Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ- Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Ο τρόπος της αποτύπωσης του διαλόγου αναλογεί με την φύση.

Διακρίνεται σε υφηγηματικό, ζητηματικό ή μικτό.

Ο τρόπος είναι υφηγηματικός όταν ο Πλάτων παρουσιάζει την διδασκαλία του χωρίς να υποβάλλει τα λεγόμενα του σε κάποια απόδειξη ή έρευνα και την χρησιμοποιεί για διδασκαλία και πράξη για απόδειξη του ψεύδους, ασχολείται δε με γεγονότα και πράγματα.

Ο τρόπος είναι ζητηματικός όταν ο Πλάτων αναζητεί κάτι και χρησιμοποιείται για εξάσκηση και αγώνα για έλεγχο του ψεύδους, ασχολείται δε με πρόσωπα.

Ο τρόπος είναι μικτός όταν αποτελείται από τα δύο προηγούμενα.

Κάθε δε ένας από αυτούς διακρίνεται σε δυο υποκατηγορίες.

Ο μεν υφηγηματικός τρόπος διακρίνεται σε θεωρητικό και πολιτικό, ο δε ζητηματικός τρόπος διακρίνεται σε αγωνιστικό και γυμναστικό.

Χρησιμοποιεί τον θεωρητικό υφηγηματικό τρόπο στους θεολογικούς διαλόγους και τον πολιτικό υφηγηματικό στην Πολιτεία.
Ο Πρόκλος τοποθετεί την Πολιτεία στον μικτό τύπο αποτύπωσης.

Ο ζητηματικός διακρίνεται στον γυμναστικό που αποσκοπεί στην εξάσκηση του μυαλού και ο αγωνιστικός που αποβλέπει στον επιτυχή ανταγωνισμό στις συζητήσεις.

Ο γυμναστικός διακρίνεται σε εκείνον που συγγενεύει με την μαντική τέχνη και σε έναν δοκιμαστικό τύπο.

Ο αγωνιστικός διακρίνεται σε τύπο που εγείρει κριτικές αντιρρήσεις και σε τύπο που ανατρέπει ουσιώδεις θέσεις.

Ανώνυμα Προλεγόμενα στην Πλατωνική Φιλοσοφία 17.19-29, Διογένης Λαέρτιος III 49, Πρόκλος - Σχόλια στην Πολιτεία Α 15.19-23

--------

"ενθάδε δε γνωστέον τοσούτον περί των ανωτάτων χαρακτήρων, ότι δύο όντων, υφηγητικού και ζητητικού, ο μεν υφηγητικός ήρμοσται προς διδασκαλίαν και πράξιν και απόδειξιν του αληθούς, ο δε ζητητικός προς γυμνασίαν και αγώνα και έλεγχον του ψεύδους. και ότι ο μεν υφηγητικός των πραγμάτων στοχάζεται, ο δε ζητητικός των προσώπων"

Αλβίνος - Εισαγωγή 3

Δεν υπάρχουν σχόλια: