Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ

Οπως είδαμε ο Δημιουργός, κατά την περιφορά των ψυχών και αφού τους έδειξε την φύση του παντός τους ανεκοίνωσε τους νόμους της ειμαρμένης οι οποίοι και θα διέπουν την ζωή τους μέσα στον κόσμο της γέννησης.

Τόσο το ότι ο Δημιουργός "μιλάει¨ και απευθύνεται είτε στους νέους θεούς είτε στις ψυχές, όσο και τα περί γυναικών και θηρίων είναι συμβολικά, τα ξεκαθαρίζει σαφέστατα ο Πρόκλος και θα ασχοληθούμε με αυτά στην πορεία.

1. Πρέπει να σπαρούν οι Ψυχές.
2. Πρέπει να υπάρχει για όλες μια κοινή κάθοδος σε κάθε περίοδο.
3. Πρέπει η ψυχή που κατεβαίνει κατά την πρώτη γέννηση, να κατέβει στο θεοσεβές ζωντανό Ον.
4. Πρέπει η Ψυχή που κατεβαίνει στην ανθρώπινη φύση να εισέλθει πρώτα στο γένος του άντρα.
5. Πρέπει η ψυχή μέσα στο σώμα να γεννήσει επιμέρους και υλικές ζωές.
6. Πρέπει η ψυχή που κυριαρχεί στην υλική ζωή να είναι δίκαιη, ενώ αυτή που κυριαρχείται από την υλική ζωή να είναι άδικη.
7. Πρέπει ο δίκαιος να επιστρέφει στο συγγενές άστρο.
8. Πρέπει όποιος σφάλλει να κατέβει και πάλι στην φύση γυναίκας κατά την δεύτερη περίοδο.
9 Πρέπει όποιος σφάλλει κατά την δεύτερη γέννηση να μεταβληθεί κατά την τρίτη απομάκρυνση σε φύση θηρίου.
10. Μοναδική σωτηρία της ψυχής που σταματά τον κύκλο των επαναγεννήσεων είναι η ζωή που ανυψώνει προς περιφορά της ταυτότητας και της ομοιότητας.
Πρόκλος - Σχόλια στον Τίμαιο E 302.1

1 σχόλιο:

Apollonios είπε...

Ἡ Μονάδα εἶναι ἡ πηγὴ τῆς Πρόνοιας, ὁ Δημιουργὸς εἶναι ἡ πηγὴ τῆς Εἰμαρμένης, ἡ ὁποία εἶναι προφανῶς πιὸ ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ ἕναν μεταβαλλόμενο φυσικὸ τρόπο ἀπὸ ὅτι εἶναι ἡ Πρόνοια.

Οὔτε ἡ Πρόνοια οὔτε ἡ Εἰμαρμένη ὑπονοεῖ τὴν ἀπόλυτη αἰτιοκρατία, ἐντούτοις• μᾶλλον, ὅπως ἡ Πρόνοια καθορίζει τὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο ἡ Εἰμαρμένη εἶναι ἐλεύθερη νὰ ἐνεργήσει, κατ’αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Εἰμαρμένη ὁριοθετεῖ καὶ ἐπηρεάζει, ἀλλὰ δὲν καθορίζει τὴν Ἀνάγκη, τὴν Τύχη καὶ τὴν Ἐλευθέρα Βούληση, τὰ ὁποία λειτουργοῦν στὰ πλαίσια τῆς Εἱμαρμένης. Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Πρόνοια συμπεριλαμβάνει τὴν Εἱμαρμένη καὶ ἡ Εἱμαρμένη συμπεριλαμβάνει τὴν Ἐλευθέρα Βούληση.