Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ-ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗΣΑΝ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ;
Σήμερα, 21/1/2015, το ΥΠΠΟ εξέδωσε επεξηγηματική ανακοίνωση, της οποίας, κατά την άποψη μας αξιολογούνται δύο πολύ σημαντικά σημεία :

Α) «Ο αριθμός επομένως των νεκρών δεν πρόκειται να μεταβληθεί».
Συνεπώς ο αριθμός των νεκρών είναι 5.

Β) «Τα σκελετικά κατάλοιπα βρέθηκαν διάσπαρτα και όχι σε ανατομική θέση στην επίχωση του χώρου 4 αλλά και στο εσωτερικό του κιβωτιόσχημου τάφου. Η διασπορά των οστών ξεκινούσε από βάθος 6,30 μ. από την κορυφή του θαλάμου του χώρου 4 και συνεχιζόταν μέχρι το βάθος των 8,90 μ., κοντά στο δάπεδο του κιβωτιόσχημου τάφου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου στις 19.01.2015, «η γενική εικόνα εύρεσης των σκελετικών καταλοίπων συνηγορεί στην αναμόχλευση τους από ανθρωπογενή επέμβαση» και συμπληρώνουμε, τυμβωρυχία»
Πάντως η ασυνέπεια και η ανευθυνότητα του ΥΠΠΟ έχει καταντήσει εξοργιστική.

Από το σημείο Β συνάγεται ότι :

Τα οστά ευρίσκοντο και στον θάλαμο Θ3 εκτός  από τον κιβωτιόσχημο τάφο, άρα σίγουρα είχαν ανευρεθεί πριν την εκσκαφή του κιβωτιόσχημου τάφου. Παρόλα αυτά δεν είχε ανακοινωθεί τίποτε για αυτά, ενώ αντιθέτως ανακοινώθηκε η εύρεση της κεφαλής της μιας Σφίγγας, ο λαιμός της άλλης και η μαρμάρινη θύρα που ήταν μέσα στο όρυγμα.

Δεν δίνεται καμία εξήγηση πως βρέθηκαν τα οστά μεταξύ των 6,3μ και των 8,90μ, δηλαδή σε εύρος 2,6μ και μάλιστα ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ!
Είναι αδύνατον να υπήρξε τυμβωρυχία, να έγινε διατάραξη των οστών  και ώστε αυτά να βρίσκονται σε εύρος 2,6μ!!!

Η τυμβωρυχία (ΑΝ ΕΓΙΝΕ) σίγουρα έγινε ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ (Μετά την επίχωση ήταν ΦΥΣΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ να υπάρξει τυμβωρυχία), άρα είναι αδύνατον οστά από τον τάφο να είναι ανεμειγμένα με χώματα σε τόσο μεγάλο εύρος, εκτός και αν ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, άρα κάποιοι από τους νεκρούς, να  ευρίσκοντο «θαμμένοι»  στον θάλαμο Θ3 και οι υπόλοιποι, ή ένας εξ αυτών –ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ– να ήταν θαμμένος μόνος του στον κιβωτιόσχημο τάφο, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως οι ενταφιασμένοι νεκροί στον Θ3 να αποτελούσαν εκείνοι την ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΤΑΦΗ και ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΝΕΚΡΟΣ  στον οποίο να ανήκει ο τάφος να είναι ένας εκ των τριών ανδρών μιας και  το κρανίο   όπως και η γνάθος  βρέθηκαν έξω από το όρυγμα, άρα πολύ πιθανόν η γυναίκα να είχε παρατεθεί στον θάλαμο Θ3 και να  αποτελούσε μέρος της παραπλανητικής ταφής!

Σε αυτήν την περίπτωση τίθεται ένα άλλο ερώτημα :

Είναι ένας από τους τρεις άνδρες ο κύριος νεκρός και οι άλλοι δύο αποτελούσαν μέρος της παραπλανητικής ταφής  ή μήπως ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ αποτελούν τους κυρίως νεκρούς του τάφου ;;;
Σε αυτήν την περίπτωση είναι αδύνατον να  ετάφησαν ως σώματα ( οι δύο ) μέσα στον κιβωτιόσχημο τάφο, πολύ πιθανόν να ετάφησαν μόνο τα οστά τους. Αν όμως έχει γίνει αυτό τότε και οι τρεις ενταφιασμένοι νεκροί θα αποτελούσαν ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΤΑΦΕΣ μιας και λείπουν τα κρανία τους!
Έτσι ίσως να εξηγείται και η απουσία των κρανίων των νεκρών!

Παραμένει βέβαια ερωτηματικό το νεκρό βρέφος, μιας και αυτού δεν έχει βρεθεί το κρανίο. Αν η υπόθεση είναι σωστή τότε και αυτό αποτελεί μέρος της κυρίας ταφής. ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟΝ όμως το κρανίο του βρέφους να έχει συνθλιβεί λόγω του εύθραστου του, και να υπάρχει ως μικρά κομμάτια στα υπόλοιπα 400 περίπου οστά.
Βέβαια το ίδιο ισχύει και για κάποια (ή όλα) από τα υπόλοιπα κρανία, άρα ο αριθμός των ενταφιασμέων στον κιβωτιόσχημο τάφο να είναι κατά μέγιστον τρία.

Παρότι αναφέρεται ότι έχει υπάρξει διασπορά των οστών δεν μας δίδεται η πληροφορία πως κατατάσσονται στην διασπορά αυτή τα οστά των 5 νεκρών ώστε να ισχυροποιήσουμε ή να παραιτηθούμε από αυτήν την υπόθεση.

Έτσι όμως όπως φαίνονται τα πράγματα, η παρακάτω υπόθεση είναι ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΗ.

Δηλαδή : Στον θάλαμο Θ3 έχουμε την ταφή/έκθεση της γυναίκας και ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, μέσα στον κιβωτιόσχημο τάφο, έχουμε την ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΑΦΗ των τριών (κατά μέγιστον) ανδρών.  Μήπως η ύπαρξη του ενός κεφαλιού της Σφίγγας να υποδηλώνει ότι μόνον ένας από τους τρεις άνδρες έχει ταφεί δευτερογενώς μέσα στον κιβωτιόσχημο τάφο;

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ και ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗΣΑΝ;

Μήπως για αυτό έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει συγκριτική μελέτη για να δούμε πως εντάσσονται οι νεκροί στον ευρύτερο πληθυσμό της Αμφίπολης και έτσι να επιβεβαιωθεί (ή και να διαψευσθεί) η μεταφορά τους από αλλού στην Αμφίπολη;

Αν η υπόθεση είναι σωστή, τότε η ύπαρξη της παραπλανητικής ταφής στον Θ3 δικαιολογεί και την επιμελή επίχωση όλου του ταφικού μνημείου, προφανώς για προστασία του ή των ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ νεκρών μέσα στον κιβωτιόσχημο τάφο. Αν η επίχωση είχε αυτήν την αιτία, τότε όσοι την έκαναν σίγουρα θα τακτοποιούσαν τον τάφο πριν τον επιχώσουν.

Το ότι ο Θ3 βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, μπορεί κάλιστα να οφείλεται σε φυσικά αίτια (σεισμική δραστηριότητα) για την οποία έχουμε ήδη υποθέσει από πολύ καιρό πριν. Λόγω του γεγονότος αυτού,  πιθανόν να υπήρξε όλη αυτή η αναμόχλευση και η καταστροφή του τάφου.

Αν τώρα υπήρξε πριν την επίχωση σύληση, αυτό συνάγεται μόνο από την απουσία κτερισμάτωνκ,  τα οποία μπορεί όντως να υπήρχαν και να απομακρύνθηκαν από τους τυμβωρύχους ή, αν ισχύει η υπόθεση της παραπλανητικής ταφής, να ΜΗΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ εξ αρχής, ώστε ο τάφος με την εμφάνιση του ως άδειου και με μόνο την νεκρή γυναίκα θαμμένη μέσα, να έδινε την εντύπωση ότι είχε συληθεί και να αποθάρρυνε  όποιον κατόρθωνε να φτάσει ως εκεί ώστε να μην σκεφτεί να ψάξει κάτω από το δάπεδο του Θ3 και έτσι να ανακαλύψει τον ή τους κυρίως νεκρούς!

Συμπερασματικά, ΙΣΩΣ η κατάσταση να διαμορφώθηκε ως εξής :

Κατασκευάζεται ο τάφος για να υποδεχθεί την ή τις σορούς των νεκρών που μετεφέρθησαν από αλλού για να ενταφιασθούν.
Ενταφιάζονται τα οστά του ή των ανδρών στον κιβωτιόσχημο τάφο και κλείνεται με το δάπεδο από πωρόλιθους.
Στον Θ3 τοποθετείται ως παραπλανητική ταφή η σορός της γυναίκας.
Δεν τοποθετούνται κτερίσματα ως στοιχείο της σκηνοθεσίας περί συληθέντος τάφου.
Ο τάφος επιχώνεται και σφραγίζεται.
Κάποια στιγμή αρκετά αργότερα  λόγω κάποιου σεισμού σπάει το δάπεδο εκ πωρολίθων (ίσως από την πτώση της θύρας του 1,5 τόνου πάνω του)  και πωρόλιθοι και χώμα πέφτουν πάνω στον κιβωτιόσχημο τάφο, καταστρέφεται το σκέπασμα του και οστά και χώματα πέφτουν μέσα του, με αποτέλεσμα να δίνεται η εικόνα που αντικρύζουμε σήμερα.
(Στην περίπτωση που είχαν τοποθετηθεί κτερίσματα, τότε έγινε σύληση και εκλάπησαν, και στην συνέχεια αποφασίσθηκε η επίχωση-η συνέχεια είναι η ίδια. Την περίπτωση αυτή την θεωρώ ως την λιγότερο πιθανή)
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις νεώτερες ανακοινώσεις για να δούμε αν επιβεβαιωθεί ή διαψευσθεί η υπόθεση αυτή….

127 σχόλια:

onar είπε...

Εμπεδότιμε, ίσως κάτι μου διαφεύγει αλλά τι σε κάνει να διαχωρίζεις τη γυναίκα από τους άλλους αφού στην ανακοίνωση λέει ότι:

"Τα υπόλοιπα 393 οστά ανήκουν σε θραύσματα πλευρών, σπονδύλων καθώς και σε αριθμό μικρών αδιάγνωστων θραυσμάτων οστών μέχρι πέντε εκατοστών, τα οποία ανήκουν με ασφάλεια στα ενήλικα άτομα 1, 2 και 3. Τα σκελετικά κατάλοιπα βρέθηκαν διάσπαρτα και όχι σε ανατομική θέση στην επίχωση του χώρου 4 αλλά και στο εσωτερικό του κιβωτιόσχημου τάφου".

Άρα βρέθηκαν διάσπαρτα οστά και από τους άντρες και από τη γυναίκα σε ύψος 2.3 μέτρα από τη βάση του τάφου.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@onar

Το κεφαλι και η κατω γναθος που βρεθηκαν στον Θ3 ανηκουν στην γυναικα.

Τα οστα βρεθηκαν διασπαρτα διοτι παρασηρθηκαν απο τα χωματα οταν εγινε η κατακρημνιση

alex είπε...

Μιλούν όμως ανοιχτά για συληση εκτός αλλά και εντος του κιβωτιοσχημου.. Αλήθεια ποσα μέτρα ήταν η επίχωση στον Θ3; Φαντάζομαι 2 και 3 μέτρα να αναμοχλεύονται απο τυμβωρυχους..
Επίσης μήπως το λογικό ειναι να ήταν ο καμένος μέσα στον τάφο ως πιο σημαντικός αλλά και γιατι τον άφησαν στο Νο 5 με τις λιγότερες πληροφοριες;

alex είπε...

Πάντως όλο και περισσότερο εξηγείται η εξαφάνιση Περιστερη. Τυμβωρύχοι, 5 νεκροί και όλα τούμπα στην τούμπα Καστά. Χωρίς να την υποτιμώ διότι πρώτη απ όλους πίστεψε στο ονειρο..
Αφήστε που στο τέλος θα δούμε Παλαγγια σε θέση Μενδώνη, όλα να τα περιμένουμε..

basilis makariou είπε...

εμπεδοτιμε, προσπαθουν να μας πουν οτι ειναι οι τυμβωρυχοι. βρειτε τη δηλωση της περιστερη οτι αν οι τυμβωρυχοι εχουν μπει θα εχει βρει τα κοκκαλα τους...

απο τοτε ειχαν φτασει στον θ3.

πρεπει να παρεμβει εισαγγελεας για ελεγχο αν ολα γινοντε νομιμα και τηρουν ολες της απαραιτητες αρχαιολογικες διαδικασιες σε μια ανασκαφη. γιατι σε λιγο θα αρχισουν οτι ειχαν πιεση απο τον κοσμο και τα μμε και δεν εγινε το ενα δεν εγινε το αλλο.

με λιγα λογια σημερα μας ειπαν οτι οταν μας ειχαν πει στεναχωρημενοι οτι ο ταφος τελειωσε δεν εχει αλλο αυτοι ειχαν ηδη βρει 300 οστα ανθρωπινα. αυτο λεγετε ξεκαθαρα πλανη.

ο τροπος που παρεμβενει συνεχως η παλαγγια ειναι επικοινωνιακος... δημιουργει εχθρους με μια ανακοινωση απομυθοποιειτε το μνημειο και ως ενδειξη αντιδρασης πανε ολοι στο αλλο ακρο και θεωρουν την αποψη της παλαγγια ως την πιο αληθινη.

θα γινω γραφικος, αλλα αν το μνημειο ειναι τοσο λιγο... τοτε γιατι ολα αυτα τα κρυφα το κρυφτο και οι κρυψινοι?

εισαγγελικη παρεμβαση ΤΩΡΑ!!!

Κώστας Δελιάκης είπε...

Καλησπέρα σας .Θα ήθελα να ρωτήσω,εάν εκτιμάται και πως ,σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας για την κα Περιστέρη(http://www.iefimerida.gr/news/187503/oi-apanotes-gkafes-tis-katerinas-peristeri).
Εχω την αίσθηση,πως δεν είναι τυχαία και αφορά πλέον μιά γενικευμένη προσπάθειας υποβάθμισης της ,που δημιουργεί προβληματισμούς σε σχέση με την πορεία των ερευνών και τις κατευθύνσεις στην ανασκαφή.....

Nikolaos Dendrakis είπε...

Όπως έχει προταθεί και σε προηγούμενα σχόλια. Υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχειά εσκεμμένης ασυναρτησίας, ψεύδους και απόκρυψης δεδομένων προς ηθελημένη παραπλάνηση του κοινού. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται καταγεγραμμένα εντός αυτού του ιστοχωρου. Η πρόταση είναι μια ομάδα εργασίας να προχωρήσει προς μήνυση κατά Περιστερη και όλης της κορυφαίας ομάδας η οποία εκπροσωπούσε την ανασκαφή. Παράλληλα να ζητηθεί άμμεση απελευθέρωση όλων των στοιχείων και ευρημάτων τα οποία έχουν αποκρυφθει.

ΔΕΛΦΙΚΗ είπε...

Αγαπητέ Εμπεδότιμε
Ο σεισμός το μόνο που μπορεί να προκαλέσει σε μία επίχωση είναι η συνίζηση, δηλαδή το χώμα συμπυκνώνεται και καθιζάνει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κάνει αναμόχλευση ,ακόμα και με την πτώση της θύρας ( αν δεν κάνω λάθος ήταν ημιεπιχωμένη και αυτή).Επίσης το δάπεδο από πωρόλιθο δεν ήταν συμπαγές ,αποτελούνταν από μεγάλα κομμάτια και ήταν εύκαμπτο, ο σεισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει μικροβυθίσεις του δαπέδου όχι θραύση με την έννοια που το εννοείτε. Νομίζω πρέπει να απομακρυνθούμε από την δράση του σεισμού στην συγκεκριμένη περίπτωση και να στραφεί σε άλλο σενάριο η συζήτηση.

timos Pl είπε...

Επιτέλους τροφή για σκέψη, Εμπεδοτιμε όπως είχα πει μέρες πριν την ανακοίνωση, Η πηγή μου μέσα στην ανασκαφική μου είχε πει για την ύπαρξη παραπάνω από έναν νεκρών (3 μου είχε πει) .Η πηγή επιβεβαιώθηκε, εκτός αυτού μου είχε αναφέρει και την ύπαρξη κτερισματων, ελπίζω να μάθουμε σύντομα

oryktosploutos είπε...

Μετά τη σημερινή ανακοίνωση, για τη διασπορά των οστών σε ανεξήγητα σημαντικό ύψος, αποκτά νέα σημασία η κατάσταση στην οποία πραγματικά βρέθηκε το δάπεδο του Θ3.

Από το ΔΤ ΥΠΠΟ 21/10 (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58894) : "Το Σάββατο (18/10) και τη Δευτέρα (20/10) προχώρησε η ανασκαφή σε όλη την επιφάνεια στο εσωτερικό του τέταρτου χώρου (4,5Χ6μ.) και σε βάθος μέχρι 5,20 μ. από την κορυφή της θόλου.
Σήμερα, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική τομή (2Χ2μ.), στην είσοδο του τέταρτου χώρου, και σε βάθος 0,45μ. Μπροστά στην είσοδο, στον χώρο αυτό, αποκαλύφθηκαν δυο τμήματα, από το δυτικό θυρόφυλλο, τα οποία και συνανήκουν (φωτο 1,2). Το πρώτο έχει διαστάσεις 0,89Χ1,49Χ0,15 και το δεύτερο 0,89Χ1,30Χ0,15.
Επίσης, αποκαλύφθηκε το βόρειο τμήμα του μαρμάρινου κατωφλίου, το οποίο έχει συνολικά μήκος 2,15μ. πλάτος 1,6μ. και πάχος 0,25μ. (φωτο 3) Φέρει κυρτές βαθύνσεις, για την ένθεση των μεταλλικών τροχιών που διευκολύνουν την κίνηση των μαρμάρινων θυροφύλλων. Όπως προκύπτει από την συγκεκριμένη τομή, εδώ υπήρχε δάπεδο από πωρόλιθους, που έφεραν λευκό επίχρισμα. Εκατέρωθεν του κατωφλίου εντοπίστηκαν, κατά χώραν, οι πωρόλιθοι του δαπέδου. Στην ανατολική πλευρά της τομής το δάπεδο φαίνεται ότι έχει υποστεί καθίζηση, ενώ δυτικότερα το δάπεδο είναι κατεστραμμένο και οι λίθοι του πεσμένοι στο εσωτερικό της τομής (φωτο 4)."

Έχουμε λοιπόν εκσκαφή σε βάθος 5,20+0,45=5,65μ, δεν έχουν φθάσει ακόμα στο βάθος των οστών. Η αναφερόμενη φωτο 4 (http://www.yppo.gr/2/g2001.jsp?mult_id=15244) είναι άλλη μια "πονηρή" φωτο, που δείχνει ελάχιστα πράγματα δυτικά της εισόδου και ουσιαστικά δεν δείχνει την κατάσταση του δαπέδου.

Στο ΔΤ ΥΠΠΟ 31/10 (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58972): "2.Κατά την ανασκαφή, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δαπέδου σφράγισης από πώρινους λίθους. Σώζονται τα τμήματα του δαπέδου τα οποία βρίσκονται σε επαφή με τους πλαϊνούς τοίχους. Στο δυτικό τμήμα του δαπέδου οι λίθοι παρουσιάζουν υποχώρηση και σημαντική στροφή προς το εσωτερικό του χώρου, ως αποτέλεσμα καθίζησης-ολίσθησης της υποκείμενης επίχωσης. Στο ανατολικό τμήμα οι λίθοι του δαπέδου βρίσκονται στην αρχική τους θέση."

Και στο ΔΤ ΥΠΠΟ 12/11 (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=59112): "Σε βάθος 1,60μ. από τους ΣΩΖΟΜΕΝΟΥΣ λίθους του δαπέδου, αποκαλύφθηκε μεγάλος κιβωτιόσχημος τάφος, κατασκευασμένος από πωρόλιθους.
2. Οι εξωτερικές διαστάσεις του τάφου είναι μήκους 3,23μ., πλάτους 1,56μ. και ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ύψους 1 μ. Ωστόσο, βρέθηκαν, κατά την ανασκαφή, ορθοστάτες από την ανωδομή του τάφου, που μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι το ύψος του έφτανε τουλάχιστον στο 1,80μ.

Αυτά τα 80 εκατοστά ύψους που δεν σώθηκαν, χάθηκαν κατά την καθίζηση του δυτικού τμήματος του πώρινου δαπέδου. Και το ερώτημα που προκύπτει και για το οποίο δεν έχουμε κάποια πληροφορία είναι το εξής: σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση, η διασπορά των οστών ξεκινούσε από βάθος 6,30 μ. από την κορυφή του θαλάμου του χώρου 4 και συνεχιζόταν μέχρι το βάθος των 8,90 μ., κοντά στο δάπεδο του κιβωτιόσχημου τάφου. Μέσα σ’ αυτό το πάχος των 8,9-6,3=2,6μ βρέθηκε ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ τμήμα του πώρινου δαπέδου, που να διαχωρίζει κάποια οστά απ' τα υπόλοιπα;

ΖΩΗ Δ είπε...

Τελικά , πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα ;
Αισθάνομαι απογοητευμένη με το ΥΠ.ΠΟΛ. σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του θέματος των οστών και με τις τελευταίες αποκαλύψεις-εξελίξεις . Δόθηκε ξανά αρκετή τροφή για τα τηλε-καημένα ακόμη και να αμφισβητήσουν την χρονολογία κατασκευής του τάφου και πάμε πάλι από την αρχή . Γιάννης πίνει , Γιάννης κερνάει και τέλος Γιάννης μόνος του μιλάει .
Τώρα όσον αφορά τον αριθμό των ενταφιασμένων ελπίζω να είναι οριστικό το πέντε γιατί τότε δεν θα είναι ομαδική ταφή και θεωρώ ότι ότι δεν υπάρχει οικογενειακή σχέση μεταξύ αυτών . Δεν θα θάβονταν έτσι άτακτα πέντε άτομα της ίδιας οικογένειας . Ή υπήρχαν κάποιοι λόγοι που οδήγησαν σε αυτόν τον ενταφιασμό ;

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα σε όλους σας

@Εμπεδότιμος
Εμπεδότιμε, στο υποθετικό σου σενάριο, ποιόν από όλους τους νεκρούς θεωρείς ότι είχαν τοποθετήσει στο φέρετρο?
Βέβαια μας λείπει η πληροφορία σχετικά με το πού ακριβώς βρέθηκε το φέρετρο. Στην αρχική του θέση (μέσα στην εκβάθυνση) ή μέσα στην επίχωση?

PM είπε...

Συμφωνω με Δελφικη.
Η θεωρια του Εμπεδοτιμου εχει πολλα κενα και δεν εξηγει τη διασπορα των οστων σε διαφορετικα υψη.

Προσωπικα πιστευω οτι τα οστα που βρεθηκαν δεν εχουν σχεση με τον ταφο!!
Μοιαζουν σαν να πεταχτηκαν εσκεμμενα μαζι με μπαζα στον Θ3

Για ποιο λογο; Δεν ξερω.
Το φερετρο τελικα βρεθηκε αθικτο;;; Ισως εκει να ειναι η απαντηση.!

giannis_ είπε...

Από τους νεκρούς ένας εξ αυτών θανατώθηκε - δολοφονήθηκε, ο νούμερο 2
"Σημειώνεται ότι ο σχετικά νεαρότερος από τους δύο άνδρες (άτομο 2) φέρει ίχνη τομών (cut marks) στην αριστερή άνω θωρακική μοίρα, σε δύο πλευρές και αυχενικό σπόνδυλο, (Εικ. 9-11) καθώς και στην κάτω επιφάνεια του στερνικού άκρου της αριστερής κλείδας. Ταυτίζονται πιθανόν με επιθετικά χτυπήματα-τραυματισμούς, που θα πρέπει να έγιναν εξ επαφής με αιχμηρό όργανο π.χ. μαχαιρίδιο, και προκάλεσαν το θάνατο του, καθώς δεν διακρίνονται ενδείξεις επούλωσης. "
καθώς και ο νούμερο 5, ο οποίος απανθρακώθηκε, συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες των κυρίως ταφών.
Η γραία και το βρέφος πιθανόν να ακολούθησαν τον νεκρό.
Η ταφή αλόγων παραπέμπει σε θρακική ταφή, πιθανόν μεγάλο τζάκι που παρέμεινε στην περιοχή και μετά την αποίκηση της Αμφίπολης.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@ΔΕΛΦΙΚΗ και PM

Η υπόθεση δεν έχει κανένα κενό και είναι λογικότατη.
Με αναμόχλευση εννοούν ότι τα οστά βρέθηκαν ανακατωμένα μέσα στο χώμα.

Η ανακατωσούρα αυτή δεν συνέβη από τον σεισμό per se αλλά επειδή, από ό,τι υποψιάζομαι, το δάπεδο του Θ3 έσπασε είτε λόγω πτώσης της θύρας από σεισμό πάνω του είτε και μόνο από τον σεισμό (μην ξεχνάμε ότι έχουμε καταγεγραμμένο σεισμό στην περιοχή 6,9 ρίχτερ), είτε όμως και κατά την επίχωση.

Φαίνεται ότι ίσως το δάπεδο δεν άντεξε το βάρος του χώματος που βρισκόταν πάνω του.
Πολυ σωστά η ΔΕΛΦΙΚΗ λέει οτι "το δάπεδο από πωρόλιθο δεν ήταν συμπαγές ,αποτελούνταν από μεγάλα κομμάτια και ήταν εύκαμπτο", πράγμα που σημαίνει ότι για κάποιον λόγο (βάρος υπερκείμενου χώματος ή/και σεισμός)να καταρρεύσει με αποτέλεσμα όλα να πέσουν στο από κάτω κενό των 2,5 μέτρων περίπου.

Με οποιαδήποτε πάντως αιτία, το δάπεδο του Θ3 σπάει και έτσι πέφτουν χώματα, πέτρες, κόκκαλα και κομμάτια ογκολίθων στο κενό από ύψος 2,5 μέτρων περίπου πάνω στον κιβωτιόσχημο τάφο.

Κατά την πτώση δεν φτάνουν όλα στο έδαφος ταυτόχρονα, αλλά προκαλείται μια ανακατωσούρα από χώματα, πέτρες και οστά ώστε όταν τελικά το σύστημα ηρεμεί μας δίνει την εικόνα που ξέρουμε.

Το σκέπασμα του κιβωτιόσχημου τάφου σπάει και όλος ο χώρος γεμίζει με χώματα και αυτό έχει ως απότέλεσμα να κατέβει το ύψος του χώματος μέσα στον Θ3 και τελικά να φαίνεται ότι η επιφάνεια του χώματος είναι πιο κάτω από την επιφάνεια του χώματος των δύο άλλων θαλάμων.
Το κεφάλι της νεκρής και η κάτω γναθος παρέμειναν στον Θ3 όπου και βρέθηκαν.

Θυμίζω ότι το ύψος της ορθομαρμάρωσης του ορύγματος ήταν μεγαλύτερο από το βάθος του ορύγματος, πράγμα που παρατήρησε η κα Παλιαδέλη, όταν βγήκε η σχετική ανακοίνωση, και μάλιστα είχε πει ότι όπως προεξείχε η ορθομαρμάρωση πολύ πιθανόν να σχηματιζόταν σαν ένα είδος τραπεζιού όπου εκεί θα έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί τα κτερίσματα.

Με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι όπως προεξείχε η ορθομαρμάρωση σχηματιζόταν η κλίνη πάνω στην οποία είχε τοποθετηθεί η νεκρή μαζί (πολύ πιθανόν) με το νεκρό βρέφος και ίσως με κάποιους από τους άλλους νεκρούς.
Τα ζώα σίγουρα θα υπήρχαν μέσα στον Θ3.

Ετσι λοιπόν όταν κάποιος έμπαινε στον Θ3 θα έβλεπε ένα νεκρό σώμα (ή σκελετό) ενηλίκου, ένα σώμα ή σκελετό βρέφους, όπως ίσως και άλλους νεκρούς και ζώα.
Και αυτά ήταν ακριβώς πάνω από το δάπεδο, κάτω από το οποίο ήταν ο κρυμμένος κιβωτιόσχημος τάφος!

Απίθανο να σκεφτεί ότι υπήρχε κάτι άλλο από κάτω.
Θα έπρεπε να ξηλώσει όλη την νεκρική κλίνη (πέτρινη ή μαρμάρινη, δεν έχω καταλάβει τι ήταν ακριβώς).

Θα έβλεπε επίσης ότι θα έλειπαν τα κτερίσματα και θα θεωρούσε προφανώς ότι στον τάφο αυτό ήλθε δεύτερος και δεν θα έψαχνε παρακάτω.
Η αν υπήρχαν κτερίσματα θα τα έπαιρνε και θα έφευγε.

Κατ΄εμέ κτερίσματα δεν υπήρξαν ποτέ, η απουσία τους όπως και η τοποθέτηση νεκρών στον Θ3 είναι μέρος της ιδιοφυούς σκηνοθεσίας για την προστασία του ή των νεκρών.

Τείνω να καταλήξω ότι στον κιβωτιόσχημο τάφο ήταν μόνο ένας νεκρός (μέσα στο φέρετρο του) και οι υπόλοιποι νεκροί ευρίσκοντο όλοι στον Θ3.
Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.

Ολοι (ΤΗΛΕ-αρχαιολόγοι, δημοσιογράφοι και πολλοί από εμάς) κάνουν σαν να μην υπάρχει η επίχωση, όπως επίσης και την απουσία και των υπολοίπων κρανίων.

Η ύπαρξη της επιχώσεως και μόνον, ιδίως τώρα που ανακοινώθηκε ότι τα οστά είναι ανακατωμένα με τα χώματα για εύρος 2,6μ(!), κάνει ξεκάθαρο κατά την γνώμη μου ότι δεν υπήρξε ποτέ τυμβωρυχία και ότι η επίχωση έγινε ταυτόχρονα με την ταφή.

Η απουσία των κρανίων επίσης δείχνει δευτερογενή ταφή, βέβαια μπορεί τα κομμάτια τους να βρίσκονται στα υπόλοιπα 400 οστά, πράγμα όμως που δεν αλλάζει σε τίποτα την σκηνοθεσία.

Θα δούμε τι θα μας πουν στις επόμενες ανακοινώσεις.
Πάντως σίγουρα έχουν και άλλα στοιχεία τα οποία βγάζουν μόνο όταβν στριμώχνονται.

Η Περιστέρη δεν έχει λόγο να πει κάτι σε αυτήν την φάση. Σίγουρα περιμένει τα αποτελέσματα των ανθρωπολόγων, γεωλόγων και των άλλων επιστημόνων και με βάση αυτά να εκτιμήσει τα ευρήματα της.

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Και το ερώτημα που τίθεται ΑΝ η υπόθεση είναι σωστή, ποιός είναι ο νεκρός τον οποίο προστάτευσαν με τόση επιμέλεια, στήνοντας μια σκηνοθεσία και επιχώνοντας και σφραγίζοντας τον τάφο τόσο μεθοδικά ;

basilis makariou είπε...

θεωρω οτι η ημερα που αλαξαν ολα ηταν η 28 / 10 /2014

οταν ολοι περιμεναμε ολο εθνικης εορτης κατι ΤΕΡΑΣΤΙΟ. αντ αυτου αν θυμαστε εκεινη την ημερα μας ειχαν βαλει στο ψυγειο και κοιτουσαμε ο ενας τον αλλον σαστισμενη.

η ανακοινωση ειναι η εξης.

http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58932

και οπως τελικα προκυπτει εκεινη την ημερα ειχαν ηδη ανθρωπινα οστα στα χερια τους...

"3. Η υπόθεση εργασίας που είχε λεχθεί, βάσει γεωλογικής και σπηλαιολογικής έρευνας, ότι υπάρχει πιθανόν θύρωμα εντός του τρίτου θαλάμου-τέταρτου χώρου- 0,96 πλάτους, δεν επιβεβαιώνεται από την ανασκαφική εργασία. Η λαθεμένη εντύπωση δόθηκε καθώς στο σημείο αυτό έχει αφαιρεθεί μαρμάρινος ορθοστάτης. Επομένως, δεν υπάρχει θύρωμα στον τρίτο θάλαμο-τέταρτο χώρο."


και ως γνωστον....ο αριθμος 3 ειναι ο αριθμος του ψευτη.

Dazbaw είπε...

Εμπεδότιμε συμφωνούμε...

μην σας πιάνει πανικός συνταξιδιώτες, δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτά που λέγαμε τόσους μήνες...απλά θα πρέπει να υπομένουμε στην τακτική τους...

Nikos Nik είπε...

καλα ολα οσα λεμε και πιθανα σεναρια ειναι τα περισσοτερα αλλα εμενα δεν με πειθουν. Δευτερογενης ταφη, ισως, χωρις οστα πληρη πως γινεται, τι τα κανανε τα υπολοιπα, τα αφησανε πισω, τα χασανε ;;

το μεγαλο υψομετρικα ευρος που βρεθηκαν με κανουν να συμφωνω περισσοτερο με την αποψη περι σκηνοθεσιας. Η σφραγιση ξεκινησε με μερος απο το νεκροταφειο του λοφου για να υπαρχουν τα οστα στον καταλληλο χωρο, προχειρα τοποθετημενα, με η χωρις φερετρο και ευτελη κτερισματα. Αν ειναι το μνημειο αυτο οντως ταφος τοτε ειναι καπου αλλου εντος περιβολου, ισως διπλα. Πιστευω οτι εχει μελλον το θεμα.

ΔΕΛΦΙΚΗ είπε...

Εμπεδότιμε έχω την εντύπωση ότι το δάπεδο πωρολίθου πατούσε πάνω σε επίχωση ,δεν είχε κενό από κάτω ,γιαυτό και θεώρησα ότι δεν μπορούσε ο σεισμός (που τον ξέρω καλά) να έκανε αυτή την ζημιά.Εσύ ή οι άλλοι φίλοι που κρατάτε αρχείο μπορούν να ερευνήσουν που κάθονταν το δάπεδο του πωρόλιθου;; Εκεί είναι η διαφορετική μας προσέγγιση ,εσύ πιστεύεις ότι είχε κάτω κενό (αν είχε πόσο άραγε)και εγώ όχι
Γιατί μας παιδεύουν δεν μπορώ να καταλάβω .Η αλήθεια έχει τόση δύναμη!

Ανώνυμος είπε...

@Empedotimos
Αν καταλαβαίνω καλά, υποστηρίζεις ότι ο χώρος κάτω από το δάπεδο ήταν κενός και με την κατάρρευση του δαπέδου, υποχώρησε η υπερκείμενη επίχωση μέσα στο όρυγμα. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως που στηριζόταν το δάπεδο του Θ3, το οποίο αποτελείται από πωρόλιθούς προφανώς μικρότερης διάστασης από το άνοιγμα του κιβωτιόσχημου? Εκτός και αν ήταν κενός μόνος ο χώρος του τελευταίου ενός μέτρου (σωζόμενο ύψος) κάτω από τις μεγάλες μαρμάρινες πλάκες.
Εφόσον όμως υπάρχει μια τόσο επιμελημένη προσπάθεια απόκρυψης του νεκρού γιατί να μην επιχώσουν και τον κιβωτιόσχημο τάφο?
Επίσης σχετικά με τους υπόλοιπους νεκρούς που υποθέτεις ότι ήταν στον Θ3, ήταν σύνηθες να τοποθετούνται οι νεκροί πάνω στις κλίνες χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάποιο φέρετρο ή λάρνακα?
Τέλος αν η επίχωση έγινε ταυτόχρονα με την ταφή σε τι χρησίμευαν οι "παραπλανητικοί" νεκροί αφού θα ήταν θαμμένοι μέσα στην επίχωση?

onar είπε...

Νομίζω ότι το πιο δύσκολα ερμηνεύσιμο σημείο σε όλη την ανασκαφή είναι αυτό: "Η διασπορά των οστών ξεκινούσε από βάθος 6,30 μ. από την κορυφή του θαλάμου του χώρου 4 και συνεχιζόταν μέχρι το βάθος των 8,90 μ., κοντά στο δάπεδο του κιβωτιόσχημου τάφου." Καθώς και το γεγονός ότι η πόρτα βρέθηκε θρυμματισμένη σε δίάφορα ύψη μέσα στο χώμα. Ύψη που διαφέρουν μεταξύ τους μερικά μέτρα. Στην περίπτωση του τελετουργικού, αυτό σημαίνει ότι κάποιος επίχωνε, και κάποιος άλλος "έσπερνε" πόρτες, κεφάλια από Σφίγγες και οστά σε διάφορα ύψη επίχωσης. Στην περίπτωση του βανδαλισμού, αυτό θα έγινε είτε πρίν την επίχωση, είτε ταυτόχρονα είτε μετά. Στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση η επίχωση που ακολούθησε θα πρέπει να έγινε τελετουργικά (πράγμα παράλογο ακόμα και ακόμα και από έναν ψυχωτικό σαν τον Καρακάλλα). Αν έγινε ο βανδαλισμός μετά την επίχωση αυτό σημαίνει ότι κάποιος έπρεπε να σκάψει περίπου 8 μέτρα χώματος σε ένα κλειστό δωμάτιο, να ξηλώσει το δάπεδο κτλ. Στην περίπτωση του σεισμού θα βρίσκαμε όλα τα κομμάτια του σκελετού και των κτερισμάτων στον ίδιο χώρο. Είτε η τελετουργία, είτε το φυσικό φαινόμενο (σεισμός και μετακίνηση), είτε ο βανδαλισμός είτε συνδυασμός των παραπάνω δεν νομίζω να αποτελούν εύκολα αποδεκτή εξήγηση. Εν τέλει, νομίζω ότι όποιος εξηγήσει τα παραπάνω θα μπορέσει να λύσει συνολικά και το μυστήριο του τύμβου... Πάντως θα περίμενα όποιος από τους ειδήμονες υποστηρίζει το σενάριο του βανδαλισμού να προσφέρει και ένα σενάριο (που να βασίζεται στουλάχιστον στη λογική)... Βέβαια είμαστε νεοέλληνες και ο καθένας λέει ότι θέλει χωρίς να νοιάζεται ούτε για την υστεροφημία του, ούτε για το βιασμό της κοινής λογικής... σαν να απευθύνεται σε άλογα όντα...

Ανώνυμος είπε...

Είχα διαβάσει κάποτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις αρχαίων τάφων, όπου τα οστά βρέθηκαν πάνω από τους τάφους λόγω ύπαρξης υπογείων υδάτων...
Κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με σεισμό θα μπορούσε να δημιουργήσει την εικόνα αυτή.
Βέβαια για να επιμένουν για τυμβωρύχους, πιθανόν να ξέρουν και κάτι άλλο που εμείς αγνοούμε.

Dazbaw είπε...

@ΔΕΛΦΙΚΗ

Αν το όρυγμα ήταν επιχωματωμένο τότε υπάρχει περίπτωση να κατέρρευσε το δάπεδο του ορύγματος λόγω κενού χώρου που βρίσκονταν κάτω από αυτό...μην ξεχνάς την πιθανότητα κλιμακοστάσιου που δεν έχει γίνει αναφορά ακόμη λόγο κατάρρευσης του...εδώ έρχεται το συνεργείο της "Εγνατία" και ο σπουδαίος σπηλαιολόγος...

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@ΔΕΛΦΙΚΗ

Δεν έχουμε στοιχεία αν ήταν ήδη επιχωμματωμένο τό όρυγμα, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δεν ήταν.

Αλλωστε με την σημερινή ανακοίνωση προκύπτει ότι αν ήταν ήδη επιχωματωμένο, τότε ήταν φύσει αδύνατον στο χώμα της επίχωσης να ήταν αναμεμειγμένα και οστά.

@ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

Δεν γνωρίζω πως ακριβώς τεχνικά είχε γίνει αυτό, υποθέτω ακολουθώντας την ίδια τεχνική που ακολουθήθηκε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως συνέβη με έναν Μακεδονικό τάφο στην Πέλλα (?) όπου ο τάφος και εκεί ήταν κάτω από το δάπεδο.
Εχουμε δηλαδή προηγούμενο.

ΖΗΝΩΝ είπε...

Ας υποθέσουμε πως είμαστε ο ανασκαφέας και έχουμε φθάσει στον πολυπόθητο νεκρικό θάλαμο.
Αυτό που βλέπουμε με την πρώτη ματιά είναι πολλά διάσπαρτα κατακερματισμένα οστά και τα υπολείμματα ενός ανθρώπινου κρανίου. Τι είναι λογικό να συμπεράνουμε αρχικά;
Απλά πως ο σκελετός ανήκει μόνο σε ένα άτομο, γιατί αυτό είναι και το οφθαλμοφανές.
Έπρεπε λοιπόν να ακολουθήσει η ανθρωπολογική μελέτη από εξειδικευμένους επιστήμονες για να διαπιστωθεί πως τα οστά ανήκουν σε 5 διαφορετικά άτομα.
Επομένως επιμένω για μια ακόμα φορά πως βιαζόμαστε να λιθοβολήσουμε την Κατερίνα Περιστέρη. Δεν λέω ότι δεν έχει κάνει λάθη, αλλά ο καθένας στη θέση της θα τα είχε κάνει. Μάλιστα το μεγαλύτερο λάθος της κατ εμέ είναι πως άφησε να πάρει αμπάριζα η Μενδώνη και δεν εμπόδισε τις ανακοινώσεις πριν να έχουν στα χέρια τους τις τελικές αναλύσεις…

art ant είπε...

@ ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ

Βρίσκω το όλο σκεπτικό σου, να βαδίζει σε πολύ σωστά μονοπάτια.
Μου ακούγεται πολύ λογικό το να υπάρχει διαφορετική σπουδαιότης ανάμεσα στους νεκρούς.

& @ alex
Μου φαντάζει, εξ αρχής, ως ξεχωριστός ο ...κεκαυμένος σκελετός, που ίσως να ήταν ο ευρισκόμενος στο βάθος του κιβωτιόσχημου.

Η γυναίκα, λογικά, πρέπει να ήταν (ίσως & με τους υπολοίπους) από τους νεκρούς, που εναποτέθησαν επάνω επάνω, πιο πιθανόν, ως ``κάλυψη``, όπως λες ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΕ.
Μπορεί να υπήρχε κάτι ως τράπεζα για τους τελευταίους νεκρούς, ή έστω για εκείνην.
Το βάρος ακόμη & της επίχωσης, μπορεί να προκάλεσε την κατάρρευση των πλακών του δαπέδου στον θ3.
Ακόμη δεν γνωρίζουμε, πού ευρέθησαν τα υπολείμματα του φερέτρου, στο βάθος, ή & κάποια αρκετά ψιλά;
Αν ισχύει το δεύτερο, τότε ίσως επελέγη ως μέρος του σεναρίου παραπλάνησης, μιας & θα έδειχνε, ως το σημαντικό πρόσωπο του τάφου & άρα να μην αναζητηθεί κάτι περαιτέρω. Αυτό, βέβαια, δεν αποκλείει & την πιθανότητα η γυναίκα να ήταν & αυτή σημαίνον πρόσωπο.

@ oryktosploutos
Η απορία σου είναι πολύ σημαντική...
Μέσα σ’ αυτό το πάχος των 8,9-6,3=2,6μ βρέθηκε ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ τμήμα του πώρινου δαπέδου, που να διαχωρίζει κάποια οστά απ' τα υπόλοιπα;
Η απάντησή της, εάν είναι καταφατική, θα ενισχύσει την υπόθεση του Εμπεδότιμου.

@ basilis makariou
τα ...επικοινωνιακά κόλπα τα ανα-γνωρίζουμε θαυμάσια. Δεν μας πτοούν.
Από την άλλη, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν ``εισαγγελέα`` που θα χωθεί ακόμη & στην αρχαιολογία & Ιστορία μας. Αυτό μας έλειπε, τώρα, να βάλουμε & άλλους ``ειδικούς`` να μας ...προστατεύσουν, όπως κάνουν άλλωστε & σε όλους τους τομείς.
Τί προτείνεις, δηλ, να παρέξουμε ...συνηγόρους για την κάθε Παλαγγιά κλπ;

Ας αφήσουμε τους υπευθύνους της ανασκαφής να συνεχίσουν το έργο τους. Θυμηθείτε, ότι αυτοί μας φτάσαν ως εδώ. Ας τους εμπιστευτούμε & για την συνέχεια.
Μπορεί κανείς από εμάς να ...σπρώξει προς χρηματοδότηση της ανασκαφής;
Αυτό θα ήταν πράγματι χρήσιμο. Τα υπόλοιπα, νομίζω, δεν έχουν νόημα αυτή την στιγμή.

Ανώνυμος είπε...

@ΖΗΝΩΝ
Κανείς δε λιθοβολεί την Κα Περιστέρη (τουλάχιστον όχι εγώ)
Πάντως όπως έγραψα και στην προηγούμενη ανάρτηση του Εμπεδότιμου, ακόμα και ένα μήνα μετά (19/12) την ανακοίνωση για ανακάλυψη του "σκελετού" (12/11), εξακολουθούσαν να μιλούν για ένα νεκρό.
Τις ανακοινώσεις του υππο πάντως θεωρώ απίθανο να τις συντάσσει η Κα Περιστέρη, η οποία, χωρίς παρεμβάσεις, μάλλον θα είχε κάνει (Α)λλες ανακοινώσεις......

Apostolos Gouzis είπε...

Εχει κανείς το τηλέφωνο από τους CSI ;
Κάποια ομάδα σαν κι' αυτούς δείχνει ότι χρειάζεται εδώ.
Θέλει μάλλον "τρελή" τεχνολογία.
Δεν βλέπω να βγαίνει άκρη... Ισως και ποτέ.

Peribol είπε...

Μετά τη σφράγισή του τάφου αντικειμενικά η σύλησή του ήταν αδύνατη.
Αν μπήκαν τυμβωρύχοι αυτό έγινε πριν ο τάφος σφραγιστή.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι, αφού ο τάφος συλήθηκε, και μάλιστα άγρια, σφραγίστηκε για να προστατευθεί τι; Τα εναπομείναντα κόκαλα;

Κι αν αυτά τα κόκαλα είχαν τόση μεγάλη αξία γιατί δεν τοποθετήθηκαν όπως τους έπρεπε αλλά αντιθέτως επιχωματώθηκαν μαζί με το νεκρικό θάλαμο;

Προφανώς επειδή τα κόκαλα αυτά δεν είχαν απολύτως καμία αξία και ο “νεκρικός θάλαμος” δεν ήταν νεκρικός θάλαμος. Τοποθετήθηκαν όπως τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο για να δώσουν την εικόνα που έδωσαν. Ενός άγρια λεηλατημένου χώρου, δίνοντας στον επίδοξο τυμβωρύχο την εντύπωση ότι ήρθε δεύτερος και αποτρέποντας τον από οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα.

Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν θα είχε νόημα μετά την επιχωμάτωση του Θ3.

ΑΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΗ ΣΥΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ Ο ΤΑΦΟΣ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ.

Κατά την επιχωμάτωση του Θ3 τα ατάκτως ερριμμένα οστά και το μπάζωμα ανακατεύτηκαν και σε συνδυασμό με την κατάρρευση του δαπέδου έδωσαν την εικόνα που βλέπουμε σήμερα.

PM είπε...

@ Eμπεδοτιμος, ολους

1. Το θεμα της συλλησης παραμενει για μενα ΑΝΟΙΧΤΟ.
Αν επιχωματωσαν μετα θα τακτοποιουσαν τα οστα απο σεβασμο στους νεκρους

2. Δεν πιστευω οτι ο σημαντικος νεκρος και τα κτερισματα του ηταν στον Θ3

3. Εμπεδοτιμε προσπθεις να λυσεις ενα γριφο με οπλο τις γνωσεις σου και λογικες σκεψεις
Ομως φοβαμαι οτι η τραπουλα ειναι σημαδεμενη.Μας παραπλανουν συστηματικα και μονο σημερα σε ακουσα να τους κανεις κριτικη.
Πραγματικα πιστευω μας κρυβουν πολλα και οσοι το πιστευουμε καθημερινα δικαιωνομαστε.

Beta G είπε...

Συμφωνω με τη Δελφικη δεν μπορεί κάτω από τους πωρολιθους να υπάρχει κενό. Μήπως στο σκηνικο της παραπλανησης ειναι χώμα και μπάζα από παλαιές ταφες του νεκροταφιου πάνω από το περιβολο και γιαυτό μιλάνε για συγκριση με αλλους σκελετους της περιοχης. Κάτι δεν δένει με το όλο σκηνικο δεν ειναι αυτο που βλέπουμε ο κυριος νεκρος άλλά ένά κακοστημενο και παρατραβηγμενο σεναριο παραπλανησης. Έκτος και άλλα μας λένε και άλλα ειναι τα δεδομενα .

vagkalf07 είπε...

@ Παρακολουθω καποιες γνωμες που ανεξαρτητα απο το αν αναφερονται η οχι στην προελευση των οστων προυποθετουν η τη συνεχεια του υπαρχοντος ταφου η αλλον κυριο ταφο πιο μεσα.Το πρωτο ικανοποιει την ελπιδα οτι υπαρχουν κρυμενα κτερισματα που αναφερονται στον κυριο νεκρο αυτου του ταφου και δεν τα βρηκαν οι τυμβωρυγχοι και το δευτερο ικανοποιει την ελπιδα να βρουμε εναν νεο ασυλλητο ταφο με ξεκαθαρη την ταυτοτητα του νεκρου.Ειναι αυτο που θελουμε και ελπιζουμε.Το μνημειο μας εχει εκδικηθει ολους μεχρι τωρα και κυριως τους ανασκαφεις του...

Darkie είπε...

@Εμπεδότιμε να σου θυμήσω τις φωτογραφίες που σου είχα στείλει από το χώρο που είχε εντοπιστεί το κεφάλι της σφίγγας και που σε αρκετά σημεία κάνοντας χρήση προγράμματος επεξεργασίας φωτογραφίας είχαν αντιγράψει τμήματα του χώματος γύρω γύρω απο το κεφάλι. Προφανώς για να αποκρύψουν τμήματα οστών που προεξείχαν

art ant είπε...

@ onar

Η πικρή αλήθεια είναι, πως σε όλο τον Ελλαδικό χώρο & όχι μόνον, οι εκάστοτε ανασκαφικές ομάδες, μετά από πολύ μόχθο, αλλά & πολλή ...σκόνη, που έχουν φάει, προσγειώνονται μελαγχολικά σε συλημένους τάφους στις πλείστες των περιπτώσεων.
Όσο δε αρχαιότερος ο τάφος, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να έχει συληθεί σε κάποια περίοδο της μακραίωνης Ιστορίας.

Στην περίπτωση της Αμφίπολης, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα & για τούτο πολύ ...αινιγματικά.

Δεν γνωρίζω τί θα έλεγαν οι ειδήμονες νεοέλληνες στην προσπάθεια να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους.

Εγώ, ως γνήσια σκεπτόμενη Ελληνίς, όμως, μπορώ να προτείνω μια κατά ...Ηρακλή* Πουαρό γνώμη, ή έστω κατά τον βοηθό του γιατρό Γουάτσον.

Ιδού, λοιπόν, το σενάριο: μήπως κάποιοι ...αρουραίοι τυφλοπόντικες ετόλμησαν να προσεγγίσουν το όρυγμα από άλλη πλευρά, δηλ, εκ της ...πλαγίας οδού, με την τεχνική του ...Ριφιφί;
Μπορεί, από το πλάι, με μακριά μπαστούνια (τύπου ...ρόπαλο) να ανακάτεψαν τα χώματα για να ``αφαιρέσουν`` ως σουβενίρ, μόνον ό,τι γυάλιζε.
Είδομεν, λίγη υπομονή χρειάζεται.

* Χμμ & μην ξεχνάμε πως οι παππούδες Μακεδόνες είχαν αρκετή σχέση & με τον ...πρωτότυπο Ηρακλή & τους Ηρακλείδες,
άρα μήπως & το σκεπτικό μου δύναται να ευσταθεί; Χα, χα!

http://www.komvos.edu.gr/mythology/ent4/thmenides.html

Dazbaw είπε...

λοιπόν ο αγαπητός Κωνσταντίνος "ο ανταποκριτής" πριν σχεδόν 2 μήνες είχε κάνει κουβέντα για οικογενειακό τάφο, μεταφορά νεκρών, κατά την αρχαιότητα, από τις Αιγές στην Αμφίπολη και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην καύση του Φιλίππου...οπότε [α]τις γνώσεις για τα οστά τις είχαν εξ αρχής και [β] ο ανταποκριτής μας ήταν όντως έγκυρος...τώρα που το σκέφτομαι είχε κάνει και αναφορά για χρυσό στεφάνι βελανιδιάς που έχω πει τι ακριβώς σημαίνει!

Άγγελος είπε...

Συμφωνώ και εγώ με την Δελφική! Από την αρχή έχει υποστηριχθεί σε αυτό το μπλογκ ότι οι πλάκες του δαπέδου του πωρόλιθου του Θ3 ακομπούσαν στο χώμα κάτω από το δάπεδο και πάνω από τον τάφο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ήταν μικρές και δεν ήταν αμφιέρειστες!

Υπάρχει η παρακάτω πιθανή εξήγηση για την κατάσταση που βρέθηκε ο Θ3 και τα κόκκαλα μέσα στο όρυγμα. Ένας νεκρός εντός του κυβωτιόσχημου τάφου και του ξύλινου φερέτρου (πιθανόν ο καμένος) και οι υπόλοιποι από πάνω από την σφράγιση του τάφου και μέσα στα χώματα, κάτω όμως από το δάπεδο.

Έγινε τυμβωρυχία, ουσιαστικά βανδαλισμός με παραβίαση του δαπέδου, αναμόχλευση των χωμάτων, αφαίρεση οτιδήποτε πολύτιμου υπήρχε πριν από οποιαδήποτε επιχωμάτωση. Η επιχωμάτωση έγινε όχι για να προστατευτεί το μνημείο και οι νεκροί (για αυτόν τον λόγο δεν τακτοποιήθηκαν τα κόκκαλα) αλλά για να απαγορευτεί οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτό.

Άγγελος

Άγγελος είπε...

Σήμερα πέρασα από τον λόφο Καστά. Φυσικά δεν γίνονται εργασίες και ήταν μόνο ο φύλακας. Δεν είναι ορατό από το έδαφος το πυραμειδοειδές σχήμα του διπλανού λόφου και προσέγγισα τον λόφο από τρεις διαφορετικές πλευρές. Δεν μπόρεσα να διακρίνω επίσης οποιαδήποτε εύλογη σύνδεση μεταξύ τους.

Vaggelis Vasiliou είπε...

Γνωρίζεις κανείς πρακτική για ταφές στην αρχαιότητα δίχως το κεφάλι;Υπάρχει κάτι παρόμοιο;

vagkalf07 είπε...

@ Άγγελος

πιθανον ο καμμενος νεκρος να ειναι σε χρονολογικη σειρα ο αρχαιοτερος του ταφου...και να υπηρχε λαρνακα που δεν υπαρχει..πια.Τωρα η μεταφορα απο τις Αιγες ειναι μια υποθεση που θα επαληθευτει η οχι απο τις περαιτερω εξετασεις αλλα νομιζω οτι η πρωτη λογικοφανης υποθεση ειναι των Αμφιπολιτων νεκρων...οπως και να το κανουμε...

vagkalf07 είπε...

@ art ant

στο βαθος του κιβωτοσχημου ηταν η γηραια γυναικα...

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@vagkalf07

Πρέπειι να εξηγήσεις πως το κεφάλι και η κάτω γνάθος της γυναίκας που λες ότι ήταν κάτω στον κιβωτιόσχημο τάφο βρέθηκε στον Θ3

hylap-vn είπε...

3 σκέψεις:

- Ένα κρανίο για τους αρχαιολόγους = ένας νεκρός. Rule of thumb. Ένα κρανίο βρήκαν, δεν κάθησαν να μετρήσουν τα θραυσματα των οστών. Έχουμε άλλα για τα οποία θα έπρεπε να μεμφθούμε την Περιστέρη αλλά όχι γι'αυτό. Αντιθέτως, η Περιστέρη ήταν που επέμενε ξανά και ξανά στην συνέντευξη στο υπουργείο ότι "τα σχετικά θα μας τα πουν οι ανθρωπολόγοι" κτλ. Ενώ η Μενδώνη ήταν που έλεγε ότι δεν έχει γίνει καύση και ότι το κρανίο βρέθηκε ολόκληρο (και άρχισαν τα κανάλια να λένε για ανασύσταση προσώπου). Και στα δύο προέτρεξε ενώ η Περιστέρη (σε αυτό συγκεκριμένα το θέμα, αλλά όχι σε όλα τα άλλα δυστυχώς) ήταν πολύ πιο συγκρατημένη.

- Πολύ ακραίο σενάριο το ξέρω, αλλά για σκεφτείτε το εξής. Η επίχωση ακόμα και αν δουλευαν 10 άνθρωποι, θα χρειαζόταν το λιγότερο μία βδομάδα για να ολοκληρωθεί. Κατά την διάρκεια της επίχωσης λοιπόν, σε κάποια αρχική της φάση δηλαδή που δεν είχε ολοκληρωθεί, μπήκαν τυμβωρύχοι (οι 2 άνδρες 35-45 ετών). Μπορεί αυτοί να ήταν που έσπασαν την μαρμάρινη θύρα. Τους έπιασαν στα πράσα, τους σκότωσαν επιτόπου και τους παράτησαν εκεί και συνέχισαν με την επίχωση. Μάζεψαν και το κεφάλι της σφίγγας (να μην το ξεχνάμε αυτό) και ολοκλήρωσαν την επίχωση. Η γιαγιά, το βρέφος και ο αποτεφρωμένος νεκρός ήταν οι πραγματικοί "ένοικοι". Αυτό το σενάριο (μεγάλης φαντασίας το παραδέχομαι) καταρίπτει και την βεβαιότητα που διατυπώνει ο Εμπεδότιμος ότι δηλαδή "Η τυμβωρυχία (ΑΝ ΕΓΙΝΕ) σίγουρα έγινε ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ (Μετά την επίχωση ήταν ΦΥΣΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ να υπάρξει τυμβωρυχία)".

- ΑΝ δεν είναι παραπλανητική η ταφή της γιαγιάς και του βρέφους ΤΟΤΕ δεν μπορεί να είναι ο τάφος του Μέγα Αλέξανδρου γιατί τι σχέση μπορεί να έχει η γιαγιά και το βρέφος με τον ΜΑ? Άρα λοιπόν, αν συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για τον τάφο του ΜΑ θα πρέπει να δεχθούμε ότι η ταφή αυτών των δύο (γιαγιά και βρέφος) είναι παραπλανητική γιατί δεν υπάρχουν ιστορικά πρόσωπα με τέτοιες ηλικίες που να συνδέονται με τον ΜΑ. Αν δεν δεχθούμε το σενάριο της παραπλανητικής ταφής τότε θα πρέπει να ξεχάσουμε και την σχέση με τον ΜΑ.

vagkalf07 είπε...

@ empedotime...οι τυμβωρυχοι τα ανακατεψαν ολα...το κεφαλι θα σεβοντουσαν...εδω δεν εμεινε ουτε η διακοσμηση του ξυλινου φερετρου..και σου θυμιζω οτι δεν υπαρχει καμμια διευκρυνηση για το ποιος απο τους τεσσερις νεκρους (ο καμμενος αποκλειεται να ηταν) ταυτιζεται με την ξυλινη κλινη.Οι αρχαιολογοι ξερουν αλλα δεν το λενε....δεν νομιζεις οτι αν ξεραμε πως ακριβως βρεθηκαν οι σκελετοι ισως να δινει πιθανοτητες για τον κυριο νεκρο?..εε δεν ξερουμε,δεν μας ειπαν,καποιοι ξερουν.

vagkalf07 είπε...

@ οταν λες θ3..εννοεις τον κοκκινο θαλαμο που εγιναν οι ταφες φανταζομαι

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Ξεχνάς ότι ο κιβωτιόσχημος τάφος ήταν επιχωμένος.

Πως μπόρεσαν οι τυμβωρύχοι να ανεβάσουν το κεφάλι πάνω στον Θ3 (από βάθος 2,5μ περίπου γεμάτο χώμα);

Και γιατί να το κάνουν αυτό ;

vagkalf07 είπε...

@ προφανως μιλαω πριν την επιχωση...οταν καποιοι δεν αφηνουν ουτε λεπι ,το κρανιο θα σκευτουν??..βεβαια μπαινει εδω το ερωτημα ..οι επιχωματωτες δεν θα σεβαστηκαν τα οστα και δεν τα εβαλαν σε μια ταξη πριν επιχωματωσουν..??γιατι ξερουμε ποιοι ηταν οι επιχωματωτες??..ο σκελετος ηταν της γυναικας στο βαθος..ετσι ξερω εγω..

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Ξέρεις ότι σκελετός της γυναίκας ήταν στο βάθος;
Από που το ξέρεις αυτό;
Εδώ παιδευόμαστε να βγάλουμε άκρη. Πρόσεξες κάτι που δεν προσέξαμε εμείς;

Δηλαδή πριν την επιχώση όλα τα οστά πρέπει να ήταν κάτω, στον κιβωφτιόσχημο τάφο.
Και η επίχωση έγινε λες μετά.

Πως λοιπόν εξηγείς ότι όλα αυτά τα 2,5μ γέμισαν με χώματα αναμεμιγμένα με οστά ;

Και γιατί να επιχώσουν ; Από σεβασμό πρός την νεκρή ;

Και αφού το έκαναν γιατί δεν έβαλαν και το κρανίο στην θέση του; Τι σόι σεβασμός είναι αυτός που να την επιχωματώσουν χωρίς να τακροποιήσουν τα οστά της;

vagkalf07 είπε...

@ Αλλος ενας συλημενος ταφος της αρχαιας μακεδονιας...ας ελπισουμε στα ενδοτερα...η στατιστικη δειχνει αυτο...ας ποιασουμε και λιγο τα μαθηματικα συναδελφε ,,,ταφοι σε τυμβους κοντα στην περιφερεια δεν εχουν γλιτωσει...ακομη και στον τυμβο της βεργινας..

vagkalf07 είπε...

@ γιατι ηξεραν ποιανου ειναι το κρανιο??η τους ενοιαζε??...ποιοι ηταν λοιπον οι περιφημοι επιχωματητες?

vagkalf07 είπε...

@ για το αν ξερω....απαντησε για τα κινητρα ηταν των επιχωματητων και δωσε μου μια μερα να σου απαντησω.Ακουγεται παιδικο,αλλα ετσι ειναι

vagkalf07 είπε...

@ εννοω οτι πρεπει να επιβεβαιωσω κατι...παντως αν οσκελετος της γηραιας κυριας ειναι ο πιο αθικτος παρα μονη παραφωνια ειναι το κεφαλι..γιατι να μην υποθεσουμε οτι το κεφαλι ειχε κατι που ενδιεφερε τους τυμβωρθχους..παντα πριν την επιχωματωση

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Το θέμα σύλησης είναι άλλο από αυτό που συζητάμε.
Μπορεί να έχει γίνει σύληση, μπορεί και όχι.
Αλλά όποιος ισχυρίζεται ότι έγινε σύληση πρέπει να εξηγεί και πως μπορεί να έγινε με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρις στιγμής.
Πράγμα που αρχίζει να δυσκολεύει με βάση αυτά που προέκυψαν από την τελευταία ανακοίνωση.

Η στατιστική δεν είναι μέθοδος απόδειξης.

Οσον αφορά την γυναίκα αυτό που συνάγω είναι ότι με τα δεδομένα που έχουμε έως σήμερα, είναι απίθανο μέχρις αδύνατο η γυναίκα να ήταν στο κιβωτιόσχημο τάφο.

Φυσικά τίποτε δεν αποκλείει κάποιο άλλο δεδομένο να ανατρέψει τις όλες υποθέσεις.
Αλλά μέχρις στιγμής έτσι είναι τα πράγματα.

Καληνυχτώ....

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Τα κίνητρα των επιχωματών ήταν σίγουρα για να προστατέψουν τον νεκρό.
Κατά την άποψη μου βέβαια. Οπότε και η υπόθεση που κάνω είναι λογικότατη.

Αν υπάρχει άλλο κίνητρο, πρέπει με βάση αυτό να αιτιολογηθεί η μέχρις στιγμής εικόνα.

vagkalf07 είπε...

@ Η στατιστικη ομως συναδελφε ειναι μια καλη αρχη στις υποθεσεις εργασιας...

Bill Bill είπε...

Βρε παιδια ας τα πάρουμε ενα ενα!!!λοιπον ο Λαζαριδης με τα τοτε μεσα που διέθετε εκανε τομές και έψαχνε εκει που βρισκόταν ο Λέοντας στο κεντρο του τυμβου αλλα και στο σημειο πανω απο τον θ3 που βρηκαν τον ταφο,δεν γνωρίζουμε τιποτα αν βρήκε το οτιδηποτε γνωρίζουμε ομως οτι έψαχνε κατευθείαν στην καρδια αρα κατι γνώριζε!!!εν συνεχεια φτάνουμε στο 2003,εγινε διασκοπηση στον τύμβο και απο τοτε έως το 12 για τον πολυ κοσμο δεν υπαρχει τιποτα προς γνώση!!η περιστερα απ την αλλη το12 δήλωσε για τον περίβολο και το ολο μνημείο τύμβο οτι πρόκειται για κατι το σημαντικότατο και επισης το χρονολόγησε απο τοτε με σιγουριά στο τελευταίο τέταρτο του τέταρτου αιώνα Π.χ.αρα ειχαν βρει σπο τοτε τις ενδείξεις και αποδείξεις για την χρονολόγηση.απο το 12 έως τον Αύγουστο του 14 οπου και ολοι στην ελλαδα μάθανε για αμφιπολη μεσολαβεί ενάμιση χρονος ανασκαφών.οπου ξαφνικά αποκαλύπτεται η είσοδος με τις σφιγγες.στο μεσοδιάστημα η περιστερα εχει μαζέψει όλες τις αποδείξεις που κερδίζει μ αυτόν τον τροπο χρηματοδότηση και παγκόσμια φήμη καθώς αυτα που έταξε Ακουγόταν κατι περισσοτερο απο Βασιλική οικογένεια.ολη η ελλαδα επι τρεις μήνες παρακολουθούσε βήμα βήμα την ανασκαφή.και εδω ξεκινάω και λέω.ελα που η περιστερα και οι συνεργάτες γνώριζαν απο πολυ πιο πριν τι υπαρχει μεχρι τον θ3-θ4!!!!και ξαφνικά ενα ωραιο πρωι τα τοπικά μεσα μιλούν για επιστηλια και πλακες με επιγραφες.αστυνομικοι συνοδεύουν το αγροτικό με τις επιγραφες και τα επιστηλια στο μουσείο της αμφιπολης.το υππο διαψεύδει τις επιγραφες.εγω ακούω απο άνθρωπο που βρίσκεται στην ανασκαφή οτι οι επιγραφες υπάρχουν και αναφέρονται στον μεγα!!!!τα επόμενα λόγια του ηταν το θέμα αμφιπολη Παει για θάψιμο και υποβιβασμό.ακουω επισης λιγο αργότερα για το κόλπο με τους σκελετούς.αυτο λέγεται υποβάθμιση και μάλιστα αλυσιδωτή.αρα λοιπον καταλήγουμε.και ερωτώ όλους. Μας δουλευουν ναι η οχι;;;;;;;

Bill Bill είπε...

Όποτε για να συνεχίσω το σκεπτικό μου εχουμε δυο εκδοχές.πρωτη:ειναι οπως τα περιγράφω μνημείο με βιβλιοθηκη θησαυροφυλακιο Βασιλική οικογένεια μεγιστου χρυσός κτλ η οπως μας τα πε η τηλεόραση με το υππο!!!διαλεξτε οποίο θέλετε απο τα δυο σενάρια.εγω εχω κατασταλάξει απο αρχές Σεπτεμβρίου!!!

Dazbaw είπε...

να κάνω μια διευκρίνηση, είπα ότι συμφωνώ στο σκεπτικό, όχι όμως και με την άποψη του ότι θεωρείς τον σκελετό της γυναίκας άσχετο με τον τάφο...εάν ο σκελετός του κυβωτιόσχημου τάφου ήταν άνδρας, θα το είχαν πει εξ αρχής...όλη η φασαρία και ο μυστικισμός έγινε διότι ο σκελετός ανήκει σε γυναίκα...λες ότι "είναι απίθανο μέχρις αδύνατο η γυναίκα να ήταν στο κιβωτιόσχημο τάφο"...από πια στοιχεία πηγάζει η σιγουριά και η βεβαιότητα αυτή;

Apostolos Gouzis είπε...

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/780088/to-faoul-tis-peristeri-stin-amfipoli/?refW

nikosv είπε...

Η αποψη μου ειναι η εξης ..

Ο θαλαμος Θ3(που βρισκεται ο ταφος) δεν ηταν επιχωματωμενος (ο λογος ειναι οτι ηταν ο μονος θαλαμος που ειχε σφαγιση-πορτα,ηταν κλειστος δηλαδη,ενω οι αλλοι επρεπε να κλειστουν τα περασματα για να επιχωματωθουν). Συμφωνα με το σχεδιο του Λαφατζη (http://2.bp.blogspot.com/-tKLhhARGrAo/VB6V5Px5_eI/AAAAAAAAC-A/IKKWZTTdsok/s1600/kar6.jpg)πιθανον λογο της μεγαλης πιεσης, εστω και με τη βοηθεια ενος σεισμου εσπασε η πορτα με αποτελεσμα να εισχορησει η επιχωματωση του Θ2 στον Θ3 με αποτελεσμα να σπασει και να γινει καθηζιση στον ταφικο θαλαμο και τον κιβωτιοσχημο ταφο(http://images.watchit.gr/?h=636&w=600&src=http://www.newsit.gr/files/Image/2014/11/12/amfipolh/amfipolh_new6.jpg).
Τωρα αν δεν εχουν βρεθει καποια οστα στον Θ2 που δεν μας εχουν πει(δηλαδη πριν την μαρμαρινη πορτα), τοτε τα οστα ηταν εκτος κιβωτιοσχιμου αλλα μεσα στον Θ3 και με την εισχορηση ανακατευτηκαν. Εδω το θεμα ειναι ποιο απο τα 5 ατομα βρεθηκε ακεραιο μεσα στον κιβωτιοσχημο ταφο και οχι διασπαρτα τα οστα του .. αν δεν ηταν κανενα τοτε λογικα μπορει να ηταν και κενος.Αν ειναι η μεγαλη γυναικα απλα επιβεβαιωνεται η φημη του "ταφου της βασιλισσας" ..(αποκλειεται να ξεπηδηξαν απ'εξω απο τον κιβωτιοσχημο ταφο τα οστα.
Αποριας αξιο ειναι το κεφαλι της σφιγγας που και αυτο μπορει να ηταν στον Θ2 και να εισχωρησε στον Θ3.
Αν και εντυποσιακοτατο και μεγαλεπηβολο μνημειο ειναι απορριας αξιο η αποκλιση που εχει απο το κεντρο του τυμβου, που για την εποχη του ειναι απαγορευτικο (σημερα δεν θα ηταν παραδοξο να ειχε γινει), οποτε ή ολο ειναι παραπλανητικο και ειναι σε αλλο μερος του τυμβου ή εχει μια ιδιαιτερη σημασια αυτη η κλιση που πρεπει να αναλυθει και να βρεθει.

Peribol είπε...

ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Η σύληση του τάφου μετά την σφράγισή του ήταν πρακτικώς ΑΔΥΝΑΤΗ.

Αν είχαμε σύληση του τάφου την περίοδο που αυτός ήταν προσβάσιμος ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ (να προστατευθεί τι;). Άρα εφόσον σφραγίστηκε σημαίνει ότι δεν είχε συληθεί.

Δηλαδή ο τάφος δεν συλήθηκε ούτε πριν τη σφράγιση (γι’ αυτό και σφραγίστηκε) ούτε μετά τη σφράγιση (γιατί ήταν αδύνατο).

ΑΡΑ Ο ΤΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΛΗΤΟΣ.

Αντιθέτως ο τρίτος θάλαμος έχει συληθεί (και μάλιστα αγρίως).

PM είπε...

Στην αρχη μας ελεγαν ότι η επιχωση ηταν ΑΔΙΑΤΑΡΑΧΤΗ.

Μετα μας ειπαν ότι η ανακατωσουρα στα οστα οφείλεται σε τυμβωρύχους.

Καλα, και αφου τα οστα τα ανακατωσαν οι τυμβωρυχοι, πως βρεθηκαν σε διαφορετικα υψη μετα την επιχωση;

Δεν θα ηταν πιο λογικο να πεταξουν όλα τα οστα στο ορυγμα (αυτοι που εκαναν τοσο κοπο να επιχωσουν) και κατοπιν να γινει η επιχωση;

Κατι δεν μου κολλαει....

@!#$@#@^$#^&$^%*^)&*%&*(^&#&^#*^*#
(αιγυπτιακες καταρες!)

oryktosploutos είπε...

@nikosv 08:41πμ

"Ο θαλαμος Θ3(που βρισκεται ο ταφος) δεν ηταν επιχωματωμενος"

Ξαναδιαβάστε τα Δελτία Τύπου του ΥΠΠΟ. Στο ΔΤ της 12/9 (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58434) λέει πως ο Θ3 έχει επίχωση: "Την Παρασκευή 12-9-2014 έγινε η είσοδος μελών της διεπιστημονικής ομάδας, στον τρίτο θάλαμο του μνημείου, από την υφιστάμενη οπή στον τοίχο του τρίτου διαφράγματος, προκειμένου να τεκμηριωθεί αρχαιολογικά η υφιστάμενη εικόνα του και να διαπιστωθεί η δομική κατάσταση του θαλάμου, ώστε να σχεδιαστούν τα αναγκαία μέτρα αντιστήριξης και υποστύλωσης. (φωτο 1, σχέδιο).
Από την επί τόπου παρατήρηση προέκυψαν τα ακόλουθα δεδομένα: Το ύψος του αμμώδους χώματος βρίσκεται χαμηλότερα από ότι στους προηγούμενους δυο χώρους."

Ας κάνουμε υπομονή κι ας ακούσουμε τους ειδικούς: "Η καθηγήτρια κ. Χρυσούλα Σαατσόγλου - Παλιαδέλη από την πλευρά της ζήτησε τα αρχαιολογικά δεδομένα, καθώς αυτά λείπουν. «Δεν μπορώ να σας πω τίποτε διότι λείπουν τα αρχαιολογικά δεδομένα. Οι ανασκαφείς είναι υποχρεωμένοι να δώσουν στοιχεία ως προς τους σκελετούς, πού βρέθηκε ο καθένας. Ήταν λίγο ανακατεμένα τα πράγματα. Στο ανασκαφικό ημερολόγιο πρέπει να γράφουν, να σχεδιάζουν, να φωτογραφίζουν, να γνωρίζουμε πού βρέθηκε τι. Αλλιώς θα λέμε σαχλαμάρες. Αρνούμαι να εμπλακώ σε υποθέσεις που βασίζονται σε ελλιπή δεδομένα»."

Αν θυμάμαι σωστά αυτά που έχω διαβάσει στο empedotimos, κατά τον Παυσανία ο ΜΑ τάφηκε "κατά το Μακεδονικό έθιμο". Αν αυτό σημαίνει πυρά, πρέπει να δούμε ποια οστά ήταν στο στολισμένο με ελεφαντόδοντο φέρετρο. Μήπως ήταν τα καμένα; Οι ανασκαφείς το γνωρίζουν, η Παλιαδέλη περιμένει να το πουν, ας κάνουμε υπομονή.

Η αρχαιολογία χρειάζεται την υπομονή της, δεν είναι δελτίο των 8. Αλλιώς θα λέμε "σαχλαμάρες" (βλ. Παλλαγιά στο Σκάι, που μιλάει για πολλούς νεκρούς, http://www.skai.gr/player/tv/?mmid=255928), όπως ακριβώς είπε η Παλιαδέλη. Βέβαια, χάρη στις "σαχλαμάρες" βγήκε η νεότερη ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, που περιορίζει τους νεκρούς σε πέντε. Ουδέν κακόν αμιγές καλού.

oryktosploutos είπε...

@ΡΜ 09:39πμ

Η διασπορά των οστών σε κατακόρυφο εύρος 2,6μ (και δεν γνωρίζουμε το εύρος στις άλλες διαστάσεις) καταρρίπτει επίσης θεωρία, που είχε γραφεί προ μηνών ως σχόλιο στο empedotimos, για άνοδο των οστών προς τα επάνω λόγω φαινομένου ρευστοποίησης της αμμώδους επίχωσης.

Οι ανασκαφείς γνωρίζουν πολλά περισσότερα απ' όσα έχουν ανακοινώσει, έχουν ακριβή εικόνα του τι βρέθηκε πού, και ψάχνουν την τεκμηρίωση μέσα απ' τις ανθρωπολογικές μελέτες. Αν υπάρχουν και τα επιγραφικά δεδομένα που κάποιοι έχουν αναφέρει, και οι ανθρωπολογικές μελέτες τεκμηριώσουν χρονολόγηση και λοιπά χαρακτηριστικά, οι ανακοινώσεις τότε θα είναι καταιγιστικές. Ας κάνουμε υπομονή.

Jo Tr@x είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Αρης είπε...

στο σεναριο που εχει διατυπωθει,οτι η ολυμπιαδα συμμετειχε στη δημιουργια του ταφου με τον ενα η αλλο τροπο,τοτε σιγουρα ολο και καποιος θα βρισκοταν να την τοποθετουσε εκει..
στη συνεχεια το τι μπορει να συνεβει δε μπορουμε να ξερουμε..
εχουμε στιγμιοτυπα της ιστοριας,οχι την ιστορια..
αν αυτο που λεγεται,οτι το υππο διαρρεει περι ολυμπιαδας,τοτε κατι ξερουν,αν αυτο ισχυει τοτε ο δρομος ανοιγει διαπλατα..ειμαι σιγουρος οτι υπαρχει πολυς δρομος ακομα στο μνημειο..
δε θα μπορουσε τετοιας σημασιας μνημειο να μην ειναι ενας γορδιος δεσμος οσον αφορα τα μυστικα του..

Jo Tr@x είπε...

Οἱ ζωντανοί γιά νά ἐκφράσουν τή λύπη τους ἐκτός ἀπό τό μοιρολόι
πρός τό νεκρό, προσπαθοῦσαν νά ἀλλοιώσουν τήν ἐμφάνισή τους. …Πολλές φορές θυσίαζαν καί ἀνθρώπους κατά τή διάρκεια τῆς κηδείας κάποιου, γιατί πίστευαν ὅτι ἔτσι ἔπαιρναν ἐκδίκηση γιά τόν ἄδικο χαμό τοῦ νεκροῦ. Τέλος τόν κήδευαν μαζί µέ τά ζῶα του(ἄλογα)…. Ὕστερα ἀπό τό κάψιμο τοῦ νεκροῦ ἔσβηναν τή φωτιά µέ κρασί, µάζευαν τά κόκαλα τοῦ νεκροῦ σέ µία ὑδρία, τυλιγμένα σέ διπλό στρῶμα λίπους καί διπλωμένα σέ ἕνα λεπτό σεντόνι. Στή συνέχεια τά τοποθετοῦσαν σέ ἕναν τάφο µέ φαρδειές πέτρινες πλάκες καί ὕστερα ἔφτιαχναν τό νεκρικό τύμβο, ῥίχνοντας χῶμα πάνω ἀπό τίς πλάκες.
... Κατά τή τελετή τῆς ἀποτέφρωσης τοῦ νεκροῦ καίγονταν στήν πυρά οἱ προσφορές γιά τόν νεκρό καί μερικές φορές ζῶα. Στήν περίπτωση τοῦ Πατρόκλου ἔχουμε καί ἀνθρωποθυσίες...
Σελ. 17-19 από http://users.sch.gr/amalsk/Arheio/12Issue/4EthimaTafis.pdf


Μήπως και στην περίπτωση των 5 νεκρών κάποιοι από αυτούς αποτελούσαν ανθρωποθυσία προς τιμήν του κυρίως νεκρού;
Μήπως το ότι δε βρέθηκαν άλλα κρανία αποτελεί μέρος αυτής της ανθρωποθυσίας, δεδομένου ότι υπήρχαν και τραύματα σε οστά των 2 ανδρών (ηλικίας 35-45)?

Γιώργος Ξ. είπε...

Σκελετοί χωρίς κρανίο, σημαίνει πως τα οστά έχουν μεταφερθεί από το παρακείμενο νεολιθικό νεκροταφείο. Σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα που παρέχουν τα παρακάτω links.

Ανθρώπινοι σκελετοί από τους οποίους λείπουν τα κρανία, κρανία σπασμένα από τα οποία λείπουν οι γνάθοι... Παράδοξες και ανατριχιαστικές ως έναν βαθμό ήταν οι εικόνες που αντίκρισαν οι αρχαιολόγοι κατά την ανασκαφή ενός μεγάλου τάφου στο Τσέπι του Μαραθώνα. Πριν από 4.000-5.000 χρόνια μυστηριώδεις τελετουργίες και άγνωστα ταφικά έθιμα ήταν σε ισχύ σε αυτή την περιοχή που, όπως είναι γνωστό, είχε άμεση επικοινωνία με τις Κυκλάδες και δεχόταν μεγάλη επίδραση σε κοινωνικές και θρησκευτικές πρακτικές. Τουλάχιστον δέκα νεκροίενήλικοι και παιδιά- είχαν ενταφιαστεί διαδοχικά σε αυτόν τον τάφο, ο οποίος βρίσκεται στο χαρακτηρισμένο ως μοναδικό νεκροταφείο της Πρωτοελλαδικής εποχής στο Τσέπι και ερευνήθηκε από την καθηγήτρια κυρία Μαρία Παντελίδου-Γκόφα.

Χωρισμένο σε ομάδες ήταν το πλήθος των οστών μέσα στον λάκκο. Οστά χωρίς κρανίο αποτελούσαν την πρώτη ενότητα, στη δεύτερη υπήρχαν οστά, δύο κρανία ενηλίκων και ενός νηπίου, ενώ στην τρίτη ομάδα υπήρχαν μόνο ανοιγμένα κρανία καθώς επίσης μια πήλινη πυξίδα (κουτί) μέσα στην οποία βρέθηκαν τα οστά ενός νηπίου και ένας λίθινος σκύφος (είδος αγγείου σαν ποτήρι). Αλλά τα μυστήρια συνεχίζονται καθώς όλα τα κρανία (και των παιδιών) έφεραν κακώσεις. Αλλα τα είχαν σπάσει με πέτρα ενώ σε άλλα είχαν προκαλέσει οπές με κάποιο οξύ εργαλείο. Από όλα όμως έλειπαν οι κάτω γνάθοι, πλην του τελευταίου στη σειρά ταφής, του οποίου η γνάθος ήταν θρυμματισμένη. Ετσι το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η απόσπαση της κάτω γνάθου των νεκρών ήταν τήρηση ενός εθίμου.

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=334877

Περισσότερα είναι τα στοιχεία που διαθέτουμε για τις ταφικές πρακτικές της Νεολιθικής εποχής. Οι ταφές, και κυρίως οι παιδικές, βρίσκονται πολλές φορές μέσα στα όρια των οικισμών, είτε στα σπήλαια είτε στους ανοιχτούς χώρους, συχνά κάτω από τα δάπεδα των οικιών. Μαρτυρούνται τόσο το έθιμο του ενταφιασμού και της καύσης, όσο και εκείνο της δευτερογενούς ταφής, της μεταφοράς δηλαδή των οστών από τον αρχικό σε διαφορετικό χώρο ταφής. Η πρακτική αυτή βεβαιώνεται ήδη από την Αρχαιότερη Νεολιθική είτε σε ανοιχτούς οικισμούς, όπως ο Πρόδρομος στη Θεσσαλία, είτε σε σπήλαια, όπως η Αλεπότρυπα στη Λακωνία. Μερικές φορές βρίσκουμε πολλαπλές ταφές. Τα δύο πρωιμότερα νεκροταφεία, δηλαδή χώροι ενταφιασμού σαφώς διαχωρισμένοι από το χώρο οίκισης, εμφανίζονται στην αρχή της Νεότερης Νεολιθικής, στις θέσεις Σουφλί Μαγούλα και Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου, στη Θεσσαλία. Και στα δύο νεκροταφεία, οι ταφές αποτελούνται από δευτερογενείς καύσεις, όπου τα αποτεφρωμένα οστά είχαν τοποθετηθεί σε αγγεία, μέσα σε λάκκους. Στους ενταφιασμούς, οι νεκροί βρίσκονται κατά κανόνα σε συνεσταλμένη στάση. Πολλοί από τους τάφους της Νεολιθικής δεν περιέχουν κτερίσματα. Οι πιο φροντισμένες ταφές περιλαμβάνουν λίθινα εργαλεία, οστά ζώων, αγγεία ή ειδώλια.
http://www.sakketosaggelos.gr/Article/4187/

Γιώργος Ξ. είπε...

Το ότι λείπου οι κάτω γνάθοι, δεν μπορεί να είναι τυχαίο.

Maria Gk είπε...

Γιώργος Ξ.

Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες σου!
Δεν θα ήταν απίθανο και οι πέντε νεκροί να μεταφέρθηκαν από το παρακείμενο νεολιθικό νεκροταφείο. Θα απαντούσε σίγουρα στο ερώτημα γιατί σχεδόν σε όλους απουσιάζει το κρανίο και γιατί φαίνεται να τοποθετήθηκαν με τόση προχειρότητα σε ένα κατά τα άλλα πανέμορφο μνημείο-τάφο.
Ευτυχώς για εμάς οι δύο εποχές (του τύμβου και του νεολιθικού νεκροταφείου) απέχουν αρκετά μεταξύ τους, έτσι ώστε η μέθοδος του άνθρακα να μπορεί να μας δώσει απάντηση.
Τέτοιας προσπάθειας επιχωμάτωση, παραπλανητικές ταφές (αν κάτι τέτοιο επαληθευτεί)… Μήπως πρέπει να ψάξουμε καλύτερα;

PM είπε...

Μερικες σκεψεις ενος προβατου...

1. Συλληση ΜΕΤΑ την επιχωση ειναι αδυνατη

2. Συλληση ΠΡΙΝ την επιχωση , θα ακυρωνε το ΝΟΗΜΑ της επιχωσης...

3. Η διασπορα των οστων ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ σε καμμια απο τις δυο περιπτωσεις.

4. Οι τρυπες στους διαφραγματικους εξηγουνται μονο αν εγινε προσπαθεια διεισδυσης στο δυτικο τμημα του Θ3, (πριν την επιχωση), ενω στο ανατολικο μπηκαν σπαζοντας την μαρμαρινη θυρα.
Διαφορετικα ποιος ο λογος να ανοιξουν τρυπες ψηλα;

Που μας οδηγουν ολα αυτα ; Πιστευω οτι εγινε βεβυλωση του μνημειου πριν την επιχωση και εν συνεχεια επιχωθηκε ισως με ΚΑΠΟΙΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ που δικαιολογει την υπαρξη των οστων μεσα στα χωματα του Θ3.Πιτευω οτι αυτα δεν ανηκουν στην αρχικη ταφη (τουλαχιστον οχι ολα)
Γιατι να το επιχωσουν ομως αφου οι τυμβωρυχοι το εγδυσαν κυριολεκτικα;

Εδω θα κανω μια τολμηρη υποθεση.
Ειτε το εκαναν για λογους ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ ειτε το εκαναν για να προστατευσουν τον μεγαλο νεκρο που ευρισκετο σε αλλο σημειο του τυμβου μαζι με τα κτερισματα του.!!

Μακαρι η ανασκαφη να επιβεβαιωσει την υποθεση αυτη!!!!

Beta G είπε...

Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Όπως εγραψα στο σχολιο μου οι σκελετοι έχουν μεταφερθει από το γειτονικο νεκροταφειο για παραπλανηση μετα από σχετικό τελετουργικο.

Μαρία Δαουτσάλη είπε...

Οι πέντε νεκροί είναι: Μέγας Αλέξανδρος, Ο ιερέας των ορφικών μυστηρίων της Ταυροπόλου Αρτέμιδος –Σώτειρας, Η Ολυμπιάδα, η Ρωξάνη, και ένα μωρό, προϊόν βιασμού της Ρωξάνης, κατά τα τελευταία έτη της αιχμαλωσίας της, στην Αμφίπολη. Εμείς όμως δεν πρέπει να απορούμε , διότι πριν βρεθεί ο τάφος, ανέφερα, πως οι αρχαίοι μιλούσαν για άλλες τρεις ταφές , εκτός από τον Μέγα Αλέξανδρο. Επίσης ότι ανέφεραν για 4 άλογα.
Απάνω δε στο ξάφνιασμα από την ανακοίνωση, πρόσεξα ότι αυτά που αναφέρουν οι αρχαίοι στην δεύτερη πόρτα, στο κάτω μέρος, για 2 γυναίκες, ένα μεγάλο παιδί , νότια από την ταφή της μούμιας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπάρχει και στο πάνω αριστερό μέρος της πρώτης πόρτας, η παρουσία δυο γυναικών, μιας νέας και μιας γριάς, δυο ανδρών , ο ένας μεγαλύτερος από τον άλλο και δύο παιδιών , το ένα μεγαλύτερο του άλλου. Εκτός αυτών, φαίνονται άλλα 2-3 άτομα, νεκροί, πίσω από τους δυο άνδρες και την νέα γυναίκα. Εχομε δηλαδή και στις δυο πόρτες σχεδιασμένο το τριθάλαμο των προθαλάμων, του ναού, τον τάφο με την μούμια του Αλέξανδρου και νότια αυτού, διάφορες ταφές με νεκρούς . Στην πρώτη πόρτα το τριθαλαμο με την μούμια είναι δυο φορές μια πάνω με τους νεκρούς και μια κάτω με το σχέδιο του ναού στο κέντρο του λόφου. Επιπλέον υπάρχουν και διάφορες επιγραφές με κρητικά ιερογλυφικά οι οποίες έχουν σχέση με την λατρεία στο ναό.

Το ΄'έκλεψα΄΄ από συγκεκριμένη ανάρτηση φίλου μου στο facebook...
έχετε κανένα σχόλιο ?

Μαρία Δαουτσάλη είπε...

Στην δεύτερη πόρτα έχουμε εξειδικευμένη παράσταση με επιγραφές. Κάτω το τριθαλαμνιο με την μούμια και πίσω τις ταφές της Ρωξάνης του Αλέξανδρου Δ (μεγάλο παιδί ) και την Ολυμπιάδα.
Όπως δείχνουν τα πράγματα, από τότε που βρέθηκε το ψηφιδωτό με τις παραστάσεις του, με τις επιγραφές του, οι πόρτες με τις εικόνες τους και τις επιγραφές τους και όσα βρέθηκαν έξω και μέσα στον τάφο, μας δίνεται η παρακάτω εικόνα.
Μετά που πέθανε ο Αλέξανδρος, έκλεισαν το πορτάκι του διαδρόμου που οδηγούσε στο ναό , ο οποίος βρίσκεται, συμφωνά με τις επιγραφές, αλλά και τις γεωμετρήσεις, παλαιότερες και νέες, στο κέντρο του λόφου..
Αφού σκότωσαν την Ολυμπιάδα , την Ρωξάνη και τον γιό της Αλέξανδρο Δ, και το μωρό, έθαψαν τους τρεις πρώτους στον δεύτερο προθάλαμο , όπου αργότερα έγινε το ψηφιδωτό. Επίσης σκότωσαν και έθαψαν τον ιερέα των ορφικών μυστηρίων της Αρτέμιδος, το μωρό, μαζί με τα άλογα και των τεσσάρων στον τρίτο θάλαμο, πριν φέρουν την μούμια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα άλογα , ήταν το ένα του ιερέα όπως γράφει και τα τρία αλλά των, Ρωξάνη, Αλέξανδρος Δ και Ολυμπιάδας.
Στο διάστημα αυτό ετάφησαν στον τρίτο θάλαμο, και κάποια αλλά άτομα, 3 περίπου στον αριθμό, Αμφιπολίτες. Πιστεύω αντιπολιτευόμενοι την εξουσία.

Μαρία Δαουτσάλη είπε...

Όταν έφεραν οι ιερείς από την Όαση Σίουα την μούμια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατασκεύασαν τον διάδρομο της εισόδου, ξέθαψαν αυτούς που ήταν στον τρίτο θάλαμο, κατασκεύασαν το τάφο της μούμιας, και ξέβαψαν από τον προθάλαμο τα κόκαλα της Ρωξάνης, του Αλέξανδρου Δ και της Ολυμπιάδας. Έβαλαν την μούμια στον τάφο και πάνω από την πάνω πλάκα τα κόκαλα των τριών νεκρών. Μετά κατασκεύασαν το ψηφιδωτό στον δεύτερο θάλαμο, και τράβηξαν τα χώματα με τις πλάκες και τα κόκαλα του ιερέα, του μωρού, των αλόγων και των Αμφιπολιτών, πάνω από τον επιχωματωμένο τάφο της Μούμιας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έκτισαν μετά τους τοίχους στην πόρτα τις εισόδου και στην πόρτα του δευτέρου θαλάμου. Αργότερα οι τυμβωρύχοι, οι οποίοι γνώριζαν τι έκαναν και όλη την ιστορία , σκάβοντας στον τρίτο θάλαμο για να φτάσουν στην μούμια, αναμόχλευσαν τα κόκαλα τα οποία πέταξαν προς τα έξω και έπιασαν μεγάλο μέρος του τρίτου προθαλάμου. Οι ιερείς που έθαψαν την μούμια , γνώριζαν ή τουλάχιστον, έτσι νόμιζαν, ποιοι είχαν θαφτεί και πότε, στους δυο προθαλάμους του ναού της Αρτέμιδος.
Πιθανόν ο Αλέξανδρος Δ, να μην ετάφη εκεί, αλλά δεν το γνώριζαν οι ιερείς , εξ Αιγύπτου, και το μωρό που θάφτηκε με τον ιερέα να είναι παιδί της Ρωξάνης, ως προϊόν βιασμού, κατά τα τελευταία έτη της αιχμαλωσίας της , στην Αμφίπολη.
Αυτά που γράφω δεν είναι σενάριο. Διάβασα όλες τις αναρτήσεις μου που έχουν σχέση από Σεπτέμβριο 2014, έως και Δεκέμβριο 2014, αλλά η ουσία όπως τα περιγράφουν οι αρχαίοι, είναι στις αναρτήσεις μου, 77/22-10-2014, 81/23-10-2014, 82/24-10-2014, 85/26-10-2014, 94/31-10-2014, και την προχθεσινή 170/19-1-2015.
Ανακεφαλαιώνοντας, οι πέντε νεκροί είναι: Μέγας Αλέξανδρος, Ο ιερέας των ορφικών μυστηρίων της Ταυροπόλου Αρτέμιδος –Σώτειρας, Η Ολυμπιάδα, η Ρωξάνη, και ένα μωρό, προϊόν βιασμού της Ρωξάνης, κατά τα τελευταία έτη της αιχμαλωσίας της στην Αμφίπολη.
22/1/2014
Αντώνης Βασιλάκης του Θωμά
Αναγνώστης, μεταφραστής, Πελασγικών, μινωικών γραφών και του Δίσκου της Φαιστού στο κρυφό και φανερό κείμενο. Ρωμαϊκές επιγραφές σε νομίσματα. Επιγραφές Κυπρομινωικής γραφής.
Βλυχιά Κνωσού
Όχι αρχαιολόγος.

Jo Tr@x είπε...

Το πιο πιθανό μέχρι στιγμής σενάριο για τον τάφο της Αμφίπολης!! Από ανεπίσημες πηγές του ΥΠΠΟ...
http://amfipolinews.blogspot.gr/2015/01/blog-post_635.html

Μαρία Δαουτσάλη είπε...

Λυπάμαι αν σας κούρασα με όλα τα παραπάνω,τα οποία δημοσίευσε φίλος μου μέσω facebook...και τα οποία ''έκλεψα'' και δημοσιεύω στην παρέα του Εμπεδότιμου...σας παρακαλώ σχολιάστε κάτι γιατί πελαγοδρομώ μέσα στο πλήθος των ερμηνειών και των ''ερμηνειών''

CRAFTS 4 FRAME είπε...

Την παρακάτω υπόθεση μου θα την στηρίξω στα κάτωθι δεδομένα:
Τμήματα του περιβόλου και ο λέοντας αφαιρέθηκαν και βρέθηκαν αλλού- άρα το μνημείο κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε – και η μεταφορά δεν έγινε από 5-6 άτομα επίδοξους τυμβωρύχους αλλά από πλήθος εργατών , στρατιωτών κλπ.
Επίσης αυτοί που έκαναν την επιχωμάτωση δεν χρειαζόταν να δουλέψουν στα κρυφά γιατί είχαν δύναμη και έλεγχο της περιοχής και θα μπορούσαν να δουλέψουν 2-3 εβδομάδες χωρίς ενόχληση.
Τα τμήματα του περιβόλου (σχιστόλιθοι) που μας έδειξαν και σε φωτογραφίες εκτός του τύμβου ταιριάζουν με αυτούς του σφραγίσματος – άρα δεν είναι απίθανο η σφράγιση να έγινε από τους εργάτες με τμήματα του περιβόλου.
Εξάλλου η σφράγιση δεν είναι κανένα τρομερό έργο – ένας ημιτελής τοίχος μέχρι το ύψος των καρυάτιδων και όλα τα άλλα είναι χώμα πριν και μετά τον τοίχο
Η προχειρότητα του σφραγίσματος, ο μη σεβασμός του μνημείου δείχνουν ότι το έργο σφράγισης έγινε όχι για να προστατευθεί το μνημείο και ο νεκρός , όχι από τους κατασκευαστές του μνημείου, αλλά από τους εργάτες – στρατιώτες για να αποκρυφτεί αυτό που βρέθηκε και αφαιρέθηκε από το μνημείο.
Και γιατί να μπει στο κόπο αυτός που διέθετε εργάτες ή στρατιώτες να κρύψει το μνημείο?
Γιατί αυτό που βρήκε και μετέφερε αλλού (σε μια άλλη χώρα ίσως) ήταν τόσο ΜΕΓΑΛΟ και σημαντικό που έπρεπε να μείνει κρυφό όχι από τους κατοίκους της περιοχής αλλά από την … ΙΣΤΟΡΙΑ για να μην διεκδικηθεί ποτέ!!!

Fanis Psarros είπε...

Όταν είχαν βρεθεί τα κομμάτια της μαρμάρινης θύρας στις φωτογραφίες είχαμε υποδείξει ότι κάποιες είχαν υποστεί photoshop.Δεν κάναμε λάθος!
Επίσης σε αυτή τη φώτο

http://www.image-share.com/ijpg-2828-298.html
είχα υποστηρίξει ότι όπως έχει σβηστεί "αλλιωθεί'' μοιάζει να υπήρχε ένα χέρι ,κόκκαλο χεριού (πήχης).
Μάλλον ταιριάζει τώρα αφού βρέθηκαν οστά και σε αυτό το ύψος και μάλιστα πιστεύω ότι ανήκουν σε τυμβορύχους από τα λεγόμενα της κ Περιστέρη!

oryktosploutos είπε...

@Μαρία Δαουτσάλη 5:26 έως 5:31

Σύμφωνα με τα δυο τελευταία Δελτία τύπου (ΔΤ) του ΥΠΠΟ έχουμε πέντε νεκρούς: μία γυναίκα, δύο άνδρες μέσης ηλικίας, ένα νεογέννητο και ένα σε καύση.

ΔΤ: "Η γυναίκα, μπορεί με ασφάλεια να τοποθετηθεί στο ηλικιακό διάστημα ΑΝΩ των 60 ετών."
Η Ολυμπιάδα λιθοβολήθηκε στα 57, ΚΑΤΩ των 60 ετών.

ΔΤ: "Οι δύο άνδρες είναι σχετικά κοντά ηλικιακά, στην κατηγορία των 35 έως 45 ετών: Ο ένας, στις αρχές και ο δεύτερος, προς το τέλος της κατηγορίας αυτής."
"Ο σχετικά νεαρότερος από τους δύο άνδρες φέρει ίχνη τομών στην αριστερή άνω θωρακική μοίρα, σε δύο πλευρές και αυχενικό σπόνδυλο, καθώς και στην κάτω επιφάνεια του στερνικού άκρου της αριστερής κλείδας. Ταυτίζονται πιθανόν με επιθετικά χτυπήματα-τραυματισμούς, που θα πρέπει να έγιναν εξ επαφής με αιχμηρό όργανο π.χ. μαχαιρίδιο, και ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ."

Ο ΜΑ δεν σκοτώθηκε εξ επαφής με μαχαιρίδιο και η ηλικία του 2ου δεν τατίζεται με ΜΑ. Κανένας απ' τους δυο άνδρες δεν μπορεί να είναι ο ΜΑ.

Τα καμένα οστά (ΔΤ:) "ανήκουν πιθανότατα σε ενήλικο άτομο", αλλά δεν προσδιορίζεται φύλλο. Ο "φίλος" σας μιλάει για τη Ρωξάνη, αλλά η Ρωξάνη δηλητηριάστηκε μαζί με τον Αλέξανδρο Δ΄: πώς δικαιολογείται η καύση της Ρωξάνης και γιατί δεν υπάρχει στον Καστά ο Αλέξανδρος Δ΄ μαζί με τη Ρωξάνη;

Ας μείνουμε στα δεδομένα των Δελτίων Τύπου του ΥΠΠΟ, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασίες. Δείτε και τα σχόλιά μου 11:13πμ, 11:22πμ.

sfgr είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Αρέθουσα είπε...

http://www.thetoc.gr/politismos/article/stampolidistha-itan-periergo-o-tafos-na-anikei-stous-timenides

sfgr είπε...

@ Jo
Δεν νομίζω ότι είναι "αξιόπιστες" οι ανεπίσημες πηγές του ΥΠΠΟ.
Η Κλεοπάτρα είχε σκοτωθεί πριν τον θάνατο του Κασσάνδρου. Ακόμη η Θεσσαλονίκη αναφέρεται ως δολοφονηθείσα από τον γιό της Αντίπατρο B. Ας με διορθώσουν οι φιλίστορες ή ιστορικοί της παρέας αν κάνω λάθος αλλά αμφιβάλλω αν κάποιος απο τους γιούς του Κασσάνδρου 30ρισε.

Μαρία Δαουτσάλη είπε...

@oryktosploutos
Αγαπητέ φίλε,τις ανακοινώσεις του ΥΠΠΟ τις διάβασα αλλά δεν με κάλυψαν,γυρεύω από κάπου να πιαστώ .Θα με βόλευε κάτι σε Μ.Αλέξανδρο,έστω και το μικρό του δαχτυλάκι καθώς κάποιοι θεωρούν πως το σώμα του βρίσκεται στο Βατικανό και εσφαλμένα θεωρείται πως είναι το σκήνωμα του Απόστολου Πέτρου και άλλοι πως είναι στο τέμενος του Αμπού Νιντάλ στην Αλεξάνδρεια

alex είπε...

Μια δεύτερη σκέψη απο τις ανακοινώσεις.. ´´τα υπόλοιπα 393 οστά ..ανήκουν με ασφάλεια στα άτομα 1,2 και 3. ´´ Αρα το πιθανότερο ειναι τα άτομα 4 και 5 να μην ειναι πλήρη και να προέρχονται απο ανακομιδή.
Επίσης η φωτό που φαίνεται στο παρακάτω άρθρο
http://www.iefimerida.gr/news/187469/stis-6-apogeyma-ta-nea-apo-tin-amfipoli-prokeitai-gia-tin-olympiada-lene-oi-protes
εχει περάσει απαρατήρητη ή ειναι ιδέα μου ?
Τι ειναι αυτο το χέρι σε ποιον σκελετό ανήκει και γιατι δεν ανήκει στα σχεδια των κοριτσιών?

oryktosploutos είπε...

@Μαρία Δαουτσάλη 8:30μμ

Τα ΔΤ του ΥΠΠΟ εκδίδονται βάσει των δεδομένων της ανασκαφής και δεν εκδίδονται για να μας καλύψουν, κάθε άλλο μάλιστα. Έχω γράψει κι άλλες φορές πως στην αρχαιολογία απαιτείται υπομονή. Η ανασκαφή θα συνεχιστεί, δεν έχει τελειώσει και θα δούμε πολλά ακόμα. Ό,τι έμεινε θαμμένο 2500 χρόνια, μπορεί κάλλιστα να μείνει κι άλλες 2500 χρόνια, δεν είναι απαραίτητο να βγει στο φως σε δυο μήνες. Για να πει το ΥΠΠΟ ο,τιδήποτε για ΜΑ πρέπει να μπορεί να παρουσιάσει ατράνταχτα τεκμήρια και φαίνεται πως προς το παρόν δεν τα έχει.

Περιμένουμε βεβαίως και το ετήσιο αρχαιολογικό συνέδριο, όπου θα παρουσιαστούν νέα στοιχεία για την Αμφίπολη και, ίσως, μια υπόθεση για όσα είδαμε πρόσφατα, βασισμένη σε στοιχεία που έχουν βρεθεί, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Κατά τα λοιπά μπορούμε είτε να μείνουμε προσηλωμένοι αυστηρά στα γεγονότα και στα δεδομένα, είτε να διαβάζουμε μια κρυστάλλινη σφαίρα.

Κάβειρος είπε...

Αγαπητοι φιλοι, καλησπερα...
Οπως μας παραδιδεται απο τις πηγες, το μισος του Κασσανδρου για τον Βσσιλικο Οικο ηταν αβυσσαλαιο!!Τοσο που η καταστροφη του, του ειχε γινει σχεδον ψυχωση..Δε του αρκουσε ο θανατος της Ολυμπιαδας, διεταξε να παραμεινει αταφο το σωμα της μεχρι να σαπισει...Δε του αρκουσε η δολοφονια της Ρωξανης και του γιου της, διεταξε να καουν τα πτωματα τους και οι σταχτες να σκορπισθουν στην υπαιθρο!!!Ποιος θα τολμουσε να αψηφησει τις εντολες του την εποχη της παντοδυναμιας του??? Μηπως οντως τα οστα ανηκουν σε αλλα προσωπα και εχουμε παρασυρθει απο τις επιθυμιες μας??Παντως ομολογω οτι τα καμμενα οστα με προβληματιζουν ιδιαιτερως!!1 Αν προκειται για οικογενεια, εχουμε την οικογενεια ενος "ηρωα"? Και τον ιδιο τον "ηρωα"?/ Ποιοι μπορει να ειναι??? Σας ερχονται ονοματα στο μυαλο??Εγω ομολογω, οτι δε μπορω να σκεφτω καποιον..Η αποψη λοιπον, του αγαπητου Εμπεδοτιμου, περι παραπλανησης, πιθανον να ειναι σωστη...Επεισης ενδιαφερουσα μου φανηκε και η αποψη περι ανθρωποθυσιων κατα τη διαρκεια της ταφης..Διατυπωθηκε απο καποιο συνοδοιπορο, μου διαφευγει το ονομα του, ας με συγχωρησει!!! Απο την αλλη παλι, "παιζουν" και οι δευτερογενεις ταφες.... Μπλεχτηκαμε!!! Πιστευω παντως, οτι πρεπει να περιμενουμε τις τελικες επισημες ανακοινωσεις..

Κάβειρος είπε...

Αγαπητη κ. Δαουτσαλη, ολα αυτα που γραψατε, και τα "κλεψατε", οπως ειπατε, απο καποιον φιλο σας, απο που προκυπτουν?? Θελω να πω, που τα ειδε ολα αυτα ο φιλος σας?? Μπορειτε να μας διαφωτισεται??

TONIA STATHAKI είπε...

@ALEX ΟΝΤΩΣ Η ΦΩΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΔΕΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΟΥ

TONIA STATHAKI είπε...

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΒΡΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ?

vagkalf07 είπε...

@ Κάβειρος

εδω βρηκε τις τρομερες αυτες ερμηνειες....το πουκαμισο αναποδα...μπες και δες...

https://www.facebook.com/antonis.thomas.vassilakis?fref=nf

oryktosploutos είπε...

@alex 09:42μμ
@TONIA STATHAKI 10:51μμ

Εύλογη η απορία. Η φωτο δεν είναι πραγματική, εκτός και στον τάφο βρήκαμε κάποιο γίγαντα. Στο http://postimg.org/image/6hql8ltwb/ έχω την ίδια φωτο κι έχω προσθέσει με photoshop το γνώμονα κατά το πλάτος του τάφου. Έχει λίγο παραμόρφωση, αλλά είναι απολύτως ενδεικτικό, καθώς το εξωτερικό πλάτος του κιβωτιόσχημου τάφου είναι 1,56μ (βλ. ΔΤ ΥΠΠΟ 12/11/2014, http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=59112).

Αν μεγεθύνετε τη φωτο του iefimerida αρκετά, θα δείτε κάποια πρόσθετα/πιο σκούρα pixel του photoshop στη μέση του ακραίου οστού του μετακάρπιου (προς τις δυο πετρούλες).

Apostolos Gouzis είπε...

η φωτογραφία είναι "φτιαχτή".
Το χέρι είναι τεράστιο... μάλλον του Πολύφημου τον τάφο έβαλαν.

Ανώνυμος είπε...

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ
Διάβασα τους προβληματισμούς και τα σενάρια του Εμπεδότιμου και όλων σας, πρόσθεσα και τα δικά μου……….
Διάβασα ξανά και ξανά και ξανά τα κείμενα του Διόδωρου (αρμάμαξα, νεκρική πυρά) και του Πλούταρχου (Μνημείο στον Άθω)……
Διάβασα τις ανακοινώσεις του υππο και ξαναείδα όλες τις φωτογραφίες…… Θυμήθηκα παλιές παρατηρήσεις και σχόλιά σας……

Δεν θα σας πω ότι όλα περιγράφονται στα κείμενα του Διόδωρου και του Πλουτάρχου γιατί θα μου πείτε πάλι ότι είμαι ευφάνταστη και δε θα με πιστέψετε…

Θα σας πω όμως ένα ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ, που θα σκεφτόταν κάποιος αν ήταν στη θέση του Δεινοκράτη.

ΕΤΟΙΜΟΙ?

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος από εσάς είναι ο Δεινοκράτης. Σας έχουν αναθέσει την κατασκευή του τάφου/Μνημείου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενός Μνημείου το οποίο όχι οι μόνο θα πρέπει να είναι αντάξιο του μεγαλείου του ανδρός αλλά θα πρέπει να μείνει ΑΣΥΛΗΤΟ. Δε φτάνει όμως αυτό…..
Θα πρέπει και να είναι ΟΡΑΤΟ, ΑΙΩΝΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ της δόξας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διαφορετικά τι νόημα θα είχε…
Δύσκολα τα πράγματα…..
Ας αφήσουμε τα καλλιτεχνικά στο Δεινοκράτη και ας σκεφτούμε τι θα κάναμε για να μείνει ΑΣΥΛΗΤΟ πάση θυσία όντας ταυτοχρόνως και ΟΡΑΤΟ.
Πως θα το πετυχαίναμε αυτό?
Μα έχοντας όχι μόνο μία, όχι μόνο δύο αλλά ΠΟΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ!!!!
Θυμηθείτε μιλάμε για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου….

Ανώνυμος είπε...

Να λοιπόν τι σκέφτηκε το δαιμόνιο μυαλό του:
1) Το κατασκευάζουμε φανερά. Είναι άλλωστε δύσκολο, ακόμα και να θέλεις, να αποκρύψεις μια τέτοια κατασκευή.
2) Ισχυριζόμαστε ότι η σορός του Μ.Αλεξάνδρου είναι προσωρινά ταριχευμένη στη Βαβυλώνα περιμένοντας την ολοκλήρωση της κατασκευής (σιγά μην είχαν τον Μ.Αλέξανδρο δύο χρόνια στη Βαβυλώνα…αλλά δεν είναι το θέμα μας τώρα αυτό)
3) Όταν τελειώσουμε την κατασκευή ξεκινάμε ΤΑΧΑ ΜΟΥ τη μεταφορά «της σορού» από τη Βαβυλώνα αλλά ο κακός ο Πτολεμαίος μας την κλέβει!!!
4) Και τώρα τι θα το κάνουμε το μνημείο? Θα το αφήσουμε ως κενοτάφιο, ναό ή ότι άλλο θέλετε….
5) Έως τώρα πετύχαμε τη σύνδεση του Μ.Αλεξάνδρου με το Μνημείο αυτό. Αρκεί όμως για να αποφύγουμε τη σύληση? ΟΧΙ!!
6) Και αν κάποιος μας πάρει χαμπάρι ή διαρρεύσει το σχέδιο μας? Μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε?
7) Φτιάχνουμε λοιπόν έναν κιβωτιόσχημο τάφο κάτω από το δάπεδο του «νεκρικού» θαλάμου. Όχι όμως έναν απλό κιβωτιόσχημο τάφο αλλά έναν διώροφο κιβωτιόσχημο τάφο. Θυμηθείτε πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε τη σύληση. Ο νεκρικός θάλαμος, εκεί όπου υποτίθεται ότι θα αποθέταμε τη λάρνακα του νεκρού και τα κτερίσματα μένει ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΑΔΕΙΟΣ. Αχ βρε Πτολεμαίε τι μας έκανες!!!!
8) Έρχονται λοιπόν οι κακοί τυμβωρύχοι, «καταλαβαίνουν» το σχέδιο μας και αφαιρούν τις πλάκες του δαπέδου. Βρίσκουν εκεί χώματα και έναν σκελετό. Θυμηθείτε ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΚΡΑΝΙΟ.. Εδώ δε το κατάλαβαν αρχικά οι «ειδικοί» θα το καταλάβαιναν οι τυμβωρύχοι?
9) Κι αν δε μας πιστέψουν ? (γιατί είναι και «έξυπνοι» ή εμείς θέλουμε να τους αφήσουμε να πιστεύουν ότι είναι) και σκάψουν παρακάτω? Αν όχι αυτοί κάποιο άλλοι που θα έρθουν αργότερα?
10) Βρίσκουν λοιπόν τις μεγάλες μαρμάρινες (ή πώρινες?) πλάκες του «κάτω ορόφου»….
Ώπ…μας «τσάκωσαν!!! Τις αφαιρούν, βρίσκουν πολύτιμα χρυσά και ελεφάντινα κτερίσματα και από κάτω ένα διακοσμημένο φέρετρο με το «νεκρό» μας (ο καμένος?)
Σημείωση
Εναλλακτικά μπορεί στον «πρώτο» όροφο να μην έβρισκαν τίποτα. Μόνο χώμα. Και στον « κάτω» όροφο τον έναν νεκρό. Θεωρώ όμως πιο πιθανό το σενάριο που αναφέρω παραπάνω γιατί ο στόχος μας είναι να τους κάνουμε να πιστέψουν ότι είναι έξυπνοι. Τώρα όσον αφορά στο κρανίο μπορεί αυτό να είχε τοποθετηθεί στο φέρετρο (ΣΤΟ ΑΘΙΚΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ) και στον «πάνω» όροφο μόνο οστά. Κρατάω επιφυλάξεις μέχρι τις τελικές ανακοινώσεις γιατί δεν αποκλείεται αργότερα να μας πουν ότι μέσα στο φέρετρο βρέθηκε και άλλος σκελετός.

ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΣΚΑΣΑΝ ΟΙ ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΙ!!!
ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΓΕΛΑΣΟΥΜΕ !!!!

Ανώνυμος είπε...

ή ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ?????

Και ο ΝΕΚΡΟΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ???
Δεν ξέρω αλλά υποψιάζομαι προς το κέντρο μεριά…
Αυτό όμως που ξέρω είναι πώς θα φτάσουμε εκεί.
Θυμάστε κάποιες φωτογραφίες του «τελευταίου» τοίχου? Πετσοκομμένες βέβαια, αλλά κάποιοι είχαν διακρίνει κάτι σαν ανάγλυφο στη γωνία?
Είχαν δίκιο! Μάλλον ήταν πέτρες που είχαν τοποθετηθεί εκ των ύστερων για να κλείσουν κάποια δίοδο.
Τις πέτρες αυτές τις αφαίρεσαν οι ανασκαφείς μας και αποτύπωσαν την τρύπα ( ή το εξόγκωμα ) σε σχέδιο.
Θυμάστε φαντάζομαι όλοι τη φωτογραφία με την σκαλωσιά όπου διακρίνεται ολοκάθαρα η ύπαρξη και άλλου χώρου μετά τον νεκρικό θάλαμο (πού είναι το LAMOGIO???).
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες και συγκρίνετε τα σημάδια στον τοίχο για να διαπιστώσετε ότι πρόκειται για τον ίδιο τοίχο. Ποιος το είχε πρωτοπαρατηρήσει αυτό? Ο photography? Δυστυχώς δε θυμάμαι……

Δε σας φτάνουν αυτά?
Θυμάστε την ανακοίνωση για το έκκεντρο θύρωμα?
21/09/2014
«Στον τρίτο χώρο πραγματοποιήθηκε ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, με χειροκίνητο γεωτρύπανο, σε προεπιλεγμένες θέσεις. (Φωτο 7). Έτσι, εντοπίστηκε μαρμάρινο θύρωμα, ανοίγματος 0,96 μ. , στο βόρειο τοίχο του. (Φωτο 8)».
Το θύρωμα εντοπίστηκε με γεωτρητικό δειγματοληπτικό έλεγχο???
Αφού είναι ορατό. Δείτε τη φωτογραφία με τον τεχνίτη…..
ΜΗΠΩΣ θέλουν να πουν ότι με το ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ ΚΕΝΟ ή ΧΑΛΑΡΗ ΕΠΙΧΩΣΗ μέσα από τη πλάκα της ορθομαρμάρωσης που έλειπε και την οποία αρχικά είχαν θεωρήσει ως θύρωμα.
Θυμάστε την ανακοίνωση την ημέρα της Εθνικής επετείου?
«Η υπόθεση εργασίας που είχε λεχθεί, βάσει γεωλογικής και σπηλαιολογικής έρευνας, ότι υπάρχει πιθανόν θύρωμα εντός του τρίτου θαλάμου-τέταρτου χώρου- 0,96 πλάτους, δεν επιβεβαιώνεται από την ανασκαφική εργασία. Η λαθεμένη εντύπωση δόθηκε καθώς στο σημείο αυτό έχει αφαιρεθεί μαρμάρινος ορθοστάτης. Επομένως, δεν υπάρχει θύρωμα στον τρίτο θάλαμο-τέταρτο χώρο.»
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΥΡΩΜΑ! ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΕΝΕ!!!
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΜΩΣ???? ΔΕΝ ΛΕΝΕ……..


ΚΑΙ ΑΝ ΤΗΝ ΒΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ?
Εεεεεεε δεν ξέρω τι υπάρχει παρακάτω……
η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…..

Και θα με ρωτήσετε δικαίως :
Μα τα γράφει όλα αυτά ο Διόδωρος και ο Πλούταρχος?
ΔΕ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΕ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ!!!

vagkalf07 είπε...

@ Ερασιτεχνις

ειμαστε μια χωρα με πολυ ομορφη ανοιξη....και ερχεται η ανοιξη...θελω μια ανοιξιατικη μερα που θα πινω το καφεδακι στην αυλη μου και θα καμαρωνω τα γιασεμια που θα σκανε λουλουδια να ανοιξω στο λαπτοπ μου και τα sites να γραφουν "Συνεχιζεται !!!"..θα σε θυμηθω τοτε...

alex είπε...

Απόστολε και ορυκτε, έχετε δίκαιο, μα τι όρεξη κι αυτή να φτιάξουν μια τέτοια φωτό.. Κι εγώ που νόμιζα πως υπήρχε καμμιά διαρροούλα..
άι για εφημερίδα..

Peribol είπε...

Τα καμένα οστά που βρέθηκαν στον τρίτο θάλαμο ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να είναι του Φιλίππου Β΄.

Αν όμως η παρουσία τους εκεί δεν είναι τυχαία, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Φίλιππος Β΄ δεν έχει ταφεί στη Βεργίνα.

Άγγελος είπε...

Καλημέρα σε όλους.

Θα ηθελα να επαναδιατυπώσω την υπόθεση μου αναλυτικότερα.

Κατ´αρχήν δεν υιοθετώ την υπόθεση της παραπλανητικής ταφής. Οι νεκροί κάτω από το δάπεδο του Θ3 συνδέονται μεταξύ τους είτε με συγγένεια (μέλη της ίδιας οικογένειας), είτε με κοινή ιδιότητα (π.Χ. Πολεμιστές) ή με κοινή μοίρα στον χρόνο (π.Χ. πέθαναν όλοι μαζί σε κάποια καταστροφή). Το δεύτερο αποκλείεται καθώς έχουμε άνδρες, γυναίκες και ένα μωρό που δεν μπορούν όλοι αυτοί να έχουν κοινή ιδιότητα, ενώ το τρίτο επίσης μάλλον αποκλείεται καθώς ο ένας από τους νεκρούς πεθαίνει σίγουρα από αιχμηρό αντικείμενο, ο άλλος είναι καμένος και το γεγονός ταυτόχρονων θανάτων, άσχετων σε ιδιότητα μεταξύ των ανθρώπων, μάλλον οδηγεί σε υπόθεση σημαντικής καταστροφής που δεν συνάδει με ταφή σε τόσο λαμπρό μνήμα. Επίσης, καθώς σύμφωνα με τους αρχαιολόγους το μνημείο ήταν επισκέψιμο για κάποιο χρονικό διάστημα και πρώτα κτίστηκε ο κιβωτιόσχημος τάφος και μετά το μνημείο μάλλον πρόκειται για διαδοχικές ταφές των μελών της ίδιας οικογένειας.

Στους κυβωτιόσχημους θάβονταν άνδρες, γυναίκες ή παιδιά ακουμπησμένοι στο φυσικό έδαφος, ολόκληροι, άκαυτοι, χωρίς φέρετρα, μαζί με κτερίσματα και ο τάφος έκλεινε από πάνω με πλάκες. Άρα, ο πρώτος νεκρός μάλλον δεν ήταν ο καμμένος, ούτε αυτός μέσα στο φέρετρο ούτε φυσικά το μωρό λόγω του μεγάλου μεγέθους του τάφου και της μη σημαντικότητας ενός βρέφους.

Από πάνω τοποθετήθηκε αργότερα η λάρνακα με τα οστά του αποτεφρωμένου νεκρού μαζί με δεύτερη σειρά κτερίσματα και πάλι καλύφθηκε με τη δεύτερη (την ανώτερη) σειρά από πορώλιθους ο κυβωτιόσχημος τάφος ο οποίος όπως είδαμε από τις φωτογραφίες του ΥΠΠΟ έχει δύο επίπεδα. σε διαφορετικές χρονικές στιγμές αργότερα τοποθετήθηκαν τρία φέρετρα με τους υπόλοιπους νεκρούς, καλύφθηκαν με χώμα όπως και σήμερα και από πάνω κάθε φορά τοποθετούνταν ακουμπισμένοι πάνω στο χώμα οι πωρόλιθοι του δαπέδου του Θ3.

Κάποια στιγμή ενώ είναι επισκέψιμο το μνημείο, βάνδαλοι/τυμβωρύχοι έχοντας πληροφορίες για σημαντικές ταφές με κτερίσματα κάτω από το δάπεδο αυτού του μνημείου, αφαιρούν τους πωρόλιθους, σκάβουν στο χώμα, αφαιρούν την λάρνακα και τα τρία φέρετρα, ανοίγουν τον κυβωτιόσχημο τάφο και αφαιρούν όποια από τα κτερίσματα θεωρούν πολύτιμα. Στην προσπάθεια τους αυτή που γίνεται γρήγορα, στο σκοτάδι και μέσα σε δέκα κυβικά μέτρα χώματος (2,5 μ. βάθος επί 3χ3 μ. συν τα χώματα που αφαιρούνται) καταστρέφουν το σύνολο των σκελετών και αναμοχλεύονται σε μεγάλο βαθμό τα οστά μεταξύ τους μαζί με τα χώματα. Κάποια πιθανόν από τα οστά αφαιρούνται μαζί με κάποια πολύτιμη λάρνακα.

Αναφαίρω τον όρο βάνδαλοι/τυμβωρύχοι καθώς το μνημείο δεν ήταν ένας απλός θαμμένος στο χώμα τάφος για να τον συλήσουν απλοί τυμβωρύχοι, αλλά ένα σημαντικό επισκέψιμο μνημείο μάλλον φυλλασόμενο. Άρα, η σύληση μπορεί να συνέβη σε κάποιας μορφής επιδρομή και τα κρανία να αφαιρέθηκαν από μίσος. Δεν πιστεύω ότι καταστράφηκαν καθώς σε αυτή την περίπτωση εύκολα αναγνωρίζονται τα επιμέρους σπασμένα οστά από ένα κρανίο.

Οι βάνδαλοι/τυμβωρύχοι έσκαψαν και στο δάπεδο του Θ2, καταστρέφοντας το ψηφιδωτό αλλά μόλις είδαν τις κροκάλες αποστράγγισης, κατάλαβαν ότι δεν έχει τίποτα άλλο από κάτω και σταμάτησαν.

Οι κάτοικοι της Αμφίπολης όταν είδαν την τραγική εικόνα της καταστροφής αποφάσισαν να σφραγίσουν τον τάφο και να αποτρέψουν κάθε άλλη επίσκεψη ή βεβήλωση στο μέλλον και για αυτόν τον λόγο των επιχωμάτωσαν κιόλας.

Ο λόγος που δεν τακτοποίησαν τα οστά ήταν ότι αυτά ήταν πλέον σε μια αθλία κατάσταση, αναμοχλευμένα ανάμεσα σε κυβικά χώματος, θρυμματισμένα, μπερδεμένα μεταξύ τους, με κρανία να απουσιάζουν και χωρίς κτερίσματα και πιθανόν χωρίς τη δυνατότητα εκείνη τη στιγμή λόγω ίσως γενικότερων προβλημάτων και καταστροφών εξαιτίας της πιθανής επιδρομής να αναπληρώσουν τις καταστροφές.

Γιώργος Ξ. είπε...

Ένα σενάριο/ερώτημα που σκέφτηκα..δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το απαντήσει. Θα με ενδιέφερε πάντως μία ερμηνεία.

ΑN δεχτούμε την άποψη του ΥΠΠΟ, ότι δηλαδή τα οστά "ανακατεύτηκαν" από τυμβωρύχους (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ)... και..
AN δεχτούμε ότι το σκάψιμο στο ψηφιδωτό έγινε από τυμβωρύχους (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ)..

Είσαι ο τυμβωρύχος...από που θα ξεκινήσεις την αναζήτηση? Προφανώς από τον νεκρικό θάλαμο. Αν βρήκες μπόλικα χρυσαφικά κλπ, γιατί να σκάψεις και το ψηφιδωτό?
Μήπως γιατί στον νεκρικό θάλαμο δεν βρήκες τίποτα αξίας?

Εκτός και αν το ψηφιδωτό καταστράφηκε από τυμβωρύχους που ήρθαν δεύτεροι.
Αυτό όμως σημαίνει πως το μνημείο δεν επιχώθηκε αμέσως μετά την πρώτη σύληση αλλά εξακολουθούσε να είναι προσβάσιμο.

Άγγελος είπε...

Γιώργο Ξ

Μπορεί οι δεύτεροι τυμβωρύχοι/βάνδαλοι να ήταν απλά δεύτεροι για μερικές ώρες ή μέρες στα πλαίσια της ίδιας "επιδρομής".

alex είπε...

Μα το ψηφιδωτό δεν ´´σκάφτηκε ´´ -ευτυχώς για μας, αλλά ίσως αφαιρέθηκε κατι πολύτιμο και κυκλικό για προσφορές όπως εχει αναφερθεί και προφανώς πριν την επίχωση.

alex είπε...

Και κατι για διάβασμα..
http://www.academia.edu/2789584/ThesCRA_VIII_Add._VI_1_e_Death_and_burial_in_the_Greek_world_Greek_funerary_rituals_in_their_archaeological_context
Προσέξτε την αναφορά στην ταφή με περίβολο.. Και στα αναθήματα Σφιγγες, κόρες κλπ

Κώστας Βαγγελής είπε...

Ερωτήσεις:

1.Εκείνα τα υπόλοιπα επιστήλια γιατί δεν τα βγάζουν στην επιφάνεια;

2.Γιατί επιλέγει το ΥΠΠΟ να αναφέρει στις ανακοινώσεις του τόσα ψεύδη;

3.Δεν θα ήταν προτιμότερο να μην λένε τίποτα παρά ανακρίβιες;

4.Πότε επιτέλους θα δείξουν πραγματικές φωτογραφίες από τον τάφο;

5.Γιατί αυτές που δείχνουν είναι τόσο εστιασμένες και δεν δείχνουν και κάποιες πανοραμικές ή τουλάχιστον με φακό σε πιο ευρυγώνια ρύθμιση να καταλάβουμε κι εμείς τί συμβαίνει;

6.Ποιος ο ρόλος της κας Παναγιωταρέας σε όλο αυτό το πανηγύρι;

Όλα αυτά τα λέω γιατί το ΥΠΠΟ επέλεξε μια τακτική Φώσκολου υποβαθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά που έχει κάνει. Δεν είναι δυνατόν να λένε ότι τέλειωσε ο τάφος τότε τον Νοέμβρη και να έχουν βρει ήδη τα κόκκαλα και να μην ανακοινώνουν τίποτε για αυτό. Δηλαδή τί εξυπηρετεί να μην ανακοινώσουν πως βρήκαν οστα τα οποία τα πηγαίνουν για μελέτη; Είναι απαράδεκτο.Δεν είναι δυνατόν να δίνουν ότι δίνουν πληροφορίες με το σταγονόμετρο ενώ υπάρχουν πράγματα που επιμελώς κρύβουν. Δεν είναι δυνατόν να βγάζουν μια ανακοίνωση για τις οστεολογικές μελέτες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα (157 από τα 500 οστά!!!) μόνο και μόνο το ΥΠΠΟ να δώσει ότι μπορεί στην υφιστάμενη κυβέρνηση.

Κώστας Βαγγελής είπε...

Συγνώμη παιδιά να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Πώς είναι δυνατόν, ένα τόσο λαμπρό μνημείο, να μην υπάρχει ως αναφορά σε κανένα αρχαίο κείμενο; Έστω και ένας θα έπρεπε να είχε αναφερθεί σε αυτό.

Bill Bill είπε...

Μόνο και μονο που δίνουν πληροφορίες με το σταγονόμετρο,,,μονο και μονο που και αυτές ειναι τηλεκατευθυνόμενες εσκεμμένα και με μονο σκοπό την δημιουργία σύγχυσης,,,ο ελληνικός λαος με τα χρηματα του οποίου γινονται οι ανασκαφές και καθε ανασκαφή επειδη ο πολιτισμός μας ανηκει τον οποίο εχουν ξεπουλήσει εδω και χρονια υπογράφοντας συμβάσεις με ξένες αρχαιολογικές ομαδες.αυτο αποτελεί προδοσία!!!και το κακό ειναι οτι κανεις δε νοιάζεται.απο την στιγμή που τόσα χρονια εμεις δε νοιαζόμαστε οι ανθέλληνες ξεπουλούν τα παντα στην πατριδα μας.ντροπη και αίσχος

vagkalf07 είπε...

@ χαλαρωστε...για μας που ζησαμε τις ανακαλυψεις της Βεργινας,σας πληροφορω οτι καναμε 6 χρονια μεχρι ο Ανδρονικος να εκδωσει βιβλιο και να δουμε τι ακριβως ανκαλυφθηκε εκει...τωρα βεβαια ,απο την στιγμη που παρθηκε η αποφαση να κοινοποιουνται πληροφοριες επισημα για την ανασκαφη,,,δεν επρεπε να μας δουλευουν...

Ανώνυμος είπε...

@vagkalf07 και όλους

Αν μας τα είχαν πει όλα από την αρχή, θα είχαμε χαρεί, θα είχαμε πανηγυρίσει και τέλος...
Ενώ τώρα .......
ψάχνουμε, ερευνούμε, διαβάζουμε, προβληματιζόμαστε......

ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΒΡΕ ΚΟΥΤΑ!!!

Χαλαρώστε και απολαύστε το....

Poly Katri είπε...


Προσπάθεια αποτύπωσης σε ύψος από την θάλασσα, διασκοπίσεων και ευρημάτων ανασκαφής τύμβου Καστά Αμφίπολης.

http://postimg.org/image/3p6krnjcb/

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ είπε...

εμπεδοτιμε συμφωνω με τους συλλογισμου καθως τα ευρηματα που εχουν βρεθει μεχρι στιγμης αποδιδονται σε εναν νεκρο με κυριο ευρημα την αναπαρασταση στα επιστυλια.Στα επιστυλια φαινονται ως κυριες μορφες μια αντρικη και μια γυναικια μορφη.Αρα οι νεκροι θα επρεπε να ηταν τουλαχιστον δυο...ή μηπως ενας και τονοζω ενας οχι μια!Για εμενα μοναχα οι παραστασεις στα επιστυλια με κανουν να πιστευω πως απο τους 5 σκελετους μονο ενας ειναι ο πραγματικος νεκρος τις αμφιπολης.Αρα μιλαμε καθαρα για αντιπερισπασμο!

basilis makariou είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
oryktosploutos είπε...

@Poly Katri 3:37μμ

Καταπληκτικό! Συμπληρώστε μόνο δυο γράμματα (πχ Α-Α') στις άκρες της τομής και στην κάτοψη που δείχνει τη θέση της τομής, για να είμαστε σίγουροι πως βλέπουμε όλοι από ίδια αφετηρία.

Και μια απορία: ο περίβολος είναι οριζόντιος στη θέση της τομής; Μέχρι τώρα είχα την εντύπωση πως ακολουθούσε ελαφρά το ανάγλυφο και δυτικά είναι χαμηλότερα.

basilis makariou είπε...

Μπαίνοντας στην θέση του κατασκευαστή, θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι πολύ βασικό. Για τον κατασκευαστή ακόμη και η Περιστερη ή η κάθε περιστερη είναι Τυμβωρύχος. Ο κατασκευαστής ήθελε να προστατευσει το μνημείο για να μην μπορεί κανείς να το βρει ποτέ και φυσικά δεν γνώριζε τον ορο αρχαιολογία τότε.
Θεωρώ όπως φαντάζομαι και όλοι μας πλέον.

Και δεν είναι μια απλή υπόθεση αλλά είναι μια κοινή αίσθηση ότι στην αφμιπολη και στη γύρω περιοχή του λόφου καστα υπάρχει ο τάφος του μεγάλου Αλεξάνδρου, ασύλητος και μεγαλοπρεπέστατος. Το πώς έγινε αυτό πως βρέθηκε εκεί και γιατί, θα το απαντήσουμε σε πολλά χρόνια όταν δούμε το μνημείο στην ολότητα του αποκωδικοποιώντας το.


Η φοβία νομίζω όλων μας είναι αν στο υπουργείο και γενικότερα στην κυβέρνηση υπάρχει η βούληση και μάλιστα εποχές μνημονίου που απαγορεύει τα σύμβολα και την έξαρση της εθνικής περηφάνιας να βγει κάτι τέτοιο, και επειδή δε θεωρώ ότι όλοι είναι πουλημένοι νομίζω τελικά με τους σκελετούς που μας ανακοίνωσαν προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Βλέπετε τα λεγόμενα τους ότι το μνημείο τελείωσε και ήταν μέχρι εκεί δεν μας πείθει, άρα δεν μπορούν να γίνουν πιστικοί γιατί ούτε οι ίδιοι το πιστεύουν.

basilis makariou είπε...

Και κλείνω θέλοντας να επαναφέρω έναν όρο

κολαούζος αρσενικό
1. αυτός που προπορεύεται και δείχνει το δρόμο προς έναν τόπο, ο οδηγός σε πορεία

το συγκεκριμένο μνημείο είναι ο κολαούζος του τάφου, άπλα δεν έχουν βρει τον κατάλληλο λυτη για να το αποκωδικοποιήσουν. Γι αυτό και ο πολυμενακος – παπαθεοδωρου – τσοκας.

προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κολαούζος του ταφου, είναι ένα χάρτης, είναι το ψηφιδωτό που σε βαθμίδες καθόδου και αποστάσεων μας δείχνει τον δρόμο.

1. το χέρι της Περσεφόνης αγγίζει τον πάνω κόσμο, η γωνιά του χεριού δείχνει τα 13 σκαλιά. Η Περσεφόνη είναι η αίθουσα με της καρυάτιδες.

2. το σώμα το καλλίγραμμο του άντρα συμβολίζει την αίθουσα με το ψηφιδωτό.

3. αμέσως μετά πάλι έχουμε γωνιά στο χέρι του άντρα που μας δείχνει και παλι την κάθοδο.

4. τα άλογα μας δείχνουν ένα μακρύ διάδρομο που πρέπει να διανύσουμε ώστε τελικά να φτάσουμε στο κέντρο του μνημείου

5. στην διαδρομή που βλέπουμε να σχηματίζουν τα άλογα(δυο άλογα, δηλαδή από το θ3 διπλή δίοδος) υπάρχει και η καταστροφή του ψηφιδωτού που συμβολίζει τον τάφο που συζητάμε τώρα.

6. αμέσως μετά το διάδρομο ο οποίος ξεκινά κάπου από το θ3 φτάνουμε σε μια εντυπωσιακή κατασκευή στο κέντρο κάπου του τύμβου όπου ξεκάθαρα θα είναι ο τάφος του Αλεξάνδρου.

7. το χέρι του ψυχοπομπού μας δείχνει πάλι κάθοδο και κάπου εκει το νεκρικό θάλαμο.

Υ.Γ θεωρώ ότι η πόρτα που τελικά μας είπαν ότι δεν υπάρχει είναι ο δεύτερος διάδρομος, πιστεύω ότι έχουν φτάσει μέχρι το τέλος του, εμάς ακόμη μας δίνουν πληροφορίες για την πρώτη δίοδο, το πρώτο άλογο. Είναι ο διάδρομος που έκανε αυτοψία ο ειδικός σπηλαιολόγος, είναι ο διάδρομος που ειδικοί επιστήμονες απ την Εγνατία οδό έδωσαν τα φώτα τους.

http://prntscr.com/5w1nlq

vagkalf07 είπε...

@ Υπαρχουν σοβαρες υπονοιες για Ολυμπιαδα απο στοιχεια που εχουν και δεν τα εχουμε εμεις...

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Εχουμε χορτάσει από τις δήθεν εμπιστευτικές πληροφορίες που όλες διαψεύστηκαν παταγωδώς.

Για να είναι η Ολυμπιάδα θα έπρεπε να είναι ο κύριος νεκρός που δεν είναι.
Ασε που ο τάφος της Ολυμπιάδας έχει βρεθεί στην Πύδνα, για τον οποίο έχει βρεθεί και επιγραφή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ τα περισσότερα οστά της γυναίκας βρέθηκαν ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ πάνω από το δάπεδο του τάφου, άρα αφ'ενός δεν ήταν εκείνη ο νεκρός που θάφτηκε εκεί, και αφ'ετέρου στην ανακοίνωση αναφέρονται τα περισσότερα οστά και ΟΧΙ ΟΛΑ.

Αρα κάποια βρέθηκαν και παραπάνω, στο υψομετρικό βάθος των 2,6μ. Και φυσικά το κρανίο της και η γνάθος της βρεθηκαν στον Θ3.

Είναι σαφές ότι τα οστά έπεσαν από τον Θ3 όταν κατέρρευσε το δάπεδο του Θ3.

vagkalf07 είπε...

@ να φανταστω οτι αν υπαρχει κυριως νεκρος στο μνημειο ,θεωρεις οτι ειναι αυτος που υπεστη καυση?η τελικα απορριπτεις εντελως την πιθανοτητα να υπαρχει κυριως νεκρος στους σκελετους?

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Οπως έχω γράψει και στην ανάρτηση, ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ δεν μπορώ να καταλήξω σε συμπέρασμα, εκτός από το προφανές ότι η γυναίκα δεν μπορεί να έχει θαφτεί στον κιβωτιόσχημο τάφο.

vagkalf07 είπε...

@ αρα το ΥΠΠΟ ψευδεται...." Στο γυναικείο σκελετό φαίνεται ότι αποδίδονται τα περισσότερα οστά που βρέθηκαν στον κιβωτιόσχημο τάφο, από τα 7,8 μ. από την κορυφή του θαλάμου και κάτω, δηλαδή 1 μ. πάνω από το δάπεδό του κιβωτιόσχημου."

alex είπε...

Μπράβο Poly!

Poly Katri είπε...


@ oryktosploutos

Διόρθωσα και έβαλα τα γράμματα στην τομή, ελπίζω τώρα να είναι οκ!

http://postimg.org/image/9o6rgufpt/

Το ύψος του περιβόλου και των γνωστών θαλάμων είναι κατ’ εκτίμηση, βάση των μέτρων που έδωσε ο Λεφατζής στην συνέντευξη τύπου, και των τοπογραφικών.
Φυσικά, μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα, και αν υπάρχει λάθος να το διορθώσω.
Για τον περίβολο, δεν κατάλαβα από φωτογραφίες και όλα τα δεδομένα που έχουμε να έχει κάποια κλήση.
Όλα βέβαια είναι υπό συζήτηση. Εγώ απλά έκανα μια προσπάθεια με τα δεδομένα που έχουμε, περισσότερο γιατί με βάση αυτό το σχέδιο, αλλά και το προηγούμενο που έκανα με την συγκριτική ικανότητα των διασκοπίσεων,

http://postimg.org/image/9ilpdbl8f/

φαίνεται πόσο λίγα ξέρουμε για το τι περιέχει ο τύμβος!
Γι αυτό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι πρέπει να έχουμε υπομονή και να περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα και έγκυρα στοιχεία και για τη δομή του τύμβου αλλά και για τα ευρήματα (συμπεριλαμβανομένων και των οστών) για να καταλήξουμε κάπου!

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

@vagkalf07

Τι εννοείς το ΥΠΠΟ ψεύδεται ;

vagkalf07 είπε...

@ η γυναικα βρεθηκε 1μ απο το δαπεδο του "κιβωτιοσχημου"...λες να υπηρχε κι αλλος νεκρος πριν το δαπεδο???..η πιο βαθια ταφη ...εννοω...

ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ είπε...

Ακριβώς αυτό συμβαίνει vag.

Υπήρχε ο νεκρός μέσα στον κιβωτιόσχημο τάφο και όταν κατέρρευσε το δάπεδο του Θ3 έπεσαν χώματα και οστά από τον Θ3 με αποτέλεσμα σε ύψος 1μ περίπου να "εγκλωβιστούν" μέσα στα χώματα αρκετά οστά της γυναίκας. Κάποια άλλα οστά εγκλωβίστηκαν πιο ψηλά και τέλος, το κρανίο και η κάτω γνάθος έμειναν στον Θ3.

Η ίδια η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ μας λέει τι ακριβώς έχει γίνει.

vagkalf07 είπε...

@ καταλαβα...εννοεις δηλ οτι δεν ηταν η πιο βαθια ταφη,,και οτι βρεθηκε στο βαθος απο την καταρρευση του δαπεδου...οκ..

Άγγελος είπε...

Κατά την επίσκεψη μου την Τετάρτη που μας πέρασε στον λόφο Καστά μου έκανε εντύπωση το μεγάλο ύψος του περιβόλου (3 μέτρα) και η στιβαρότητα της δομής των λίθων υποστήριξης. Είναι ένα μεγάλο έργο. Ο μόνος τρόπος να ξηλώσεις μεγάλα κομμάτια μαρμάρου από περίβολο τριών μέτρων είναι με γερανό και λογικά ο Λεφαντζής βρήκε σχετικά ρωμαϊκά ευρήματα από γερανούς. Μου φαίνεται αδύνατο οι Ρωμαίοι που έστησαν γερανούς και ξήλωναν τα μάρμαρα μπροστά από την είσοδο με τις σφίγγες, να μην βρήκαν την είσοδο ακόμη και ήταν σφραγισμένη και προφανώς να μην "επισκέφθηκαν" τον τάφο. Πολύ πιθανόν η σύληση να έγινε την πρώιμη ρωμαϊκή εποχή επί του Μακεδονικού εδάφους και μετά να έγινε η σφράγιση και επίχωση του μνημείου.