Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ- ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Στην ψυχή αναλογούν οι αποδείξεις, διότι η ψυχή τις προβάλλει, στον δε νου αντιστοιχεί το πρόβλημα γύρω από το οποίο προβάλλονται οι αποδείξεις μοιάζοντας με την περιφέρεια ενός κύκλου.

Όπως ο νους είναι αδιαίρετος μπορεί να νοηθεί σαν το κέντρο ενός κύκλου, γύρω από το οποιο σαν περιφέρεια διατάσσονται τα διανοήματα που περιελίσσονται γύρω από το κέντρο.

Κατά τον ίδιο τρόπο και για το πρόβλημα, διατάσσονται με την μορφή περιφέρειας γύρω από αυτό οι αποδείξεις που προσπαθούν να συλλάβουν το αντικείμενο του προβλήματος.

Ανώνυμα Προλεγόμενα στην Πλατωνική Φιλοσοφία 17..30-39

Δεν υπάρχουν σχόλια: