Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΟΙ-ΕΓΚΟΣΜΙΟΙ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΘΕΟΙ-Δυνάμεις

Οι δυνάμεις των Ανεξαρτήτων Θεών είναι ασύλληπτες για την δική μας σκέψη και είναι αυτές με τις οποίες οι Ανεξάρτητοι Θεοί διοικούν τους Εγκοσμίους Θεούς και συμπληρώνουν το μέσο μεταξύ των υπερβατικών, από τη μιά,. θεικών γενών και, από την άλλη, αυτών που είναι συμπαραταγμένα με τα μέρη του Σύμπαντος.

Τα είδη των δυνάμεων είναι :

Διαμετακομιστικές : αποκαλύπτουν στα κατώτερα τις προόδους των αφομοιωτικών γενών ( της υπερκόσμιας τάξης δηλαδή )

Ανυψωτικές : ανεβάζουν τις εγκόσμιες τάξεις στην υπερβατική ενέργεια

Συνδετικές : ρυθμίζουν εξ ίσου την επικοινωνία των άκρων

Αχραντες : εξαφανίζουν εντελώς την ύλη και ακτινοβολούν την άνεση στην πρόνοια των κατωτέρων

Τελειοποιητικές : χορηγούν την τελειότητα στα εγκόσμια

Γόνιμες : πληθαίνουν τις βαθμίδες των κατωτέρων

( βλέπε Πρόκλος - Πλατωνική Θεολογία ΣΤ 82.16 )

Δεν υπάρχουν σχόλια: