Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Μιας και κάναμε αναφορά στα τέσσερα στοιχεία, να ανοίξουμε μια παρένθεση για να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ σημαντικό.

Ο Πλάτων ΠΟΥΘΕΝΑ δεν αναφέρει για πέντε στοιχεία, αλλά μόνον τέσσερα, το δε δωδεκάεδρο που αναφέρει αμέως μετά δεν το αντιστοιχίζει με στοιχείο, αλλά με τον χώρο, στον οποίο και μπορούν να εγγραφούν τα κανονικά πολύεδρα ( Πυραμίδα, Οκτάεδρο, Εικοσάεδρο, Κύβος ) που αντιστοιχούν στα τέσερα στοιχεία, ερμηνεύοντας έτσι γεωμετρικά πως εντάσσονται τα τέσσερα στοιχεία στον κόσμο. Ο δε Πρόκλος στα Σχόλια στον Τίμαιο, διαφοροποείται σαφώς και απορρίπτει την θέση του Αριστοτέλη περί πέμπτου στοιχείου.
( βλέπε Πρόκλος - Σχόλια στον Τίμαιο Γ 42-49 )

Συνεπώς το λεγόμενο "πέμπτο στοιχείο", δεν είναι κατάσταση της ύλης αλλά ο χώρος. Ο χώρος είναι επίσης γνωστός και σαν αιθέρας. Εδώ πρέπει να προσέξουμε και ένα άλλο σημείο.

Ο Αιθέρας δεν είναι κατάσταση της Υλης/Ουσία. Η έννοια του Αιθέρα έχει παρερμηνευτεί λόγω της χρήσης της έννοιας αυτής από τον Αριστοτέλη ο οποίος χρησιμοποίησε την έννοια αυτή σαν την λεγόμενη πεμπτουσία (Πέμπτη Ουσία ή αλλοιώς πέμπτη κατάσταση της ύλης).

Η πρωταρχική έννοια της λέξης Αιθέρας είναι Ορφική και όπως έχουμε δει είναι το πρώτο μέλος της πρώτης νοητής τριάδας ( ΑΙΘΗΡ-ΧΑΟΣ-ΑΥΓΟ ή ΠΕΡΑΣ-ΑΠΕΙΡΟΝ-ΜΙΚΤΟΝ ) και το οποίο δεν είναι ουσία μιας και το πέρας είναι υπερούσιο. Η ουσία είναι το τρίτο μέλος της τριάδας, το Αυγό.
(ανατρέξτε στο : http://empedotimos.blogspot.com/2008/02/blog-post_2357.html )

Αλλωστε, ο Δαμάσκιος στο Περί Πρώτων Αρχών 316.18-21 είναι ξεκάθαρος :

"Εν μεν τοίνυν ταις φερομέναις ταύταις ραψωδίαις ορφικαίς η θεολογία δη τις εστίν η περί τον νοητόν, ην και οι φιλόσοφοι διερμηνεύουσιν αντί μεν της μιας των όλων αρχής τον Χρόνον τιθέντες, αντί δε τοιν δυείν Αιθέρα και Χάος, αντί δε του όντος απλώς το ωόν απολογιζόμενοι"

Με άλλα λόγια, οι Ορφικοί ονόμαζαν την Αρρητο Αρχή και Χρόνο, τις δύο επόμενες αρχές, δηλαδή το Πέρας και το Απειρο ( προσοχή - αρχές όχι ουσίες, άλλωστε οι αρχές είναι υπερούσιες ) Αιθέρα και Χάος, ενώ για το ΟΝ έδωσαν το όνομα Αυγό.

Αλλωστε και οι Ινδοί, την λέξη Akasha που την ταυτίζουμε με τον Αιθέρα, της δίδουν την έννοια του χώρου.

Ετσι λοιπόν θα δούμε ότι και η σύγχρονη Φυσική είναι συμβατή με την Ελληνική Φιλοσοφία μιας και δεν δέχεται την ύπαρξη του Αιθέρα σαν ουσία.

Ο Αινστάιν στην τελευταία ομιλία του στην οποία διατείνεται από κάποιους ότι δέχθηκε την ύπαρξη του Αιθέρα, είναι ξεκάθαρος και πλήρως συμβατός με την Ελληνική Κοσμολογική θέση :

"Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με την γενική θεωρία της σχετικότητας, ο χώρος είναι προικισμένος με φυσικές ιδιότητες. επομένως υπ'αυτήν την έννοια υπάρχει κάποιος αιθέρας. Σύμφωνα με την γενική θεωρία της σχετικότητας, είναι αδιανότητος χώρος χωρίς αιθέρα. Κι αυτό γιατί στην αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία διάδοση του φωτός μέσα σε έναν τέτοιο χώρο, αλλά και καμία δυνατότητα ύπαρξης προτύπων του χώρου και του χρόνου ( δηλαδή ράβδοι μέτρησης και ρολόγια ), και επομένως καθόλου χωροχρονικά διαστήματα με την φυσική έννοια. Ομως αυτός ο αιθέρας δεν μπορεί να είναι προικισμένος με την ιδιότητα που χαρακτηρίζει τα υλικά μέσα, δηλαδή να συνίσταται από μέρη τα οποία να μπορούν να ιχνηλατηθούν μέσα στον χρόνο. Η έννοια της κίνησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτόν."

( Μεταφρασμένη στα Αγγλικά, η ομιλία αυτή του Αινστάιν μπορεί να βρεθεί εύκολα στο διαδίκτυο. Μια διεύθυνση είναι η εξής :
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Extras/Einstein_ether.html
Το προαναφερθέν απόσπασμα είναι η τελευταία παράγραφος της ομιλίας)

Αλλωστε και η έννοια του χωροχρονικού συνεχούς είναι έμφυτη στην Ελληνική Φιλοσοφική Σκέψη. Αν ανατρέξετε στο προαναφερθέν διάγραμμα των θείων τάξεων του Υπεραισθητού Κόσμου, θα δείτε έκπληκτοι ότι ο νοητός κόσμος είναι ένα συνεχές μεν που όμως εμπεριέχει την έννοια του χρόνου, μιας και ο Πλάτων την δεύτερη νοητή τριάδα, την ονομάζει Αιών και έχει να κάνει με την Αιωνιότητα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: