Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008

ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΙΣ- Γενικά

Οι Υπερκόσμιοι Θεοί αποτελούν την πρώτη θεία τάξη που εντάσσεται στον Αισθητό κόσμο.

Καλούνται επίσης και Αφομοιωτικοί και Ηγεμονικοί Θεοί. Η θεία αυτή τάξις σκοπό έχει να φροντίσει ώστε τα αισθητά τα οποία θα προκύψουν στον αισθητό κόσμο να γίνουν όμοια με τις Ιδέες που βρίσκονται στον Νοητό κόσμο, για αυτό και λέγονται και Αφομοιωτικοί.

Και αυτοί οι θεοί είναι υπερούσιοι.

Ευρισκόμενη η βαθμίδα αυτή στα όρια μεταξύ υπεραισθητού και αισθητού κόσμου, έχει άμεση σχέση με την υλοποίηση της πορείας μονή-πρόοδος-επιστροφή

Ετσι λοιπόν οι Υπερκόσμιοι Θεοί :

Παράγουν από τον εαυτό τους τα πάντα και τα γεννάνε ( Πρόοδος )

Επαναφέρουν τα πάντα στις αρχές τους ( Επιστροφή)

Συνδέουν όσα κατατάσσονται στην ίδια σειρά.

Κάνουν τα πάντα συμπαθή, αγαπητά και ταιριαστά μεταξύ τους.

------
Η Αφομοιωτική βαθμίδα των Θεών βρίσκεται στην μέση μεταξύ των ενιαίων Θεών και των Θεών που έχουν προοδεύσει σε πολλούς αγωγούς. Γιατί αυτό που αφομοιώνει βρίσκεται μεταξύ αυτού με το οποίο εξομοιώνεται κάτι, και αυτού το οποίο εξομοιώνεται με αυτό.

Πρόκλος - Σχόλια στον Παρμενίδη 805.30

Οσον αφορά λοιπόν την δική τους ύπαρξη βρίσκονται επέκεινα της ουσίας και του πλήθους.

Πρόκλος - Πλατωνική Θεολογία ΣΤ 79.7

Δεν υπάρχουν σχόλια: