Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

ΛΟΓΙΚΗ και ΑΛΟΓΗ ΨΥΧΗ

Οπως μας παραδίδει ο Πλάτων στην Πολιτεία η Ψυχή διακρίνεται σε τρία τμήματα ανάλογα με τις δυνάμεις που εκφράζει.

Τα τμήματα αυτά είναι το Λογιστικό, το Θυμοειδές και το Επιθυμητικό. Από αυτά, το Λογιστικό έχει να κάνει με την νοητική λειτουργία της Ψυχής ενώ το Θυμοειδές και το Επιθυμητικό με τα πάθη και τις επιθυμίες μας.

Τα τμήματα αυτά συνιστούν, το μεν Λογιστικό την Λογική ψυχή, το δε Θυμοειδές και το Επιθυμητικό την Αλογη ψυχή.

Ο Ξενοκράτης ονόμαζε το ένα μέρος της ψυχής λογικό, το δε άλλο αισθητικό, δηλαδή ότι έχει σχέση με τις αισθήσεις μας.

Πυθαγόρας μεν γαρ και Πλάτων διμερή ταύτην ( = φύσιν Ψυχής ) ειρήκασι, και το μεν αυτής είναι λογικόν, το δε άλογον. Διχή δ'αυ πάλιν το άλογον έτεμον, και το μεν αυτού θυμικόν είναι το δε επιθυμητικόν.Ο δε Ξενοκράτης ...το μεν αισθητικό είναι της ψυχής έφη, το δε λογικόν.

( Θεοδώρητος - Απόσπασμα 70 H )

Δεν υπάρχουν σχόλια: