης εκστρατείας.Μόνο να φανταστούμε μπορούμε τις εκδηλώσεις,τις γιορτές,τις θυσίες ή οτιδήποτε άλλο συνόδευσαν το στράτευμα κατά την συγκέντρωση και αναχώρησή του.Σίγουρα στον τόπο αυτόν θα έμεινε ανεξίτηλο το σημάδι ενός τέτοιου γεγονότος..
Πάμε στο θέμα του Αλεξάνδρου:Αν οι λογικές υποθέσεις του Εμπεδότιμου ισχύουν,τότε η κατασκευή του μνημείου και η μεταφορά του Αλέξανδρου εκεί είχε αμέτρητες πρακτικές ευκολίες.
Οι μεγάλες ποσότητες των μαρμάρων καταφθάνουν με ευκολία στο σημείο με πλωτά μέσα από τη Θάσο που βρίσκεται απέναντι.Μπαίνουν στον Στρυμόνα και ξεφορτώνουν δίπλα στην κατασκευή.Η μεταφορά τους γίνεται έτσι εύκολη και πρακτική.
Αν ποτέ έγινε μεταφορά εκεί του Αλέξανδρου από την Αίγυπτο,δεν θα μπορούσε να ήταν πιο εύκολη και κυρίως μυστική.Με πλοίο κατευθείαν από την Μέμφιδα ή την Αλεξάνδρεια και κάτω από άκρα μυστικότητα,ίσως κάποια νύχτα..Επίσης μακρυά από την Πέλλα όπου και η κατασκευή ενός τέτοιου μνημείου θα ήταν δύσκολη,αλλά και μια ενδεχόμενη μεταφορά του Αλέξανδρου ριψοκίνδυνη λόγω και των πολιτικών συνθηκών που επικρατούσαν στην πρωτεύουσα.
Ας το σκεφτούμε λίγο: Ο βασιλέας των βασιλέων επιστρέφει για να ταφεί στη γη που τον γέννησε μεν,αλλά κυρίως στο μέρος από όπου ξεκίνησε την μεγαλειώδη πορεία του,κλείνοντας έτσι τον τέλειο κύκλο της ζωής και των κατορθωμάτων του..

ΖΗΝΩΝ είπε...

Αφιέρωση στη κυρία Παλαγγιά

(Verba volant, scripta manent... Omnes viae Romam ducunt)

ΕΘΝΟΣ
«E» 29/4/2008
... Ακόμη μία φορά, τα συμπεράσματα του Μανόλη Ανδρόνικου για τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας αμφισβητούνται. Αυτή τη φορά, μέσω του Νάσιοναλ Τζεογκράφικ (National Geographic) και σε μια περίεργη συγκυρία: ενώ το Σκοπιανό με τις αμερικανικές πιέσεις προς την ελληνική πλευρά βρίσκεται στην επικαιρότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Νάσιοναλ Τζεογκράφικ» που αναπαράγεται σε πολλές αρχαιολογικές ιστοσελίδες ανά τον κόσμο, ο τάφος ανήκει στον Φίλιππο τον Αριδαίο και στη σύζυγό του και όχι στον Φίλιππο τον Β τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Παρουσιάζονται επιχειρήματα του Ευγένιου Μπόρζα από τα Σκόπια, που έχει συνεργαστεί με μια Ελληνίδα καθηγήτρια πανεπιστημίου, την Ολγα Παλαγγιά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ο τάφος δεν είναι του Φιλίππου. Το περίεργο είναι πώς φτάσαμε σε αυτή την τόσο ευρεία δημοσίευση.

Τον περασμένο Ιανουάριο το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχαιολογίας, του οποίου στέλεχος είναι ο κ. Μπόρζα, διοργάνωσε ένα συνέδριο με τίτλο «Η χρονολόγηση των βασιλικών μακεδονικών τάφων στη Βεργίνα».

Στο συνέδριο αυτό πήραν μέρος όσοι συμφωνούν πως οι τάφοι δεν ανήκουν στον Φίλιππο τον Β', αλλά κανείς από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, δεν μίλησαν οι μαθητές του Ανδρόνικου, οι οποίοι μάλιστα μετείχαν στις ανασκαφές και στη μελέτη του υλικού. Πολύ απλά, επειδή δεν εκλήθησαν.

Τώρα, τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του αμερικανικού περιοδικού Νάσιοναλ Τζεογκράφικ χωρίς, και πάλι, να έχει αναζητηθεί κάποιο επιχείρημα από εκείνους που υποστηρίζουν τα αντίθετα. Επίσης, ο κ. Μπόρζα και η κ. Παλαγγιά εκπονούν ανάλογη εργασία για το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα....

Ζήνων ο Κιτιεύς

«Δύο ώτα έχομεν, στόμα δε εν, ίνα πλείονα μεν ακούωμεν, ήττονα δε λέγωμεν»

Unknown είπε...

Ας αφήσουμε τις κομματικές και πολιτικές απόψεις του καθενός για το Facebook και τα άλλα σκουπιδοsite.

Ο Εμπεδότιμος και οι σχολιαστές, ως τώρα, έχουν κρατήσει ένα πολύ καλό επίπεδο, πραγματικά πολύ σπάνιο για όσα βλέπουμε κάθε μέρα στο internet.

Ας το σεβαστούμε και ας περιοριστούμε στο θέμα μας, σεβόμενοι τοσο τον χώρο όσο και την σημαντικότητα του μνημείου που ξεπερνά το κομματικό μικρόκοσμο του καθενός μας.

Konstantinos Boukouvalas είπε...

Καλημέρα

Έχετε γράψει την υπόθεση οτι ο τάφος μάλλον δεν έχει συληθεί. Πρόσφατα όμως είδαμε φωτογραφίες που διέρρευσαν από το σκανάρισμα ενός βιβλίου το οποίο δείχνει Άγγλους στρατιώτες να φωτογραφίζονται με κρανία και να σέρνονται εντός του τάφου από τις οπές του μνήματος.

Ποια η γνώμη σας

Unknown είπε...

Δεν γνωρίζω αν πρόκειται για το ίδιο ταφικό μνημείο,
αλλά και εγώ έχω εκλπαγεί με την ομοιότητα.
Ειδικά με τον τρόπο που έχουν μπεί στον σφραγισμένο τοίχο.
Κοντά στον θόλο, μετακίνησαν τους πορόλιθους δημιουργώντας ένα άνοιγμα.
Κάτι δεν μας θυμίζει αυτό;

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Τελικά φαίνεται ότι η αντιγραφή γίνεται χωρίς προσχήματα:
"ενώ πιθανότατα εάν ο τάφος είναι υπόσκαφος δεν κατάφεραν να βρουν ούτε την οροφή η οποία είναι πολύ πιθανό να είναι φυσική, αποτελούμενη από βράχο και όχι από λίθους που απαρτίζουν θόλο όπως στους υπόλοιπους μακεδονικούς τάφους"

"http://www.newsit.gr/ellada/o-thisavros-ths-amfipolhs-einai-asylhtos-ypogeio"

@Konstantinos
Το θέμα έχει σχολιασθεί σε αλλη ανάρτηση.
Δεν είναι ο ίδιος τάφος.

Konstantinos Boukouvalas είπε...

Ευχαριστώ πολύ, δε το είχα προσέξει.

Όσο για την αντιγραφή δοκίμασε να βάλεις copyright στο τέλος των άρθρων, ίσως σε βοηθήσει.

Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε για την ανάλυση

Alexandros είπε...

Εμπεδοτιμε για όνομα του Θεού. Αυτα που αναφερεις εδω μέσα τα βλεπουμε την επόμενη μέρα σε διαφορα σαιτ και μαλιστα χωρις να αναφέρουν την πηγή τους. Οπως ειπε και ο Κωνσταντίνος δοκίμασε το. Κατα τα λοιπά ειναι απίθανος ο τρόπος σκέψης σου και πως τον βλεπουμε να παίρνει σάρκα και οστά στην ιδια την ανασκαφή. Να ειςαι καλα.

Βίκυ είπε...

Δεν ειναι κομματικη τοποθετηση η κριτικη στην κυρια που μισθοδοτειται απο ολους εμας για να παιζει πολιτικα παιγνιδια με μισθαρνα οργανα του γειτονικου μορφωματος.
ΖΗΝΩΝ,
"Αργυρεαις λογχεσι,και τους παντας νικησεις"
Χρησμος του μαντειου των Δελφων στον Φιλιππο για να συμμαχησουν μαζι του οι Ελληνικες πολεις εννοοντας τα χρηματα.

"Τοτε μεν δη ες τοσουτο επραχθη.τολμηματων δε το ανοσιοτατον,την πατριδα και ανδρας,προδιδοναι πολιτας,επι οικειοις κερδεσι....Ουτω μεν ουποτε την Ελλαδα επελειπον οι επι προδοσια νοσησαντες"
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΑΧΑΙΚΑ

Βίκυ είπε...

Απο σεβασμο στο χωρο και σε ολους τους αξιολογοτατους συμμετεχοντες δεν επανερχομαι στο θεμα.(εννοω της παλαγγια)
Εμπεδοτιμε ευχαριστω για την προσκληση

Unknown είπε...

Συγχαρητήρια για το blog σας. Είστε σαφώς πολύ πιο ενημερωμένος ακόμη και απο τους ζηλόφθονες ... αρχαιολόγους που έχουν βγει από τις τρύπες τους. Οι εμπεριστατωμένες απόψεις σας μου έκαναν τεράστια εντύπωση. Ασφαλώς θα έχετε υπόψη σας τα αποτελέσματα του γεωραντάρ το 2013 από τα Τει της Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως δείχνουν οι εικόνες, ένας ακανόνιστος χώρος που μοιάζει σαν ένα σχήμα σπηλαίου βρίσκεται 8 μέτρα κάτω από το κέντρο του λόφου.
http://www.parapolitika.gr/Media/Default/images/amfipoli_esoteriko.jpg?width=654
και
http://1.bp.blogspot.com/-rq8dWgU28ac/VAQfaGrWDpI/AAAAAAAAB6c/eFecdnExtTA/s1600/10638157_10204751460767497_2006449689_n.jpg
Επίσης εντύπωση κάνει το αντικείμενο που βρίσκεται στον υποτιθέμενο (12 μέτρα διάμετρος στην επιφάνεια του) το οποίο μπορεί να είναι σαρκοφάγος. Εάν το σπήλαιο είναι υπαρκτό, τότε αυτό θα σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να είναι θαμμένος εκεί. Δηλαδή τα γεγονότα της Αμφίπολης ιστορικά μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση με τον νεκρό αλλά με την ευρύτερη περιοχή (Μακεδονία) η την Ελλάδα γενικότερα.
Αν και δίνω 1% πιθανότητες να είναι θαμμένος ο Αλέξανδρος εκεί μέσα, (λόγω των πολλών ιστορικών πηγών για το τάφου του στην Αλεξάνδρεια) η επιλογή της Αμφίπολης για τον τύμβο μπορεί να έγινε για αυτό τον σκοπό , λόγω της ύπαρξης φυσικού σπηλαίου και της καλύτερης προστασίας του νεκρού από τους μελλοντικούς τυμβωρύχους.

Thomas Arvanitis είπε...

Θερμα συγχαρητηρια για την συζητηση. Οι δικες μου παρατηρησεις ειναι:
Εχω την εντυπωση οτι εχουμε εμπλοκη του Πτολεμαιου στην κατασκευη του ταφου. (Αιγυπτιακες τεχνικες - Θασος/Σιφνος υπο των Πτολεμαιων - Διαθεσιμη χρηματοδοτηση - Μυστικοτητα)
Ο Πτολεμαιος ειχε τον Αλεξανδρο.
Η Ρωξανη μενει στην Αμφιπολη κοντα σε τι?
Καλημερα

Γούνιτσα - Αμυγδαλέα είπε...

Συγχαρητήρια κι από μένα empedotime. και όπως είπε και Ο/Η @πνα μας έχεις αφήσει άναυδους (=άνευ ήχου. Από το αυδείω προέρχεται το audio) Συγχαρητήρια και στους συμμετέχοντες στη συζήτηση, η οποία είναι πολύ καλού επιπέδου. Άρχισα να παρακολουθώ την ιστοσελίδα σου από την 1.9.2014 με το άρθρο σου http://www.rjfootfitness.com/2013/12/18/shoe-history-greek-cothornos-heels-platforms/ όπου είδα την πρώτη σοβαρή ανάλυση των ευρημάτων την οποία επιβεβαίωνε στη συνέχεια η σκαπάνη των αρχαιολόγων. Έκτοτε σε παρακολουθώ, σχεδόν καθημερινά και συστήνω την ιστοσελίδα σε όποιον θέλει, πραγματικά, να μάθει.
Το σπήλαιο είναι η πιο πιθανή εκδοχή, διότι έτσι θα μπορούσαν να έχουν έναν μεγάλο χώρο και ασφαλή από πτώση της οροφής.

@ Νιόβη Β. για τους κοθόρνους: http://www.rjfootfitness.com/2013/12/18/shoe-history-greek-cothornos-heels-platforms/

@Βικυ συμφωνώ ότι "Με την ευκαιρια του μνημειου φανηκε το επιπεδο πολλων απο δαυτους" (τους αρχαιολόγους).

Εύχομαι σε όλους να επαληθευτεί η μεγάλη μας επιθυμία και να το πανηγυρίσουμε μαζί. Αν και από το να πανηγυρίζουμε και να καυχόμαστε, έχει μεγαλύτερη σημασία να πράττουμε ως Έλληνες.
Γεια χαρά σε όλους, εν αναμονή των εξελίξεων και του νέου άρθρου του empedotimou.

Phil είπε...


Εμπεδοτιμε, εδω σε αντιγραφουν αυτολεξι αλλα τουλαχιστον σε αναφερουν ως πηγη στο τελος.

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/09/blog-post_7516.html

Πιστευω οτι η κανονικη δεοντολογια ειναι να αντιγραφεις το πολυ μια-δυο παραγραφους και μετα να παραμεμπεις με weblink σε ολοκληρο το αρθρο.

Εχω δει και αλλο site να εχει κανει cut and paste το τελευταιο σου αρθρο χωρις καν δικο τους σχολιο. "Δημοσιογραφικη" τεμπελια κατα τη γνωμη μου. .

PAIANAS είπε...

Και άλλη επαλήθευση -δικαίωση του Εμπεδότιμου

http://www.protothema.gr/culture/article/412451/upogeios-kai-me-skales-o-tritos-thalamos-stin-amfipoli/

Nομίζω ότι στο τέλος, αντί για τις ανακοινώσεις του υπουργείου, θα περιμένουμε τις αναρτήσεις του Εμπεδότιμου, σαν πιο αξιόπιστες...

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...


Πολλές ευχαριστίες σε όσους δεν τις έχω απευθύνει για τα καλά τους λόγια!

 @Thomas

Θωμά με προλαβαίνεις γιατί δουλεύω το θέμα που αναφέρεις σχετικά με τον Πτολεμαίο!  Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε εμπλοκή  του Πτολεμαίου  στην ταφή του Αλεξάνδορυ στην Αμφίπολη γιατί νομίζω δένει με την ευρύτερη υπόθεση που έχω κάνει. Προσπαθώ να το δέσω καλύτερα, αλλά και εγώ προς τα εκεί κλίνω.
Αν όλα πάνε καλά μπορεί να το κάνω και ανάρτηση.


@PAIANAS
Το ότι κάποια site καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, δεν σημαίνει ντε και καλά ότι επιβεβαιώνομαι, απλώς παίρνουν την ιδέα, την γράφουν και έτσι κατάλήγω να συμφωνώ με τον εαυτό μου.

Μόνο τα ευρήματα και οι επίσημες ανακοινώσεις θα επιβεβαιώνουν ή θα απορρίπτουν τις υποθέσεις.

PAIANAS είπε...

http://www.xronometro.com/tafos-amfipolis-2/

Unknown είπε...

Αγαπητοί ,Εμπεδότιμε, ευχαριστώ ! Η σέψη μου είναι ότι ίσως είναι ο τάφος του Ηφαιστείωνα αρχικά και μετέπειτα του Αλέξανδρου επείσης μετρα από την διαφυγή από την Αιγυπτο. Οπως αρμόζη στους Ομηρικούς Ηρωες προγόνουςΑχιλλέ α και Πάτροκλο ! Μην ξεχνάμε οτι ο Αλέξανδρος ηταν απόγονος του Αχιλλέα κια οτι είχε την Ιλλιάδα κάτω από το προσκέφαλο του καθόλη την εκστρατεία. Οτι πρώτη στάση μετά τον Ελλησποντο ηταν ο Τύμβος του Αχιλλέα και του Πατρόκλου και ότι έφερε Ασπίδα σε όλη την εκστατεία απο το ναο της Αθηνάς στην Τρεία κοιμήλιο Ηρώων του Τρωικού πολέμου.Αλέξανδρος και Ηφαιστείων ! ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΗΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΡΔΩΝ ΗΡΩΩΝ !!

ΖΗΝΩΝ είπε...

@Βίκυ, ευχαριστώ για τα σχόλιά σου και την σωστή τοποθέτηση.
... Παράλληλα ζητώ συγνώμη αν κάποιοι εθίγησαν από τα όσα παράθεσα ανωτέρω.
Όμως πιστεύω πως η ανίχνευση των κινήτρων αυτών που δημόσια εκφέρουν γνώμη για τόσο σημαντικά θέματα είναι κάτι το αναπόφευκτο.

@ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΕ να σε συγχαρώ και εγώ με την σειρά μου για τις εκπληκτικές σου αναλύσεις, καθώς επίσης για την οξυδέρκεια, την ανιδιοτέλεια και το ήθος που ευκρινώς διακρίνουμε όλοι στα γραφόμενά σου!
(Άλλωστε φαίνεται καί στο ψευδώνυμό σου: ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ = ο έχων έμπεδο τιμή, ο μόνιμα έντιμος!)

ioannis tzenos είπε...

Παρακατω το πληρες κειμενο της σεισμικης
τομογραφιας για οσους θα ηθελαν να μελετησουν περισσοτερο...


http://www.researchgate.net/publication/229914087_Investigation_of_a_monumental_Macedonian_tumulus_by_threedimensional_seismic_tomography

Unknown είπε...

@ Γούνιτσα - Αμυγδαλέα
Σε ευχαριστώ για το λινκ, αλλά είναι από αμερικάνικο σάιτ για fitness και είναι ανακριβές.
Η ανακοίνωση του υπουργείου είχε λάθη ως προς την ορολογία για την ένδυση και την υπόδηση. Οι κοθορνοι είναι γνωστό ότι ήταν κλειστό παπούτσι σαν μπότα και με ακόμα υψηλότερα καττύματα απ' ότι οι κρηπίδες. Το επιβεβαίωσε κι ο αρχαιολόγος που μίλησε χτες στο ενημερωτικό του σκάι, ο οποίος δεν ήταν αντίθετος σε αυτά που λένε οι ανασκαφείς ή αιρετικός απλά έκανε αυτή την παρατήρηση.
Για εγκυρότερη ενημέρωση σχετικά με την υπόδηση:
http://www.lekakis.com/ypodimata.pdf
κι εδώ: http://politistpedytatt.files.wordpress.com/2014/02/ceb1cf81cf87ceb1ceafceb1-ceb5cebbcebbceb7cebdceb9cebaceac-cf85cf80cebfceb4ceaecebcceb1cf84ceb1.pdf

Ελπίζω μόνο οι ανακοινώσεις του υπουργείου να είναι ακριβείς ως προς τα υπόλοιπα.

Unknown είπε...

Καποια πραγματικα ενδιαφεροντα σχεδια του κου Γερολυματου για τον τυμβο, αξιζει να το επισκεφθειτε !


http://peritexnisologos.blogspot.gr/2014/09/blog-post_6.html

Παύλος είπε...

Konstantinos kairis 1) μιας και εχεις επαφή με το μνημείο και με βάση τα σχεδία του Εμπεδοτιμου τα μηχανήματα αφαιρούν χώμα πάνω από τη στοά ή πιό μέσα; υποψία έχω οτι η αποχωματοση γίνεται πανω από το σπήλαιο-κενό χώρο-ταφικό χώρο. 2) κonstantine εμείς οι πελοποννήσιοι είμασταν πάντα ιδιαίτερα περήφανοι για τον Αλέξανδρο τον Γ' γιατί είχε καταγωγή από το Άργος. Ευχαριστώ

giannis_ είπε...

Εμπεδότιμε,για ποιό λόγο πρέπει να περιμένουμε πλάκα στον 3ο θάλαμο αντίστοιχη με αυτή στο 2ο θάλαμο, ανάμεσα στις οπές, εφοσον κατά την άποψή σου ήταν ικρίωμα; Ο τοίχος στον 3ο θάλαμο που θα στήριζε την πλάκα αυτή δε φαίνεται να έχει τις ίδιες οπές προς εξυπηρέτηση της αποχωμάτωσης. Συγνώμη που ζητώ τη διευκρίνηση, απλά εχει γίνει αρκετη συζήτηση για τη μαρμάρινη πλάκα, προσωπικά τη θεωρώ σημαντικότερη στο μνημείο και αυτό γιατί αρχίζω να έχω την εντύπωση ότι ο τάφος έχει κάποια αμφίδρομη εικόνα (εισόδου - εξόδου) κάτι που μαρτυρεί και η κίνηση των καρυάτιδων.

ioannis είπε...

@ Εμπεδότιμος
Aγαπητέ Εμπεδότιμε ,
καταρχήν συγχαρητήρια για την εμπεριστατωμένη αρθρογραφία σου.
Με αφορμή αυτό που είπες για τον Πτολεμαίο θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής:
- κατ΄εμέ το μνημείο είναι καταφανώς κατασκευασμένο και επηρεασμένο από τους τάφους της αρχαίας Αιγύπτου.
- εαν στον Θ3 υπάρχει και 2η σκάλα όπως σωστά έχεις υποθέσει , τότε το στενό θύρωμα του Θ4 ακολουθεί στενός διάδρομος ο οποίος οδηγεί στα ενδότερα του μνημείου τα οποία είναι ένα σύμπλεγμα χώρων αποτελούμενο από προθάλαμο , κυρίως τάφο και θησαυροφυλάκιο και ίσως κάποια ακόμη παραρτήματα( θάλαμος προσφορών προς το νεκρό ).Όλα τα παραπάνω , μαζί με το μακρύ διάδρομο χωρίς θυρώματα αλλά με τοίχους σφράγισης ,περιλαμβάνονται στην τυπολογία ενός αιγυπτιακού φαραωνικού τάφου(ψάξτε στο internet για την κάτοψη αιγυπτιακών τάφων και θα το διαπιστώσετε ).
- Οι καρυάτιδες επίσης οι οποίες δεν είναι φέροντα στοιχεία αλλά διακοσμητικά ένθετες μπροστά από τις κολώνες στήριξης συνάδουν με αντίστοιχα αιγυπτιακά αγάλματα.
- Προφανώς ο Δεινοκράτης κατα τη θητεία του στη αίγυπτο μελέτησε το θέμα των ταφικών μνημείων και απέκτησε τις απαραίτητες γνώσεις για αυτό και οι τοίχοι σφράγισης και η άμμος μεταξύ άλλων.Θεωρώ ότι οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του μνημείου.
- Οι χώροι που προανέφερα και τα όσα περιλαμβάνει ένας αιγυπτιακός βασιλικός τάφος συνάδουν με το μέγεθος του τύμβου και με τα όσα " βλέπουμε " στις σεισμικές μετρήσεις.
- Εαν η υπόθεσή μου είναι σωστή τότε συζητάμε για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη ταφικού μνημείου ανάλογη των φαραώ , εαν δε δεν είναι συλημμένος και ο νεκρός είναι αυτός που υποψιαζόμαστε για μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις όλων των εποχών !!!

Phil είπε...


Ρεπορταζ για το 270 αρχαιολογικο συνεδριο που εγινε το Μαρτιο στηη Θεσσαλονικη και τις μεχρι τοτε εκτιμησεις της ομαδας:

http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=170302

Χτεσινο αρθρο που τα παρουσιζει λες και εγινε χτες το συνεδριο:

http://www.zougla.gr/greece/article/to-simposio-gia-tin-amfipoli

ioannis είπε...

Δείτε το τρίθυρο άνοιγμα αντίστοιχο των καρυάτιδων στην αρχαία αίγυπτο με τα αγάλματα των φαραώ :
http://en.wikipedia.org/wiki/Hatshepsut#mediaviewer/File:S_F-E-CAMERON_2006-10-EGYPT-WESTBANK-0153.JPG
Και στο παρακάτω link ένα σχέδιο πως θα μπορούσε να είναι ο τάφος από τις σκάλες του Θ3 και μετά :

http://web.utk.edu/~museum/research/reoccpap/tombs/tomb_plan.jpg

PAIANAS είπε...

Nα διατυπώσω κι εγώ μια άποψη- ευσεβή πόθο ?
Η Ολυμπιάδα αγαπούσε παθολογικά τον Αλέξανδρο.
Μόλις έμαθε για το θάνατό του, άρχισε την κατασκευή του τύμβου -τάφου του γιού της.Προσπάθησε να το κρατήσει μυστικό (εξ ου και δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τον τύμβο) και δεν τον έφτιαξε στις Αιγές για να μη δώσει στόχο.
Επεξεργάστηκε σχέδιο επιστροφής, ανταλλαγής του (του πτώματος, της τέφρας του ?) και αφού πραγματοποίησε το σχέδιό της, το σφράγισε όσο καλύτερα γινόταν με όλους αυτούς τους επιχωματομένους θαλάμους που ανακαλύπτονται στην ανασκαφή.

anonimos x είπε...

Να δώσω και εγώ τις δικές μου πληροφορίες από την ανασκαφή .
Οι αρχαιολόγοι είναι γεμάτοι χαρά.
Οι ταφικοί θάλαμοι είναι περισσότεροι από δύο , στον υπόγειο χώρο .
Οι επιγραφές μεταφέρθηκαν στο Μουσείο της Αμφίπολης και από εκείνη την ημέρα , το Μουσείο φυλάσσεται από άντρες της ΟΠΚΕ Σερρών .
Η εξέλιξη αναμένεται συναρπαστική .

Unknown είπε...

Συγχαρητήρια για τις απόψεις σας. Ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό τα τελευταία 10 χρόνια και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έχει απομείνει στην Ελλάδα μας ένα τόσο επαγγελματικό forum για ανταλλαγή απόψεων σε ένα τόσο σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα. Είναι η πρώτη φορά που γράφω ένα σχόλιο στο internet. Σας παρακαλώ συνεχίζεται να σχολιάζεται και να διαγράφεται τα σχόλια με πολιτικό και αντιεπιστημονικό περιεχόμενο που δεν προσφέρουν καμία αξία στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Ο τύμβος αυτός , σε όποιον και αν ανήκει , θα αποτελεί στο μέλλον ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιςτικής εμβέλειας καθώς και υπενθύμισης της αρχιτεκτονικής δημιουργικότητας των αρχαίων Ελλήνων. .

CRAFTS 4 FRAME είπε...

Πολλά συγχαρητήρια για τις εύστοχες παρατηρήσεις του Εμπεδότιμου και πολλών άλλων σχολιαστών .
Βλέποντας το πρόσφατο δημοσιευθέν σχέδιο του 3ου θαλάμου του αρχιτέκτονα του Υπουργείου είναι προφανές ότι η λογοκρισία των φωτογραφιών που δημοσιεύει κάθε φορά το υπουργείο (περικοπή φωτογραφιών , φόντο με μαύρο νάιλον κλπ) δεν «έπιασε» σε έναν επιστήμονα αρχιτέκτονα και δεν κατάφεραν να κρύψουν αλλά ούτε και να ερμηνεύσουν το γεγονός ότι υπάρχει κενό 3 -4 λίθων και πέρασμα στον 4ο χώρο από την δεξιά πλευρά αυτή τη φορά του βόρειου τοίχου.
Το μαύρο νάιλον πιθανόν να μπήκε γιατί η γωνία που είναι τραβηγμένη η φωτογραφία (από κάτω αριστερά προς τα πάνω δεξιά)θα αποκάλυπτε και το πάνω δεξί τμήμα του βορεινού τοίχου που έχει το άνοιγμα .
Επίσης από την ίδια φωτογραφία βλέπουμε ότι ο 3ος χώρος έχει υποστυλωθεί με χοντρά ξύλινα δοκάρια . Για να γίνει αυτό και να έχουμε κάθετες εδράσεις των υποστυλώσεων θα πρέπει να φύγουν τα χώματα από τον ο 3ος θάλαμο ίσως όχι μέχρι το έδαφος αλλά 2,5 – 3 μέτρα σίγουρα από την οροφή. ( αναλογικά τόσα είναι και τα μέτρα της ως τώρα ανασκαφής )σε σύγκριση με τις καρυάτιδες στο σχέδιο του αρχιτέκτονα)
Όσο για την ύπαρξη μαρμάρινης πόρτας μικρού ανοίγματος σε χαμηλότερο επίπεδο με οδηγεί σε δύο υποθέσεις:
1) Πιθανόν δεν θα βρούμε την χρυσή άμαξα εφόσον δεν θα χωρούσε σε ένα πέρασμα 90 εκατοστών
2) ο 4ος χώρος χωρίζεται σε 2 άλλους με ισχυρό ενδιάμεσο τοίχο έτσι ώστε να είναι απαραίτητη η αποχωμάτωση για την είσοδο από την χαμηλού επιπέδου πόρτα στον χώρο με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή η πιο εύκολη λύση (για τους πιθανούς τυμβωρύχους) η είσοδος από το κενό της τοιχοποιίας σε έναν άλλον θάλαμο που θα τους αποπροσανατολίσει και θα τους οδηγήσει μακριά από τον στόχο τους.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και που μοιράστηκα τις σκέψεις μου μαζί σας.

Unknown είπε...

@Εμπεδοτιμε, Όλοι,

Στην υπόθεση που αναφέρθηκε στο blog ότι μπορει ο ταφος να παραγγελθηκε απο τον Αλέξανδρο στο Δεινοκρατη για τον Υφαιστιωνα και τελικά να εταφει η/και ο ίδιος ο Αλέξανδρος, υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον Υφαιστιωνα με την Αμφιπολη?

Αγγελος

virgi είπε...

@CRAFTS 4 FRAME
"Όσο για την ύπαρξη μαρμάρινης πόρτας μικρού ανοίγματος σε χαμηλότερο επίπεδο με οδηγεί σε δύο υποθέσεις:
1) Πιθανόν δεν θα βρούμε την χρυσή άμαξα εφόσον δεν θα χωρούσε σε ένα πέρασμα 90 εκατοστών"

και αν και αυτός ο τοίχος ειναι διαφραγματικός? μέρος δηλαδή της σφράγισης του τάφου? @ Εμπεδότιμε τι λές για αυτήν την σκέψη?

από προηγούμενο σχόλιο δες το παρακάτω σχεδιάγραμμα
http://prntscr.com/4owxtq

"Ο/Η virgi είπε...
Από τις φωτογραφείς και τα μέχρι τώρα σχόλια του υπουργείου απορρέει το εξής:

http://prntscr.com/4owxtq

21 Σεπτεμβρίου 2014 - 7:19 π.μ"

πνα είπε...

Εμπεδότιμε καλησπέρα

Στο link που έδωσες στην τρέχουσα ανάρτηση αναφέρεσαι στις ανασκαφές Λαζαρίδη. Σκάβει από τη κορυφή του λόφου και ...

«Προχωρά 13-14 μέτρα βάθος. Εκεί αποκαλύπτει αρχαϊκούς ασύλητους κιβωτιόσχημους τάφους της εποχής του σιδήρου, μέσα στους οποίους είναι θαμμένες γυναίκες, παιδιά και άνδρες με οπλισμό. Συνεχίζει την εκσκαφή του ώσπου βρίσκεται στον φυσικό λόφο του Καστά. Εκεί κάνει νέες τομές και κατεβαίνει τμηματικά στον λόφο, αποκαλύπτοντας σταδιακά ένα μεγάλο τετράπλευρο οικοδόμημα, διαστάσεων 10x10 μ., με 5 μ. ύψος. Ο αρχαιολόγος απεφάνθη ότι αυτό ήταν το ταφικό σήμα του τύμβου, το οποίο στην αρχαιότητα βρισκόταν μέσα στο χώμα» λέει ο κ. Κοχλιαρίδης.

Εχεις καταλάβει για ποιό οικοδόμημα μιλάει ο Κοταρίδης;

Unknown είπε...

@CRAFTS 4 FRAME

Αν στον τάφο βρίσκεται ο Αλέξανδρος τότε εκτός από τη βόμβα μεγατόνων που θα σκάσει με την ανακάλυψη του, η σκηνοθεσία της υποτιθέμενης ταφής του στην Αλεξάνρεια θα μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών. Η σορός του ή τα κόκκαλα θα είχαν μεταφερθεί με άκρα μυστικότητα και σ΄αυτό το σχέδιο πιστεύω δε θα ήταν δυνατό να χωρέσει η χρυσή άμαξα κυρίως λόγω μεγέθους. Αντίθετα ως μέρος της καλοσχεδιασμένης απάτης, θα αποτελούσε πιστεύω την εντυπωσιακότερη ατραξιόν του ταφικού μνημείου της Αλεξάνδρειας και την καλύτερη απόδειξη για τη γνησιότητα της σορού που φιλοξενούσε. Εννοείται πως αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, μαζί με τον Αλέξανδρο θα έχουν ταφεί αμύθητοι θησαυροί ανάλογης αξίας με αυτή της άμαξας.

Unknown είπε...

Ενδιαφέρουσες οι φωτογραφίες, ειδικα της λαβης του σπαθιου στο τέλος του άρθρου.

http://provocateur.gr/post/4530/apath-o-tafos-ths-amfipolhs-oi-arxaiologoi-den-kseroyn-thn-tyfla-toys

Αγγελος

Unknown είπε...

Νομίζω για τη βάση όπου ήταν ο Λέοντας

Unknown είπε...

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τις πηγές της κα Περιστερη και την ταύτιση των ενοικων του ταφου με την Ρωξανη και τον Αλέξανδρο τον Δ´.

http://sxolianews.blogspot.gr/2014/09/blog-post_63.html

Αγγελος

panos είπε...

Στο παρακάτω άρθρο:
http://www.newsit.gr/ellada/apokalupsi-tafos-tis-amfipolis-o-epomenos-thalamos
αναφέρεται ότι στο τρίτο θάλαμο η επιχωμάτωση είναι κατά πολύ λιγότερη και έχει βάθος σχεδόν 3 μέτρα. Αν ισχύει αυτό σημαίνει ότι και ο τέταρτος τοίχος έχει ύψος 6,5 μέτρα όπως και οι υπόλοιποι.
Εδώ:
http://amfipolinews.blogspot.gr/2014/09/blog-post_348.html
γράφει για πληροφορίες από το υπουργείο που αναφέρουν επιχωματώσεις ύψους 4,5 μέτρων στον τρίτο θάλαμο. Αυτό σημαίνει ότι ο βόρειος τοίχος πρέπει να φτάνει τα 8 μέτρα ύψος, έχουμε δηλαδή μέσα στον τρίτο θάλαμο μια κάθοδο περί του 1,5μ. Αυτό επιβεβαιώνεται και εδώ:
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26513&subid=2&pubid=113353094
που λέει ότι το ύψος του τρίτου θαλάμου ξεπερνάει τα 7 μέτρα με τις εκτιμήσεις να πηγαίνει ακόμα βαθύτερα.
Επίσης η Μενδώνη μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το μνημείο από την κατασκευαστική του δομή ήταν επιχωσμένο με ποταμίσια άμμο. Οι κατασκευαστές είχαν λάβει μέτρα πρόνοιας για να αποφύγουν την τυμβωρυχία.
Αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι το μνημείο σφραγίστηκε μόλις κατασκευάστηκε, προφανώς μόλις ολοκληρώθηκαν ταφή και τελετές. Αν ισχύει κάτι τέτοιο ανατρέπονται πολλές από τις εκτιμήσεις που κάναμε αλλά σίγουρα διασφαλίζει το ασύλητο του τάφου.
Τέλος εδώ:
http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=43058:amfipoli-eginan-ta-prota-bimata-pros-ton-4o-thalamo&catid=58:art&Itemid=100
αναφέρει ότι η μικρή οπή στον τέταρτο τοίχο δεν ξεπερνά τα 15 εκατοστά που σημαίνει ότι δεν χωρά να περάσει άνθρωπος.

Nina K. είπε...

Αγαπητέ Εμπεδότιμε,

Βρήκα το ιστολόγιό σας τυχαία αρχές Σεπτέμβρη και από τότε σας διαβάζω και σας απολαμβάνω καθημερινά. Αν μήτι άλλο, έχω εμπλουτίσει τις γνώσεις μου, έχω ευχαριστηθεί λόγο, λογική και επιχειρηματολογία και νιώθω πιο περήφανη που είμαι Ελληνίδα μέρα με τη μέρα. Όπως είπαν και προλαλήσαντες, και άδειος τελικά, που λέει ο λόγος, να βρεθεί ο τάφος, θα μας μείνει ένα πανέμορφο ταξίδι που το μοιραστήκαμε με μεράκι και αγάπη.

Αναρωτιέμαι ένα πράμα αυτές τις μέρες και ήθελα να το πω: έχει κανείς τοποθετήσει την πορεία της ανασκαφής μέχρι τώρα στην *κάτοψη* της σεισμικής τομογραφίας της ομάδας του κυρίου Λάζαρου Πολυμενάκου και ιδιαίτερα σε αυτήν που δείχνει το μεγάλο μαύρο κενό; Έχω δεί σχεδίαση επί φωτογραφιών του τύμβου, αλλά όχι επί της συγκεκριμένης εικόνας. Μήπως μου έχει ξεφύγει; Δεν μπορώ να κάνω επικόλληση της εικόνας, λυπάμαι, είμαι ελέω ενός εκνευριστικού τάμπλετ. Δείχνει δύο μαύρες παράλληλες σκιάσεις παράκεντρα, που ενώνονται καθέτως με μία τεράστια σκίαση κυκλική. Και αναρωτιέμαι: πού είναι η είσοδος της ανασκαφής; Είναι στην αρχή της μίας παραλλήλου; Μα αυτό τότε σημαίνει ότι οι αρχαιολόγοι ήξεραν σαφέστατα εξαρχής σε πόσα μέτρα προς τα μέσα είναι ο κυρίως τάφος, δεν πήγαιναν ούτε πηγαίνουν στα τυφλά γυρεύοντας. Ήξεραν και ξέρουν σε πόσο μήκος θα πέσουν στο κενό, πού βαθαίνει, πού στρίβει, απλές μετρήσεις και μαθηματικά.

Είναι σωστό και σοφό οι αρχαιολόγοι και το Υπουργείο να κάνουν προσεκτικές ανακοινώσεις με το που έρχονται στο φως τα ευρήματα. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα, η σύγχρονη τεχνολογία τους έχει ήδη προετοιμάσει, τους έχει ήδη πει με αρκετή λεπτομέρεια τι υπάρχει, τουλάχιστον γεωλογικά.

Σας ευχαριστώ!

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Ευχαριστώ όλους τους καινουργιους φίλους για τα καλά τους λόγια!

@ioannis

Η σκέψη σου είναι πολύ σωστή!!!

Και εγώ περιμένω μετά την θύρα στον τέταρτο τοίχο να υπάρχει διάδρομος στον οποίο προχωρώντας σκυφτά θα φτάσουμε στον κυρίως τάφο ο οποίος θα είναι μέσα στην φυσικη κοιλότητα που νυποστηρίζω ότι υπάρχει και εκεί κανείς δεν ξέρει τι θα συναντήσουμε!

Όντως η όλη εικόνα από εδώ και πέρα ειναι καθαρά Αιγυπτιακή, μόνο ο κυρίως τάφος πολύ πιθανόν θα έχει την κλασσική μορφή Μακεδονικού τάφου, δηλαδή θα μοιάζει με μικρό νααό.
Εκτιμώ ότι θα υπάρχουν και αλλες κατασκευές που θα έχουν να κάνουν με την αξία και τα έργα του νεκρού.

Αυτός ο συνδυασμός Ελληνικών και Αιγυπτιακων χαρακτηριστικών μόνο σε έναν παρπέμπει.

Για να δουμε τι νεώτερες εξελίξεις θα έχουμε, αλλά νομί8ζω ότι θα επιβεβαιωθεί αυτή η εικόνα.

@Νίνα

Σίγουρα οι ανασκαφείς δεν πάνε στα τυφλά. Εχουν δεδομενα που δεν τα ξέρουμε. Απόδειξη είναι ότι κάνοντας "στοχευμένες δοκιμαστικές τομές" βρήκαν την τέταρτη θύρα.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@πνα

Πρέπει να είναι το βάθρο του λέοντα. Και εμένα μου έκανε εντύπωση πως το βάθρο ήταν θαμένο.

Κάποιο στοιχείο μας λείπει.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Λόγω της προχωρημένης της ώρας θα απαντήσω σε κάποιους φιλους αύριο.

Unknown είπε...

Πάνος,
1)Τα μηχανήματα αποχωματιζουν απο νοτιοδυτικά και προς το κέντρο του τύμβου ξεκινώντας απο την είσοδο...Το χώμα άνωθεν του τύμβου ειναι αμμωδους υφής και κυριολεκτικά ατελείωτο ,γεμάτο ευρήματα....
2) όλοι οι έχοντες ελληνική και πατριωτική συνείδηση ειναι ισάξιοι, απο οποία γωνία τουΕλληνισμου κι αν προέρχονται.Εγω καταφερομαι εναντίων των Ελλήνων Εφιαλτων...

Βασιλική Σιάπκα είπε...

Εμπεδότιμε η διδακτορική διατριβή:
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/14628#page/10/mode/2up

σελ. 247-286

Unknown είπε...

ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΔΗΛΩΝΩ 22 ΧΡΟΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΠΩΣ ΕΧΩ ΜΕΙΝΕΙ ΑΦΩΝΟΣ.ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΚΑΣΤΑ ΜΠΗΚΑ ΜΕΣΑ ΕΚΑΝΑ ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΙΩΣΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΦΗΚΕΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΛΕΤΗΣΑ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΜΟΥ ΠΩΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ Η ΠΟΡΤΟΥΛΑ ΣΤΟΝ 3Ο ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟΚΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΤΑΦΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ.ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΙΚΑ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΑΝΑΥΔΟΥΣ.ΕΙΜΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΒΕΒΑΙΟΣ ΠΩΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ Η' ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟ ΚΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΤΩ.Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ Η' ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ .ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΠΩΣ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Σ ΑΥΤΟ ...ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ---ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΠΑΠΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΟΥΝ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ.ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ.ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΦΙΑ ΒΕΒΑΙΑ(ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ).ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ...ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ...ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΕΟΝ.ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΕ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ ΝΑ ΣΑΙ ΚΑΛΑ!

Unknown είπε...

Σίγουρα το βάθρο του Λέοντα είναι.
Εχω κάπως "μπλοκάρει" τώρα.
1) Η μία θεωρία είναι πως οι επιχώσεις έγιναν συγχρόνως με την κατασκευή για αποτροπή τυμβωρυχίας.
2) Η δεύτερη είναι πως ήταν ελεγχόμενα επισκέψιμο για πολλά χρόνια και κατόπιν από το φόβο πως οι Ρωμαίοι θα το έβρισκαν το επίχωσαν-ασφάλισαν-απέκρυψαν.
Αν έγινε έτσι τότε είναι πολύ λογικό να μετέφεραν και βύθισαν τον Λέοντα και τα στοιχεία του βάθρου στο Στρυμώνα για να χαθούν από κοινή θέα. Αυτό το σχέδιο λογικά θα περιελάμβανε την απόκρυψη-θάψιμο των θεμελίων του βάθρου.
Αυτό εξηγεί επίσης ότι αν επρόκειτο για βανδαλισμό τουλάχιστο στο Λέοντα θα εβρίσκετο πεταμένος σε κομμάτια στις παρυφές και στη βάση του λόφου.
Εγινε κοπιώδης και μεθοδική μεταφορά και μάλιστα φαίνεται πως η απόσταση από το λόφο στις εκβολές είναι κάπως μακριά.
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο λόγο γιατί να βρήκαμε το Λέοντα και μέλη του βάθρου πριν 100 χρόνια τόσο μακριά αλλά και τόσο συγκεντρωμένα!

Unknown είπε...

Αλήθεια,τελικά ο Δεινοκράτης απο που επιβεβαιώνεται ως κατασκευαστής του μνημείου;;;;

Παράσχος είπε...

@Konstantinos Kairis

Σύμφωνα με δηλώσεις της υπεύθυνης αρχαιολόγου στο video της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο τάφο ( εδώ ).

Η αρχαιολόγος συμπεραίνει ότι αρχιτέκτονας είναι ο Δεινοκράτης από τον τρόπο κατασκευής του περιβόλου και από το «μέτρο» που χρησιμοποιείται. Το 1584 είναι το «μέτρο» του Δεινοκράτη.

Υ.Γ

Συγνώμη, που χρησιμοποιώ αυτό το video ως αναφορά, αλλά είναι η μόνη επίσημη πηγή που η αρχαιολόγος αναφέρει τον αρχιτέκτονα.

george είπε...

It is rather unfortunate that the blogger (EMPEDOTIMOS) is left making these suppositions instead of Peristeri offering a regular press conference and answering the very apt questions/scenarios/working hypotheses appearing here and in other sites or the mass media. This lack of frequent periodic and comprehensive updating for the benefit of the public as well the interested scientific community by a designated spokesman regarding the at times current findings gives rise to largely unwarranted speculation and a rumor mill partly serving impure objectives.

Unknown είπε...

Βασιλική Σιάπκα

Μπράβο σας!

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@ioannis

Με την άδεια σου θα χρησιμοποιήσω τις παραπομπές πουμας παρέθεσες για τους ΑΙγυπτιακούς τάφους σε επόμενη ανάρτηση.

Nina K. είπε...

@george

(Συγχωρέστε τα αγγλικά, ο φίλος έγραψε αγγλικά, του απαντάω έτσι).

First of all, we do get regular official updates from the Ministry of Culture, the designated spokesman. When they have a new complete case to present, they do. :)

If Mrs.Peristeri were the one offering all the suppositions that Empedotimos is, debating scenarios every day, then it would simply be unprofessional and unwise of her and her team (not to mention keeping her from doing her job, digging, not socializing!). A truly professional team working on an unfinished project does not discuss hypotheses of future findings, not on something this big, this important. Hypotheses, as you too say George, raise hopes that may be false. Very wisely Peristeri sticks to publishing what she has *unearthed* and can be photographically presented, FACTS. Not assumptions, indisputable FACTS. That way, no one will accuse her of 'promising' something and then not delivering, that will immediately brand her and her team pompous and arrogant. Keeping a measured and low profile, that is the wise way to go.

I well remember another archaeologist years ago, all certain that she was unearthing the greatest tomb ever, having us holding our breaths, only for her promises to be proven empty. She let us down, big time. I will not feel the least bad about this tomb in Kasta if it ends up as we say "not a treasure, but simple coals", because Peristeri never promised. Let's wait and see is her motto. I like that.

On the other hand, all of us with no official role whatsoever may roam unhindered and make all the hypotheses that pop in our heads. There is already a plethora of that on every media out there, it cannot be contained, it's human nature (to.. gossip? hahaha). The tomb is Alexander's, no Kassander's, nooo Mark Antony's, Cleopatra's, an Alien's, his, hers, blah blah blah. Who makes serious educated guesses and who not, that is for the individual to personally judge. Rumor mills will spin and trolls will roll. THE TOMB ITSELF will soon speak the truth.

Regards!

nikolas είπε...

Καλημέρα.
Να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις.
Μου φαίνεται πολύ εύκολο όλο αυτό. Την πρόσβαση στον ταφικό θάλαμο εννοώ. Προχωράει κάποιος από τα ανοίγματα των διαφραγματικών τοίχων, κατεβαίνει στη συνέχεια στον τελευταίο θάλαμο μετά ακολουθεί τη σκάλα και έφτασε. Ή την εσοχή γιατί επίσημη ανακοίνωση για σκάλα δεν υπάρχει νομίζω. Πάρα πολύ εύκολο. Η γνώμη μου είναι οτι ο κατασκευαστής "οδηγεί" αυτή τη στιγμή τους αρχαιολόγους όπως "οδηγούσε" στο παρελθόν τους τυμβωρύχους. Θα βρεθούμε όπως και αυτοί σε ένα άδειο θάλαμο. Ή μπροστά σε μια εσοχή. Πιθανόν, όταν κατασκευάστηκε ο τάφος, ο κατασκευαστής να είχε αφήσει σπασμένα κομμάτια αγαλμάτων ή ημιτελή αγάλματα, ίσως και κάποια κέρματα ή άλλα αντικείμενα για παραπλάνηση.
Υποθέτω λοιπόν ότι: Ο Κατασκευαστής για παραπλάνηση έχτισε τοίχους σφράγισης, άφησε τρύπες για την είσοδο των τυμβωρύχων, μάλιστα στον Θ2 άφησε τη μία πλάκα ώς "γέφυρα" για να περάσουν στον Θ3, τους οδήγησε εκεί και μετά τους "κατέβασε" μέσω της σκάλας σε ένα άδειο ουσιαστικό δωμάτιο, δείνοντας με όλα αυτά την εντύπωση πως το μνημείο έχει συλληθεί.
Μεταγενέστερα, κάποιοι "χτύπησαν" τον τελευταίο τοίχο επάνω δεξιά μήπως και συνεχιζόταν ο διάδρομος με τους θάλαμους, βρήκαν χώμα και εγκατέλειψαν.
Από ένστικτο και μόνο θεωρώ οτι η είσοδος είναι αλλού. Πιθανόν οι αρχαιολόγοι να την έχουν βρει με την βοήθεια των μηχανημάτων που διαθέτουν. Θεωρώ οτι η είσοδος είναι στον θάλαμο 2 κάτω από την πλάκα-γέφυρα. Ίσως ολόκληρος ο τοίχος από κάτω να είναι ουσιαστικά ένας τοίχος σφράγισης.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

giannis
Η γνώμη μου είναι ότι η μαρμάρινη πλάκα αποτελεί μεν ΔΟΜΙΚΟ στοιχείο του τάφου, όμως σχεδιάστηκε έτσι και τοποθετήθηκε έτσι ώστε να χρησιμεύσει ΚΑΙ  ως ικρίωμα για την επιχωμάτωση.
Κάποιο ανάλογο φαντάσου είναι οι εγκαταστάσεις φωτισμού που υπάρχουν στα θέατρα στην οροφή τους που έχουν φτιαχτεί ως μόνιμη εγκατάσταση για να παρέχουν τον φωτισμό στην σκηνή, όμως παράλληλα έχουν και κατάλληλη «διαδρομή» ώστε να μπορούν οι τεχνικοί να ανεβαίνουν και να κινούνται πάνω από τα κεφάλια των θεατών για συντήρηση ή επέμβαση στον ηλεκτρο/μηχανολογικό εξοπλισμό.
Έτσι και η πλάκα κατ’έμε είναι μέρος της οροφής του μνημείου αλλά παράλληλα προβλέφθηκε ώστε να είναι δυνατόν εργάτες να κινούνται πάνω σε αυτήν και να επιχωματώνουν. Αλλοιώς δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος ώστε η επιχωμάτωση να φτάσει σχεδόν μέχρι την οροφή.
Για αυτό νομίζω ότι χρειάζεται κάτι αντίστοιχο και στον Θ3.
@PAIANAS
Δεν ξέρω ακριβώς ποια ήταν η ισχύς της Ολυμπιάδας την εποχή του θανάτου του Αλεξάνδρου. Νομίζω ότι ήταν σε δυσμένεια.
Επίσης δεν ξέρω ποια ήταν η σχέση της με τον Πτολεμαίο. Γνωρίζει κανείς ;
@CRAFTS
Προφανώς και δεν πρόκειται να υπάρχει άμαξα μέσα. Η μεταφορά θα έγινε χωρίς πολλές επισημότητες και «φασαρία» αλλοιώς  λογικά θα είχε μείνει ως λαϊκή παράδοση στους λαούς από όπου θα πέρναγε η πομπή. Το θεωρώ απίθανο. Αλλά έτσι που πάμε όλα να τα περιμένουμε.
@George Maglis
Δεν νομίζω ότι ο Ηφαιστίονας τάφηκε στην Αμφίπολη. Πέθανε στα Εκβάτανα, μετά 9 μήνες περίπου μετεφέρθη στην Βαβυλώνα και εκάηκε εκεί σε πυρά που έφτιαξε ο Δεινοκράτης. Θεωρώ απίθανο να έγινε και δεύτερη μεταφορά από την Βαβυλώνα στην Μακεδονία.
@virgi
Νομίζω ότι πια φτάσαμε στον τάφο και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Βέβαια δεν αποκλείω να υπάρχουν και εδώ μέτρα σφράγισης. Θα δούμε.
@Bασιλική Σιάπτκα
Πολύ σημαντική η διατριβή. Ευχαριστούμε!  Θα προσπαθήσω να βρω χρόνο να την μελετήσω λίγο καλύτερα.

Planet είπε...

Εμπεδότιμε, για τις σχέσεις Ολυμπιάδας-Πτολεμαιου, το μονο σχετικο που μπορώ να βρώ ειναι πως η κόρη της Ολυμπιάδας (και αδερφή του Αλέξανδρου), Κλεοπάτρα, ειχε πολύ καλές σχέσεις με τον Πτολεμαίο. Αφου απέρριψε τρεις προτάσεις γάμου απο τους Κάσσανδρο, Λυσιμαχο και Αντίγονο, η Κλεοπάτρα προσπάθησε να δραπετεύσει απο τις Σαρδείς (όπου ειχε τεθει αιχμάλωτη απο τον Αντίπατρο), για να μεταβει στην Αίγυπτο και τον Πτολεμαίο. Η αποπειρά της απέτυχε και κατέληξε με τη δολοφονία της. Απο όλο αυτο μπορουμε
ίσως να συμπεράνουμε πως και οι σχέσεις Πτολεμαίου και Ολυμπιάδας τουλάχιστον δεν ήταν εχθρικές, αν και αυτο δεν ειναι απόλυτο.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Γνωρίζεις μήπως ποιός ήταν διοικητής στην Αμφίπολη μεταξύ του 324 και του 320 ; Αν δεν κάνω λάθος την Μακεδονία τότε διοικούσε ο Αντιπατρος.

Effie είπε...

@ ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ

Μετά το θάνατο του 323 π.Χ., "ο Αριστόνους, ένας από τους σωματοφύλακες στρατηλάτη πήρε υπό τον έλεγχο του την Αμφίπολη (Διοδ. 19.50.3).Η μητέρα του Μ. Αλεξάνδρου, Ολυμπιάδα, του είχε αναθέσει τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Κασσάνδρου (Διοδ. 19.35.4)".


Read more http://history-of-macedonia.com/2014/08/29/arxaia-amfipoli-diadoxoi/".


Effie είπε...

Η πλήρης παραπομπή:

"Ο θάνατος του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. σηματοδότησε την αρχή ενός λυσσαλέου αγώνα για επικράτηση ανάμεσα στους παλαιούς του συντρόφους και στρατηγούς. Ο Αριστόνους, ένας από τους σωματοφύλακες του Έλληνα στρατηλάτη, πήρε υπό τον έλεγχο του την Αμφίπολη (Διοδ. 19.50.3). Η μητέρα του Μ. Αλεξάνδρου, Ολυμπιάδα, του είχε αναθέσει τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Κασσάνδρου (Διοδ. 19.35.4). Ο τελευταίος έστειλε τον στρατό του εναντίον της Αμφίπολης υπό την ηγεσία του στρατηγού Κρατεύα. Ο Μακεδόνας στρατηγός εισέβαλε στην Βισαλτία. Ο Αριστόνους, έμπειρος στρατηγός, αρχικά απώθησε τα στρατεύματα του Κασσάνδρου και στην τελική μάχη που δόθηκε στην Βεδυνδία της Βισαλτίας, ο στρατός του Κρατεύα διαλύθηκε. Ο ίδιος ο Κρατεύας έπεσε στην μάχη (Διοδ. 19.50.7).

Ο Κάσσανδρος ό,τι δεν κατάφερε με τα όπλα, πέτυχε με την διπλωματία. Αρχικά ήρθε σε συμφωνία με τον Αριστόνου. Του εγγυήθηκε την ασφάλεια του με αντάλλαγμα την παράδοση της Αμφίπολης (Διοδ. 19.50.8). Ο Αριστόνους παρέδωσε την πόλη, αλλά τελικά ο Κάσσανδρος δεν τήρησε την συμφωνία. Εξαιτίας της μεγάλης δημοτικότητας του ανάμεσα στους Μακεδόνες, ο Αριστόνους θα παρέμενε όσο ήταν ζωντανός, μια ενδεχόμενη απειλή για τον Κάσσανδρο.

Έτσι το 315 π.Χ. και με την συνδρομή μελών της οικογένειας του Κρατεύα, ο Αριστόνους δολοφονήθηκε (Διοδ. 19.51.1). Η Αμφίπολη πέρασε πλέον κάτω από τον έλεγχο του Κασσάνδρου. Την ίδια τύχη θα γνώριζε αργότερα, ο Αλέξανδρος Δ’ μαζί με την μητέρα του Ρωξάνη. Ο Κάσσανδρος τους φυλάκισε στην Αμφίπολη (Διοδ. 19.52.4; Ιουστ. 14.6.13; 15.1.3), όπου παρέμειναν, μέχρι και την δολοφονία τους από τον Γλαυκία (Διοδ. 19.105.1-2 ; Παυσ. 9.7.2)".


Read more http://history-of-macedonia.com/2014/08/29/arxaia-amfipoli-diadoxoi/

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Ο Αριστόνους φαίνεται ότι αναλαμβάνει μετά την ανάληψη της Μακεδονίας από τον Κασσανδρο που έγινε αργότερα από το 320. Μας ενδιαφέρει ποιός ήταν όταν πέθανε ο Αλέξανδρος για να δούμε τι ισορροπίες υπήρχαν τότε.

ΝΙΚΟΣ είπε...

Μπορούμε να σχηματοποιήσουμε την πιθανή μεταφορά του νεκρού Αλέξανδρου στην Μακεδονία; Ποιος, πότε και με ποιο τρόπο έκανε πιθανώς αυτή την μεταφορά;

ΝΙΚΟΣ είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ΝΙΚΟΣ είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ΝΙΚΟΣ είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
panos είπε...

Η γνωστή κυρία, σε αποστολή, ξαναχτυπά:
http://www.newsit.gr/ellada/sthn-amfipolh-ginetai-politikh-ekmetalleysh
Ενώ στην αρχή απαξιώνει το μνημείο, κατόπιν πιέσεων από τους παρουσιαστές, παραδέχεται ότι πρόκειται για καταπληκτικό μνημείο με πολύ μεγάλη αξία. Αργότερα προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι και μιλά για ελληνικό μνημείο που κατασκευάστηκε όμως με ρωμαϊκή χρηματοδότηση. Δεν δέχεται με τίποτα τον όρο μακεδονικό φανερώνοντας τις ανθελληνικές της προθέσεις και τους σκοτεινούς κύκλους τους οποίους υπηρετεί! Προκαλώ τη συγκεκριμένη κυρία να σκίσει τα πτυχία της και να παραιτηθεί όταν θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις!!!

Effie είπε...

Αμφίπολη 324 π.Χ.:
Φαίνεται ότι ήταν επικεφαλής ο Αντίπατρος, όπως στην υπόλοιπη Μακεδονία, αλλά η προηγούμενα καλή σχέση του με την Ολυμπιάδα είχε εκπέσει σε διένεξη. Ο Αλέξανδρος (που φημολογείται ότι είχε κάποια αντιζηλία με τον Αντίπατρο και για να εμποδίσει ανεπιθύμητες επιπτώσεις λόγω της διένεξης του με την Ολυμπιάδα) είχε δώσει το 324 π.Χ. εντολή να αντικατασταθεί από τον Κρατερό, ο οποίος επέστρεφε στη Μακεδονία με παλαίμαχους, ενώ ο Αντίπατρος θα μετέφερε νέα στρατύματα στην Ασία. Παρενέβη όμως ο θάνατος του Αλέξανδρου το 323 π.Χ., και ο Αντίπατρος αποκατέστησε την εξουσία του,-παρεμβαίνουν άλλα γεγονότε όπως η συνθήκη στην Τριπαράδεισο κλπ.-, μέχρι το 32Ο ή 319 π.Χ., οπότε και πέθανε στη Μακεδονία, διαδεχόμενος από τον Πολύπερχο που "εκτοπίστηκε" από το γυιό του Αντίπατρου, Κάσσανδο

panos είπε...

@ ΝΙΚΟΣ
Μια υπόθεση για τη μεταφορά διατυπωνει ο Καργάκος. Φαίνεται πολύ πιθανή καθώς βγαίνουν και οι ημερομηνίες σχετικά με την κατασκευή του τάφου. Λέει ότι το 321π.Χ. σκοτώθηκε ο Περδίκκας κατά την εκστρατεία του στην Αίγυπτο εναντίον του Πτολεμαίου στην προσπάθειά του να ανακτήσει τη σωρό του Αλέξανδρου που βρισκόταν στη Μέμφιδα. Τότε έγινε σύσκεψη όλων των διαδόχων στον Τριπαράδεισο της Συρίας όπου έγινε η δεύτερη διανομή της αυτοκρατορίας και αποφασίστηκε η μετάβαση του Φίλππου Γ΄ και του Αλέξανδρου Δ΄ στη Μακεδονία. Πιθανώς μαζί με τους δύο, μεταφέρθηκαν και τα οστά του Αλέξανδρου για να ενταφιαστούν στον ήδη κατασκευασθέντα τάφο.

ΝΙΚΟΣ είπε...

@Panos
Ευχαριστώ πολύ. Ποιο είναι το σκηνικό λίγο πριν αυτή την εποχή στη Μακεδονία. Ταιριάζουν οι ισορροπίες για την κατασκευή τέτοιου τάφου με πρόγραμμα την μεταφορά του νεκρού;

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Πάνο,

Ο Καργάκος δεν λέει αυτό που λες, μιλά γενικά και αόριστα ότι η Ολυμπιάδα ως μητέρα δεν θα άφηνε ποτέ τον γυιό της να μέχει άταφος κλπ.

Δεν παρέχει κανέναν συλλογισμό που να υποστηρίζει την άποψη του.

Αντίθετα για δες ποιός το λέει :

http://www.empedotimos.blogspot.gr/2014/09/blog-post.html?m=1


ΝΙΚΟΣ είπε...

Να υποθέσουμε οτι ο Αντίπατρος για λόγους ενίσχυσης της θέσης του και η Ολυμπιάδα γιατί ήταν το παιδί της συμφώνησαν κατά κάποιο τρόπο να ξεκινήσουν την κατασκευή του τάφου. Ναι αλλά ποια ήταν η θέση του Πτολεμαίου που είχε το νεκρό εκείνη τη στιγμή; Προχώρησαν χωρίς τη συγκαταθεσή του σε προγραμματισμένη μεταφορά του νεκρού μετά από 2 χρόνια;

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...


Από ό,τι φαίνεταιι δεν προσέχεις τι γράφεται στο blog.

ΝΙΚΟΣ είπε...

Θα παρακαλούσα τον Εμπεδότιμο να μας εξηγήσει εν συντομία το σκεπτικό του για την κατάσταση που επικρατούσε ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗς ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ αν αυτό είναι βέβαια εφικτό. Ευχαριστώ

Unknown είπε...

Αγαπητέ Εμπεδότιμε καλησπέρα.
Αντιγράφω απο newsbomb.gr "Στον τέταρτο τοίχο υπάρχει μία πολύ μικρή οπή, μεγέθους 15 εκ. Εκτιμάται ότι έγινε από τυμβωρύχους της αρχαιότητας οι οποίοι έφθασαν μέχρι εκεί, έσπασαν την πέτρα και όταν είδαν ότι και μπροστά υπάρχει χώμα, έφυγαν..."
Υποθέτω ότι η οπή αυτή είναι στην πάνω δεξιά γωνία στην γραφική απεικόνιση από τον κύριο Μιχάλη Λεφαντζή.Αν λοιπόν δεχθούμε ότι οι τυμβωρύχοι είδαν χώμα και σταμάτησαν τότε πρέπει να υποθέσουμε ότι υπάρχει και πέμπτος και ίσως και έκτος θάλαμος.

Unknown είπε...

Επίσης από το xronometro.com : "Ο τρίτος θάλαμος δεν είχε να αποκαλύψει κάποιο μεγάλο μυστικό, πλην μιας ακόμη κλίμακας, που οδηγεί σε χαμηλότερο επίπεδο, αν και σύμφωνα με όσα πίστευε ο Λαζαρίδης δε θα φτάσουμε στο τέλος, με το μνημείο να γίνεται στο εξής «φυγόκεντρο», βάσει των πληροφοριών που έχει συγκεντρώσει το «Χ». Πιο συγκεκριμένα το πέρασμα από την τέταρτη, μικρή σε διάσταση πύλη, ίσως να οδηγεί τον άξονα του μνημείου, όχι μόνο ένα επίπεδο πιο χαμηλά και σε κατεύθυνση προς τον βορά, για λόγους που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστή."
Τι μπορούμε να συμπεράνουμε αν ισχύει η υπόθεση αυτή;

SF είπε...

Κάπου διάβασα ό,τι η Ολυμπιάδα μετά τη λήξη της πολιορκίας στην Πύδνα εξαναγκάστηκε από τον Κάσσανδρο να στείλει επιστολή στον Αριστόνου ώστε να παραδώσει την Αμφίπολη. Αν και προσπάθησα, δε μπόρεσα να βρω το λινκ. Δεν ξέρω αν στέκει ή όχι. Πάντως έτσι όπως το διατύπωνε, φαινόταν ότι η Ολυμπιάδα είχε τα ηνία και ότι ο Αριστόνους ήταν κάτι σαν (ή ήταν) στρατηγός της. Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα το μνημείο να έγινε εκεί κατά παραγγελία της Ολυμπιάδας προς τιμήν του γιου της, ίσως ένα κενοτάφιο, μπορεί όχι ακριβώς μετά τον θάνατό του αλλά λίγα χρόνια μετά. Εκεί με οδήγησαν και κάποιες παρατηρήσεις που έκαναν συμφορουμίτες ότι το μνημείο φέρει στοιχεία απ'τα Καβείρια μυστήρια, οπότε και από την Ολυμπιάδα (δεν ξέρω αν ισχύει η παρατήρηση για τα Καβείρια απλά ήταν η αρχή του συνειρμού).

somis είπε...

Εμπεδότιμε, και τα δικά μου συγχαρητήρια που κατορθώνεις να διατηρείς το αξιοπρεπές επίπεδο του μπλογκ.
Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει ερμηνεία, για κοινούς θνητούς της τομογραφίας του τύμβου που κυκλοφορεί ;

ik είπε...

Εμπεδότιμε
και λοιποί σχολιαστές

2 απορίες έχω που δεν έχω ικανοποιητική εξήγηση.

Α.Γιατί είναι κενοί οι Τ3,Τ4;
Στον πρώτο τοίχο βλέπουμε σφίγγες, στο δεύτερο Καρυάτιδες, ο 3ος και ο 4ος είναι εντελώς άδειοι, πως εξηγείται αυτό (ναι ξέρω ότι το πάτωμα δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, αλλά απο αγάλματα είναι παντελώς άδεια)

2.ήταν τελικά επισκέψιμο
Ναι οκ, πληρωμένη και ανθέλληνας η Παλαγγιά, κρυφοσκοπιανή και νομίζω ψήφισε Σύριζα κιόλας.
ΑΛΛΑ η απουσία θυρωμάτων-πορτών μήπως είναι απόδειξη ότι , έστω και ένα μέρος του, ήταν επισκέψιμο; Ηρώο πχ στο πρώτο επίπεδο, τάφος στο υπόγειο;

Unknown είπε...

Θα πρέπει να αναρωτηθούμε πραγματικά εάν ο τύμβος αυτός ήταν επισκέψιμος στην αρχαιότητα η όχι. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία (τοίχοι σφράγισης, Δωμάτια σφραγισμένα με άμμο, μαρμάρινη περίμετρος προστατευμένη και αυτή με πέτρα, τεχνητός λόφος υπερυψωμένος με πρόσθετο χώμα, και στην κορυφή ορατός μονός του ο λέων της Αμφίπολης) μπορούμε πρόχειρα να προβούμε στο συμπέρασμα ότι μάλλον ο τύμβος δεν ήταν επισκέψιμος …αλλά εντελώς μυστικός και άγνωστος . Εξάλλου εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το επιβλητικό μνημείο δεν αναφέρεται πουθενά.. σε καμία ιστορική πηγή, από κανένα αρχαίο ιστορικό και αυτό είναι εξαιρετικό και σπάνιο. Όλη αυτή μυστικότητα θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια ενδεχόμενη ταφή του Αλέξανδρου εκεί, να καταρρίψει κάθε ιστορική θεωρία και πηγή, αλλά και να επιβεβαιώσει το γνωστό θρύλο της μεταφοράς του από τον Πτολεμαίο καθώς και την ταφή του σε ένα μέρος κοντά στις Αιγές και στην Πέλλα, σε εδαφος ναι μεν ελληνικό αλλά επίσης μυστικό και ασημείωτο σε όλους τους χάρτες.

giannis_ είπε...

SF,
Επειδή αναφέρεσαι σε δικά μου σχόλια,σου απαντώ, ότι το μνμείο δίνει την εντύπωση αναπαραστασης τελετης μύησης στους Μεγάλους Θεούς.
έχω τηνεντύπωση ότι προσπεράσαμε τη Δήμητρα και την Περσεφόνη, μάλλον μας προσπέρασαν,οδηγόντας στην έξοδο τον Κασμιλο (τον οποίο παριστανει ο μυημένος Αλεξανδρος)

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...


ik

1) O χώρος που έχει ανασκαφεί μέχρι τώρα είναι ταφικός διάδρομος δεν είναι ο κυρίως τάφος, άρα δεν θα έπρεπει να έχει τίποτε. Επειδή από ό,τι φαίνεται έχει Αιγυπτιακή επιρροή οι Καρυάτιδες έπαιζαν απλώς τον φρουρό της εισόδου. Δες παραπάνω το σχόλια του ioannis που το εξηγεί πολύ σωστά/

2) Η απουσία των πορτών (θυροφύλλων)  είναι λογική γιατί είμαστε στον νεκρικό διάδρομο. Θα μπορούσαν να μην υπήρχαν οι θύρες αλλά κατά την γνώμη μου  αποτελεί μέρος του σχεδίου σφράγισης γιατί χρειαζόντουσαν τοίχους στήριξης του χώματος.

Επσικέψιμο αποκλείεται, διότι τι να επισκεφτείς έναν άδειο διάδρομο ; Αλλωστε το ότι από ό,τι φαίνεται καραλήγει στην στενή θύρα που έχει βρεθεί στον τέταρτο θάλαμο, αποκλείει την επισκεψιμότητα. Έπισκέψιμο χωρίς επιγραφές που να υμνούν την ανδρεία κλπ των νεκρών δεν γίνεται.
Ακόμα και αν ήταν επσικέψιμο τότε ποιός το σφράγισε και γιατί ; Στους ΡωμαΙκούς χρόνους κατεγράφετο το παραμικρό, δεν θα κατεγράφετο αυτό το μνημείο ;

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...


ik

1) O χώρος που έχει ανασκαφεί μέχρι τώρα είναι ταφικός διάδρομος δεν είναι ο κυρίως τάφος, άρα δεν θα έπρεπει να έχει τίποτε. Επειδή από ό,τι φαίνεται έχει Αιγυπτιακή επιρροή οι Καρυάτιδες έπαιζαν απλώς τον φρουρό της εισόδου. Δες παραπάνω το σχόλια του ioannis που το εξηγεί πολύ σωστά/

2) Η απουσία των πορτών (θυροφύλλων)  είναι λογική γιατί είμαστε στον νεκρικό διάδρομο. Θα μπορούσαν να μην υπήρχαν οι θύρες αλλά κατά την γνώμη μου  αποτελεί μέρος του σχεδίου σφράγισης γιατί χρειαζόντουσαν τοίχους στήριξης του χώματος.

Επσικέψιμο αποκλείεται, διότι τι να επισκεφτείς έναν άδειο διάδρομο ; Αλλωστε το ότι από ό,τι φαίνεται καραλήγει στην στενή θύρα που έχει βρεθεί στον τέταρτο θάλαμο, αποκλείει την επισκεψιμότητα. Έπισκέψιμο χωρίς επιγραφές που να υμνούν την ανδρεία κλπ των νεκρών δεν γίνεται.
Ακόμα και αν ήταν επσικέψιμο τότε ποιός το σφράγισε και γιατί ; Στους ΡωμαΙκούς χρόνους κατεγράφετο το παραμικρό, δεν θα κατεγράφετο αυτό το μνημείο ;

panos είπε...

@ ik
Μια πιθανή απάντηση και στα δυο ερωτήματά σου είναι το μνημείο να ήταν επισκέψιμο μόνο στους δύο πρώτους θαλάμους, για να μην πω μόνο στον πρώτο. Ο δεύτερος χώρος μου θυμίζει ιερό, ένα μικρό ναό εντός του ταφικού διαδρόμου, ίσως μόνο ιερείς να έμπαιναν εκεί. Από τον τρίτο θάλαμο φαίνεται να αρχίζει η κάθοδος προς τον ή τους ταφικούς θαλάμους και προφανώς δεν περνούσε κανείς. Πιθανώς να υπήρχε και φρούρηση στον τρίτο θάλαμο.
Όσο για την απορία πολλών, γιατί το μνημείο δεν αναφέρεται πουθενά, ο καθηγητής Θεόδωρος Μαυρογιάννης προτείνει μια ικανοποιητική απάντηση και αναφέρει ότι την εποχή εκείνη οι συγγραφείς ενδιαφέρονταν μόνο για πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα και δεν ασχολούνταν με περιγραφές μνημείων.

Unknown είπε...

@Παρασχος,
Ειμαι περίεργος να καταλάβω απο που αντλεί την σιγουριά της για τον Δεινοκράτη η Περιστέρη.Εκτιμω οτι δεν το εχει συμπεράνει αλλα το ξερει ήδη.Και μάλιστα αν παρατηρήσατε δεν υπαρχει για τον συγκεκριμένο καμία αμφισβήτηση απο πουθενά.Ακομα και η Παλαγγια ,που έβγαζε αντίδραση τόσες μέρες ,σήμερα τα μάσησε πολύ, .Αρα την ενημέρωσαν κι αυτη για να μην έκτιθεται χωρίς λογο.Ειπε χαρακτηριστικά:εγω σταμάτησα να μιλάω αλλα όλοι οι άλλοι συνεχίζουν.....Υποθετω οτι η πεποίθηση για τον Δεινοκράτη ειναι υλικά αποδεδειγμένη και μαζί μαυτον απεδείχθησαν και αλλα, ομως,άνωθεν λόγοι καθορίζουν την προοδευτική αποκάλυψη τους.Εκτιμω οτι το χαρτί Δεινοκράτης έπεσε στο τραπέζι απο το πρώτο λεπτό για να περάσει το μήνυμα του κολοσσιαίου και εξεζητημενου χώρου παγκοσμίως.Ενας αντίστοιχος { Καλατραβα} της εποχής δεν θα έφτιαχνε οτι οτι και για τον οποιοδήποτε.Απευθειας συνομιλητής του Μέγα Αλέξανδρου,VIP της εποχής ,οπότε η άνετη και άμεση χρηση του απο την Περιστέρη υπονοεί παρά πολλα...
ΥΓ.Τι φωτο εδειξε εχθές ο Σαμαρας στη Μερκελ απο την αναςκαφη κι αυτη ενθουσιάστηκε;Μηπως αυτές τις απόρρητες της Παπαδοπούλου;διότι, τις ανακοινωμένες τις ξέρουν και στο τελευταίο χωριό της Κινας.Η καγκελάριος σίγουρα θα ενημερώθηκε για κατι πολύ παράπάνω ,καθόσον εκτιμώ, οτι το ζήτησε η ίδια και για γεωπολιτικούς λόγους..

Unknown είπε...

Αγαπητοι φιλοι , αγαπητε Εμπεδοτμε συγχαρητηρια τοσο για το επιπεδο των αναρτησεων οσο και για το επιπεδο της συζητησης...θα ηθελα με την σειρα μου να ρωτησω αν εχουν δοθει στην δημοσιοτητα φωτογραφιες απο το σπασμενο επιστυλιο που μεταφερθηκε στο μουσειο...αν δεν εχουν δοθει ποιος λετε να ειναι ο λογος ? μηπως τελικα υπαρχει καποια επιγραφη ?

Unknown είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Unknown είπε...

- Επισκέψιμο με 3 μέτρα περίβολο χωρίς σκάλα ? Πετούσαν γάντζο για να ανέβουν?

Planet είπε...

Κωσταντίνε, ο Δεινοκράτης, στην καλύτερη περίπτωση και με βάση τα όσα είναι γνωστά για την ανασκαφή, ειναι ένας υποψήφιος αρχιτέκτονας του τύμβου. Η Περιστέρη έχει δείξει να στηρίζει την άποψη της, μεταξύ άλλων, και στο επιχείρημα πως τα πολλαπλάσια του 1.584 που εμφανίζονται σε λέοντα (ύψος) και τύμβο (διάμετρο), εμφανίζονται και στην περιμετρο των τειχων της Αλεξάνδρειας (15.84 χλμ). Για μένα αυτη η σύνδεση ειναι προβληματική και το έχω εξηγήσει παλιοτερα. Το ιδιο έχουν επισημάνει και πολλοι άλλοι. Συνεπώς, ειτε απλώς η Περιστέρη κάνει λάθος να αναφέρεται πως ο Δεινοκράτης ειναι 100% ο αρχιτέκτονας, είτε έχει άλλα στοιχεια που το ξεκαθαρίζουν. Αν ισχύει το πρώτο, κανενα προβλημα, τα λάθη ειναι μέρος της δουλειας. Το προβλημα θα το έχουν πιο πολύ απο την αντιμετώπιση με τα ΜΜΕ, στα οποια παρουσιάζουν τη σύνδεση με το Δεινοκράτη βέβαιη. Αν ισχύει το δεύτερο (έχουν αλλα στοιχεια και δεν τα δειχνουν), είναι ίσως απο τα λίγα πραγματα που δε μου αρέσουν απο την πλευρά της ανασκαφικής ομάδας: αν ανακοινώνεις συμπεράσματα, εξηγείς τα στοιχεία στα οποια τα βασίζεις, έστω συνοπτικα. Αν δε θες να δώσεις εξηγήσεις, μην δημοσιοποιείς τα συμπεράσματα. Αυτο τον απλο κανόνα τον έχουν παραβιάσει κατα κορον, εξ' ου και η αμφισβήτηση και η κριτική που έχουν δεχτει. Δε γίνεται να ζητάς να σε πιστέψουν με επικληση στην αυθεντία. Βέβαια, σε αυτο κάποιος αρμόδιος επρεπε να τους συμβουλέψει και να τους προστατέψει (βλέπε Παναγιωταρέα), αλλα πρφανώς η τοποθετηση της για την προβολή της ανασκαφής, μονο καλα αποτελεσματα δεν έχει...

Παύλος είπε...

-Εμπεδοτιμε την 16/03/2014 έκανες ομιλία με θέμα: Περί του Τάφου του Μ.Αλεξανδρου .Μπορούμε να την έχουμε; Που την έκανες;Ευχαριστώ.

paratiritis είπε...

Αγαπητέ Εμπεδότιμε και σχολιαστές, διάβασα σε άλλη ιστοσελίδα ενα σχόλιο για τον Λυκόφρωνα και το ποίημα του Αλεξάνδρα το οποίο το συνδύασε με την Ναναία. Συγγεκριμένα έγραφε: "ο Λυκόφρων είναι ο συγγραφεύς εκείνος που μας επιβεβαιώνει ότι η γλώσσα της Κασσάνδρας μέσα στον Τρωικό ναό ήταν ίδια με την γηρυν (γλώσσα) της Μαύρης Σφίγγας, της μυθικής Αιγυπτίας ιέρειας. "Σφιγγός κελαινής γήρυν εκμιμούμενη" Αλεξάνδρα 5" και οτι
"... η Σφίγξ είχε και άλλες ονομασίες στην αρχαιότητα και προσδιόριζε πάντοτε και παντού και σ όλες τις γλώσσες το ίδιο πράγμα....ποιά ήταν η Ναναία και το ιερατείο της στο οποίο ο Αλέξανδρος και η Ολυμπιάς πρόσφεραν αμύθητες περιουσίες..."
Επειδή και ο @giannis_ πιο πάνω αναφέρθηκε "...ότι το μνμείο δίνει την εντύπωση αναπαραστασης τελετης μύησης στους Μεγάλους Θεούς.", αν κάποιος ξέρει ας με πληροφορήσει περι τίνος πρόκειται.

Unknown είπε...

@ Παύλο

Νομίζω ότι η ομιλία του Εμεπδότιμου ήταν στον σύλλογο 'Παλαίχθων' και μπορείς να την δεις στο youtube.
Τις προηγούμενες μέρες που είδα όλα τα βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο για μακεδονικούς τάφους έπεσα πάνω στην ομιλία που νομίζω είναι του Εμπεδότιμου και εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι είχε αναπτύξει όλη τη θεωρία του για την Αμφίπολη από την Άνοιξη ή και πιο πριν.

Γιατρός είπε...

http://www.visaltis.net/2014/09/blog-post_23.html

Τροφή για σκέψη και συζήτηση.

Unknown είπε...

Καλησπέρα σε όλους. θα ήθελα να ρωτήσω πως δικαολογείται η απουσία αναφορών για τον τύμβο, καθώς αν υποθέσουμε ότι ο τάφοε επιχωματώθηκε και σκεπάστηκε για προστασία, παρέμενε ο επιβλητικός Λέοντας να δηλώνει την παρουσία σημαντικού μνημείου στην περιοχή. Κάτι τραβηγμένο: Δεδομένης της συσχέτισης του μνημείου με τη Αίγυπτο, υπάρχει περίπτωση ο διπλανός λόφος να ήταν τελικά πυραμίδα και να επικοινωνούν; ΥΓ.σε κάθε περίπτωση, είτε ο τάφος ανήκει στον Αλέξανδρο είτε ... στην Κλεοπάτρα, έχουμε ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως μνημεία, που μόνο περηφάνεια μας γεμίζουν ως Έλληνες 2) τελικά ο Αλέξανδρος παραμένει ακόμα Ηγέτης για την χώρα!

Γιατρός είπε...

mi pa διάβασε τον link που έβαλα. Θα σου λυθούν αρκετές απορίες.

πνα είπε...

Οκ, η Παλαγιά έχει μια ολοφάνερη κατινιά στην συμπεριφορά της απέναντι στην Περιστέρη. Επιδιώκει τα λίγα λεπτά δημοσιότητας που της αναλογούν.

Το να αντιμετωπίζεται όνως από αρκετούς στο blog σαν "πράκτορας των σκοπίων" είναι υπερβολή. Επειδή δε όλοι έχουμε υπόψη μας το "Μηδενί δίκην δικάσεις πριν αμφοίν μύθον ακούσεις" παραπέμπω παρακάτω στην απάντηση που έστειλε στο Εθνος το 2008 για τη δημοσίευση στο National Geographic περί του τάφου του Φιλίππου ΙΙ.

Η επιστολή της Ολγας Παλαγγιά

«Κύριε Διευθυντά, το σημερινό (σ.σ. της 29ης Απριλίου 2008) δημοσίευμα «Επίθεση στον τάφο του Φιλίππου. Το National Geographic αμφισβητεί τον Ανδρόνικο με σκοπιανή... ομπρέλα» αποτελεί αήθη επίθεση στο πρόσωπό μου, υπονοώντας ότι εξυπηρετώ σκοπιανά συμφέροντα επειδή αποδίδω τον Τάφο Β της Βεργίνας όχι στον Φίλιππο Β της Μακεδονίας, αλλά στον γιο του, Φίλιππο Γ Αρριδαίο, ετεροθαλή αδελφό και διάδοχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κατά το δημοσίευμά σας, η απόδοση του Τάφου Β στον Φίλιππο Γ συνεπάγεται ότι η Βεργίνα δεν είναι οι αρχαίες Αιγές, με αποτέλεσμα να επιτρέπει στην προπαγάνδα των Σκοπίων να επιχειρηματολογούν ότι οι Αιγές δεν βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους. Προφανώς η εφημερίδα σας αγνοεί ότι ο Φίλιππος Γ θάφτηκε στις Αιγές όπως μας πληροφορεί ο αρχαίος ιστορικός Διόδωρος, επομένως, όπου βρίσκεται ο τάφος του, εκεί είναι αναγκαστικά και οι Αιγές.

Ο συνεργάτης μου Ευγένιος Μπόρζα δεν είναι Σκοπιανός αλλά Αμερικανός ιστορικός ρουμανικής καταγωγής. Η άποψη ότι ο Τάφος Β ανήκει στον Φίλιππο Γ δεν είναι καινούργια. Την έχουμε παρουσιάσει σε δημοσιεύσεις και διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκείνο που παρέλειψε να γράψει η εφημερίδα σας είναι ότι αφαιρούμε μεν τον Τάφο Β από τον Φίλιππο Β, του αποδίδουμε όμως τον διπλανό Τάφο Α. Πρόκειται για οικογενειακό νεκροταφείο της οικογένειας του Μεγάλου Αλεξάνδρου γιατί ο παραδίπλα τάφος, Τάφος Γ, στέγαζε το σώμα του γιου του, Αλεξάνδρου Δ .

Αφορμή για το δημοσίευμα του National Geographic υπήρξε το συνέδριο που οργανώσαμε στο Σικάγο για τη χρονολόγηση των βασιλικών τάφων της Βεργίνας. Το Νάσιοναλ Τζεογκράφικ επικεντρώθηκε σε ένα από τα συμπεράσματά μας, ότι ο Τάφος Β περιείχε τα όπλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα οποία πήρε ο αδελφός του Φίλιππος Γ Αρριδαίος. Υποστηρίξαμε ότι η χρυσελεφάντινη ασπίδα της Βεργίνας δεν ανήκε στον Φίλιππο Β αλλά στον Αλέξανδρο και ότι θάφτηκε μαζί με τον αδελφό και διάδοχό του. Πώς μπορούν οι απόψεις μας αυτές να εκληφθούν ως προπαγάνδα των Σκοπίων όταν το μόνο μας μέλημα είναι να αποδείξουμε ότι ο ελληνικός λαός κατέχει τα όπλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι ο Φίλιππος Β είναι θαμμένος δίπλα στον γιο του Φίλιππο Γ Αρριδαίο στη βασιλική πρωτεύουσα των Αιγών;

Η εφημερίδα σας γράφει ότι στο συνέδριο της Αμερικής δεν εκλήθησαν να μιλήσουν οι μαθητές του Ανδρόνικου. Δεν εκλήθησαν γιατί κάθε ανακοίνωση της δικής μας άποψης επέφερε επί των κεφαλών μας υβριστικά δημοσιεύματα των εφημερίδων. Το δημοσίευμα της 29ης Απριλίου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δυστυχώς ο επιστημονικός διάλογος φαίνεται ότι είναι αδύνατος. Οποιος δεν συμφωνεί με τις απόψεις τους, στιγματίζεται ως Σκοπιανός. Φέρω βαρέως την προσβολή αυτή προς το πρόσωπό μου και προς το πρόσωπο του συνεργάτη μου, διακεκριμένου ιστορικού και φιλέλληνα Ευγενίου Μπόρζα.»


http://www.iefimerida.gr/news/171524/

πνα είπε...

Τι απάντησε η Αγγελική Κοτταρίδη, από την ομάδα του Μανόλη Ανδρόνικου

Αμεση ήταν η αντίδραση της Αγγελικής Κοτταρίδη, η οποία ήταν μέλος της ομάδας του Μανόλη Ανδρόνικου και με άρθρο της απάντησε στους Μπόρζα και Παλαγγιά.

«Οι τάφοι είναι βασιλικοί, και αυτό ουδείς το έχει ποτέ αμφισβητήσει. Η κεραμική του τάφου ΙΙ, που είναι ο τάφος του Φιλίππου του Β', ανήκει αυστηρά στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ.».

Τέσσερις βασιλείς είχαν πεθάνει τότε στη Μακεδονία. Ο Φίλιππος ο Β', το 336 σε ηλικία 45 ετών, ο Αλέξανδρος ο Γ' (το 326 σε ηλικία 33 ετών), ο Φίλιππος Γ' ο Αριδαίος (το 317 κοντά στα 40 του χρόνια) και ο μικρός Αλέξανδρος, το 308 σε ηλικία 13 ετών. Ο νεκρός του βασιλικού τάφου ήταν περίπου 45 ετών.

Η κ. Κοτταρίδη υπενθυμίζει ότι ο Διόδωρος αναφέρει πως ο Φίλιππος Αριδαίος εκτελέστηκε το 317 από την Ολυμπιάδα. Ο Κάσσανδρος έκανε ανακομιδή των οστών και τα μετέφερε με τιμές στις Αιγές. Σε περίπτωση ανακομιδής, «δεν μπορούμε να έχουμε νεκρική πυρά επάνω από τον τάφο. Εδώ όμως, έχουμε».


Πηγή: Κάτι συμβαίνει: Γιατί αρχαιολόγος αποκαλεί μη ελληνικό τον τάφο της Αμφίπολης | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/171524#ixzz3EFYSS19z

george είπε...

@Nina K

Thank you for your comment to my post Nina; I appreciate your friendly and thoughtful response. However, let me point out that Peristeri does not present "facts". It is not a fact that the monument was built by Deinocratis, not is it a fact that the Lion of Amphipolis was sitting at the to of the mound, and neither is a fact that the monument was built in the last quarter of the 4th century BC. These three are working hypotheses, till Peristeri produces the evidence that would substantiate these and other "facts" and that evidence passes rigorous scientific scrutiny. No such evidence has been presented thus far. Here's my main bone with the (in my view unprofessional and unscientific) way the public announcements have been conducted: for example, whatever happened to that stele (broken in three pieces according to the archeological team and transferred to the Museum)? Why did they not offer a photo of that to the public? What are they hiding? To those of us who have followed live coverage of various space explorations, the manner in which these people are handling such a monumental archeological dig is inexcusable.
Since we are here all to speculate, I will also speculate. I won't speculate as to who is potentially buried there, but let me say that this excavation is turning into good old fashion Greek politics - and I am afraid that was the main intent since 2012 (the year of national elections in Greece, and coincidentally the same year Peristeri started this last phase of excavation). The lady archeologist from the left, no need to mention her name again, but with the well known Skopja-leaning interests, is the kind of debater the ruling party wanted to stir up "Macedonian fever". It is becoming more and more clear by the day that all this is just political theatre, in my humble view. I am afraid, the ultimate findings here, if ever known within our life time, will disappoint many the World over.

Βίκυ είπε...

Εμπεδοτιμε,
επειδη αναφερθηκες στον Πτολεμαιο και στο ρολο που θα διαδραματησε στα τεκταινομενα της ταφης ηθελα να σου αναφερω ενα περιστατικο που δειχνει την σχεση του με τον Αλεξανδρο.Η πληροφορια ειναι απο τον Διοδωρο το Σικελιωτη.Βρισκομαστε στην πολη των Βραχμανων Αρματηλια οπου διεξαγεται μαχη και εχουν τραυματιστει πολλοι Ελληνες γιατι οι Βραχμανες ειχαν αλειψει τα οπλα τους με δηλητηριο φιδιου και αντιμετωπιζαν θανασιμο κινδυνο.(Εδω περιγραφει τα συμπτωματα (θα συνεχισω) Διοδωρο).Μετα αναφερει επι λεξη.
"Ο Αλεξανδρος δεν λυπηθηκε τοσο πολυ για τους αλλους,οσο για τον Πτολεμαιο,που εγινε αργοτερα βασιλιας και του ηταν πολυ (αγαπητος.Συνεβη μαλιστα κατι το πολυ ενδιαφερον με τον Πτολεμαιο που μερικοι το απεδιδαν στη θεια προνοια.Ο Πτολεμαιος ηταν ενα προσωπο αγαπητο σε ολουςγια τον χαρακτηρα του και την καλοσυνη του προς ολους.Ο βασιλιας δηλαδη ειδε στον υπνο του ενα φιδι που κρατουσε στο στομα του ενα βοτανο και του εδειχνε τις ιδιοτητες του και την δραστικοτητα και τον τροπο που φυτρωνει.Μολις σηκωθηκε ο Αλεξανδρος αναζητησε αυτο το βοτανο,το ετριψε και το εβαλε καταπλασμα στο σωμα του Πτολεμαιου.Επισης παρασκευασε ενα εκχυμα απο το ιδιο βοτανο,το εδωσε να το πιει και θεραπευτηκε.(θα συνεχισω)

Βίκυ είπε...

Λεξεις κλειδια λοιπον τις μεταφερω απο το αγιο πρωτοτυπο"ουχ ουτως ο Βασιλευς ελυπηθει...επι Πτολεμαιω..ΑΓΑΠΩΜΕΝΩ ΜΕΓΑΛΩΣ επισης"αγαπωμενος γαρ υφ απαντων δια τε την ΑΡΕΤΗΝ και την εις παντασ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ.
Με το Αλεξανδρο ηταν απο παιδια μαζι,στην Μιεζα και μετα σ ολη την εκστρατεια ως αρχισωματοφυλακας του. Κατα τον Πλουταρχο στο " περι Αλεξανδρου Τυχης η Αρετης"(το συστηνω σε οποιον δεν το εχει μελετησει)ηταν ενας απο τους τρεις που το εσωσαν την ζωη εξ ου επικληθεις και Σωτηρ.(κατι που ο ιδιος το αρνιοταν)Επισης εθεωρητο και νοθος αδελφος του Αλεξανδρου.

Παύλος είπε...

@Νιοβη Β.το βρήκα.ευχαριστώ

ΖΗΝΩΝ είπε...

@πνα
Έστι δίκης οφθαλμός, ός τα πανθ' ορά...

Παραθέτω ορισμένα "χαριτωμένα" αποσπάσματα από βιβλία του "φιλέλληνα" καθηγητού κ. Ευγενίου Μπόρζα:
(τα οποία σημειωτέον, χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τη σκοπιανή προπαγάνδα)
__________________________________
...Macedonian and Greek were sufficiently different as late as the time of Alexaner the Great as to require interpreters and cause ancient writers to note the differences. This is a matter that I dealt with in a recent essay in wich I attempted to show that -whatever we wish to believe about the ethnicity of the ancient Macedonians- the ancient writers who concerned themselves with the age of Alexander and shortly afterward believed that the Greeks and Macedonians were two different peoples....

Taken from "Origins, Ethnicity, and Institutions, In Before Alexander: Constructing Early Macedonia" BORZA, EUGENE

N. Claremont, CA, Regina Books, 1999. (ISBN: 0941690960)
__________________________________
The region of Macedonia was freed from Turkish rule by the Balkan Wars (1912-13), and it was partitioned among Serbia (the Kingdom of the Serbs, Croats, and Slovenes in 1918, then Yugoslavia after 1929), Bulgaria, and Greece.

Both Macedonian nationalism and a literary language continued to develop, despite the hostility of the three states that now laid claim to the region.
Serbs and Bulgarians continued to regard Macedonian as a dialect, not a real language, although, as Thomas Magner once pointed out, the decision about when a dialect becomes a language is sometimes a political, not a linguistic, act.
The Greeks, under provisions of the Treaty of Sèvres (1920), were obligated to permit education and cultural outlets in native tongues for the minorities under Greek administration. Accordingly, a Macedonian grammar was produced in Athens in 1925, but never used because of an anti-Slav political climate in Greece in the late 1920s and 1930s, and Greek governments have prohibited the public and private use of Macedonian ever since.

Taken from “The Eye Expanded”, chapter 16 “Macedonian Redux” by Eugene N. Borza, page 254, 1999.

Βίκυ είπε...

Εμπεδοτιμε,
αν επιβεβαιωθεις ως προς τον Αλεξανδρο και τον ταφο θα βρουμε μεσα εκτος των αλλων και τις εφημεριδες(αν και οπως θα εχουν συντηρηθει) Μεταφερω μια πληροφορια που δεν την γνωριζα απο το 'περι Αλεξανδρου Τυχης η Αρετης' εκδοσεων "Συγχρονοι Οριζοντες" και αποδοση σχολια Θαναση Γεωργιαδη.
"Καθε Μακεδων βασιλιας ειχε τις δικες του βασιλειους εφημεριδας, τις επισημες ανακοινωσεις δηλαδη του ανακτορου ,του στρατοπεδου η του βασιλειου.Τις εφημεριδεςτου Αλεξανδρου εγραφαν ο Ευμενης ο Καρδιανος και ο Ιερωνυμος ο επισης Καρδιανος.ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΑΝ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ.Ετσι ,οταν ο Πτολεμαιος εγινε κυριος της αμαξας που εφερε το νεκρο του Αλεξανδρου στη Μακεδονια,εγινε ταυτοχρονα κυριος των εφημεριδων του.Γι αυτο ο Αρριανος δινει τοση σημασια και αξια στο εργο του,επειδη ο Πτολεμαιος και αυτοπτης μαρτυς ηταν σε πολλες περιπτωσεις πολλων συμβαντων, αλλα και επειδη κατειχε εκεινα τα μοναδικα και αυθεντικα κειμενα,τις εφημεριδες"

Χρίστος είπε...

Αγαπητε Εμπεδότιμε,

ανφερομενος στην/στον πνα εγραψες: @πνα

Πρέπει να είναι το βάθρο του λέοντα. Και εμένα μου έκανε εντύπωση πως το βάθρο ήταν θαμένο.

Κάποιο στοιχείο μας λείπει". Τι εννοεις με την τελευταια σου πρόταση; Ποιός ειναι ο προβληματισμος σου;

Παράσχος είπε...

@Konstantinos Kairis, @Planet

Αν, έχετε παρατηρήσει στο video η αρχαιολόγος κρίνει πως είναι ο Δεινοκράτης από την τεχνοτροπία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της περιβόλου.

Στην ουσία λέει πως αυτό τον τρόπο κατασκευής χρησιμοποιούσε ο Δεινοκράτης για τα έργα του.

Πιθανόν, να υπάρχουν οι ίδιες «πατέντες» και σε άλλα έργα του Δεινοκράτη.

Ίσως ο Δεινοκράτης είχε ένα «τύπο» που το έβαζε σε όλα τα έργα του. Λογικά με τον τρόπο αυτό θα «σφράγιζε» τα έργα του.

antonis είπε...

76Εμπεδότιμε συγχαρητήρια και από εμένα για το σπουδαίο blog και το κοσμιότατο επίπεδο.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω, στην ανάρτηση αυτή http://www.empedotimos.blogspot.gr/2014/09/blog-post.html?m=1 γράφεις αρχικά ότι "Κατά την άποψη μου η σωρός του Αλεξάνδρου δεν μετέβη ποτέ στην Αλεξάνδρεια, αντίθετα αποτεφρώθηκε στην Μέμφιδα και σε σύντομο χρονικό διάστημα (περίπου 2-3 μήνες μετά) μετεφέρθη στην Μακεδονία" ενώ στο τέλος γράφεις " Συμπερασματικά καταλήγω στα εξής : Η πομπή που μετέφερε την σωρό του Αλεξάνδρου ξεκίνησε δύο χρόνια μετά τον θάνατο του, που οφείλεται στο ότι ετοιμαζόταν ο τάφος όπου θα ενταφιάζετο ο Αλέξανδρος (κατά σύμπτωση τόσος ήταν ο χρόνος κατασκευής του Τάφου της Αμφίπολης)." Είτε κάτι δεν κατάλαβα είτε κάτι άλλο θέλεις να πεις. Μπορείς σε παρακαλώ να μου το εξηγήσεις;

Unknown είπε...

Ευχαριστούμε πολύ για τις αποκαλυπτικές του πνεύματος της ανασκαφής παρουσιάσεις σας! Παναγιώτης Γ. Φλέσσας

Unknown είπε...

George Papamastorakis
Αυτό ξαναπέστε το!
Στην κα. Πελαγία (από το ρήμα πελαγώνω - πλέω στο πέλαγος).

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...


@antonis
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχαιολόγων ο χρόνος κατασκευής του τάφου ήταν περίπου δύο χρόνια.
Η σορός του Αλεξάνδρου παρέμεινε στην Βαβυλώνα δύο χρόνια πριν αρχίσει η μεταφορά του στις Αιγές. Η καθυστέρηση αυτή υποθέτω ότι οφειλόταν στην αναμονή για να ολοκληρωθεί ο τάφος που ετοιμάζετο.
Αν υποθέσουμε ότι ο τάφος που θα τον υπεδέχετο  ήταν στην Αμφίπολη τότε  οι χρόνοι ταυτίζονται και ίσως ο τάφος που ετοιμάζετο για τον Αλέξανδρο ήταν ο Τάφος της Αμφίπολης.
 
@Χρίστος
Ο προβληματισμός μου είναι ότι το σήμα του τάφου που λέει ο Λαζαρίδης,  που τελικά ταυτίζεται με το βάθρο του Λέοντα και τον Λέοντα επάνω του, βρέθηκε θαμμένο 10 μέτρα περίπου.  Δεν ξέρω πόσο φυσιολογικό είναι να  προκύψει φυσική επιχωμάτωση  που να προκαλέσει θάψιμο του για 10 μέτρα.