Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Νότια Κλιτύς Ακροπόλεως)

1. ιερέως Δήμητρος και Φερεφάττης

2. ιερέως Διός τελείου βουζύγου

3. ιερέως Θησέως

4. ιερέως Λιθοφόρου

5. ιερέως Αυλωνέως Διονύσου

6. ιερέως Απόλλωνος Δαφνηφόρου

7. ιερέως Ηφαίστου

8. ιερέως Ουρανίας Νεμέσεως

9. ιερέως Ανάκων και Ήρωος Επιτεγίου

10. Φαιδυντού Διός Ολυμπίου εν αστει

11. ιερέως Απόλλωνος Λυκείου

11. Φαιδυντού Διός εκ Πίσσης

12. ιερέως Δώδεκα θεών

13. ιερέως Διός φιλίου

14. ιερέως Μουσών

15. ιερέως Ασκληπιού

16. ιερέως Ευκλείας και Ευνομίας

17. ιερέως Διονύσου μελπομένου εκ τεχνιτών

18. ιερέως Απόλλωνος Πατρώου

19. ιερέως Αντινόου χορείου εκ τεχνιτών

20. ιερέως Διός Σωτήρος και Αθηνάς Σώτειρας

21. ιερέως Διός βουλαίου και Αθηνάς βουλαίας

22. Βουζύγου ιερέως Διός εν Παλλαδίω

23. ιερέως Μελπομένου Διονύσου εξ Ευνειδών

24. ιερέως Αρτέμιδος Κολαινίδος

24. ιερέως Ποσειδώνος γαιηόχου και Ερεχθέως

25. Εξηγητού εξ ευπατριδών χειροτονητού υπό του δήμου δια βίου

26. ιερέως Χαρίτων και Αρτέμιδος Επιπυργιδίας Πυρφόρου

27. ιερέως Ποσειδώνος Φυταλμίου

28. ιερέως Απόλλωνος Δηλίου

29. Ιεροφάντου

30. ιερέως Διός Ολυμπίου

31. Πυθοχρήστου Εξηγητού

32. ιερέως Διονύσου Ελευθερέως

33. ιερέως Διός Πολιέως

34. Θυηχόου

35. Ιερομνήμονος

36. ιερέως και αρχιερέως σεβαστού Καίσαρος

37. ιερέως Αδριανού Ελευθερέως

38. ιερέως Δήμου και Χαρίτων

39. Άρχοντος

40. Βασιλέως

41. Πολεμάρχου

42. Θεσμοθέτου (σε τέσσερα σωζόμενα ειδώλια)

43. Ιεροκήρυκος

44. ιερέως ιακχαγωγού

45. ιερέως Ασκληπιού Παιώνος

46. ιερέως Πυρφόρου εξ Ακροπόλεως

47. Κήρυκος Παναγούς και Ιερέως

48. ιερείας Ηλίου

49. ιερέως Ολυμπίας Νίκης

50. ιερέως Απόλλωνος Πυθίου

51. Δήμητρος Χλόης

52. ιερείας θεάς Εστίας Ρωμαίων

53. Ζακόρου Διός

54. ιερείας Γης θέμιδος

55. Διώνης

56. ιερείας θεάς Εστίας....και Λιβίας και Ιουλίας

57. Διογένους Ευεργέτου

58. ιερέως Αττάλου Επωνύμου

59. Αττικού

57. Ερσηφόροις β' Ειλειθυίας εν Άγραις

58. ιερείας Αθηνάς Αθηνίου

59. ιερεία Αιδούς

60. Μητρός Θεών

61. Αφροδίτης επιτραγίας

62. Αρτέμιδος οιναίας

63. Δήμητρος Αχαίας

64. Λευκοθέας Σωτείρας Ελλιμενίας

65. Μοιρών

66. Αφροδίτης Κωλιάδος

67. Ήβης

68. Οληφόρου Αθηνάς θέμιδος

69. Κουροτρόφου εξ Αγλαύρου Δήμητρος

70. ιερείας Λητούς και Αρτέμιδος

71. Αντιόχου

72. ιερέως Δημοκρατίας

73. ιερέως Πτολεμαίου ευεργέτου και Βερενίκης

74. Στρατηγού

75. κήρυκος (της εξ Αρείου Πάγου βουλής)

76. ιερέως Απόλλωνος Ζωστηρίου

77. ιερέως Βούτου

78. Δαδούχου


[Πηγή:Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις - Αττικά - Νικολάου Παπαχατζή, Εκδοτική Αθηνών]

Δεν υπάρχουν σχόλια: