Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ-ΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
Σήμερα 7/3/2015, στο ΑΠΘ έγινε στα πλαίσια της Αρχαιολογικής Συνάντησης η παρουσίαση από τον κ.Καμπούρογλου της εργασίας του στον Τύμβο Καστά.

Ο πολύ καλός φίλος του ιστολογίου Γιώργος Παπαδόπουλος και, τύχη αγαθη, ικανός στην καταγραφή πρακτικών, προσπάθησε να σημειώσει τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ.Καμπούρογλου για το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα καινα μας τα στείλει, επιφυλασσόμενος για τυχόν λάθη που μπορεί να έγιναν λόγω της ύπαρξης πολλών τεχνικών όρων και αβλεψιών λόγω της μη ταχείας καταγραφής των σημειώσεων του.

Παρόλα αυτά οι πληροφορίες που μοιράζεται με εμάς είναι πολύ σημαντικές.  Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά του!

====== 

Κατά την ομιλία του ο κ.Καμπούρογλου έκανε πρώτα μια ιστορική αναδρομή στην ανασκαφική ιστορία της περιοχής από τον Λαζαρίδη  και ακολούθως ανεφέρθη στην τρέχουσα γεωλογική έρευνα και κατέληξε σε ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

- Βάσει της γεωολογικής έρευνας αμφισβητεί ότι η θέση του Λέοντα ευρίσκετο εκεί που υποδεικνύει η κα Περιστέρη.- Καταλήγει ότι ο λόφος Καστά είναι φυσικός και δομείται από χαλαρά εως ημίσκληρα ιζήματα. Λόγω των χαλαρών ιζημάτων του λόφου, η μόνη περιοχή με αυξημένη ευστάθεια, είναι η βάση του γι αυτό και ο περίβολος είναι θεμελιωμένος σ αυτήν. Ως αποτέλεσμα της επιλογής αυτής είναι και το μεγάλο μήκος του. 

- Από την αποκάλυψη της στρωματογραφίας του λόφου προκύπτει ότι δεν υπάρχει άλλο μνημείο που να σχετίζεται  άμεσα με τον περίβολο.

- Λόγω της αποκάλυψης του φυσικού υποβάθρου στο άνω τμήμα του λόφου, από τις επιχωματώσεις που προηγήθηκαν δεν αναμένεται να υπάρχουν άλλα μνημεία, αντίστοιχων διαστάσεων με το ταφικό μνημείο. Αρχαιότητες μικρότερες ή ίσες των 4 μέτρων δεν  αποκλείεται να εντοπιστούν. 

- Η διεύθυνση του επιμήκους άξονα του ταφικού μνημείου έχει νοτιοδυτική κατεύθυνση και σχετίζεται με την Αμφίπολη και όχι με το κέντρο του λόφου.

- Οσον αφορά το ταφικό μνημείο διαπιστώθηκε ότι εξωτερικά αυτό περιβάλλεται από ιζηματογενείς αποθέσεις που περιέχουν άμμους και με εναλλαγές ιζημάτων ανθρακικής σύστασης.Σε ψηλότερες θέσεις στο βόρειο τμημα του ταφικού μνημείου εμφανίζονται μάργες. Όλα τα ιζήματα που περιβάλλουν το μνημείο έχουν κλίση βόρεια. 

- Προκύπτει ότι για την κατασκευή του ταφικού μνημείου διανοίχτηκε όρυγμα διαστάσεων 7.5 x 25.5 μέτρα. Δηλαδή κατασκευαστικά υπάρχει εκσκαφή και επανεπίχωση. Η αρχική είσοδος στο νεκρικό θάλαμο, πρίν αρχίσουν οι αποχωματώσεις, γίνονταν από το μικρό άνοιγμα στο νοτιοδυτικό άκρο…

- Το δάπεδο ήταν καλυμμένο από θραύσματα θορητών, πωρόλιθων, μαρμάρων, κάρβουνων από παλιότερες καύσεις φοριαμάτων κλπ. Γενικά ήταν μείγμα  από προϊόντα διάβρωσης από φυσικά αίτια αλλά και από πρόφατες ανθρωπογενείς επεμβάσεις στον χώρο πάνω από το  μνημείο με βαρέα σκαπτικά κυρώς μηχανήματα.


- Παρόμοια ήταν και η εμφάνιση στο νότιο άκρο. Στο βόρειο άκρο του ταφικού θαλάμου, όπου ο τοίχος με τα μάρμαρα, η επαφή της επιφανειακής επίχωσης με τον τοίχο, ήταν 2 μέτρα χαμηλότερα από το γείσο.


- Πάνω από το γείσο εμφανίζονται 6 σειρές πωρολιθων  μέχρι την κορυφή του θόλου.


- Ο τοίχος παρουσιάζει αποκλίσεις από την κατακόρυφο, αρχαίες και πρόσφατες όπως και η υπόλοιποη τοιχοποιία. Στην ανατολική του περιοχή παρατηρείται και στο βοριοδυτικό άκρο του δυτικού τοίχου παρατηρούνται 2 εσοχές που δημιουργήθηκαν από την αποκόλληση και απόμάκρυνση πωρολιθων. τα κενά έχουν μερικώς επουλωθεί από άμμο και θραύσματα από υλικό πορόλιθων. 

-Στο πρώτο κενό μετρήθηκε το πάχος του βόρειου τοίχου και βρέθηκε 1.80 μέτρα ενώ στο δεύτερο του δυτικού τοίχου, 1.40 μέτρα. Η άμμος αυτή όπως διαπιστώθηκε έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό του μνημείου από τον περιβάλλοντα χώρο και οι πωρόλιθοι βρέθηκαν ακριβώς κάτω από τις εσοχές. Αυτό δείχνει ότι η αποκόλληση ήρθε από εξωτερική ώθηση προς τους τοίχους όπου είναι δυνατή στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο από φυσικά αίτια.


- Στο ΒΔ τμήμα του δαπέδου του ίδιου θαλάμου μπροστά από το άνοιγμα με τον κώνο άμμου, διαπιστώθηκε ότι στην επίχωση του δαπέδου υπάρχουν υπολείμματα καύσης όπως και σε άλλες θέσεις. Δείγμα κάρβουνου από την συγκεκριμένη καύση στάλθηκε για χρονολόγηση σε εργαστήριο στη μασαχουσέτη στις ΗΠΑ διότι θεωρήθηκε ότι είναι καταλυτική για την ακρίβεια της γεωλογικής και αρχαιολογικής ερμηνείας αλλά μέχρι σήμερα δεν  έχει σταλεί το αποτέλεσμα.


- Υπάρχει μια επιφάνεια ασυνέχειας με μεγάλη κλίση περί τις 65 μοίρες η οποία διακόπτει τη συνέχεια της επίχωσης και των καύσεων από νεώτερες αμμώδης αποθέσεις που προέρχονται από το άνοιγμα στο βδ άκρο του δυτικού άκρου. Η εισχώρηση της άμμου και η αποκόλληση των πωρόλιθων οφείλεται σε σεισμό μεταγενέστερο της καύσης. Η απόλυτη χρονολόγηση της καύσης, όπως ανέφερε ο κ.Καμπούρογλου, θα συνεισφέρει στο χρονικό προσδιορισμό της επιχωμάτωσης του μνημείου.


- Ιστορικά έχει καταγραφεί σεισμός το 597 μχ με ενταση 6.7 ρίχτερ με επίκεντρο το στρυμωνικο κόλπο νδ της αμφιπολης όπου άλλαξε και του ρου του Στρυμώνα.- Οσον αφορά την μελέτη του εσωτερικού του νεκρικού θαλάμου στο άνοιγμα 96 εκ. στο βόρειο τοίχο όπου είχε δημιουργηθεί από την απόμάκρυνση του ορθοστάτη και σε ύψος 4.52 μέτρα χαμηλότερα από το θόλο πραγματοποιήθηκαν 2 γεωτρήσεις 1 οριζόντια και 1 με κλίση 50 μοιρών προς βορά για τον έλεγχο της συνέχειας ή μη του ταφικού μνημείου. Από τις δύο γεωτρήσεις διαπιστώθηκε ότι διατρήθηκε το φυσικό υπόβαθρο του λόφου όπου στη θέση αυτή ήταν άμμος και ψαμίτης με απολιθώματα από όστρακα.

- Η θεμελίωση του βόρειου τοίχου είναι πάνω στο ψαμητικό υπόβαθρο.Το πάχος του τοίχου μαζί με το μαρμαροθέτημα είναι 1.80 μέτρα. Η οριζόντια διάτρηση προχώρησε 2.5 μέτρα προς βορρά χωρίς να συναντήσει κανένα δομικό στοιχείο. Από τα παραπάνω προκύπτει το πάχος 1.80 του τοίχου, το μεγαλύτερο από όλο το μνημείο, είναι θεμελιωμένος στα 4.5 μέτρα χαμηλότερα από το θόλο και δεν υπάρχει συνέχεια  του ταφικού μνημείου κατά την οριζόντια διάσταση  προς βορά.
 
- Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 4 κατακόρυφες δειγματολειπτικές γεωτρήσεις. Στο βόρειο τμήμα του δαπέδου του νεκρικού θαλάμου μπροστά από το άνοιγμα, η τέταρτη έφτασε σε βάθος 7.53 μέτρα από την οροφή και σταμάτησε στη συνέχεια όπως προέκυψε στη συνέχεια πάνω στο χείλος του κιβωτιόσχημου τάφου. Στο τελευταίο στάδιο της ανασκαφής αποκαλύπτεται το όρυγμα που φτάνει μέχρι το βόρειο άκρο του ταφικού μνημείου και φιλοξενεί τον κιβωτιόσχημο τάφο,  με εξωτερικές διαστάσεις.3.23x1.56x 1 μέτρο ύψος. 

- Πραγματοποιήθηκαν 2 γεωτρήσεις στον δάπεδο του κιβωτιόσχημου τάφου μετά το πέρας της ανασκαφής, με στόχο να ελεγχθεί αν το μνημείο συνεχίζει σε βάθος. 

Όπως προέκυψε από την έρυνα το ταφικό μνημείο δεν συνεχίζει σε βαθύτερα στρώματα. 

Από τις 2 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις στο εσωτερικό του, διαπιστώθηκε η συνέχιση της ιζηματογενούς ακολουθίας, για ένα βάθος μέχρι 2.5 μέτρα. 

Παρατηρήθηκε ότι :

1.Οι λίθοι του δαπέδου δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία κατά μήκος του ανατολικού πρανούς του ορύγματος, αλλά ότι έχει γίνει αφαίρεση αυτών για τη διάνοιξή του.
2. Υπάρχει έντονο αποτύπωμα από το συχνό άνοιγμα και κλείσιμο των μαρμάρινων θυρών, που σημαινει ότι βγήκαν και μπήκαν επισκέπτες αρκετές φορές.

3. Το διάκενο μεταξύ του ανοίγματος των θυρόφυλλων και της νότιας παρειάς του ανοίγματος είναι πολύ μικρό με αποτέλεσμα να κινδύνευε άμεσα από πτώση μέσα στο όρυγμα όποιος επιχειρούσε να εισέλθει στο νεκρικό θάλαμο.( ; )

Επίσης είπε ότι είναι εντυπωσιακό ότι σε αυτό το περίτεχνο μνημείο με το μοναδικό συνδυασμό αρχιτεκτονικών στοιχείων που προκαλεί δέος, να δέχτηκε ο δημιουργός του να κατασκευάσει ένα ευτελές έργο μέσα σε αυτό, αποτελούμενο από ένα όρυγμα χωρίς επένδυση και έναν απλό κιβωτιόσχημο τάφο…

Το ταφικό σημείο δεν συνεχίζει σε βαθυτερα στρώματα.

Ο βόρειος τοίχος όπου έχει και το μεγαλύτερο πάχος 1.80 μ. από όλη την τοιχοποιϊα του μνημείου, είναι θεμελιωμένος στα 4.5 μ. χαμηλότερα από το θόλο.

Το μνημείο συνεχίζει κατακόρυφα για άλλα 4.40 μ. προς τα κάτω χωρίς να υπάρχει αντιστήριξη.


Εδειξε την γεωλογική τομή του 2014 και αναφέρει ότι αν το όρυγμα και κατά συνέπεια και ο κιβωτιόσχημος τάφος είχαν κατασκευαστεί ταυτόχρονα ή προγενέστερα του ταφικού μνημείου εκτός των τεχνικών δυσχεριών για την κατασκευή του λόγω του ορύγματος και των ημίσκληρων ιζημάτων η θεμελίωση του βόρειου τοίχου 1.50 μ. ψηλότερα του δαπέδου του νεκρικού θαλάμου, δεν θα προσέφερε καμία ισορροπία από στατική άποψη και θα είχε σαν αποτέλεσμα την ανατροπή του τοίχου λόγω διαφορικής αποφόρτισης του λιθοστατικού φορτίου.

Κατασκευαστικό ανάλογο υπάρχει σε μικρή απόσταση από το λόφο Καστά. Είναι ο μακεδονικός τάφος 3 της Αμφίπολης, με προθάλαμο και νεκρικό θάλαμο (ανακαλύφθηκε το 1960, Λαζαρίδης )όπου τμήμα του ψηφιδωτού του νεκρικού θαλάμου, καταστράφηκε για να φτιαχτεί μεταγενέστερα κιβωτιόσχημος τάφος.

Κοινό στοιχείο και των δύο ταφικών μνημείων ότι βρέθηκαν συλημμένα υποστήρίζοντας ότι στην αρχαία Αμφίπολη φαίνεται πως συνηθίζονταν οι σημαντικοί τάφοι να επαναχρησιμοποιούνται.
  

Ολοκληρώνοντας ο κ. Καμπούρογλου συνόψισε τα παρακάτω συμπεράσματα :


1. ο λόφος καστά είναι φυσικός και όχι τύμβος.


2. Αποκλείεται ο λέων της Αμφίπολης να είχε στηθεί στη συγκεκριμένη βάση ατην κορυφή του λόφου.


3. Ο κιβωτιόσχημος τάφος είναι μεταγενέστερος του ταφικού μνημείου. 


[Απαγορεύεται η αναδημοσίευση της ανάρτησης αυτής χωρίς αναφορά στην πηγή και χωρίς την πλήρη αναγραφή όλων των συντακτών όπως ακριβώς αναφέρονται σε αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση το ιστολόγιο επιφυλάσσεται για χρήση κάθε νομίμου δικαιώματος του] 
 

25 σχόλια:

Konstantinos Kairis είπε...

ΓΙΑ ΑΛΛΟΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΜΠΗΚΕ;
Με βαση την εισηγηση Καμπουρογλου μπορει να εξαχθει το συμπερασμα οτι το ορυγμα και ο κιβωτιοσχημος ειναι μεταγενεστερα του ταφικου συγκροτηματος με σχετικα υψηλη υπονοια.Αρα λοιπον,ακολουθωντας την συλλογιστικη αυτη,κατοπιν εντολης για κατασκευη ταφου μεγαλοπρεπους, δεκαμετρου υψους, απο τον αρχηγο του κρατους και αποπερατωση αυτου ακολουθησε ανακατασκευη του ταφικου θαλαμου.Το επακολουθο σκουπισμα του ταφου απο αγαλματα,κτερισματα,παραστασεις,επιπλα(μαρμαρινα)και ,η μεταφορα ολων αυτων σε τοπο λατρειας,δεδομενου οτι μιλαμε για αφηρωισμενο νεκρο και η δευτερογενης εναποθεση οστων αυτου, δικαιολογει την απλοποιηση και την απροσδοκητα λιτη εμφανιση του ταφικου θαλαμου με την προφανη εξηγηση και των πολλαπλων ιχνων χρησεων στα μαρμαρινα θηρωματα.Ετσι καπως το αρχικο πονημα του αρχιτεκτονα μεταβαλεται χωρις την αρχικη του κατασκευη.Ωστοσο, τα επιστηλια,τα υπολλειματα αγαλματων ,το αγαλμα στο βοτσαλωτο δαπεδο κατωθεν τον καρυατιδων και η στεφανωση του απο αυτες(να και η αποδειξη του αφηρωισμενου νεκρου) δημιουργουν συνειρμικο σοκ και ριγος δεους για το ποιος μπορει να ειναι ο κοντουλης που δευτερογενως μεταφερθηκε για ταφη,αποκρυψη και ταυτοχρονη επιχωση του μνημειου...

Apostolos Gouzis είπε...

Ο καμπούρογλου έχει πάθει σύγχυση προσωπικότητας.
Νομίζει πως είναι αρχιτεκτονο-αρχαιολόγο-μηχανικός με ειδικότητα στην "αντοχή υλικών"

Peribol είπε...

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ της 28/10/2014 «κάτω από τους πωρόλιθους του δαπέδου, μέσα στην αφαιρούμενη επίχωση βρέθηκαν τμήματα των φτερών των Σφιγγών, ένα μέρος από τον λαιμό της δεύτερης Σφίγγας καθώς και τμήματα από το ελλείπον τμήμα του μοναδικού ψηφιδωτού.»

Αυτό σημαίνει ότι πρώτα έγινε η λεηλασία του μνημείου και μετά η τοποθέτηση των πλακών του δαπέδου.

Δηλαδή ο κιβωτιόσχημος τάφος κατασκευάστηκε όχι μόνο μεταγενέστερα του μνημείου αλλά και μετά τη λεηλασία του. Κατασκευάστηκε δε προκειμένου να φιλοξενήσει τη “σύνθεση” των οστών των πέντε σκελετών και των ολίγων ζώων που βρέθηκαν μέσα, αφού κάθε τάφος απαιτεί και ένα “νεκρό”.

Πότε κατασκευάστηκε; Πιθανολογώ το 168 π.Χ. τις αμέσως επόμενες ώρες μετά τη μάχη της Πύδνας (ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ).

ΥΓ: Περιμένω εναγωνίως το πόρισμα της ενδελεχούς μελέτης της διαστρωμάτωσης του σκελετικού υλικού στον Θ3. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ στην ανάλυσή μας.

Aris είπε...

Κριτική στον Καμπούρογλου εκ των έσω:
http://amfipolinews.blogspot.gr/2015/03/blog-post_652.html

oryktosploutos είπε...

"Δεν έπεισαν τα επιχειρήματα Καμπούρογλου"
http://www.thousandnews.gr/provalomena-stiles/99786-den-epeisan-ta-epixeirimata-kampoyroglou.html

Πολύ ενδιαφέρουσα η γεωλογική τομή Καμπούρογλου στο άρθρο (http://www.thousandnews.gr/images/foto2015/aggelos/martios/08/11026674_10206253438075991_1354302720_n.jpg), τεκμηριώνει την άποψή του για μεταγενέστερη κατασκευή του κιβωτιόσχημου. Ωστόσο ας περιμένουμε και τις άλλες απόψεις, καθόσον στη συνέντευξη τύπου της 29/11/14 ο μηχανικός Εγγλέζος είχε πει πως τεχνικά θα ήταν αδύνατον να έχει κατασκευαστεί το όρυγμα του 3ου θαλάμου μετά από το μνημείο. Η παρουσιαζόμενη άποψη Χρυσοστόμου, πως δεν μπορούσαν να μεταφερθούν υλικά στον Θ3 μετά την κατασκευή του ψηφιδωτού, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Το ψηφιδωτό θα μπορούσε να είχε καλυφθεί προσωρινά με ξυλεία ή άμμο για να προστατευθεί κατά τη μεταφορά υλικών.

@Antigoni: στο σύνδεσμο υπάρχουν οι διαστάσεις του βάθρου που ρωτήσατε.

oryktosploutos είπε...

@Apostolos Gouzis 6:46πμ

Δεν είναι κάτι το καινοφανές, συχνά κάποιοι (όχι όλοι) γεωλόγοι προσπαθούν να κάνουν το μηχανικό, με ανεπιτυχή κατά κανόνα αποτελέσματα.

Μαρία είπε...

http://amfipolinews.blogspot.gr/2014/12/blog-post_760.html
ΤΥΜΒΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ: Τα μεγαλύτερα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί άλλο ένα συμπέρασμα από την χθεσινή ομιλία της ομάδας του amfipolh news που ενισχύει την άποψη ότι είναι ασύλητος ο τάφος

PM είπε...

Δεν με επεισε ο κυριος Καμπουρογλου.
Δεν τεκμηριωσε τιποτα και απλως εκανε τις δικες του υποθεσεις.

Τουλαχιστον ομως μαθαμε το παχος των τοιχων . 1,80μ ο βορειος και 1,40 ο δυτικος.

Τωρα πως ξερει εκ των προτερων τι θα αποκαλυφθει με τις διασκοπησεις και τις γεωτρησεις, μονον αυτος το ξερει.

Προς το παρον φαινεται οτι τα μαθηματα στο πανεπιστημιο τα περνουσε μαλλον με αντιγραφη, ο κυριος...Κουμπουρ-ογλου !

@ Κ.Καιρης

Εχεις ενα ποντο + , απο την αποκαλυψη για το στεφανι των καρυατιδων.
Πες μας τωρα ποιον στεφανωναν.(οχι την Ολυμπιαδα παντως!)
Εκτος κι αν ηταν ...κουμπαρες σε θρησκευτικο γαμο!

Antigoni είπε...

Από τον έλεγχο του βάθρου - λεοντα έναντι αστοχίας σσε φέρουσα ικάνότητα (δηλαδή αν αντέχει να θεμελιωθεί τέτοιο φορτίο στη κορυφή του λόφου προέκυψε το αναμένόμενο:
Εννοείται πως μπορεί! Όσοι ασχολούνται με εδαφομηχανική δεν χρειάζεται καν να κάνουν υπολογισμούς. Εγώ τους έκανα επιβεβαιωτικά. Μου κάνει τρομέρη εντύπωση (αρνητική) πώς ο Καμπούρογλου βγάζει τόσο αυθαίρετα συμπεράσματα, χωρίς να κάνει καν επιβεβαιωτικούς υπολογισμους, και τα ανακοινώνει μάλιστα στο συνέδριο. Απογοητευτικό! Βάθρα γεφυρών με μεγαλύτερα φορτία έχουν θεμελιωθεί σε χειρότερα υλικά!!
Υπό αυτό το πρίσμα, προσωπικά, δεν μπορώ να δεχτώ κανένα απο τα συμπεράσματά του. Το μόνο που μπορώ να λάβω υπόψιν, είναι οι διαστάσεις που έχει μετρήσει και οι οπτικές παρατηρήσεις.
Επίσης, για το αν ο κιβωτιόσχημος κατασκευάστηκε πριν ή μετά σίγουρα δεν είναι σε θέση να συμπεράνει ο Καμπούρογλου διότι χρειάζονται αναλυτικοί υπολογισμοι (π.χ. με πεπερασμένα στοιχεία). Ο Εγγλέζος είχε κάνει αναλύσεις και τις είχε παρουσιάσει στην επίσημη παρουσίαση. Η γνώμη μου είναι πως αρμόδιος για θέματα ευστάθειας και αντοχής είναι ο Μηχανικός την ανασκαφής.

Άλλο πάλι θέμα που μου χτυπάει στο "αυτί" είναι ότι κάνουν γεωτρήσεις οι οποίες μπορεί να καταστρέψουν κάτι που βρίσκεται από κάτω ή πίσω. Παλαιότερα είχα πεί ότι η τρύπα στο ψηφιδωτό θα μπορόυσε να είναι από γεώτρηση. Αντίστοιχα, αν υπήρχε άλλος χώρος πίσω από τον Θ3, η δοκιμαστική γεώτρηση που έγινε στο μικρό θύρωμα (που δεν υπήρχε τελικά) θα μπορούσε να καταστρέψει άλλο ένα ψηφιδωτό (αν υπήρχε).
Ενδεχομένως να έχει δίκιο η Περιστέρη που λεεί ότι ο Καμπούρογλου τους οδήγησε σε λανθασμένα συμπεράσματα.

@ ορυκτός πλουτος

ευχαριστώ πολύ

Apostolos Gouzis είπε...

http://www.xronometro.com/amfipolis-kampouroglou-2/#comments

Olga είπε...

Το βήμα έχει συνέντευξη του Λεφαντζη, ο οποίος λέει ανάμεσα σε αλλά, ότι στην κορυφή κάτω από το βάθρο του λέοντα ενδέχεται να υπήρχε τάφος, ότι έχει βρεθεί στρατιωτική παράσταση μακεδονικού τύπου, ότι το κεφάλι της σφίγγα που βρέθηκε κοιτούσε προς τα έξω και αυτό που δεν βρέθηκε κοιτούσε προς τα έξω. Γενικά λέει πολλά ενδιαφεροντα!

Olga είπε...

Διαβάστε τη συνέντευξη του Λεφαντζη στο βήμα!

giannis_ είπε...

Έχει αναφερθεί, αλλά εδώ ολόκληρο το άρθρο των παραπολιτικών
http://www.parapolitika.gr/parapolitikablog/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7---%CE%BB%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CF%84%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B2%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B7

Olga είπε...

Συγνώμη για τα απανωτά σχόλια, νόμιζα ότι το πρώτο δεν καταχωρήθηκε. Και εκ παραδρομής έγραψα ότι το κεφάλι της σφίγγας που δεν βρέθηκε κοιτούσε προς τα έξω. Το σωστό είναι ότι κοιτούσε προς τα μέσα.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@Olga

Τα κεφάλια των σφιγγών λογικά κοιτούσαν έξω. Ετσι όπως το γράφεις κάποιο κοίταγε προς τα μέσα.
Ετσι το είπε ;

Μπορεί να βρεθεί η συνέντευξη στο Βήμα;

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Πολύ σημαντικό Ολγα! ενισχύει την υπόθεση του συμβολικού τελετουργικού!

Olga είπε...

Είναι στο σημερινό βήμα.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Εννούσα αν υπάρχει καπου ηλεκτρονικά ή έχει ψηφιοποιηθεί.

Yannis D είπε...

Λεφαντζής: Με τον Κόρσο συμφωνούμε.Η μία κεφαλή κοίταζε προς τα μέσα και η άλλη προς τα έξω. Το κεφάλι της σφίγγας που κοιτάζει προς τα έξω το βρήκαμε. Αυτό που κοιτάζει προς τα μέσα δεν το βρήκαμε, σώζεται όμως η διαμορφωμένη βάθυνση για την ένθεσή του, όπως ακριβώς και τα σημεία ένθεσης των φτερών

Yannis D είπε...

Λεφαντζής: Από τα αρχαιολογικά και τα αρχιτεκτονικά δεδομένα του τάφου γίνεται σαφές οτι ένας τουλάχιστον νεκρός ήταν αφηρωισμένος

oryktosploutos είπε...

@ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ 8:45μμ

Αντόνιο Κόρσο στο Πρώτο Θέμα (http://www.protothema.gr/culture/article/456261/amfipoli-o-tumvos-oi-delfoi-kai-i-dunasteia-ton-timenidon): "Οι Σφίγγες, για παράδειγμα, δεν ήταν αντικρυστές όπως πολύ νομίζουν. Η μία είχε το κεφάλι της στραμμένο προς τα μέσα και η άλλη προς τα έξω. Και σε αυτό υπήρχε, βέβαια, συμβολισμός: Η μία κοίταζε προς τον έξω κόσμο, των ζωντανών και η άλλη προς τα ενδότερα, στον κόσμο των νεκρών."

"Νομίζω πως είναι ο πρώτος που μας το λέει και ενισχύει το συμβολισμό το μνημείου."

Το έγραψα ως σχόλιο στην προηγούμενη ανάρτηση, στις 3 Μαρτίου 10:42μμ, προφανώς διέλαθε της προσοχής.

oryktosploutos είπε...

Πολύ σημαντικός ο Λεφαντζής στα Παραπολιτικά:
"Αυτό το λεγόμενο από πολλούς (λανθασμένα) επιστύλιο «ίσως να μην είναι το μόνο που υπάρχει στον τύμβο. Ίσως θέλει να μας πει την ιστορία ενός υψηλού νεκρού, που ήρθε για να συνυπάρξει με προγενέστερες σημαντικές ταφές, εγκαθιδρύοντας μια νέα λατρεία πάνω σε παλαιότερες λατρείες και αυξάνοντας την ιερότητα του τύμβου. Σε μια τέτοια περίπτωση μνημείου, οι τυπολογικοί προσδιορισμοί και τα συγκριτικά παραδείγματα μας παρουσιάζουν μια αρχιτεκτονική σύνθεση στην οποία αποτυπώνεται η γνώση ενός πολιτισμού που έχει πάει στην Ανατολή και έχει πλέον επιστρέψει με μια οικουμενική οπτική», λέει ο κύριος Λεφαντζής."

Ποιος μπορεί να είναι ο "υψηλός νεκρός, που ήρθε για να συνυπάρξει με προγενέστερες σημαντικές ταφές, εγκαθιδρύοντας μια νέα λατρεία πάνω σε παλαιότερες λατρείες και αυξάνοντας την ιερότητα του τύμβου";

Ποιος μπορεί να είναι ο "πολιτισμός που έχει πάει στην Ανατολή και έχει πλέον επιστρέψει με μια οικουμενική οπτική";

Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια;

oryktosploutos είπε...

Αμφίπολη: Πάγωσε λόγω έλλειψης κονδυλίων η γεωφυσική έρευνα
(http://www.makthes.gr/news/arts/134821/)
Ρεπορτάζ για την ανακοίνωση Τσόκα στο συνέδριο ΑΠΘ.

Olga είπε...

http://www.thousandnews.gr/provalomena-banner/99845-oi-erevnes-lefantzi-dinoun-taftotita-stis-anaskafes-tis-amfipolis.html

Ένα τμήμα της συνέντευξης.

art ant είπε...

@ oryktosploutos.
ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ
& όλους
η δική σας επαγρύπνηση & μερικών ολίγων ακόμη, φέρνει στο φως ό,τι ``τρέχει`` σχετικά με τον τύμβο, που μας ενδιαφέρει τόσο καιρό τώρα.

Το τελευταίο περί των οικονομικών προβλημάτων, που αναφέρει ο Τσόκας είναι σημαντικό & δυστυχώς αναμενόμενο.
Αυτό είναι, που είχα αναφέρει παλαιότερα, ότι δηλ, όποιος μπορεί να κινηθεί προς την διερεύνηση χρηματοδότησης, γιατί είναι ζωτικής σημασίας.
Φαίνεται πως η ώρα αυτής της ανάγκης έφτασε για τα καλά. Η διασκοπική έρευνα αδυνατεί να ολοκληρωθεί & η συνέχιση της ανασκαφής εξαρτάται απ` αυτήν άμεσα.

Άραγε, υπάρχουν σήμερα Έλληνες, όπου γης, που θα μπορούσαν να αναλάβουν τον ιερό & καθ` όλα σεβαστό ρόλο του Χορηγού;
Στους αρχαίους χρόνους, οι χορηγοί ανελάμβαναν τα μεγάλα έργα προς Δημόσιο όφελος & έμειναν στην Ιστορία για αυτή την υπηρεσία τους προς το έθνος & την Πατρίδα. Η Πολιτεία, βεβαίως, τους ετίμησε αναλόγως.

Μήπως, είναι τώρα ακριβώς, που η Πολιτεία θα εκτιμούσε την Χορηγία σε τέτοιας σημασίας έργα, ακόμη & από εκείνους, που χρωστάνε προς το κράτος με κάποιον τρόπο;

Μήπως είναι τώρα, που η Πατρίδα χρειάζεται την Ευεργεσία των εντός αλλά & εκτός του εδάφους της ευπόρων Ελλήνων, εκείνων που θα χαρακτηριστούν, ως οι αληθείς Ευπατρίδες του αιώνα μας.
Αλήθεια, ποιόν περιμένουν να τους καλέσει;
Η Πατρίδα φωνάζει από μόνη της. Η Ιστορία φωνάζει. Τα μνημεία φωνάζουν & εμείς όλοι φωνάζουμε...

Ακούει κανείς;