Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ, ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ / DELPHI, SUMMER SOLSTICE AND THE GOLDEN RATIO


"Κατά την θερινή τροπή στις 21 Ιουνίου, στους Δελφούς έχουμε διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 50 λεπτά ακριβώς.


Η νύκτα βέβαια είναι 9 ώρες και 10 λεπτά.


Ο λόγος 14 50' / 9 10' = (14 5/6) / (9 1/6) δίνει τον 1.618 ήτοι τον χρυσό αριθμό φ (που είναι συζυγής με τον χ=0.618)


Έτσι οι Δελφοί είναι ομφαλός, ομφαλός όχι χώρου αλλά χρόνου


...Η γεωγραφική πραγματικότητα για τους Δελφούς δίνει ακόμα τη θέση ομφαλού και κατά την έννοια Ανατολή-Δύση, εφόσον η χρυσή τομή της ηλιακής απόστασης δηλαδή των μεσημβρινών από το ακρωτήριο Φινιστέρο της Ιβηρικής Χερσονήσου στον Ατλαντικό (δυτικό ηπειρωτικό άκρο της Ευρώπης) μέχρι την δυτική πλευρά του Καυκάσου(ανατολικό άκρο της Ευρώπης) ταυτίζεται με την θέση του μεσημβρινού των Δελφών."


"Για την Μουσική Γεωγραφία των Δελφών"

Γιώργος Λυκούρας

Περιοδικό "Αρχαιολογία και Τέχνες" αρ.86


- - - - - - -

"The ratio betweeen day and night for Delphi, having a geographical latitude 38 degrees 35', coincides with the harmonic ratio of the golden mean, which justifies the name of the site "ompalos".


In Delphi the duration of day on Jume 21st is 14 hours and 50' and that of night 9 hours and 10'.


This ratio which also represent the symbolism Apollo-Dionysus is the golden ratio (1.61808..)


An analogous interpretation can be applied to the meridian of important ancient sites, on the basis of the difference of sunrise and sunset in two locations.


In this way the position of Delphi in the ompalos of Europe is warranted, since its location is in reality the golden mean of the solar distance between the Atlantic of the Hesperides and Atlas and the Caucasus of Prometheus."

(Abstract in English provided by the author)


"The Musical Geography of Delphi"

G. Lykouras

Journal "Archaeology and Arts" no. 86

Δεν υπάρχουν σχόλια: